Top Social Icons

Menu Right

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Η κατηγορια που επιλεξατε...

22 Φεβ 2013


H Άγκυρα τελικά απάντησε στην χθεσινή ρηματική διακοίνωση των ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας από την Ελλάδα στον ΟΗΕ με έναν αναμενόμενο τρόπο και ο οποίος δείχνει ότι έχει αιφνιδιαστεί, αλλά και ότι σκοπεύει να ακολουθήσει πορεία σύγκρουσης με την Ελλάδα στην Α. Μεσόγειο.


«Έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα κατέγραψε στα Ηνωμένα Έθνη τις απόψεις της αναφορικά με την ελληνική υφαλοκρηπίδα σχετικά με τις άδειες που δόθηκαν από τη χώρα μας στον ΤΡΑΟ για την υφαλοκρηπίδα μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εν λόγω ισχυρισμοί της Ελλάδος δεν έχουν κάποια βάση στο Διεθνές Δίκαιο»...

...σημειώνεται στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ. Όπως αναφέρεται, 

«οι ισχυρισμοί αυτοί βασικά εκφράζονταν κατά τις ενέργειες της Ελλάδος σε διμερές επίπεδο και δίδονταν από τη χώρα μας οι απαιτούμενες απαντήσεις. Αυτή τη φορά θα πραγματοποιηθούν ανάλογα βήματα από πλευράς μας και στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών».

Το υπουργείο Εξωτερικών της γειτονικής χώρας τονίζει ότι...

...«οι άδειες που έδωσε η Τουρκία από το 2007 μέχρι τώρα στην κρατική εταιρεία πετρελαίου (ΤΡΑΟ) είναι εντός των ορίων της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο και υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας για έρευνα και εξόρυξη φυσικών πηγών στους τομείς αυτούς». 

Η Τουρκία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα δικαιώματά της αυτά που πηγάζουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Ωστόσο, η Άγκυρα αποφεύγει να τραβήξει το πράγμα στα άκρα ενόψει του Ανωτάτου Συμβουλίου

«Ενώ γίνονται τα απαιτούμενα βήματα για την προστασία των κυριαρχικών μας (σ.σ.: !) δικαιωμάτων θα συνεχιστεί η συμπεριφορά μας για τη συνέχιση της ανάπτυξης των σχέσεών μας με την Ελλάδα και το να επωφελούμαστε από τους διαύλους διαλόγου που δημιουργήθηκαν με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων» 

...καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, αλλά πέρα από τους βερμπαλισμούς υπάρχει και η ουσία. Και η ουσία απεικονίζεται στον χάρτη στον οποίο αναφέρεται η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών

Η Τουρκία "καταπίνει" ολόκληρη την ελληνική θαλάσσια και νησιωτική περιοχή ανατολικά της Καρπάθου και της Ρόδου ή μάλλον θέλει να την "καταπιεί".

"Μολών Λαβέ" ψιθυρίζουν ήδη στα Επιτελεία...Του Χρήστου Μηνάγια

Μετά την καθέλκυση, στις 17-2-2013, του πλοίου επιστημονικών ερευνών TÜBİTAK Marmara1, η Υδρογραφική-Γεωγραφική Διεύθυνση της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας δημοσιοποίησε τις θαλάσσιες περιοχές που θα διεξαχθούν επιστημονικές έρευνες για το έτος 2013. Ειδικότερα δε, σε ότι αφορά στο Αιγαίο οι έρευνες των Τούρκων θα εστιασθούν στις ακόλουθες περιοχές:


Περιοχή μεταξύ Ρόδου και κόλπου Μερσίνης

Αριθμός αποστολής (πλου): 2013/01, 2013/04
Ημερομηνία: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2013
Κωδικός προγράμματος: 111Y023
Αριθμός επιστημόνων: 15

Η ευθύνη του προγράμματος ανήκει στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών του Πολυτεχνείου Μέσης Ανατολής/Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Φορέας που υποστηρίζει το πρόγραμμα: Τουρκικό Ίδρυμα Επιστημονικών και Τεχνολογικών Ερευνών TÜBİTAK

Επικεφαλής του προγράμματος: Καθηγητής Dr. Zahit UYSAL

Τομείς εργασιών: Ετεροτροφικά βακτήρια, κυανοβακτήρια, φυτοπλακτόν, βασικά πλουτοπαραγωγικά στοιχεία, ζωοπλακτόν, ψάρια και διατροφικά στοιχεία.

Μεθοδολογία: Δειγματοληψίες, ακουστικές καταγραφές κ.λπ.

Σκοπός του προγράμματος: Αποτύπωση της ποικιλότητας των υπαρχόντων οικοσυστημάτων στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της δυναμικότητας της ανοικτής θάλασσας και της υφαλοκρηπίδος (σ.σ. τουρκικής) καθώς επίσης της δυναμικής που έχουν τα βασικά πλουτοπαραγωγικά στοιχεία.

Οι σταθμοί των επιστημονικών ερευνών φαίνονται στους τουρκικούς Χάρτες 1 και 2 που ακολουθούν, ενώ οι έρευνες θα είναι γίνουν επιφανειακά και σε κατατομές (επιφάνεια και κατώτερα βάθη):


Αριθμός αποστολής (πλου): 2012/02

Αριθμός επιστημόνων: 12
Η ευθύνη του προγράμματος ανήκει στον καθηγητή Dr. Nihayet BIZSEL.
Φορέας που υποστηρίζει το πρόγραμμα: Τουρκικό Ίδρυμα Επιστημονικών και Τεχνολογικών Ερευνών TÜBİTAK
Επικεφαλής του προγράμματος: Ο Dr. Κemal Can BIZSEL του Ινστιτούτου Θαλασσίων Επιστημών και Τεχνολογιών/Πανεπιστήμιο DOKUZ EYLÜL
Μεθοδολογία: Δειγματοληψίες θαλασσινού νερού επιφανείας, ιζημάτων σε βάθος 20-1.000 μ., ζωοπλακτόν κ.λπ.
Σκοπός του προγράμματος: Πρώτον, η εξαγωγή συμπερασμάτων για τα διατροφικά επίπεδα και την επίδρασή τους στην βιοποικιλότητα του Αιγαίου. Και δεύτερον, η πραγματοποίηση ερευνών σε σταθμούς που θα επιλεγούν στο Αιγαίο κατά μήκος της γραμμής βορράς-νότος που φαίνεται στον τουρκικό Χάρτη 3.Ας σημειωθεί ακόμη ότι, το 2012 η τουρκική Υδρογραφική-Γεωγραφική Διεύθυνση δημοσιοποίησε τα εξής: 2

Το χρονικό διάστημα 5-30 Μαρτίου 2012 και 25 Ιουνίου-20 Ιουλίου 2012 θα πραγματοποιούντο 27 μετρήσεις τόσο στα τουρκικά χωρικά ύδατα όσο και στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου με σκοπό: πρώτον, τη μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων από τα ευρήματα που θα προκύψουν κατά τη μέτρηση των ιδιαιτεροτήτων του οικοσυστήματος στην περιοχή της Οικονομικής Ζώνης της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δεύτερον, τη δημιουργία βάσης δεδομένων με τις βασικές οικολογικές πληροφορίες αναφορικά με την υποδομή του εν λόγω οικοσυστήματος. Τρίτον, την πραγματοποίηση μελέτης αξιοποιώντας τα βιολογικά, χημικά και φυσικά δεδομένα που θα συλλεχθούν. Τέταρτον, τη προβολή των αλλαγών του οικοσυστήματος που θα υπάρξουν στο μέλλον. Και πέμπτον, την αξιολόγηση των στοιχείων που θα προκύψουν σε σχέση με τα μετεωρολογικά δεδομένα και τις κλιματικές αλλαγές του μέλλοντος. (βλ. Χάρτη 4)Το χρονικό διάστημα 2-16 Αυγούστου 2012, το υδρογραφικό πλοίο TCG ÇUBUKLU, θα πραγματοποιούσε έρευνες για την μέτρηση της αλμυρότητας, θερμότητας και διαύγειας των υδάτων του Αιγαίου, στην περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ των τουρκικών χωρικών υδάτων και των διεθνών χωρικών υδάτων του Αιγαίου μέχρι τη γραμμή που φαίνεται στο Χάρτη 5 και ορίζεται από τα σημεία 39°41'.00''Β-025°40'.00''Α, 37°20'.00''Β-025°40'.00''Α και 36°35'.00''Β-026°43'.00''Α. 


