Top Social Icons

Menu Right

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Η κατηγορια που επιλεξατε...

13 Απρ 2013


Το ΣτΕ άνοιξε τον δρόμο για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, κ.λπ.), ακόμη και σε δάση και μικρά νησιά, "υπό την συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος".

Πληροφορηθήκαμε έκπληκτοι σήμερα ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας άνοιξε τον δρόμο για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, κ.λπ.), ακόμη και σε δάση και μικρά νησιά.

Θα θέλαμε, ως νομοταγείς και υπερφορολογούμενοι πολίτες, να ζητήσουμε από τους συγκεκριμένους δικαστές να μας διευκρινίσουν:

1) Ποια είναι η επείγουσα κατάσταση που τους ανάγκασε να επιτρέψουν «κατ’ εξαίρεση και υπό τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος» την παράδοση δασικών εκτάσεων και μικρών νησιών σε πολυεθνικές; Μήπως είναι η ανάγκη να εξυπηρετηθεί η εξόφληση ενός χρέους που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον αιώνα τον άπαντα; Ή μήπως είναι η ανάγκη να βγάλουν κάποιοι ανώνυμοι γρήγορο χρήμα; Μήπως είναι, επιπρόσθετα, η ανάγκη να ξεπουληθεί όλος ο δημόσιος πλούτος της χώρας σε αδιευκρίνιστους αγοραστές, έτσι ώστε να μην υφίσταται τίποτε πλέον στην Ελλάδα που θα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε «εθνικό»;

2) Τι ορίζουν οι δικαστές ως «περιοχές στις οποίες πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τον περιορισμό της βλάβης της δασικής βλάστησης»; Υπάρχουν δασικές περιοχές τύπου Α, που θα προστατέψουν, και περιοχές τύπου Β, που θα επιτρέψουν να ξεπουληθούν;

3) Τι ορίζουν οι δικαστές ως «μικρά νησιά», που θα παραχωρηθούν σε ξένους επίδοξους επενδυτές; Προσέξτε! Δεν είπαν «βραχονησίδες», αλλά «μικρά νησιά». Είναι γνωστό ότι με εξαίρεση καμιά δεκαριά μεγάλα νησιά, όλη η νησιωτική επικράτεια της Ελλάδας αποτελείται από μικρά νησιά. Τι προσπαθούν, επομένως, να μας πουν;

Προς το παρόν, ας δούμε το σχετικό δημοσίευμα από το News 247 :


Τον δρόμο για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, κ.λπ.) ακόμα και μέσα σε δάση άνοιξε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επικυρώνοντας την από 12.11.2008 υπουργική απόφαση, με την οποία εγκρίθηκαν το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, το Πρωτόκολλο του Κιότο, τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και την ελληνική νομοθεσία.


Ειδικότερα, το Ε' Τμήμα του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου (πρόεδρος ο Κ. Μενουδάκος και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου) με την υπ' αριθμ. 1421/2013 απόφασή του, απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς τεσσάρων οικολογικών οργανώσεων, που ζητούσαν να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση ως αντισυνταγματική, αντίθετη σε διεθνείς συμβάσεις και παράνομη.


Σημειώνεται ότι με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο, που εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση του 2008, τίθενται οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις της εθνικής χωροταξικής πολιτικής στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παράλληλα εισάγονται οι κανόνες και τα κριτήρια χωροθέτησης.


Οι σύμβουλοι Επικρατείας κάνουν ειδική και εκτενή αναφορά για τις αιολικές κλπ εγκαταστάσεις σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις.


Ειδικότερα, αφού αναλύουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, τον δασικό νόμο, διεθνείς και άλλες συμβάσεις, υπογραμμίζουν ότι τα δασικά οικοσυστήματα υπάγονται σε αυστηρά προστατευτικό καθεστώς, ωστόσο παρέχεται στον νομοθέτη η δυνατότητα να επιτρέψει κατ' εξαίρεση και "υπό τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος" επεμβάσεις που μεταβάλλουν ή αλλοιώνουν τον δασικό χαρακτήρα μιας περιοχής.


Επιπροσθέτως, σημειώνουν ότι η μεταβολή ή η αλλοίωση του δασικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον εάν η θυσία της δασικής βλάστησης αποτελεί το μοναδικό πρόσφορο μέσο για την ικανοποίηση των επίμαχων αναγκών (εγκατάστασης αιολικών συστημάτων, κ.λπ.) και εφόσον οι επεμβάσεις περιορίζονται στον απολύτως αναγκαίο βαθμό.


Στη συνέχεια, οι δικαστές του ΣτΕ τονίζουν ότι επιτρέπονται επεμβάσεις σε εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα, προκειμένου να εγκατασταθούν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Ακόμη, σημειώνεται ότι η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979 και 13 του ν. 1734/1987. "Στις περιοχές, δε, αυτές πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τον περιορισμό της βλάβης της δασικής βλάστησης".

«Η ανάπτυξη της επίμαχης παραγωγικής δραστηριότητας δεν αντίκειται στις συνταγματικές επιταγές»


Κατόπιν όλων αυτών, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι η ανάπτυξη της επίμαχης παραγωγικής δραστηριότητας (αιολικά πάρκα, κ.λπ.) μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του δασικού νόμου δεν αντίκειται στις συνταγματικές επιταγές και παράλληλα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για "τις περιοχές προστασίας της φύσης, τους πυρήνες των εθνικών δρυμών, τα κηρυγμένα μνημεία της φύσης, τα αισθητικά δάση και τους οικοτόπους προτεραιότητας, που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000".


Οι δικαστές επαναλαμβάνουν ότι η ρύθμιση της υπουργικής απόφασης, που προβλέπει την εγκατάσταση αιολικών μονάδων μέσα σε δάση και δασικές περιοχές, δεν αντίκειται στις συνταγματικές επιταγές και βρίσκεται εντός των νομοθετικών πλαισίων. Η επίμαχη ρύθμιση, που αφορά τις δασικές περιοχές, δεν αντίκειται και στις διατάξεις της συμβάσεως - πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, από τις οποίες ... ... "δεν απορρέει απαγόρευση εγκαταστάσεως έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εντός δασικών οικοσυστημάτων", όπως υποστηρίζουν οι οικολογικές οργανώσεις.

Τι ισχύει για τα μικρά νησιά


Για τα μικρά νησιά, που προστατεύονται περιβαλλοντικά από το Σύνταγμα, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι και εκεί είναι δυνατή η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, κλπ.


Οι δικαστές αναφέρουν ότι...

...  «και στα μικρά νησιά δεν αποκλείεται η εφαρμογή μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλωστε, τα μικρά νησιά αποτελούν προσφερόμενο πεδίο για την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου».

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχαν προσφύγει το "Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου" το "Αρχιπέλαγος Αιγαίου", η "Άμεση Επέμβαση για την Προστασία της Άγριας Φύσης" και το "Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης".Πρόλογος ιστολογίου:

Σε χθεσινό δημοσίευμά του, που ακολουθεί, τo ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti αναφέρει ότι η ναυτική "ομάδα κρούσης" της Ρωσίας στη Μεσόγειο θα ενισχυθεί από την επόμενη εβδομάδα.

Στο προηγούμενο άρθρο μας για το ίδιο θέμα, αναφέρεται ότι τα πολεμικά πλοία της ειδικής ναυτικής μοίρας θα ήταν 6. Με χθεσινή ανακοίνωσή του, το ρωσικό Υπ. Άμυνας διευκρινίζει ότι ενισχύεται η μοίρα και τα πλοία θα γίνουν 10 σε λίγες μέρες, αντλώντας και από τους τέσσερις στόλους του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας (Μαύρης Θάλασσας, Βαλτικής, Αρκτικής και Ειρηνικού).   