Όπως γίνεται κατανοητό, το επόμενο χρονικό διάστημα οι Τούρκοι με τα πλοία επιστημονικών ερευνών που διαθέτουν θα προβούν σε προκλήσεις, εκβιασμούς και αμφισβητήσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εφαρμόζοντας μια ηπιότερη μεν αλλά πιο ύπουλη τακτική. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι ο τουρκικός στόλος διαθέτει πλέον δύο σύγχρονα ερευνητικά πλοία (το TÜBİTAK Marmara και το Βarbaros Hayrettin Paşa) με τα οποία η Άγκυρα θα πραγματοποιεί θαλάσσιες έρευνες, νόμιμες ή μη, όπου και όποτε αυτή το θελήσει. Στην περίπτωση δε, που η Τουρκία θα θελήσει να αυξήσει την ένταση τότε θα συνοδεύσει τα πλοία αυτά με αντίστοιχα πολεμικά.

Το θέμα της δημοσιοποίησης των χαρτών, με τις θαλάσσιες περιοχές που έχουν προγραμματισθεί οι επιστημονικές έρευνες, αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι οι συμβολισμοί στην εξωτερική πολιτική έχουν μεγαλύτερη αξία ακόμα κι από την ίδια την ουσία. Άλλωστε, η Άγκυρα μέσω των χαρτών αυτών προβάλλει τις προθέσεις της τόσο για την οριοθέτηση του Αιγαίου όσο και για την οριοθέτηση της Α.Ο.Ζ. νότια του Καστελόριζου.

Τέλος, καθίσταται σαφές ότι η Τουρκία με την παραβατική συμπεριφορά της επιδιώκει: πρώτον, να διαπιστώσει τις ανοχές της ελληνικής πλευράς έναντι της τουρκικής προκλητικότητας. Και δεύτερον, να εκμεταλλευθεί οποιαδήποτε άστοχη αντίδραση είτε του επίσημου ελληνικού κρατικού μηχανισμού, είτε μεμονωμένων και εν θερμώ πρωτοβουλιών διαφόρων κύκλων, προκειμένου στη συνέχεια να προβεί σε επόμενες κινήσεις για δημιουργία τετελεσμένων ενόψει των μελλοντικών ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή.


[1] «Ακόμη ένα πλοίο επιστημονικών ερευνών αποκτά η Τουρκία», 8-2-2013, Χ. Μηνάγιας, www.geostrategy.gr
[2] «Τουρκικά παιχνίδια στο Αιγαίο», 23-8-2012, Χ. Μηνάγιας, www.geostrategy.gr
[3] «Νέα τουρκική προκλητικότητα με υδρογραφικά πλοία στο Αιγαίο», 4-9-2012, Χ. Μηνάγιας, www.geostrategy.gr

Πηγή www.geostrategy.gr


Υπέροχη χώρα από οικονομικής πλευράς είναι η Βουλγαρία, αν την κρίνει κανείς βάσει των κριτηρίων που έχει επιβάλει στην ΕΕ η Γερμανία, με τα οποία συμφωνεί βεβαίως και το ΔΝΤ. Θαυμάστε επιδόσεις: Ελλειμμα του 2012; Μόλις 1,5%!

Δημόσιο χρέος; Μόνο... 19,5%!!! Οχι, δεν έχει γίνει κανένα τυπογραφικό λάθος, το βουλγαρικό δημόσιο χρέος είναι 19,5% του ΑΕΠ. Απείρως χαμηλότερο δηλαδή από το δημόσιο χρέος της ίδιας της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Αμερικής, της Ιαπωνίας και οποιασδήποτε πανίσχυρης χώρας του πλανήτη μπορείτε να φανταστείτε. 
Ανατριχίλα ικανοποίησης αισθάνονται οι γραφειοκράτες της ΕΕ και του ΔΝΤ διαβάζοντας αυτά τα νούμερα. Υποδειγματικός μαθητής τους η Βουλγαρία - και μάλιστα χωρίς καμία τρόικα από το εξωτερικό. Ενας «ιδεολόγος» υπουργός Οικονομικών της εξοντωτικής λιτότητας, ο Συμεών Τζάνκοφ, και ένας πρωθυπουργός πρώην μπράβος της νύχτας, ο Μπόικο Μπορίσοφ, διασφάλιζαν την τήρηση ενός εξουθενωτικού μνημονιακού προγράμματος εντυπωσιακής οικονομικής και κοινωνικής αγριότητας, σε βαθμό που καθιστούσε εντελώς περιττό το Μνημόνιο ή την τρόικα ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ.

Οφείλουμε, βέβαια, να ομολογήσουμε ότι όλη αυτή η οικονομική τελειότητα είχε οδηγήσει τη Βουλγαρία στη μονιμοποίησή της ως τη φτωχότερη χώρα της ΕΕ. Από πλευράς εισοδήματος, ανέκαθεν οι Βούλγαροι ήταν 27οι στους 27 της ΕΕ - από την ημέρα που μπήκε η χώρα τους στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέχρι σήμερα, χωρίς καμία διακοπή και χωρίς κανέναν κίνδυνο να ανεβούν κάποια θέση στην κατάταξη. Φυσικά αυτό συνιστά ασήμαντη λεπτομέρεια για την ΕΕ και το ΔΝΤ. Οχι όμως και για τους Βούλγαρους, από όσο φάνηκε.

Αυτό όμως θα το συζητήσουμε σε λίγο. Προηγουμένως είμαστε υποχρεωμένοι να εξάρουμε το γεγονός ότι η Βουλγαρία, όπως άλλωστε και όλες οι χώρες του πρώην «υπαρκτού σοσιαλισμού», είναι κράτος υποδειγματικό και στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων όλων των δημόσιων υπηρεσιών. Δεν υπάρχει πια στη χώρα π.χ. δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Η ηλεκτροδότηση της Βουλγαρίας έχει εκχωρηθεί όχι απλώς στον ιδιωτικό τομέα, αλλά σε ξένους ιδιώτες! Δύο τσέχικες και μια αυστριακή εταιρείες έχουν αναλάβει η καθεμιά τους να δίνει ρεύμα σε 2-3 εκατομμύρια Βούλγαρους. Τέλειο σχήμα από ευρωπαϊκή σκοπιά!

Πού να καταλάβουν όμως αυτοί οι... γυφτο-βαλκάνιοι οι Βούλγαροι αυτή την ασύγκριτη ευρωπαϊκή τελειότητα της οικονομίας τους, ιδίως από τότε που μπήκαν στην ΕΕ! Με τη γνωστή βαρβαρότητα και τη χαμερπή ιδιοτέλεια που διακρίνει τους απολίτιστους Βαλκάνιους, οι Βούλγαροι ξεσηκώθηκαν και άρχισαν τις διαδηλώσεις επειδή οι ξένες εταιρείες ηλεκτροδότησης, στο πλαίσιο του εξευρωπαϊσμού της Βουλγαρίας, αυξάνουν κάθε λίγο και λιγάκι την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αλλεπάλληλες διαδηλώσεις ξέσπασαν σε 35 πόλεις της Βουλγαρίας για τον λόγο αυτόν. Για να καλμάρει τους άξεστους διαδηλωτές, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός είπε ότι θα ανακαλέσει την άδεια μιας από τις τρεις ξένες εταιρείες ηλεκτροδότησης, της τσέχικης CEZ, της οποίας η τιμολογιακή πολιτική κατέβασε τους απελπισμένους Βούλγαρους στους δρόμους. 
Άγρια θάλασσα έγινε με αυτή την απειλή του Μπορίσοφ ο Τσέχος ομόλογός του, ο Πετρ Νέκας, και του απηύθυνε μια βαρύτατη κατηγορία: είπε στον Βούλγαρο πρωθυπουργό ότι... «πολιτικοποίησε εσκεμμένα τον ενεργειακό τομέα»! Προκειμένου να γλιτώσει το δικό του κεφάλι, τη Δευτέρα ο Μπορίσοφ πέταξε στο αγριεμένο πλήθος να κατασπαράξει πολιτικά τον υπουργό Οικονομικών Τζάνκοφ. Ο κόσμος πανηγύρισε, αλλά δεν καλμάρισε η οργή του.