Εντύπωση, μεταξύ άλλων, μας κάνει το γεγονός ότι το άρθρο τονίζει στο τέλος (για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες) ότι επί ημερών ΕΣΣΔ η ρωσική ναυτική μοίρα της Μεσογείου απαρτίζονταν από 30-50 πλοία. Μήπως κάτι θέλει να μαντέψουμε για τον τελικό αριθμό των πλοίων της νέας μοίρας;

H Ρωσία ενισχύει συνεχώς τη ναυτική «ομάδα κρούσης» της στην Ανατ. Μεσόγειο

Πρακτορείο RIA Novosti
13 Απριλίου 2013
Απόδοση: Ας Μιλήσουμε Επιτέλους

O εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Vyacheslav Trukhachev δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι η ρωσική ναυτική μοίρα της Μεσογείου πρόκειται να ενισχυθεί την ερχόμενη εβδομάδα με το Azov, μεγάλο αποβατικό πλοίο κλάσης "Ropucha ΙΙ" από τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

Αυτή τη στιγμή, από τα πολεμικά πλοία του Στόλου του Αρκτικού Ωκεανού και του Στόλου της Βαλτικής , βρίσκονται ήδη σε αποστολή στη Μεσόγειο το μεγάλο αντιτορπιλικό Severomorsk, η φρεγάτα Yaroslav Mudry, τα διασωστικά/ρυμουλκά Altai και SB-921 και το τάνκερ Lena.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας την Παρασκευή, η Ρωσία εξακολουθεί να οργανώνει την ειδική ναυτική «ομάδα κρούσης» της στη Μεσόγειο, αποστέλλοντας αρκετά πολεμικά πλοία του Στόλου του Ειρηνικού στην περιοχή. Ο υπ. Άμυνας Sergei Shoigu, σε δήλωσή του στα μέσα Μαρτίου, είχε τονίσει ότι είναι άκρως απαραίτητη η σύσταση ενός ειδικού στόλου, ο οποίος θα βρίσκεται μόνιμα στη Μεσόγειο με σκοπό να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ρωσίας στην περιοχή. 

Το ανθυποβρυχιακό πολεμικό Peresvet
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μια μοίρα πολεμικών πλοίων, η οποία περιλαμβάνει το αντιτορπιλικό Admiral Ρanteleyev, τα ανθυποβρυχιακά Peresvet και Admiral Nevelsky, το τάνκερ Pechenga και το διασωστικό/ρυμουλκό Fotiy Krylov, έχει αναχωρήσει από την θάλασσα της Νότιας Κίνας και κατευθύνεται προς τη διώρυγα του Σουέζ, όπου αναμένεται να φτάσει στα μέσα Μαΐου.

Ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας διευκρίνισε ότι την «ομάδα κρούσης» θα πλαισιώνει επιτελείο 25 αξιωματικών, τον οποίο θα έχει την διεύθυνση και τον γενικό έλεγχο της αποστολής, ενώ το αρχηγείο θα βρίσκεται ή στο Novorossiysk της Ρωσίας ή στην Σεβαστούπολη της Ουκρανίας.

Ο ναύαρχος Vladimir Komoyedov, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, είχε δηλώσει νωρίτερα στο πρακτορείο RIA Novosti ότι η ναυτική μοίρα ενδεχομένως να αποτελείται από 10 πολεμικά και βοηθητικά πλοία, τα οποία καθ’ οδόν θα διεξαγάγουν αρκετές ασκήσεις, μεταξύ άλλων επιθετικές, ανθυποβρυχιακές και ναρκαλιευτικές.

Ας σημειωθεί ότι, από το 1967 έως και το 1992 η Σοβιετική Ένωση διατηρούσε την 5η Ναυτική Μοίρα στη Μεσόγειο, αποτελούμενη από 30-50 πολεμικά, η οποία συστάθηκε προκειμένου να αντιμετωπίσει τον 6ο Στόλο των ΗΠΑ.Διαβάστε επίσης:


Ας το πούμε καθαρά, για να μην εμπαίζεται ο λαός: Το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων δεν είναι ούτε οικονομικό, ούτε νομικό. Το θέμα είναι μόνον πολιτικό.

Γράφει ο Μακεδών

Όπως και στην περίπτωση με την κατάθεση εγγράφων στον ΟΗΕ, από την ελληνική πολιτεία, με θέμα την οριοθέτηση της ΑΟΖ, είχαμε αμφιβολίες αν πρόκειται για ουσιαστική ενέργεια ή για επικοινωνιακή τακτική, ώστε να πάψουμε να ασχολούμαστε με την αστοχία των πολιτικών κινήσεων, έτσι και τώρα, αναρωτιόμαστε το ίδιο για τις κατοχικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία.

Είχαμε γράψει τότε, πως η ενέργεια της ελληνικής κυβέρνησης θα έχει αποτέλεσμα, μόνον εάν είχαμε εξασφαλίσει την ουσιαστική υποστήριξη μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας ή αν ο ελληνικός στρατός διαβεβαίωνε ότι είναι έτοιμος να εμπλακεί προς υποστήριξη της εθνικής κυριαρχίας μας. Σ’ εκείνη την περίπτωση οι επιφυλάξεις μας αποδείχθηκαν βάσιμες, διότι κατέθεσε και η Τουρκία στον ΟΗΕ παρόμοια παραστατικά, και αποκτήσαμε και άλλες γκρίζες ζώνες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.

Τώρα, ανοίγει η κυβέρνηση -μετά από 69 χρόνια- το θέμα των κατοχικών αποζημιώσεων από τους Γερμανούς, καθώς και την αποπληρωμή του δανείου. Πρόκειται πάλι για επικοινωνιακή τακτική ή αυτήν την φορά θα υπάρξουν και συγκεκριμένες ενέργειες;

Υπολογίζεται, ότι η Γερμανία μας οφείλει 108 δισ. ευρώ για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών και 54 δισ. ευρώ για το αναγκαστικό κατοχικό "δάνειο", σύνολο δηλαδή 162 δισ. ευρώ. Το ποσό είναι μεγάλο και αντιστοιχεί στο 80% περίπου του σημερινού ΑΕΠ της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, η κυβέρνηση ανοίγει τον φάκελο και «διατηρεί το δικαίωμα να το οδηγήσει σε μια ικανοποιητική κατάληξη», όπως είπε. Βέβαια, εδώ και 20 χρόνια περίπου, κάθε ελληνική κυβέρνηση μας διαβεβαιώνει ότι «διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο, στα 12 μίλια, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο». Μείναμε όμως -και θα μένουμε εσαεί- στην «διατήρηση του δικαιώματος».

Φυσικά, η ανταπόκριση της κοινής γνώμης στην γνωστοποίηση ότι ανοίγει το θέμα, ήταν απόλυτα θετική, τώρα μάλιστα που το αντιγερμανικό πνεύμα ξεπέρασε και το αντιαμερικανικό.

Έλληνες ειδικοί συμβουλεύτηκαν 761 τόμους αρχειακού υλικού που αντιστοιχούν σε 190.000 σελίδες, με έγγραφα, και συνέταξαν Έκθεση, η οποία τώρα βρίσκεται στα χέρια του ΥΠΕΞ και του πρωθυπουργού.

Οι Γερμανοί αντέδρασαν δια του κ. Σόιμπλε, ο οποίος με τον κυνισμό που τον διακρίνει, προειδοποίησε -μέσω της εφημερίδας Neue Osnabrücker Zeitung- να μην οδηγηθούμε σε λάθος κατεύθυνση. Είπε: 

«Θεωρώ ότι τέτοιες δηλώσεις είναι ανεύθυνες. Πολύ πιο σημαντικό από το να οδηγούνται οι άνθρωποι στην Ελλάδα σε εσφαλμένη κατεύθυνση θα ήταν να τους εξηγήσει και να τους διαφωτίσει κανείς για τον δρόμο προς τις μεταρρυθμίσεις και να τους συνοδεύσει σε αυτήν την πορεία».

Και συμπλήρωσε:  

«Σε ό,τι αφορά τις αξιώσεις για καταβολή αποζημιώσεων δεν βλέπω καμιά ελπίδα, γιατί το ζήτημα αυτό έχει ξεκαθαριστεί από καιρό».

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ κ. Αβραμόπουλος απάντησε ότι...

...η Ελλάδα «διατηρεί το δικαίωμα να ανακινήσει έτερες πτυχές των γερμανικών αποζημιώσεων, τη στιγμή που θα κρίνει καταλληλότερη προς τούτο, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το σύνολο των παραμέτρων», και «Το εάν έχει λήξει ή όχι η υπόθεση αυτή το καθορίζει η διεθνής δικαιοσύνη, καθώς από τη φύση του, το θέμα αυτό άπτεται του διεθνούς δικαίου και των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων».

Να πάλι οι ίδιες απαντήσεις, που δεν έχουν καμιά ουσία. «Η Ελλάδα θα ασκήσει το δικαίωμά της τη στιγμή που θα κρίνει καταλληλότερη», όπως και με τα 12 μίλια δηλαδή, ένώ όλοι γνωρίζουμε πως αυτή η στιγμή δεν πρόκειται να έλθει ποτέ. Αλλά, πάλι αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο, που θα μας δικαιώσει, όπως μας «δικαιώνει» εδώ και 49 χρόνια, όπου επιτάσσει τους Τούρκους να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Κύπρο. Για τέτοια δικαίωση μιλάμε.

Ας το πούμε καθαρά, για να μη εμπαίζεται ο λαός. Το θέμα δεν είναι ούτε οικονομικό, ούτε νομικό. Το θέμα είναι μόνον πολιτικό. Έχουμε όλα τα δίκαια του κόσμου -ιδίως στο αναγκαστικό κατοχικό δάνειο-, αλλά εκείνο που βαρύνει είναι οι επιπτώσεις της ενέργειας. Αν μελετήσαμε το θέμα καλά, και είμαστε βέβαιοι πως θα ωφεληθούμε, τότε επιβάλλεται όλοι μαζί να ενισχύσουμε την κυβερνητική προσπάθεια.

Αν όμως μας χρησιμοποιούν για να ωφεληθούν άλλοι στον πόλεμο που έχουν ανοίξει με τους Γερμανούς, τότε χρειάζεται πολύ περίσκεψη.

Πηγή: Βόρεια

Επειδή δεν μπορεί να διαπιστώνονται παράλληλοι προς το ελληνικό κράτος μηχανισμοί στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης και το επίσημο ελληνικό κράτος να μην κινητοποιείται, περιοριζόμενο να ακούει τον κάθε Ερντογάν να ανακαλύπτει «τρομοκράτες του PKK» και «στρατόπεδα εκπαίδευσης» στην Ελλάδα, έρχεται μια πρωτοβουλία πολιτών που έχει συστήσει παρατηρητήριο των τεκταινομένων στην περιοχή να ελέγξει – και ορθά – τους υπεύθυνους για τις ενέργειες ή/και τις παραλήψεις τους…

Παραθέτουμε αυτούσιο το Δελτίο Τύπου που εξέδωσαν με τα ερωτήματα που έθεσαν προς τις αρμόδιες αρχές της χώρας. Εκτός κι αν το νομικό μας καθεστώς αφορά μόνο τους… ιθαγενείς, ενώ κάποιοι άλλοι αφήνονται ανεξέλεγκτοι…

Σας ενημερώνουμε ότι εκ τη Γραμματείας του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤ.Ε.Ο.ΡΑ εστάλη – την Πέμπτη 11/4/2013 – μέσω ΦΑΞ το κάτωθι:
Αρ. Πρωτ: 03/2013
Προς: κ. Νικολούδη Παναγιώτη, Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

ΘΕΜΑ: ΜΑΥΡΟ-ΒΡΩΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ
Σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη, ο Γ.Γ του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Άγγελος Συρίγος (εκπομπή «ΝΕΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, 5/3/2013), καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και ειδικός σε θέματα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το τουρκικό προξενείο είναι αυτήν τη στιγμή, η Τουρκία, δια του προξενείου της, είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στη Θράκη.

Χρηματοδοτεί ένα πολύ μεγάλο δίκτυο ιμάμηδων, χρηματοδοτεί αρκετούς δασκάλους οι οποίοι απολύθηκαν για διαφόρους λόγους από τα ελληνικά σχολεία, και έχει προσπαθήσει να φτιάξει, ένα δεύτερο σύστημα, ένα παράλληλο κέντρο εξουσίας προς το ελληνικό κράτος. Δηλαδή αυτό το δίκτυο, το οποίο με μαύρο χρήμα, το οποίο κινείται παρανόμως όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να σταματήσει.

Σε πρόσφατη ημερίδα (30/3/2013) που πραγματοποιήθηκε στο Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο της Θεσσαλονίκης ο Δρ Νεκτάριος Δαπέργολας (εκπαιδευτικός και δημοτικός σύμβουλος Κομοτηνής) κατήγγειλλε ότι «το Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής διαθέτει ένα ετήσιο προϋπολογισμό που όλα δείχνουν ότι υπερβαίνει τα 20 εκ. ευρώ. 
Συντηρεί παράνομα τουρκόφωνα νηπιαγωγεία και μειονοτικές εφημερίδες. 
Το μειονοτικό κόμμα DEB χρηματοδοτείται άμεσα από το Τουρκικό Προξενείο και για τα γραφεία που συντηρεί σε Κομοτηνή, Ξάνθη και Μέγα Δέρειο.

Κατόπιν τούτων, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε με Δελτίο Τύπου:
  • Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Αρχή αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν – καταγγέλλονται στην Θράκη;
  • Κλιμάκιο της Αρχής διαθέτει μόνιμη έδρα στη Θράκη;
  • Ποιες έρευνες της Αρχής σχετικά με τη διακίνηση μαύρου/βρώμικου χρήματος μέσω του Τουρκικού Προξενείου έχουν πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης;
Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στην τρικομματική κυβέρνηση και στους τραπεζίτες που «ταΐζουν -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε – μεγάλα συγκροτήματα του Τύπου» και μίλησε για «νταβατζήδες που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ για να χτυπήσουν όποιον είναι απέναντι τους».

Ο κ. Καμμένος υπογράμμισε ότι για τους Ανεξάρτητους Έλληνες η Ελλάδα βρίσκεται υπό κατοχή, ανοίγοντας τις εργασίες του Ιδρυτικού Συνεδρίου της Νεολαίας του κόμματός του και έδωσε σύνθημα ανατροπής.

Κάποιοι, ανέφερε, δείχνουν σήμερα την Κύπρο και «λένε στους Έλληνες πως εάν δεν υποταχθείτε θα πάθετε χειρότερα. Όχι κ.Μέρκελ και κ. Σόιμπλε. Δεν θα συμβιβαστούμε και θα σας ανατρέψουμε. Τα ίδια έλεγαν οι Τούρκοι, και οι Γερμανοί στην κατοχή αλλά οι Έλληνες αντιστάθηκαν».

Ο Πάνος Καμμένος κατηγόρησε προσωπικά τους κ.κ. Σαμαρά και Βενιζέλο, υποστηρίζοντας ότι υπέγραψαν σε προσωπικές επιστολές που απέστειλαν στην Ε.Ε., την μείωση των συντάξεων και των μισθών στα 300 ευρω, ενώ χρησιμοποίησε βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα τον οποίο αποκάλεσε «υπάλληλο του Eurogroup».Γράφει ο Άναξ

Άκουσα τον κ.Τσίπρα να δηλώνει τις προάλλες, πως δεν είμαστε λέει υπό Κατοχή.
Αναρωτιέμαι:
Εσείς που θέλετε να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ συμφωνείτε; 
Αυτό πιστεύετε εσείς που θέλετε να τον ψηφίσετε;
Πιστεύετε πως οι Γερμανοί μας βοηθούν δηλαδή και θέλουν το καλό μας;
Δεν σας περνάει καθόλου δηλαδή από το μυαλό, πως οι Γερμανοί κατάφεραν με τα ομόλογα, τα swaps, τα cds και τα λοιπά οικονομικά τερτίπια, ό,τι δεν κατάφεραν δύο φορές με τα όπλα; 
Ο Σόιμπλε μιλάει κι ο Σαμαράς ή ο Τσίπρας, απλά ακούνε κι εφαρμόζουν τις επιταγές της Γερμανίας. Τυχαία νομίζετε πως βρίσκονται εκεί που βρίσκονται; 
Πιστεύετε ότι δεν είναι τοποθετημένοι, όπως οι προηγούμενοι;

Πως ο πρόεδρος τους ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ του ευρώ, πάσης θυσίας το καταλαβαίνετε; 
Ακούτε προσεκτικά τί δηλώνει;
Τί νομίζετε δηλαδή; 
Κι οι ψηφοφόροι των Παπανδρέου, Σαμαρά, Κουβέλη κ.λ.π., τα ίδια έπαθαν. Νόμιζαν... Άλλα άκουσαν και πίστεψαν πριν τις εκλογές και άλλα είδαν μετά κι έπαθαν σοκ, όταν ήρθε η ώρα των πράξεων και των δράσεων. Λεφτά υπάρχουν, Ζάπεια, 18 σημεία, δεν συμμετέχω σε κυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ και ΝΔ κ.λ.π., κλπ. Μόνο ψέματα...