Την Τρίτη οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν με ακόμη πιο βίαιες συγκρούσεις πολιτών και αστυνομίας.
Ο Μπορίσοφ κατάλαβε ότι για να έχει ελπίδες αξιοπρεπούς ποσοστού στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, που ήταν προγραμματισμένες για τις 7 Ιουλίου, έπρεπε να παραιτηθεί αμέσως αιφνιδιάζοντας την αντιπολίτευση. Οδηγώντας τη χώρα σε εκλογές δύο - δυόμισι μήνες νωρίτερα, περί τα τέλη Απριλίου, περιορίζει δραστικά τον χρόνο προετοιμασίας της αντιπολίτευσης. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα δείξει αν αυτή η κίνηση θα τον διασώσει πολιτικά - πράγμα αμφίβολο. 
Η ουσία του θέματος όμως είναι όχι το μέλλον της Βουλγαρίας, περί του οποίου θα αποφασίσει μέσω και της ψήφου του ο λαός της γειτονικής χώρας, αλλά το πού οδηγούν οι πολιτικές που επιβάλλουν η ΕΕ και το ΔΝΤ. Η βουλγαρική κυβέρνηση πέτυχε όλους ανεξαιρέτως τους στόχους στο έλλειμμα, στο δημόσιο χρέος, στις ιδιωτικοποιήσεις και το αποτέλεσμα ήταν η... ανατροπή της κυβέρνησης και η χώρα να είναι η φτωχότερη της ΕΕ! 
Μήπως κάτι δεν πάει καλά;


Εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας χορηγήθηκαν οι άδειες ερευνών για υδρογονάνθρακες, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ μία ημέρα μετά τη χθεσινή ρηματική διακοίνωση της χώρας μας στον ΟΗΕ.

Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:
«Έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα κατέγραψε στα Ηνωμένα Έθνη τις απόψεις της αναφορικά με την ελληνική υφαλοκρηπίδα σχετικά με τις άδειες που δόθηκαν από τη χώρα μας στον ΤΡΑΟ για την υφαλοκρηπίδα μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εν λόγω ισχυρισμοί της Ελλάδος δεν έχουν κάποια βάση στο Διεθνές Δίκαιο.
Οι ισχυρισμοί αυτοί βασικά εκφράζονταν κατά τις ενέργειες της Ελλάδος σε διμερές επίπεδο και δίδονταν από τη χώρα μας οι απαιτούμενες απαντήσεις. Αυτή τη φορά θα πραγματοποιηθούν ανάλογα βήματα από πλευράς μας και στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών.
Οι άδειες που έδωσε η Τουρκία από το 2007 μέχρι τώρα στον ΤΡΑΟ είναι εντός των ορίων της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο και υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας για έρευνα και εξόρυξη φυσικών πηγών στους τομείς αυτούς. Η Τουρκία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα δικαιώματά της αυτά που πηγάζουν από το Διεθνές Δίκαιο.
Ενώ γίνονται τα απαιτούμενα βήματα για την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων θα συνεχιστεί η συμπεριφορά μας για τη συνέχιση της ανάπτυξης των σχέσεών μας με την Ελλάδα και το να επωφελούμαστε από τους διαύλους διαλόγου που δημιουργήθηκαν με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων».


Κινηματογραφική «απαγωγή» δύο κατοίκων της Ιερισσού από την Αστυνομία καταγγέλλει το Συντονιστικό Συλλόγων και Φορέων Σταγείρων - Ακάνθου κατά των μεταλλείων, κάνοντας λόγο για αστυνομική τρομοκρατία στην περιοχή μετά το περιστατικό της επίθεσης στο εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. 
Οπως αναφέρουν, «μετά την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Δημόσιας Τάξης Νίκου Δένδια στην Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκιδικής, οι πρακτικές της Αστυνομίας έχουν ξεπεράσει κάθε έννοια νομιμότητας, συνταγματικότητας και ηθικής: συνεχείς αστυνομικές περιπολίες, παρακολουθήσεις πολιτών και κατατρομοκράτησή τους, έντονη παρουσία αστυνομικών σε δρόμους και πλατείες, τυφλές προσαγωγές και παράνομη λήψη γενετικού υλικού (DNA)». 
Σύμφωνα με το Συντονιστικό Συλλόγων και Φορέων κατά των μεταλλείων, οι πρακτικές αυτές δεν έχουν ως στόχο την εύρεση των δραστών των επεισοδίων στις Σκουριές, αλλά χρησιμοποιούνται «ως η μοναδική ευκαιρία τρομοκράτησης των πολιτών που είναι αντίθετοι στα σχέδια της καναδικής Eldorado Gold».

Πληροφορίες από την περιοχή ήθελαν τους δύο προσαχθέντες να... εξαφανίζονται για ώρες μετά την προσαγωγή τους, χωρίς κανένας -ούτε οι δικηγόροι ούτε οι δικοί τους άνθρωποι- να γνωρίζει πού βρίσκονταν, μέχρι που εμφανίστηκαν, κάνοντας με τη σειρά τους λόγο για ανάκριση απουσία δικηγόρων και χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

«Καλούμε την κυβέρνηση, τα κόμματα και τους βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και κάθε θεσμικό φορέα εντεταλμένο για την τήρηση της νομιμότητας να διασφαλίσουν τα κατοχυρωμένα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών. Καλούμε φορείς και ευαίσθητους πολίτες σε συμπαράσταση για να προστατευτούν τα δικαιώματά μας για τη υγεία, τη ζωή και το μέλλον της περιοχής μας» καταλήγει το Συντονιστικό σε ανακοίνωσή του.

Εν τω μεταξύ χθες το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) τάχθηκε με ανακοίνωσή του υπέρ της υλοποίησης των επενδύσεων στις Σκουριές και στο Πέραμα της Θράκης για την εξόρυξη χρυσού, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες του ινστιτούτου, που χρηματοδοτήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού, απέδειξαν ότι με βάση τις σημερινές τιμές για τα εμπορεύσιμα μέταλλα και προϊόντα εμπλουτισμού που θα προκύψουν η συνολική αξία των γνωστών μεταλλευμάτων ξεπερνά τα 25 δισ. ευρώ.

Γιατί ελληνικές διπλωματικές πηγές χαρακτηρίζουν «εξαιρετικά κρίσιμες» τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Εξαιρετικά κρίσιμες χαρακτηρίζονται από ελληνικές διπλωματικές πηγές οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη Βουλγαρία. Κι αυτό γιατί η γεωγραφική εγγύτητα, όπως εκτιμάται, μπορεί να επηρεάσει και την χώρα μας.

Ως γνωστόν, η παραίτηση της εκεί κυβέρνησης οφείλεται στην κάκιστη οικονομική συγκυρία, και δεν αποκλείεται σύντομα η Ελλάδα να δεχθεί κύματα οικονομικών προσφύγων από βόρεια.

Ήδη, πολλοί Βούλγαροι - και όχι μόνο - συνταξιούχοι, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν εργαστεί, είτε εποχικά είτε μόνιμα, στην χώρα μας, εγείρουν τώρα απαιτήσεις από τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία. Αν η κακή οικονομική κατάσταση στη Βουλγαρία συνεχισθεί, τότε δεν αποκλείεται πολλοί από αυτούς να έλθουν προς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, απαιτώντας συντάξεις, που κατά την άποψη τους, δικαιούνται.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός από τους Βούλγαρους και άλλοι, Βαλκάνιοι, πρώην εργαζόμενοι και νυν συνταξιούχοι, εγείρουν απαιτήσεις από τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία! Εννοείται πως σε περίπτωση που δικαιωθούν, τότε τα τελευταία θα διαπιστώσουν σύντομα ότι τους δημιουργείται μια νέα μαύρη τρύπα, η οποία είναι άγνωστο πως θα μπορούσε να καλυφθεί.