Το ίδιο κι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη έχει αρχίσει τις κυβιστήσεις, με ανοίγματα γερμανικά, καραμανλικά, διαπραγμάτευση για το μνημόνιο (που όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει η διαπραγμάτευση και ποιός βγαίνει πάντα κερδισμένος) και τα λοιπά γνωστότατα σε όλους μας...

Τί λέει δηλαδή ο Τσίπρας; 
Ότι οι γερμανοί είναι φίλοι μας...!!!
Και το λέει με απαράμιλλη λογική. Δήλωσε το τί μέλλει γενέσθαι...

Το μάθατε πως έχουμε πρωθυπουργό τον Ράιχενμπαχ και μπροστινό τον Σαμαρά;
Είμαστε απόλυτα υπό Κατοχή. Όποιος δεν το καταλαβαίνει ή το αρνείται, χρειάζεται γιατρό, εκτός κι αν είναι μέρος του προβλήματος.

Εσείς των ΑνΕλ; Ακούτε; Είμαστε ή δεν είμαστε υπό γερμανική Κατοχή;
Με αυτούς θα κάνετε χωριό;
Εσείς λέτε ότι είμαστε υπό Κατοχή. Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε;
Θα τραβάτε ο ένας αριστερά κι ο άλλος δεξιά και θα σέρνετε την Πατρίδα σαν κουρελού;

Έχουμε μια γερμανική μπότα επάνω στο λαιμό μας και μας πατάει μέχρι να μας σκοτώσει.

Αυτή η μπότα είναι τόσο καλά γυαλισμένη, που μπορούμε να δούμε το προσωπείο μας επάνω της. Αυτό το ψεύτικο κι υποκριτικό προσωπείο. Αυτό που κρίνει τους πάντες και τα πάντα, εκτός από τον εαυτό μας.
Κοιτώντας την, βλέπουμε εμάς. Βλέπουμε την κατάντια μας ως κοινωνία στο σύνολό της. Την λογική του “Να πεθάνει ο γάιδαρος του γείτονα”, σε όλο της το μεγαλείο. Διχόνοια και καταλαλιά.

Κοιτούμε πώς να βάλουμε προστάτες στην ζωή μας, αντί να πάρουμε την ζωή στα χέρια μας. Ο πόλεμος των κομμάτων από το 1821 και μετά, είναι ποιά “Μεγάλη Δύναμη” θα μας διαφεντεύει. Ακόμη να ωριμάσουμε σαν λαός.
Δεν φταίει ο λύκος, φταίει που είσαι πρόβατο.
Είμαστε αυτοί οι πολίτες που είμαστε κι έχουμε αυτούς τους πολιτικούς που αξίζουμε. 
Οι συνεχιζόμενες εκπτώσεις στην παιδεία, την ηθική και τον πολιτισμό, επέφεραν την απώλεια της πνευματικότητας. Απόλυτος υλισμός και κυνισμός. 
Κατηγορούμε ο ένας τον άλλον για το υπάρχον σύστημα, ενώ το έχουμε δημιουργήσει όλοι μας μαζί.

Είναι πολιτισμική και συστημική η κρίση. Αν δεν γίνουμε καλύτεροι ο καθένας μας σε προσωπικό επίπεδο, δεν πρόκειται να γίνει καλύτερη η ζωή που ζούμε στο σύνολό της ή επιμέρους η κοινωνία, το σύστημα, η βουλή, οι πολιτικοί, η δικαιοσύνη, η ηθική, ο πολιτισμός, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, κλπ κλπ κλπ…
Δεν θα είχε δικαίωμα ο Σαμαράς και ο κάθε υφαρπαγέας ψήφων, να υπόσχεται πριν τις εκλογές και να κάνει ακριβώς τα αντίθετα μετά. Έπρεπε, αν υπήρχε δημοκρατική κοινωνία, ο Σαμαράς να είναι πολιτικά συνταξιούχος.

Είμαστε αυτοί που είμαστε και δίνουμε το δικαίωμα σε τύπους σαν τους υπάρχοντες πολιτικούς αρχηγούς, να διακυβεύονται την Ελλάδα των 10.000 χρόνων ιστορίας και να φέρονται υποτελικά και δουλοπρεπώς, παραχωρώντας και αναγνωρίζοντας την γερμανική ηγεμονία επί της Ελλάδος, λέγοντας ταυτόχρονα ψέματα και συμπεριφερόμενοι απέναντί μας, όπως ακριβώς ο θύτης στο θύμα.

Εν έτη 2013... Παρέλαβαν Έθνος – Κράτος και μας μετέτρεψαν σε γερμανική οικονομική επαρχία (κατ' άλλους σε αποικία χρέους), με πρόσχημα μια κατασκευασμένη οικονομική κρίση. 
Ο κεντρικός προϋπολογισμός, μεταφέρεται στην Ευρώπη. 
Νομίζουμε πως έχουμε ακόμη Κράτος, αλλά είμαστε μια χώρα που δεν είναι χώρα. 
Και δεν είναι τοπικό το φαινόμενο. Λαμβάνει χώρα σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ηλίου φαεινότερον είναι πως η Νέα Τάξη Πραγμάτων έχει στην δούλεψή της κόμματα και ΜΜΕ. Δεν είναι συνωμοσιολογία πλέον, μιας και το έχει αναφέρει ως επιτακτική ανάγκη μάλιστα κι ο πρώην πρωθυπουργός και νυν καταθέτης υπομνημάτων σε προανακριτικές που ερευνούν την εμπλοκή του, σε ένα ακόμη τεράστιο σκάνδαλο.

Ξαναρωτάω:
Την βλέπετε την Μπότα;
Είμαστε ξανά υπό γερμανική Κατοχή; Ναι ή όχι;
Σας αρέσει η γερμανική Μπότα στο λαιμό σας;
Την ανέχεστε;
Την δέχεστε;
Αν όχι τί περιμένετε; Θα γίνουμε καλλίτεροι άνθρωποι;
Συντονιστείτε...

@1anax


Με το «ανέκδοτο της ημέρας» μοιάζει η αναφορά που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος, Αμπντουλάχ Γκιουλ, μιλώντας σε συνέδριο – διήμερο συμπόσιο που διοργάνωσε το Ερευνητικό Κέντρο Μετανάστευσης και Πολιτικής, του πανεπιστημίου «Hacettepe», με τίτλο «Μετανάστευση, Ισλάμ και Πολυ-πολιτισμικότητα στην Ευρώπη». Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Γκιουλ θεωρείται από τις πιο ψύχραιμες φωνές στη γειτονική Τουρκίας…
Ο Γκιουλ απηύθυνε προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με νέες τραγωδίες και μαζικές σφαγές (!) εάν, όπως είπε, εξακολουθήσει να αποτυγχάνει να αγκαλιάσει την ανεκτικότητα απέναντι σε διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες!
Είναι να απορεί κανείς μέχρι που μπορεί να φθάσει η θρασύτητα των Τούρκων που επιμένουν να κάνουν μαθήματα στους ευρωπαϊκούς λαούς περί ανεκτικότητας, τη στιγμή που αρνούνται να αναγνωρίσουν μια σειρά από γενοκτονίες που έχουν διαπράξει απέναντι σε κάθε τι το διαφορετικό που διαβιούσε σε εδάφη τα οποία κατέλαβαν οι ίδιοι στρατιωτικά, με την Ιστορία να έχει καταγράψει τη συμπεριφορά τους απέναντι στις διαφορετικές θρησκείες και τους πολιτισμούς!

Προφανώς όμως θα πρέπει να αναγνωριστεί στους Τούρκους το… ελαφρυντικό, ότι βρίσκουν και τα κάνουν. Διότι το «τιμόνι» της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρατούν ηγεσίες που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τους οραματισμούς των προκατόχων τους και τις σαφείς αρχές που διέπουν το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και είναι μάλιστα τόσο ψοφοδεείς, ώστε δεν έχουν τη δύναμη να απαντήσουν ότι όποιος επιθυμεί να ζήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει παρά να σεβαστεί τις αρχές και τις αξίες της, με τα δικά του δικαιώματα να είναι πλήρως διασφαλισμένα, όσο δεν προσβάλουν και δεν αμφισβητούν αυτές τις θεμελιακές αρχές…
Στα παραδείγματα που έφερε ο Γκιουλ ανέφερε και τη «σφαγή της Σρεμπρένιτσα», προφανώς για να μην κατηγορηθεί ότι εμμέσως απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση με εξεγέρσεις μειονοτικών με βάση το θρήσκευμα πληθυσμιακών ομάδων… Αποκάλεσε «χρόνιες παθήσεις» στις δυτικές κοινωνίες τον ρατσισμό και την έλλειψη ανεκτικότητας, ενώ εστίασε το ενδιαφέρον στην ομιλία του και στην άνοδο της επιρροής κομμάτων που παρουσιάζουν, όπως είπε, τους μετανάστες ως την κύρια αιτία κοινωνικών προβλημάτων όπως η ασφάλεια, η ανεργία, το έγκλημα και η φτώχεια.
Ως επιχείρημα για να πείσει ότι η Τουρκία βρίσκεται σε άλλο δρόμο χρησιμοποίησε τον νόμο που ψήφισε το τουρκικό Κοινοβούλιο για τη διεθνή προστασία των ξένων στις 4 Απριλίου. Έλα όμως που η πρωτοβουλία αυτή ελήφθη ακριβώς διότι ήταν η τουρκική νομοθεσία που υπολειπόταν της αντίστοιχης ευρωπαϊκής και η ψήφιση έγινε για να εναρμονιστεί με αυτήν στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει η χώρα του να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση!
Αφού είναι τόσο αποφασισμένοι να γυρίσουν σελίδα, για ποιον λόγο δεν αναγνωρίζουν τα σφάλματα του παρελθόντος, αλλά αντίθετα αντιδρούν με σφοδρότητα όταν κάποιος τους θυμίζει τις τρομερές σφαγές που διαπράχτηκαν εναντίον των Ελλήνων που ζούσαν σε διάφορα σημεία της – σημερινής – Τουρκίας, των Αρμενίων κ.λπ. Έχει καθίσει να υπολογίσει συνολικά πόσα εκατομμύρια ψυχές σφαγιάστηκαν για να βρίσκεται σήμερα ο ίδιος στο βήμα και να κάνει μαθήματα στους Ευρωπαίους;
Η ρητορική του βέβαια είναι απολύτως συμβατή με τους νεο-οθωμανικούς οραματισμούς του ισλαμικού κόμματος που εκπροσωπεί, με βάση τη μισή αλήθεια – τουλάχιστον και λέγοντάς το με μετριοπάθεια για να μην αναφέρουμε «στα όρια του μύθου» – ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν «μοντέλο» ανεκτικότητας και πολυ-πολιτισμικότητας…
  • ''Κύπριοι δικηγόροι με Ρώσους πελάτες αναφέρουν ότι τράπεζες από τη Λετονία ήρθαν σε επαφή μαζί τους λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε το πακέτο στήριξης'' αποκαλύπτουν οι Financial Times.
Τα ιμάτια της Κύπρου διεκδικεί η Λετονία

''Καθώς τα κράτη με ανταγωνιστικούς τραπεζικούς τομείς σπεύδουν να προσελκύσουν τη ρωσική ρευστότητα που έχει εγκλωβιστεί στην Κύπρο, ένα όνομα ξεχωρίζει: η Λετονία. Κύπριοι δικηγόροι με Ρώσους πελάτες αναφέρουν ότι τράπεζες από τη Λετονία ήρθαν σε επαφή μαζί τους λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε το πακέτο στήριξης.

Οι αρχές της Λετονίας προσπαθούν απεγνωσμένα να υποβιβάσουν το θέμα και την προοπτική εισροής των κεφαλαίων από την Κύπρο, καθώς η χώρα προσπαθεί να γίνει το 18ο μέλος του ευρώ - παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώνουν αρκετοί εντός της ευρωζώνης.

«Προς το παρόν δεν έχουμε δει εισροή κυπριακών κεφαλαίων στη Λετονία. Η χώρα παρακολουθείται και δεν θα ανταγωνιστούμε γι' αυτά τα κεφάλαια», δήλωσε ο Valdis Dombrovskis, πρωθυπουργός της Λετονίας, μιλώντας στους Financial Times.

Με κάποιους τρόπους, όμως, ήδη υπάρχει μαζική εισροή κυπριακών συμβολαίων στις τράπεζες της Λετονίας. Η Λετονία δεν μοιάζει με την Κύπρο, δεν έχει μεγάλο χρηματοοικονομικό κλάδο ούτε μεγάλο βάρος δημόσιου χρέους, καθώς έφερε σε τάξη τα δημοσιονομικά της όταν έλαβε το πακέτο στήριξης των 7,5 δισ. ευρώ το 2008. Το κοινό της σημείο με την Κύπρο είναι η δίψα για τις ρωσικές τραπεζικές καταθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Φεβρουαρίου, καταθέσεις ξένων υπηκόων αντιστοιχούσαν στο 49% του συνόλου, που είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ε.Ε. Περίπου το 80% - 90% των καταθέσεων που δεν ανήκουν σε κατοίκους της Λετονίας προέρχεται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και αναπτύσσονται ραγδαία. Μόνο το 2012, οι καταθέσεις που δεν ανήκουν σε κατοίκους της Λετονίας αυξήθηκαν κατά 17%.

«Εκτιμάται ότι πρόκειται εν μέρει για καταθέτες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που ανακατανέμουν τα κεφάλαιά τους από χώρες της ευρωζώνης όπου οι τράπεζες αντιμετωπίζουν προβλήματα, και κυρίως από την Κύπρο», δήλωσε το ΔΝΤ

Ο όγκος της ρευστότητας από κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχει εισρεύσει στη Λετονία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των αρχών που μάχονται τη διαφθορά, καθώς υπάρχουν ισχυρισμοί ότι οι λετονικές τράπεζες εμπλέκονται και στη φερόμενη απάτη που αποκάλυψε ο Sergei Magnitsky, ο Ρώσος δικηγόρος, όπως επίσης και στην υπόθεση Kyrgyz.

«Για τη Λετονία τα πράγματα ήταν εύκολα εδώ και καιρό», δήλωσε ο Tom Mayne, αναλυτής της Global Witness, μιας ομάδας κατά της διαφθοράς με έδρα στο Λονδίνο και συμπλήρωσε: «Η Λετονία φαίνεται πως θα δεχόταν με χαρά αυτά τα κεφάλαια που έρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, από μέρη με μεγάλο κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος. Αυτό πρέπει να είναι σημείο ανησυχίας μετά την Κύπρο».

Οι αρχές στη Ρίγα αναφέρουν ότι έχουν κάνει πιο σκληρή τη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος τα τελευταία χρόνια, καθώς οι τραπεζικές αρχές επέβαλαν αυστηρότερους κεφαλαιακούς κανόνες στις τράπεζες που έχουν υψηλά ποσοστά από καταθέσεις ξένων υπηκόων.

Το θέμα είναι ευαίσθητο, όχι μόνο λόγω των εξελίξεων στην Κύπρο, αλλά κι επειδή η Λετονία ζήτησε τον Ιανουάριο να γίνει μέλος του ευρώ. Η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να γνωμοδοτήσουν σχετικά τον Ιούνιο, αλλά διαπιστώνεται νευρικότητα σε αρκετά κράτη-μέλη.