Πηγή: Βόρεια


...διότι, το γεγονός πως μία μεγάλη πλειοψηφία κοιτάζει την πάρτη της και τον κύκλο της δεν θα μου στερήσει το δικαίωμα, το προνόμιο, τη χαρά και την μεγάλη, ανεξήγητη γαλήνη να ζω στον τόπο που με διαμόρφωσε, του οποίου είμαι γέννημα και που με έχει κάνει αυτό που είμαι τόσο όσο και οι γονείς μου.

Διότι δεν μπορώ, δεν μου πάει καρδιά, δεν έχω το δικαίωμα να απαιτώ από έναν άνθρωπο που τα τελευταία τρία χρόνια έχει ανατραπεί ότι ήξερε ως ζωή, που ζει έναν πόλεμο χωρίς όπλα αλλά με πρωτόγνωρη βία και ανασφάλεια, να φροντίζει να μοιάζει η καθημερινότητά μου με Αμερικάνικο Σήριαλ. Ναι, γουστάρω και είναι ωραία να μου χαμογελάνε, ακόμα και ψυχαναγκαστικά, και να τηρούνε τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς, ακόμα και ξύλινα. Ωστόσο μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος δεν το κάνει... ειδικά αυτές τις εποχές. Μπορώ να νιώσω την μαυρίλα μέσα του και να αισθανθώ πόσο τον εμποδίζει να είναι ηλιόλουστος.

Διότι, ακόμα, αν κάποιος δεν μου πει ευχαριστώ ή παρακαλώ, δεν σημαίνει πως είναι κατώτερος ή ασήμαντος ή αμόρφωτος ή αγενής. Μπορεί απλά να σημαίνει ότι και αυτός έπεσε άκλαφτο θύμα της νοοτροπίας "εγώ ρε αξίζω να πάω να ζήσω στο Μανχάταν ρε, να μεγαλουργήσω και σιγά μην κάθομαι τώρα να χαιρετάω και να είμαι ευγενικός με τον κάθε γύφτο που με περιστοιχίζει, ω μον ντιέ ω μον ντιε!"

Διότι, ναι, εμείς εδώ πετάμε δυστυχώς σκουπίδια στον δρόμο - αλλά και στην Νέα Υόρκη κάθεσαι σε ένα πάρκο δίπλα στην Times Square να φας ένα σάντουϊτς και περνά κάτω από το παγκάκι ξαφνικά ένας αρουραίος μεγάλος σαν καλοζωισμένη γάτα. Ενώ στο Λονδίνο κάτω από τις βιτρίνες και τα ωραία κόκκινα λεωφορεία και τα docks «ουρλιάζει» μία μυρωδιά ούρων και μπύρας. Για να μη σου πω τι γίνεται στην Μόσχα, τη Βαρσοβία, το Παρίσι, τη Ρώμη (έχω ίδια γνώση και ας πήγα για βδομάδα, άντε το πολύ δεκαήμερο). Και κανένα από αυτά τα παραδείγματα δεν είναι χειρότερα από το άλλο – χειρότερο είναι να μην έχεις λύσει τα θέματα σου τα ψυχολογικά και ακόμα να λειτουργείς, τέτοιες κρίσιμες εποχές για την χώρα, με την εφηβική νοοτροπία «το γρασίδι από την άλλη πλευρά του φράχτη είναι τόσο τέλειο ρε γ@μώτιιιιιιιιι– και εμένα αυτά μου αξίζουν, τα καλλίτερα, τα καλλίτερα».

Διότι, ναι στο εξωτερικό μπορεί να μην προσπαθήσει να μου κλέψει κάποιος την ουρά στα σαλάμια. Αλλά, ποτέ, ΠΟΤΕ στο ταμείο ένας άγνωστος δεν θα πει στην ταμία (αυτή που δεν χαμογελά, μα γιατί μου χαλά την μέρα, πως τολμά;) «θα τα πληρώσω εγώ αυτά» - εννοώντας το λογαριασμό ενός άστεγου που μετράει τα φραγκοδίφραγκά του για να αγοράσει ένα σάντουιτς και ένα γάλα. Και δεν αξιολογώ τώρα τι είναι καλύτερο από τα δύο να έχεις ως ικανότητα (αν και μεταξύ μας, η καρδιά μου το αξιολογεί μία χαρά...) αλλά μετά λόγου γνώση θα ήθελα να ζω εκεί που οι ικανότητες των ανθρώπων είναι πιο συγγενείς με την δική μου ικανότητα. Και όπου οι ελλείψεις τους είναι κοντά στις δικές μου ελλείψεις.

Διότι, ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια και τόση πίεση, ακόμα και μετά τους φασίστες που θέλουν και αυτοί να κάνουν αυτή τη χώρα κάτι διαφορετικό από τη φύση της (πιο αστραφτερό, πιο παρουσιάσιμο) έχω την χαρά και την δυνατότητα να αποφασίσω 2 η ώρα τη νύχτα να βγω να περπατήσω στο κέντρο, έτσι επειδή μου ήρθε και μόνο. Και ξέρω πως οι μπάτσοι δεν θα με σταματήσουν να ελέγξουν τι ύποπτο κάνω (όπως μου έχει συμβεί στην Βοστώνη στις 11 τη νύχτα) ενώ μάλλον θα πετύχω και κανέναν άλλο ρομαντικό φίλο στο δρόμο που έχει βγει να πνίξει την καψούρα του περπατώντας. Ενώ αν πάω στην «ποιότητα ζωής» από τις 9 το βράδυ θα ερημώνει η πλάση. Και ξαναλέω, δεν το θεωρώ αυτό χειρότερο ή καλύτερο από αυτό που κάνουμε εδώ... αλλά αυτό που κάνουμε εδώ είναι δικό μου. Και θέλω την ζωή μου να την ζήσω ανάμεσα σε εκλεκτές ατελείς συγγένειες, όχι σε ψυχρές λειτουργικότητες...

Διότι έχω συνείδηση πως μέσα σε αυτήν την λαίλαπα που έχει πέσει στην χώρα, το πρόβλημα δεν είναι η ομοιόμορφη διακόσμηση των σπιτιών (πήγαινε σε μία μεσοκατώτερης τάξης γειτονιά της Βοστώνης και θα σου πω εγώ ομοιομορφία και σεβασμό στον δημόσιο χώρο). Ούτε βέβαια το να μου χαμογελά η ταμίας στο Super market σαν να είμαι ο Mr Big που κάνει γύρισμα στο μαγαζί της (και τέλος πάντων, ας αναγνωρίσουμε κάποτε το δικαίωμα στους ανθρώπους να μην δίνουν συνεχώς παράσταση, να χαλαρώνουν). Το πρόβλημα είναι όσοι ακόμα έχουμε, δόξα Τω Θεώ, έναν τρόπο να επιβιώνουμε σε αυτήν την κοινωνία όπου τόσοι πολλοί και τόσο κοντά μας δυσκολεύονται και υποφέρουν (και που αυτό τους δίδει για μένα ΑΜΕΣΩΣ το δικαίωμα να μην μου χαμογελάνε) να αποβάλλουμε τον ραγιαδισμό. Να αλλάξουμε πια την κλισέ και κυρίως ρηχή θεματολογία περί "θέμου σε τι χώρα ζω" και την οποία, θυμήσου, την ακούγαμε και στις εποχές των παχιών αγελάδων. Να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με όρους «έξω είναι καλύτερα» - «μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά». Έξω δεν είναι καλύτερα. Είναι αλλιώς. Και ναι, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Αλλά στο εξωτερικό γίνονται άλλα. Που επειδή είσαι Έλληνας, όχι καλύτερος, όχι χειρότερος, κάτι άλλο, θα σου κάθονται ως πολύ χειρότερα...