Η Λετονία περνάει με ευκολία τα αυστηρά κριτήρια για την ένταξη στο ευρώ, όπως τα όρια που τίθενται για τον πληθωρισμό και το δημόσιο χρέος, καθώς ακολούθησε ένα από τα πιο σκληρά προγράμματα λιτότητας με τη χρηματοοικονομική κρίση του 2008. Ορισμένα κράτη-μέλη του ευρώ, όμως, ανησυχούν για το θέμα της βιωσιμότητας, φράση που ακούγεται κατ’ επανάληψη και χρησιμοποιείται για να εκφράσει τον κίνδυνο πληθωριστικών πιέσεων μετά την εισαγωγή του ευρώ όπως επίσης και για τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο τραπεζικός κλάδος.

«Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν δημιουργούμε μία ακόμη προβληματική ζώνη στην Ευρώπη. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι η περίπτωση της Λετονίας», δήλωσε ένας Ευρωπαίος πρέσβης στη Ρίγα. Η ΕΚΤ έχει επικοινωνήσει με την κεντρική τράπεζα της χώρας για το θέμα των καταθέσεων ξένων υπηκόων «και έχει λάβει εγγυήσεις», είπε Λετονός αξιωματούχος. Η Κομισιόν προειδοποίησε τον Ιανουάριο για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον τραπεζικό κλάδο.

Πολλοί αναφέρουν ότι η χώρα που εγείρει τις περισσότερες ενστάσεις είναι η Γαλλία, αν μη τι άλλο λόγω της στάσης που έχει κρατήσει η Λετονία ως θερμός υποστηρικτής της λιτότητας. Ο κ. Dombrovskis θα μεταβεί στο Παρίσι αυτήν την εβδομάδα όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Γαλλίας σε μία προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων με τη Γαλλία.

Το Παρίσι στηρίζει την ένταξη της Λετονίας στο ευρώ επί της αρχής, σύμφωνα με Γάλλο αξιωματούχο. «Η Γαλλία θεωρεί απολύτως θεμιτές τις προσδοκίες της Λετονίας να γίνει μέλος της ευρωζώνης», δήλωσε, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι η χρονική συγκυρία αποτελεί ζήτημα. «Η Γαλλία δεν στηρίζει κατ’ ανάγκην και την ένταξη της Λετονίας τον Ιανουάριο».

Ο κ. Dombrovskis είναι αισιόδοξος. «Έχουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε τη βιωσιμότητα της μακροοικονομικής μας κατάστασης και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε οποιαδήποτε εστία ανησυχίας», δήλωσε''.


Του Λ. Λιγουριώτη 

Πίεση μέσω "διαρροών" ότι μπορεί να προκληθεί διπλωματικό επεισόδιο με την Τουρκία,ασκεί η Άγκυρα προκειμένου να εξαναγκάσει την Ελλάδα ενδέχεται να παρέμβει -αν είναι δυνατόν!- στην ελληνική Δικαιοσύνη για ξανασυλλάβει και απελάσει 13 Τούρκους που η Άγκυρα θεωρεί ενόχους "τρομοκρατικών ενεργειών"!

Για άλλη μια φορά τουρκική εφημερίδα φιλοξενεί τέτοιες διαρροές -σήμερα είναι πιο απροκάλυπτες- ότι η ελληνική δικαιοσύνη κακώς έκρινε και άφησε ελεύθερα 13 από 14 συλληφθέντα φερόμενα μέλη του DHKP-C στην Ελλάδα που οι αρχές της Τουρκίας θεωρούν ύποπτα.

Στο πλαίσιο αυτό η αγγλόγλωσση Today’s Zaman, εκτιμά πως ενδέχεται να δημιουργήσει διπλωματικό επεισόδιο με την Τουρκία η απόφαση των ελληνικών Αρχών να αφήσουν τελικά ελεύθερα 13 από τα 14 άτομα που είχαν συλλάβει ως ύποπτα για συμμετοχή σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Το άρθρο που δημοσιεύει στη σημερινή έντυπη έκδοσή της έχει τίτλο «Η Ελλάδα αφήνει ελεύθερους τους υπόπτους του DHKP-C για τρομοκρατία» και σε αυτό αναφέρει ότι μόνο ένας από τους 14 συλληφθέντες παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, με το επιχείρημα ότι από τις ανακρίσεις δεν προκύπτει η συμμετοχή τους σε τρομοκρατικές επιθέσεις.

Μεταξύ των 14 συλληφθέντων - υποστηρίζει για να... προκαλέσει και το... ενδιαφέρον των ΗΠΑ-, υπήρχαν και μέλη του DHKP-C, το οποίο ΗΠΑ και Τουρκία έχουν κατατάξει στις τρομοκρατικές οργανώσεις, καθώς έχει διενεργήσει στο παρελθόν επιθέσεις, ως αντίποινα για συλλήψεις των μελών του, με πιο πρόσφατες την επίθεση στην Αμερικανική Πρεσβεία και το κτίριο του κυβερνώντος Κόμματος ΑΚΡ στην Άγκυρα.

Χθες ανάλογα δημοσιεύματα είχαν οι εφημερίδες Γενί Σαφάκ και στην Ζαμάν. Στην πρώτη αναφέρεται ότι η μετά την επιχείρηση που έγινε στην Ελλάδα και κρατήθηκαν οι 14, η Χαβά Σουιτσμέζ συνελήφθη και εστάλη στη φυλακή, ενώ οι άλλοι 13 αφέθηκαν ελεύθεροι.
Αυτο-αποκάλυψη! Η εφημερίδα γράφει και ένα σημαντικό στοιχείο που δείχνει ότι η ίδια η Τουρκία ΕΙΧΕ ΑΦΗΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ή ΤΗΣ ΕΙΧΑΝ "ΔΙΑΦΥΓΕΙ" αρκετά από τα 14 αυτά άτομα!!!

Η Σουιτσμέζ, γράφει, όταν ήταν στις φυλακές Μπαϊράν Πασά, το 1996, είχε λάβει μέρος στην απεργία πείνας. Μέλη του DHKP-C, μεταξύ των οποίων ο Χουσεγίν Φεφζί Τεκίν, ο Γερλιχάν Καγιά, ο Μεχμέτ Γιαμάν και η Γκιουλιζάρ Κεσιτζί, αργότερα είχαν αφεθεί ελεύθεροι. Τονίζεται ακόμα πως, η Χαβά Σουιτσμέζ, η οποία στη συνέχεια διέφυγε στην Ελλάδα, είναι από τα σημαντικά ονόματα της οργάνωσης.

Γενικά η Τουρκία εκδίδει Ερυθρά Δελτία και τα στέλνει στην Ιντερπόλ για πολλούς πολιτικούς της αντιπάλους που βρίσκονται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες -και έχουν φύγει από την Τουρκία- με μόνη ένδειξη ότι "έχει πληροφορίες" ότι ετοιμάζουν τρομοκρατικές επιθέσεις.

Μετά τις ανακρίσεις όμως δεν προκύπτει συμμετοχή σε τρομοκρατικές πράξεις και αφήνονται ελεύθεροι από την δικαιοσύνη. Γι αυτό η Τουρκία κατηγορεί πολλές χώρες όπως Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελλάδα κ.α. καθώς δεν μπορεί να καταλάβει πως υπάρχουν χώρες που η Δικαιοσύνη λειτουργεί ξέχωρα και δεν σηκώνει παρεμβάσεις
σ.σ.netakias – Επανάληψις για να ξέρουμε ότι η Πίστη στο στόχο θα φέρει τη Νίκη 11/1/2013

Καλημέρα και καλή χρονιά.
Ήταν μία εβδομάδα γεμάτη από γεγονότα και ακόμα δεν έχει τελειώσει.
Ας τα δούμε με τη σειρά.
Αθώωση ενός ακόμα συμπολίτη μας
Ένας ακόμα συμπολίτης μας αθωώθηκε στη δίκη που έγινε την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας, αφού επρόκειτο για συμπολίτη μας μικρής ηλικίας. Του ευχόμαστε ότι καλύτερο στη ζωή του. Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια των αθωωτικών αποφάσεων μετά το απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, που γνωστοποιήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου 2012 στους μέχρι τότε κατηγορούμενους συμπολίτες μας. Ο δήμος εξέδωσε δελτίο τύπου το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Συγχαρητήρια στο δήμο για τη συμπαράσταση και στους νομικούς για την καλή δουλειά. Δεν θα περιμέναμε τίποτα λιγότερο από εκείνους. Στο κάτω κάτω αυτή είναι η δουλειά τους. Να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο και καλύτερα. Είμαστε σίγουροι ότι και το επόμενο διάστημα τα νέα που θα ακολουθήσουν θα είναι το ίδιο ευχάριστα και για τους υπόλοιπους συμπολίτες μας.

Μικρογεωγραφίες ΙΙ
Μία ενδιαφέρουσα «εικαστική» δράση ξεκίνησε από την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013 στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το Οβριόκαστρο. Περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο τύπου που ακολουθεί.
Μικρογεωγραφίες ΙΙ

Ένας Τυχαίος Οδηγός για τη Συγκρότηση Αστικών Κοινών

Οι Μικρογεωγραφίες είναι ένα έργο εν εξελίξει που στοχεύει στη διερεύνηση των μετασχηματισμών ορισμένων νευραλγικών και παραμελημένων κοινωνικών και γεωγραφικών περιοχών. Οι Μικρογεωγραφίες ΙΙ, πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται στην περιοχή του Οβριοκάστρου Κερατέας, στο Ναό της Αγροτέρας Αρτέμιδος στο Μετς και στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Επικεντρώνονται τόσο στη δράση των τοπικών κοινοτήτων για τη δημιουργία συγκρότησης αστικών κοινών, όσο και σε ορισμένες μικρές, ελάχιστες δράσεις κοινωνικών και καλλιτεχνικών ομάδων ή ατόμων που διεκδικούν μια ποιητική και πολιτική διάσταση στη καθημερινότητα, η οποία λειτουργεί ως ένα είδος προσωποποιημένης αντίστασης απέναντι στο παγκοσμιοποιημένο τοπίο, στη διασπορά της εγκατάλειψης και στην ισοπεδωτική κυριαρχία του real estate και των στρατηγικών «εξευγενισμού»: Μια μικρή χειρονομία, μία επί τόπου συζήτηση μας ή ένα γρήγορο chat, η επανάληψη μιας καθημερινής πράξης (που μπορεί να είναι η εθελοντική κοινοτική εργασία ή ένας περίπατος). Αυτό το κοντινό, «εσωτερικό» βλέμμα, μέσα από καλλιτεχνικές, αρχιτεκτονικές και κοινωνικές πρακτικές περιέχει μιαν ευχή: να εστιάσουμε στο βίωμα και όχι στην κατανάλωση, στη συνάντηση και όχι στη διαίρεση.
Επιμέλεια: Χαρίκλεια Χάρη
Συμμετέχουν: Νίκος Αναστασόπουλος, Βασίλης Βασιλακάκης, Ανδρέας Βούσουρας, Δημήτρης Γκιζίνος, Βαγγέλης Γκόκας, Τζίμης Ευθυμίου, Θοδωρής Ζαφειρόπουλος, Κωνσταντίνα Θεοδώρου, Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Νίκος Καζέρος, Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Ρίκα Κριθαρά, Μιχάλης Κυριαζής, Άννα Λάσκαρη, Caroline May, Νίκος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Παπαχρήστος, Αγγελική Σβορώνου, Άγγελος Σκούρτης, Νίκος Σταθόπουλος, Διδώ Τζαβάρα, Γρηγόρης Τσικριστάρης, Κώστας Τσώλης, Ελένη Τζιρτζιλάκη, Oryio Lab.
Οι Μικρογεωγραφίες ΙΙ γίνονται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Πνευματικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας Κερατέας «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ», την Πρωτοβουλία Κατοίκων Μετς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αρδηττό» και θα λάβουν χώρα στην Αθήνα:
-στο CAMP, το διάστημα 8-14 Ιανουαρίου 2013,
-στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο της ομάδας Ορίζοντας Γεγονότων από 10 Ιανουαρίου
-και στο THE APARTMENT off-site από 14 Ιανουαρίου ως 9 Φεβρουαρίου 2013
και στην Κερατέα:
-στις 12 Ιανουαρίου στο Μπλόκο Κερατέας “Άπαρτο Κάστρο” (45 χλμ Αθηνών-Λαυρίου)
-στο Χώρο του Συνδέσμου Πνευματικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας Κερατέας «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» (κεντρική πλατεία Κερατέας)
-και στην οικία Ελένης Ζαρολιάγκη (Κύπρου 6)
*Στις 12 Ιανουαρίου στις 10:00 θα ξεκινήσει πούλμαν από την πλατεία Κοτζιά προς την Κερατέα Για τις δράσεις και συζητήσεις που θα οργανωθούν στους τόπους παρακαλούμε ενημερωθείτε στο http://microgeographies.nonplan.gr

Συμπαράσταση στους αγωνιζόμενους κατοίκους της Χαλκιδικής

Το Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2013, θα βρεθούμε κι εμείς στα Προπύλαια στην Αθήνα, ως μία μικρή μορφή συμπαράστασης στους αγωνιζόμενους συμπολίτες μας της Χαλκιδικής. Γνωρίζουμε καλύτερα απ’ όλους αυτά που περνούν. Πούλμαν του Δήμου θα αναχωρήσει από την πλατεία της Κερατέας στις 10 το πρωί.
Διαδήλωση για τις Σκουριές στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου
Διαδήλωση στη Αθήνα “για τα δάση, τη Γη και το νερό”, έχουν προγραμματίσει οι Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στα Προπύλαια. Δείτε και το βίντεο - κάλεσμα για τη διαμαρτυρία, του iosifsk. H μπουλντόζα που φαίνεται πίσω από τα δέντρα στην αρχή του βίντεο, ανοίγει δρόμο προς το ρέμα του Καρατζά όπου προγραμματίζεται να γίνει το πρώτο φράγμα απόθεσης αποβλήτων. Η διάνοιξη αυτού του δρόμου ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ. Το βίντεο είναι τραβηγμένο στις 27 Δεκεμβρίου. Δασαρχείο, εισαγγελέας, επιθεωρητές περιβάλλοντος, κάποιος να επιβάλλει το νόμο;;;

Υ.Γ.1 – «Ο αγώνας μας δεν έχει πρόσωπα, είμαστε όλοι μαζί». Μία φράση που έχει ακουστεί χιλιάδες φορές. Και έτσι πρέπει να συνεχιστεί. Κανένας δεν θα μπορούσε να καταφέρει τίποτα από μόνος του. Ο καθένας έκανε και κάνει αυτό που μπορεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως όλοι όσοι αγωνίστηκαν, με οποιονδήποτε τρόπο, ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Στα πρόσωπα των 37 καθρεφτίζεται ο αγώνας όλης της πόλης. Θα μπορούσε να είναι τα παιδιά του καθενός ή ο καθένας από εμάς. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι και έτσι οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε. Οι συλλήψεις έγιναν, και το γνωρίζουμε όλοι, στο σωρό. Σκοπό είχαν να μας τρομάξουν και να ποινικοποιήσουν τον αγώνα μας. Δεν κατάφεραν το πρώτο δεν θα καταφέρουν και το δεύτερο. Στα πρόσωπα των 37 κατηγορείται όλη η πόλη, όλοι όσοι αγωνίστηκαν, ο αγώνας μας. Θα κερδίσουμε παντού…
Υ.Γ.2 – Η δημοτική αρχή στο σύνολό της (συμπολίτευση και αντιπολίτευση – πλειοψηφία και μειοψηφία) καλά θα κάνει να προστατεύσει τον αγώνα και να αφήσει τη μικροπολιτική. Το έχουμε ξαναπεί πως ο αγώνας μας ξεπέρασε όλους, πόσο μάλλον τους αιρετούς μας. Ας τολμήσουν για πρώτη φορά να βρεθούν σε κατάσταση πολιτικής ενότητας απλά κάνοντας ένα απλό πράγμα: ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ την απόφαση 94/2011 του δημοτικού συμβουλίου και καταγγέλλοντας δημόσια τον σγουρό για τις μεθοδεύσεις του. Γνωρίζουμε πως είναι δύσκολο να αφήσουν τα προσωπικά τους στην άκρη και να πράξουν το σωστό για τον τόπο. Αφού όμως ο κόσμος την κρίσιμη στιγμή όλα αυτά τα έκανε στην άκρη κι αφού εκείνοι υποτίθεται πως είναι «οι εκπρόσωποί μας» δεν οφείλουν να εκφράσουν τη βούληση όλων εκείνων που εκπροσωπούν; Ας παραδειγματιστούν από την ώριμη συμπεριφορά των συμπολιτών τους και να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΩΡΑ!!! Ο σγουρός και οι λοιποί τους κοροϊδεύουν καιρό τώρα. Ο Δεκέμβρης πέρασε μαζί του και η προθεσμία…
Υ.Γ.3 – Ειλικρινά χαρήκαμε πολύ που μετά από σχεδόν 11 μήνες είχαμε επικοινωνία, έστω και με λάθη την πρώτη φορά. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Οι καλοπροαίρετες παρατηρήσεις είναι χρήσιμες και δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα. Συνεχίστε με αυτό τον τρόπο…