Διότι προτιμώ χίλιες φορές να ανησυχώ για το κακό γούστο των συμπατριωτών μου, να εκνευρίζομαι που δεν θα καθαρίσουν το χιόνι από την αυλή εθελοντικά (ποιό χιόνι ωρέ; α ξέχασα, στο Fringe χιονίζει πάλι απόψε...) παρά για το αν μία μέρα στο σχολείο του αξιολάτρευτου του πιτσιφρικιού του ανηψιού μου θα μπει ένας 19χρονος με ευγενική χαμογελαστή μάνα που όμως τον μεγάλωσε χωρίς κανένα αυθεντικό συναίσθημα, για να σκοτώσει, πυροβολώντας σαν σε video game, είκοσι εξάχρονα. Ε και τώρα ό,τι και να λέμε ακόμα, ακόμα, (αλλά για πόσο ακόμα;) η ελληνική κοινωνία δεν δημιουργεί τέτοιες στρεβλώσεις.

Διότι έμαθα πια, στα 40 μου ότι μόνο ένας δρόμος υπάρχει να γίνεις καλύτερος, το καλύτερο που μπορείς – σαν άνθρωπος ή σαν χώρα. Να σταματήσεις να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους και με αγάπη και συγκέντρωση να σκύψεις να τον γνωρίσεις. Και αφού τον γνωρίσεις και καταλάβεις τι μπορείς να κάνεις καλλίτερο, να ξεκινήσεις. Το ταξίδι το σημαντικό δεν είναι να βρεις μία δουλειά και να πας εκεί που λανθασμένα και κρίνοντας από τα σήριαλ πιστεύεις πως είναι καλλίτερα. Το ταξίδι το σπουδαίο είναι να φτάσεις σε άλλους πιο όμορφους προορισμούς εδώ, στον τόπο σου. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο να το κάνεις και τον τόπο σου έναν καλύτερο προορισμό. Αν όχι για σένα, γιατί μάλλον δεν προλαβαίνεις πια, είναι και οι εποχές γεμάτες προκλήσεις, για το ανήψι σου.


Πηγή: Provato.Gr

Όταν κάποιος βλέπει τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογισμού αντιλαμβάνεται ποια είναι η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα. Όχι μόνο ότι οι Έλληνες δεν έχουν και δεν πληρώνουν φόρους, αλλά και το γεγονός ότι  η συγκράτηση των δαπανών δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των περικοπών σε όλα, αλλά και ότι το κράτος δεν πληρώνει κανέναν. Έτσι, όμως, θα δημιουργηθεί μια επίπλαστη εικόνα με πλεονάσματα που καμιά σχέση δε θα έχουν με την πραγματικότητα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία για τον Ιανουάριο, τα έσοδα σε σχέση με τον στόχο υστερούν πάνω από 400 εκατ. ευρώ διότι οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν τους έμμεσους φόρους. Δηλαδή: 161.000.000 από ΦΠΑ, 157 εκατ. ευρώ λιγότεροι φόροι στα πετρελαιοειδή, έναντι του μηνιαίου στόχου, 133 εκατ. ευρώ λιγότερα από λοιπούς φόρους (χαρτόσημα, μεταβιβάσεις κεφαλαίων κλπ), 295 εκατ. ευρώ λιγότεροι φόροι κατανάλωσης, 181 εκατ. ευρώ λιγότερα από ειδικούς φόρους και ΦΠΑ στα καπνά, 134 εκατ. ευρώ λιγότερα από τέλη κυκλοφορίας.

Όλοι αυτοί οι έμμεσοι φόροι δείχνουν ότι η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων έχει εξαντληθεί. Δεν μπορούν να πληρώσουν ΦΠΑ, δεν βάζουν πετρέλαιο στα σπίτια τους και καταναλώνουν λιγότερη βενζίνη, δεν καταναλώνουν όπως παλιά, απέσυραν χιλιάδες πινακίδες αυτοκινήτων για να γλιτώσουν τα χαράτσια και τα ακριβά τέλη κυκλοφορίας. Και παράλληλα, έκοψαν ακόμη και το τσιγάρο. Το αποτέλεσμα είναι το κράτος που επέβαλε όλους αυτούς τους φόρους να μην εισπράττει τα έσοδα που υπολόγιζε. Αλλά λιγότερες είναι οι εισπράξεις και από τους άμεσους φόρους. Κι όλα αυτά καλύφθηκαν επειδή πληρώσαμε 103 εκατ. ευρώ από φόρους περασμένων ετών (δόσεις πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών του 2011 και προηγούμενα) και 109 εκατ. ευρώ από φόρους στα ακίνητα (λόγω ΕΕΤΗΔΕ κλπ).

Ο προϋπολογισμός τον Ιανουάριο παρουσίασε τελικά πλεόνασμα, κατά 177 εκατ. ευρώ, αντί για έλλειμμα 873 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογιστεί για τον Ιανουάριο, επειδή συγκρατήθηκαν οι πρωτογενείς κρατικές δαπάνες κατά 679 εκατ. ευρώ (και ειδικά στο ΠΔΕ κατά 70%)και δεν δόθηκαν οι επιστροφές φόρων που είχαν προϋπολογιστεί.
Έτσι τα (προ επιστροφών φόρου) έσοδα διαμορφώθηκαν τον Ιανουάριο στα 4,42 δισ. ευρώ έναντι στόχου 4,659 δισ. ευρώ (υστέρηση 239.000.000 ευρώ).

Η υστέρηση θα ήταν μεγαλύτερη κατά 268 εκατ. ευρώ, εάν το υπουργείο Οικονομικών δεν προχωρούσε σε δραστική μείωση των επιστροφών φόρου που δικαιούνται να λάβουν οι φορολογούμενοι. Έτσι τον Ιανουάριο επεστράφησαν στους φορολογούμενους μόλις 43.000.000 ευρώ φόροι, ενώ είχε προϋπολογιστεί ότι θα επιστραφούν 311.000.000 ευρώ.
Το ίδιο το κράτος δηλαδή που απαιτεί να πληρώσουμε τους φόρους μας, δεν επιστρέφει το ίδιο τους φόρους σε εκείνους που πρέπει. Καθυστερεί δραματικά να πληρώσει ενώ έχει περικόψει το ΠΔΕ, δηλαδή τις επενδύσεις κατά 70%. Κι έτσι λέμε πόσο καλά πάει η οικονομία.

Αυτά, όμως, είναι δημιουργική λογιστική άλλων εποχών. Είναι για πτυχιούχους ανωτάτης μπακαλικής και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Δε μπορεί σώνει και καλά να παρουσιάζονται προϋπολογισμοί πλεονασματικοί για τα μάτια του κόσμου. Η κατάσταση είναι δραματική, αυτό το γνωρίζουν όλοι.

Από την άλλη, τα παραπάνω στοιχεία ίσως είναι κι ένα χαρτί στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα. Το πρόγραμμα δε βγαίνει και πρέπει να το αντιληφθούν πλέον και οι χαρτογιακάδες που έρχονται και ζητούν νέα μέτρα ή κόβουν ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμα.

Το τουρκικό κράτος είναι μια αυθαίρετη, ετοιμόρροπη κατασκευή σε καταπατημένο «οικόπεδο», του οποίου οι νόμιμοι κτήτορες είναι οι λαοί και οι φυλές της Μ. Ασίας και της Ανατολίας. Το συγκολλητικό υλικό που υπάρχει στους αρμούς τούτου του κιτς οικοδομήματος είναι το αίμα των γενοκτονημένων μειονοτήτων, που υπέστησαν επί αιώνες την ασιατική βαρβαρότητα - πρώτα του αδηφάγου οθωμανισμού και ύστερα του κεμαλικού ναζισμού.