Υ.Γ.4 - Το δελτίο τύπου του δήμου κλείνει ως εξής:

«Για την ιστορία να υπενθυμίσουμε πως με 4 διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις το εν λόγω έργο έχει οριστικά κηρυχθεί παράνομο…»
Πολύ σωστό αυτό που αναφέρεται. Ένα ερώτημα για άλλη μια φορά: Γιατί ο δήμος μας δεν έχει εκδώσει μέχρι σήμερα ένα δελτίο τύπου για την τελεσίδικη απόφαση τουΠρωτοδικείου Αθηνών από τον Ιούλιο του 2011, την πιο σημαντική απόφαση που δικαιώνει πλήρως τον αγώνα μας και αποδεικνύει πως το κράτος παρανόμησε;

http://antixyta.blogspot.gr/2013/01/blog-post.html
Οι μέτοχοι, κατόπιν οι επενδυτές και έπειτα οι καταθέτες με ποσά άνω των 100.000 ευρώ θα διασώζουν από το 2015 τις τράπεζες, με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης να χρησιμεύει μόνο ως ύστατη λύση, επισημαίνει ο επίτροπος για την εσωτερική Αγορά Μισέλ Μπαρνιέ, σε συνέντευξή του στην «Sueddeutsche Zeitung».

«Πρώτα θα πληρώνουν οι μέτοχοι της τράπεζας, έπειτα οι επενδυτές, άρα και οι ομολογιούχοι. Εάν αυτό δεν είναι αρκετό, θα χρησιμοποιούνται οι καταθέτες με ποσά άνω των 100.000 ευρώ. Στην συνέχεια, τα κεφάλαια θα προέρχονται από τα μελλοντικά εθνικά ταμεία εξυγίανσης των τραπεζών, στα οποία θα συνεισφέρουν όλες οι τράπεζες», τονίζει ο κ. Μπαρνιέ και διευκρινίζει ότι ο ΕΜΣ θα χρησιμοποιείται μόνο όταν θα έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα μέσα.

Όπως επισημαίνεται από την εφημερίδα, ο επίτροπος παρουσίασε την πρότασή του χθες, στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου των 27 υπουργών Οικονομικών στο Δουβλίνο και ζήτησε την έγκρισή της το συντομότερο δυνατό και την εφαρμογή της ήδη από το 2015, αντί του 2018, που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. «Η σπουδή είναι αναγκαία προκειμένου να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα των επενδυτών», η οποία προκλήθηκε με την περίπτωση της Κύπρου, σημειώνει.

Σχόλιο ιστολογίου: Βέβαια, αυτά θα ισχύσουν στην Ευρώπη από το 2015. Όπως όλοι ήδη ξέρουμε, το πείραμα θα γίνει στο γνωστό "πεδίο δοκιμών" που ονομάζεται Ελλάδα... Ας ετοιμαζόμαστε λοιπόν...

Ο Γιώργος, ο αεροπορικός πρωθυπουργός και σήμερα βουλευτής, εξαιτίας των συνεχόμενων ταξιδιών του, δεν ξέχασε το ίνδαλμά του. Είναι ο Μπ. Ομπάμα από τον οποίο είχε άλλωστε ξεσηκώσει όλο το στιλ και τα συνθήματα το 2009. Τότε που σήκωνε τα μανίκια όπως ο Αμερικανός πρόεδρος και έλεγε «όλοι μαζί μπορούμε».

Έτσι, λοιπόν, και τώρα που περιοδεύει ανυπόληπτος από συνέδριο σε συνέδριο και από κανάλι σε κανάλι αναλύοντας την ελληνική οικονομία που διέλυσε, είπε να θυμηθεί το ίνδαλμά του. Και πέταξε το εξής βαθυστόχαστο μιλώντας σε πολιτική εκπομπή με μεγάλη τηλεθέαση του αμερικανικού δικτύου MSNBC. «Ο Ομπάμα κι εγώ αναλάβαμε οικονομίες-κουρέλια. Τα υψηλά ελλείμματα στην Ελλάδα ήταν τα συμπτώματα βαθύτερων προβλημάτων, είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Βέβαια τα ‘συμπτώματα’ θα μπορούσαν να μας εξαφανίσουν, αλλά καταφέραμε τελικά να αποφύγουμε τη χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας βοήθησαν, αλλά αυτό που δεν κατάλαβαν είναι ότι η οριστική επίλυση του προβλήματος δεν μπορεί να έλθει από την αυστηρή λιτότητα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, αλλά από βαθιές αλλαγές και περισσότερο ανθρώπινη προσαρμογή. Αυτό τους λέγαμε, χρειάζεται χρόνος και ηρεμία για βαθιές αλλαγές. Αυτές ξεκινήσαμε», είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Όπως στις ΗΠΑ», συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός, «ο Ομπάμα κληρονόμησε μία οικονομία σε άσχημη κατάσταση από τους Αμερικάνους συντηρητικούς, έτσι και η δική μου κυβέρνηση κληρονόμησε μία οικονομία σε άσχημη κατάσταση από τους Έλληνες συντηρητικούς.Το πρόβλημα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με αυτά που λένε οι Αμερικάνοι συντηρητικοί, δεν ήταν π.χ. το τεράστιο κοινωνικό κράτος. Ήταν το που πήγαιναν τα λεφτά του κοινωνικού κράτους, ήταν η σπατάλη και ένας πελατειακός καπιταλισμός. Αυτό που χρειαζόταν και χρειάζεται η Ελλάδα είναι καλή, σωστή διακυβέρνηση. Αυτό ξεκίνησε η κυβέρνησή μου, π.χ. μειώνοντας 30% τις δαπάνες για φάρμακα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Η φοροδιαφυγή μέσω φορολογικών παραδείσων και off shore εταιρειών κλέβει χρήματα και πόρους από τον ελληνικό λαό, από τον αμερικανικό λαό, από όλους τους λαούς πρέπει να ελεγχθεί», κατέληξε ο Γ.Παπανδρέου.

Καταλάβατε τι είπε; Ότι αυτός έσωσε τη χώρα, ότι πήρε το σταυρό του μαρτυρίου όπως ο Ομπάμα, ότι ήξερε τη συνταγή αλλά δεν την υλοποίησε ποτέ κι ότι γνώριζε ότι το πρόβλημα ήταν ότι τα λεφτά του κοινωνικού κράτους κάπου χάνονταν. Λεφτά υπήρχαν δηλαδή αλλά δεν ήξερε που πήγαιναν. Γι’ αυτό μόλις έγινε πρωθυπουργός έδινε επιδόματα αλληλεγγύης.

Έχει πλάκα να παρακολουθεί κανείς το παραλήρημα του πρώην πρωθυπουργού. Αλλά να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Πλανητάρχη πάει πολύ.

Στο βίντεο βλέπουμε έναν πρώην κατάσκοπο να αποκαλύπτει τις κρυφές αποστολές και δράσεις που εκτελούσε κατ' εντολή των παγκοσμιοποιητών. 

Αποκαλύπτει ακόμη πώς θα διαμορφωθεί η κοινωνία μετά την επίτευξη της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης. 

Το αποτέλεσμα των αποκαλύψεών του ήταν να βρεθεί νεκρός, όπως και πολλοί άλλοι στο παρελθόν.