Τώρα, εν όψει της ανακήρυξης της ελληνικής ΑΟΖ και της προετοιμασίας για την εκμετάλλευση των πιθανώς αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου, η Τουρκία «προκήρυξε» ως δικά της θαλάσσια «οικόπεδα» περιοχές που συμπίπτουν με τις ελληνικές!

Πάγια τακτική των θρασύτατων εκπροσώπων των εξουσιαστικών δομών της γείτονος είναι ο εθνικός παρασιτισμός, η υφαρπαγή και η λεηλασία. Είτε αυτά γίνονται με το ξίφος και τη φωτιά είτε με την απόπειρα καταπάτησης «οικοπέδων» που δεν τους ανήκουν.

Πολύ ορθά, αν και με καθυστέρηση, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών κατέθεσε ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, απαντώντας έτσι στην τουρκική απόπειρα ιδιοποίησης περιοχών που καλύπτουν μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νοτίως της Ρόδου και του Καστελορίζου.

Ωστόσο, το μείζον ζήτημα στην ανάσχεση των τουρκικών αξιώσεων δεν είναι τόσο η επιδέξια διπλωματία όσο η στιβαρή εθνική άμυνα. Ολα τα επιχειρήματα και το «δίκιο» του κόσμου αν έχει μια χώρα, δεν θα μπορέσει να τα αξιοποιήσει αν δεν διαθέτει εμφανή, αποδείξιμη δύναμη αποτροπής: Πολεμική Αεροπορία, Στρατό και Πολεμικό Ναυτικό, με υψηλό ηθικό, καταρτισμένα στελέχη και καλά συντηρημένο εξοπλισμό.

Τα τελευταία μέρη της ελληνικής εξίσωσης, λόγω Μνημονίου, τείνουν να «θολώσουν». Χαρακτηριστική της οικτρής οικονομικής κατάστασης των υπερασπιστών της πατρίδας μας είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε το συντονιστικό συμβούλιο των τριών ενώσεων απόστρατων αξιωματικών.

Εκεί αναφέρεται ότι «η τρόικα έχει στοχοποιήσει τις Ενοπλες Δυνάμεις και σκοπεύει στην όσο το δυνατόν φτωχοποίησή τους, με επακόλουθο την μείωση του αξιόμαχού τους και της αποτρεπτικής τους ισχύος με την ανοχή των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση».

Ακούει κανείς;Γράφει ο Γιώργος Σταφυλάς

H τραγική υπόθεση Πιστόριους φέρνει στην επιφάνεια κάποιες σημαντικές παραμέτρους. Μιλάμε απλά για την ηθική εξαχρείωση των βιονικών πρωταθλητών που κατεβάζουν τόνους αναβολικών και στεροειδών για να επιτύχουν τα υπερφυσικά ρεκόρ τους. Μιλάμε για την απίστευτη αφέλεια -έως βλακεία- των κοριτσιών μοντέλων που μονίμως τρέχουν πίσω από την εικόνα της επιτυχίας του χρήματος και της δόξας, συχνά και με τίμημα την ζωή τους και μιλάμε τέλος για την τεράστια εγκληματικότητα που κυριαρχεί σε μια χώρα που ήταν υπόδειγμα όσο κυβερνούσαν οι Λευκοί...

Ο Όσκαρ Πιστόριους έγινε γνωστός από τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου. Η ιστορία του αγοριού που ακρωτηριάστηκε σχεδόν μόλις βγήκε από την κοιλιά της μάνας του και η εικόνα του να συναγωνίζεται επάξια αρτιμελείς αθλητές συγκίνησε τον κόσμο. Ο Όσκαρ Πιστόριους ζούσε σε ένα σπίτι φρούριο στην Πραιτόρια όπως και πολλοί άλλοι πλούσιοι Λευκοί. Τα είχε όλα...Λεφτά, αυτοκίνητα, γυναίκες. Όμως πίσω από την λαμπερή βιτρίνα φαίνεται ότι κρυβόταν το ψυχολογικό δράμα του ανθρώπου που πρέπει κάθε πρωί να κοιτάει τα τεχνητά του μέλη στην θέση των ποδιών του. Συχνά κατέφευγε στο αλκοόλ. Υπέφερε, λένε, και από αϋπνίες, έβγαινε τα βράδια και έκανε σκοποβολή για να ξεπεράσει τις αϋπνίες του.

Στο σπίτι του βρέθηκαν στεροειδή. Είναι κοινό μυστικό ότι τα εξωπραγματικά ρεκόρ που βλέπουμε δεν γίνονται με ΗΕΜΟ και βασιλικό πολτό. Χρόνια τώρα ή μάλλον δεκαετίες, η επιστήμη έχει κατευθύνει γενιές βιονικών αθλητών. Έχουν υπάρξει και περιπτώσεις γυναικών που άλλαξαν φύλο από τα πολλά στεροειδή και αναβολικά. Ο συνδυασμός δε στεροειδών και αλκοόλ μπορεί να κάνει οποιονδήποτε άνθρωπο να χάσει τον έλεγχο… Δεν θέλει και πολύ...

Η όμορφη σύντροφός του ήταν και αυτή ένα από τα πολλά ξανθά κορίτσια που ποζάρουν στα αντρικά περιοδικά. Η τριαντάχρονη Ρίβα Στέενκαμπ ανταποκρινόταν πλήρως στην εικόνα της ξανθιάς Μπίμπο. Τόσο στο σώμα όσο και στο μυαλό. Μια μέρα πριν το θάνατο της έγραφε στο τουίτερ της ''Μακάρι να ζούσαν όλοι σε ένα ασφαλές σπίτι όπως και εγώ''. Η επιφανειακή σκέψη της δεν την άφηνε να δει ότι πίσω από την ωραία βιτρίνα της δόξας και της επιτυχίας μπορεί να κρυβόταν μια παγίδα για την ζωή της. Στην περίπτωσή της η παγίδα ήταν οι εκρήξεις θυμού του εθισμένου στα αναβολικά συντρόφου της...

Η Νότια Αφρική ήταν κάποτε μια χώρα πρότυπο. Ήταν πρότυπο τάξης και οικονομικής ανάπτυξης, όσο κυβερνούσαν οι Λευκοί. Η Νότιος Αφρική είναι μια χώρα που την έφτιαξαν οι Λευκοί. Οι λευκοί μετανάστες από την Ολλανδία, την Γαλλία και την Γερμανία. Οι Μπόερς...
Οι Μαύροι σ’ αυτή την χώρα ζούσαν υπό το καθεστώς του Απαρτχάιντ («χωριστά είδη» σημαίνει η λέξη). Το Απαρτχάιντ παρά τις πολλές ομολογουμένως υπερβολές του είχε μια βασική σκέψη σωστή. Τα ηνία της χώρας πρέπει να τα κρατούν οι Λευκοί.
Στην διεθνή κοινότητα όμως αυτό δεν άρεσε. Το φιλελεύθερο και το κομμουνιστικό κατεστημένο από κοινού βάλθηκαν να πολεμήσουν τους κακούς ρατσιστές και ιδού το αποτέλεσμα... Φτώχεια, υπανάπτυξη, εγκληματικότητα. Αυτά είναι τα παράγωγα της κυβέρνησης της χώρας από τους Μαύρους. Οι Λευκοί ζούνε σε σπίτια φρούρια σαν και αυτό του Όσκαρ Πιστόριους, με ιδιωτική φρουρά. Πενήντα δολοφονίες την ημέρα έχουν στην Ν. Αφρική. Βιασμοί, ληστείες και άλλα δεινά, τέτοια που ορισμένοι μιλάνε για γενοκτονία των Λευκών στην Ν. Αφρική.

Δεν γνωρίζουμε ποια εξέλιξη θα έχει η υπόθεση Πιστόριους. Ευχόμαστε να διαλευκανθεί. Όμως για την Ν. Αφρική και για τις άλλες Αφρικανικές χώρες πρώην αποικίες των Λευκών τα πράγματα θα πηγαίνουν χειρότερα. Πόλεμος, φτώχεια και εγκληματικότητα θα είναι η μοίρα όσων αγνοούν την φύση των πραγμάτων...«Αν βγάλουμε τον Ιούνιο, από τον Σεπτέμβριο θα απογειωθούμε»... δήλωσε ο πρωθυπουργός... Προφανώς, ο Αντώνης Σαμαράς ίσως ξέρει κάτι που εμείς το αγνοούμε ή, τελικώς, πιστεύει στα θαύματα. Πάντως, η συγκίνηση έχει θολώσει τον νου. Στον απόηχο της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ, ο κ. Σαμαράς έδειξε απόλυτα ικανοποιημένος από τις επαφές που είχε, αλλά έσπευσε να διευκρινίσει ότι όλα πλέον είναι στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης. Εμφανίστηκε υπέρμαχος της άποψης ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει τους ρυθμούς της, διότι οι επόμενοι μήνες είναι δύσκολοι και πρέπει να υπάρξουν αποτελέσματα για να φανεί συνεπής η χώρα έναντι των πιστωτών! Ωστόσο, όλα τα υπουργεία υπολειτουργούν, οι καθυστερήσεις όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους στόχους της κυβέρνησης αλλά και αυτούς του Μνημονίου, είναι χαοτικές.

Επίσης, διαβεβαίωσε τους ξένους επενδυτές ότι εγκρίνεται η επένδυση της Eldorado στη Θράκη και πως η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και θα προστατέψει με κάθε κόστος τις ξένες επενδύσεις. Με συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο κ. Σαμαράς δήλωσε ότι σε δέκα ημέρες θα εγκριθεί η επένδυση της Eldorado Gold Corp. σε ορυχείο χρυσού στο Πέραμα Θράκης. Ενέργειες όπως αυτές που έγιναν πρόσφατα στα μεταλλεία Χαλκιδικής δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές, τόνισε ο κ. Σαμαράς. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι «πρόκειται για μία επένδυση που επιθυμούμε πολύ». Οπως αναφέρει η εφημερίδα, σκοπός της κίνησης να δώσει «πράσινο φως» στην επένδυση των 230 εκατ. ευρώ, είναι να καθησυχάσει τις ανησυχίες των Καναδών της Eldorado Gold Corp. μετά τα πρόσφατα βίαια επεισόδια στις εγκαταστάσεις της «Ελληνικός Χρυσός». Η εφημερίδα αναφέρει ότι η επένδυση στο Πέραμα Θράκης αναμένει για μήνες την έγκριση και είναι ένα από τα τέσσερα ορυχεία που έχει αποκτήσει η καναδική εταιρεία στην Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η εταιρεία έχει δεσμευθεί να επενδύσει άλλο ένα δισεκατομμύριο δολάρια μέσα στην επόμενη τετραετία.

Κατά τα λοιπά, οι πάντες ασχολούνται με το ελληνικό χρέος (εκτός από την κυβέρνηση) και την επιδείνωση της κατάστασης στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους φαίνεται αναπόφευκτο, αναφέρει το Spiegel-online, επισημαίνοντας την επιστροφή της ευρωκρίσης. «Η κρίση στην Ευρωζώνη απωθήθηκε εδώ και καιρό - όμως φαίνεται να επανέρχεται γρηγορότερα απ’ ό,τι υπολογιζόταν. «Η Ισπανία βρίσκεται ενώπιον μιας τεράστιας χρεοκοπίας στα ακίνητα, η Ιταλία απειλείται με την επιστροφή του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και η Κύπρος χρειάζεται άμεσα δανειακή βοήθεια δισεκατομμυρίων για τις εξαθλιωμένες τράπεζές της», γράφει το γερμανικό περιοδικό.

Οσο για την Ελλάδα, αναφέρει τα εξής: «Ακόμα και εκεί η επίπονη συνέπεια της κρίσης έχει μόνο μετατεθεί. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα ενδεχόμενο “κούρεμα” χρέους, το οποίο όλοι σχεδόν οι ειδικοί θεωρούν αναπόφευκτο. Οι χώρες της Ευρωζώνης θα έπρεπε ως εκ τούτου να διαγράψουν ένα μέρος της δανειακής τους βοήθειας προς τη χώρα. Θα έχαναν δισεκατομμύρια. Ακόμη και εδώ η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει κανένα συμφέρον να ομολογήσει αυτές τις απώλειες για τον Γερμανό φορολογούμενο πριν από τις εκλογές. Αντίθετα, η ελληνική κυβέρνηση άφησε να εννοηθεί την προηγούμενη εβδομάδα ότι θεωρεί ήδη δεδομένο ένα τέτοιο “κούρεμα”: ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας ανακοίνωσε στη Βουλή ότι θα υπάρχει ένα ενδεχόμενο νέο κούρεμα του χρέους, αν η Ελλάδα εκπληρώσει τους όρους λιτότητας. Επισήμως οι διασώστες του ευρώ έχουν αφήσει ανοιχτό αυτό το σημείο. Στην απόφασή τους του Δεκεμβρίου για την Ελλάδα γίνεται λόγος μόνο για πιθανά περαιτέρω βήματα». Αυτά γράφει το γερμανικό έντυπο!

Η στήλη απλώς θα θυμίσει τις κινήσεις της Γερμανίας στην περίπτωσή μας: 
Η πρώτη αντίδραση της Γερμανίας ήταν η απαγόρευση κάθε σκέψης για αναδιάρθρωση. 
Η δεύτερη αντίδραση, χρεοκοπία εντός του ευρώ για να μην κινδυνεύσει η Ευρωζώνη. 
Η τρίτη αντίδραση, έξοδος από το ευρώ και στάση πληρωμών. 
Η τετάρτη αντίδραση, εσωτερική υποτίμηση και γιγάντωση της ύφεσης.

Και μετά ήρθε το τέλος... Δηλαδή οι πιστωτές μας μας κράτησαν στη ζωή με το πανούργο εθελοντικό «κούρεμα» «για να μη χρεοκοπήσουμε ατάκτως» και εμείς θα τρώμε τις σάρκες μας. Και η τρίτη μακάρια κυβέρνηση επαίρεται για το εθνοσωτήριο έργο της. Ομως, η υπομονή εξαντλείται. Το κόστος που πληρώνουμε όλοι οι Ελληνες για τη «διάσωση» της χώρας και τα μέτρα που έχουν επιβληθεί, μας γονατίζει. Η οργή ξεχειλίζει και η οικονομική πίεση αυξάνεται...
Τέσσερις παράγοντες οδηγησαν τη χώρα εδω που είναι με την ανοχή μας:

1ος Παράγοντας: ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Όλα αυτά τα χρόνια συγκυβερνούσαν με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Θυμηθείτε τους συνδικαλιστές πρώτα Κομματικά Στελέχη—μετά Βουλευτές—μετά Υπουργοί π.χ. Πιπεργιάς ΔΕΗ, Κουτσούκος ΑΔΕΔΥ, Μαυρίκος, Πρωτόπαπας, Θεωνάς, Μανώλης, Κανελλόπουλος, ΓΣΕΕ, Κουσελάς ΟΤΟΕ, Τσουκαλάς ΟΤΕ και πολλοί άλλοι. Η μεγαλύτερη καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων και παραχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έγινε επί των ημερών τους καθώς γνωρίζουν να χειρίζονται τους εργαζόμενους.

2ος Παράγοντας: ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ –ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ–ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Οι εργολάβοι που αναλάμβαναν έργα από το δημόσιο, ως συνήθως οι ίδιοι, ΔΕΙΤΕ τις κατασκευαστικές και τα έργα που έχουν πάρει ως σήμερα ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΑΒΑΞ και άλλες οδήγησαν τον πλούτο σε ορισμένους οι οποίοι στη συνέχεια αγόρασαν Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ποδοσφαιρικές ομάδες και απόκτησαν εξουσία. Δεν ελέγχανε την εξουσία αλλά τους πολιτικούς με παρεμβάσεις, στηρίξεις πολιτικών να βγουν βουλευτές και τα παιδιά τους ή οι δημοσιογράφοι τους έγιναν και αυτοί πολιτικοί.

3ος Παράγοντας: ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ–ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Οι αγαπημένες μας τράπεζες που ανήκαν κάποιες σε μεγαλο-οικογένειες π.χ. Λάτσης ή άλλες ενεργειακές επιχειρήσεις χρηματοδοτούντο από αυτές με δάνεια αλλά επίσης και τα πολιτικά κόμματα καθώς και τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η ανήκαν σε αυτούς πχ. Όμιλος Βαρδινογιάννη. Τα χρέη πέρασαν σε εμάς γιατί τα δάνεια πάνε στις τράπεζες, αλλά επιβαρύνουν το ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ που το πληρώνουμε εμείς.

4ος Παράγοντας: ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Μέσω του ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης κυρίως το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ που κυβέρνησαν από το 1974 και μετά. Αυτό έγινε με αναξιοκρατία και διορισμούς από το παράθυρο ώστε μόνο τα εκάστοτε κομματικά στελέχη να προωθούνται σε θέσεις ευθύνης προκειμένου να μην υπάρχουν αντιστάσεις και για τη λήψη αποφάσεων. Η συνωμοσία της σιωπής και γι αυτό δεν υπάρχει ισχυρή δημόσια διοίκηση να αντιταχθεί στους πολιτικούς. Επίσης οι πολιτικοί δεν έχουν ευθύνες. Από υπηρέτες έγιναν άρχοντες και ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ και ύστερα τους έφταιγε η Βασιλευομένη Δημοκρατία. Τουλάχιστον τότε είχαμε μόνον ΕΝΑ.

5ος Παράγοντας: ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ
Ναι νομίσατε ότι τη γλυτώσατε. Εμ, έχουμε ευθύνη όλοι μας λόγω έλλειψης αντίστασης με σκοπό να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις μας, δεν σκεφτόμαστε να παράγουμε, καταναλώναμε, αδιαφορούσαμε για τους γύρω μας, είχαμε μπει σε ανταγωνισμό και καταναλωτικό δήθεν. Επιδειξίες του ψεύτικου πλούτου μας από δανεικά και αγύριστα. Χωρίς ηθικούς φραγμούς σαν τον άσωτο υιό μακριά από το Θεό, τις ηθικές αξίες και παραδόσεις μας η πλειοψηφία μας.

Η ΛΥΣΗ;
Όλοι εμείς, όταν συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά, θα πάψει και η ανοχή μας. Η πατρίδα θα οδηγηθεί από αυτούς που θα επιλέξουμε να βγουν μπροστά και οι οποίοι δεν θα ανήκουν πλέον σε κανένα πολιτικό κόμμα. Θα ενστερνίζονται τις αξίες κυριαρχία – ελευθέρια – ανεξαρτησία — δικαιοσύνη – ηθικότητα – θεοσέβεια - ταπεινότητα.

Ο κοσμήτορας του πανεπιστημίου Αϊντίν-Κωνσταντινουπόλεως Δρ. Ενβέρ Μποζκούρτ δήλωσε πως ¨Η θάλασσα του Αιγαίου και η Κύπρος έχουν μεγάλη σημασία για την στρατηγική ασφάλεια και την οικονομική διάσταση της Τουρκίας¨.
 
Το πανεπιστήμιο Ινονού (İÜ) οργάνωσε εκδήλωση με θέμα ¨Η ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης σε Μεσόγειο και Αιγαίο, ως ελληνοτουρκικό θέμα¨. Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα Αχμέτ Γεσεβί του İÜ, και εκεί ο Δρ. Ενβέρ Μποζκούρτ περιέγραψε αυτό το ελληνοτουρκικό θέμα. Ο καθηγητής άρχισε την ομιλία του λέγοντας πως η Τουρκία έχει σημαντικά θέματα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, τα οποία παρατηρούνται συνεχώς, και ότι στα δυτικά με την γείτονα Ελλάδα, υπάρχουν προβλήματα σε μια σειρά από θέματα όπως η υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά ύδατα.

Ο Δρ. Μποζκουρτ είπε πως κατά καιρούς λόγω συγκρουόμενων συμφερόντων τα δύο κράτη ήρθαν αντιμέτωπα, και ότι ένα νέο θέμα ήρθε να προστεθεί με τις έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο που έκανε η ελληνοκυπριακή διοίκηση Νότιας Κύπρου στην Μεσόγειο το 2011.

Ο Δρ. Μποζκούρτ είπε πως ¨Με το πρωτόκολλο του Ελσίνκι του 1999 η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να πάει τις διαφορές του Αιγαίου στην διαιτησία¨, ενώ σχετικά με τα θέματα στην Α. Μεσόγειο είπε πως η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου νομικά είναι ένα κράτος αλλά υπάρχουν προβλήματα στο θέμα της αναγνώρισης. Ο καθηγητής Μποζκούρτ άσκησε κριτική στην στάση της ελληνοκυπριακής διοίκησης που θεωρεί πως είναι ο μόνος κάτοχος του νησιού, και έκανε λόγο για 3 διαφορετικές περιοχές. 1η περιοχή : Ακτές Τουρκίας, Συρίας και KKTC. 2η περιοχή : Ακτές Τουρκίας και KKTC. 3η Περιοχή : Η περιοχή μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας Αιγύπτου, Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Ν. Κύπρου και KKTC. O καθηγητής έδωσε λεπτομέρειες για τα όρια αυτών των περιοχών.

Ο Μποζκούρτ ανέφερε πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στην θάλασσα του Αιγαίου αποτελεί αιτία πολέμου και είπε : ¨ Στο επίπεδο αυτό για την επίλυση των προβλημάτων πρέπει να ληφθούν αποφάσεις με βάση την αρχή της ίσης απόστασης, με δικαιοσύνη και ισότητα¨. Ο καθηγητής Μποζκούρτ υπογράμμισε πως η οικονομική διάσταση είναι πολύ σημαντική, ότι οι περιοχές 2 και 3 διαθέτουν πλούσια αποθέματα σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. το 2004 δείχνει την σημασία που αποδίδει η Ε.Ε. στην Α. Μεσόγειο.

Ο Δρ. Ενβέρ Μποζκούρτ δήλωσε πως ¨Η θάλασσα του Αιγαίου και η Κύπρος έχουν μεγάλη σημασία για την στρατηγική ασφάλεια και την οικονομική διάσταση της Τουρκίας¨, και είπε πως σεισμογραφικές έρευνες έχουν δείξει πως εδώ υπάρχουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Υποστήριξε πως σε περίπτωση που Τουρκία και Ελλάδα συμφωνήσουν και κάνουν χρήση αυτών των περιοχών, με το οικονομικό κέρδος που θα προκύψει θα κλείσει σε μεγάλο βαθμό το άνοιγμα στο εξωτερικό εμπόριο, ότι είναι αναπόφευκτη η καταγραφή προόδου στην επίλυση αυτών των θεμάτων, και για αυτό τόνισε την σημασία που έχει το διεθνές δίκαιο.
Sondakika.com 18/2/2013

Η ακριβής μετάφραση έγινε από το http://tourkikanea.gr γι αυτό και αφήσαμε τις ονομασίες, όπως ακριβώς τις αποκαλούν οι τούρκοι προς αποφυγήν παρεξηγήσεων…

Σημείωση: Μιλούν για διεθνές δίκαιο ποιοι;;; Οι γενοκτόνοι πολιτισμών και γηγενών πληθυσμών αυτοί που δεν αναγνωρίζουν και δεν έχουν υπογράψει  Διεθνείς Συνθήκες, αμφισβητούν όσες έχουν υπογράψει και κατέχουν ετσιθελικά το 38% της Κύπρου… Γι’ αυτό και “έχουν τα κόλλυβα στο ζωνάρι”…

Γράφει ο Σωτήρης Μητραλέξης 

Η τάση που δημιουργεί η κρίση για περαιτέρω ενοποιήσεις επιβεβαιώθηκε στην ετήσια ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα «προς το Έθνος» στις 12 Φεβρουαρίου, όπου ουσιαστικά εξαγγέλθηκε αυτό που έχει ήδη ονομασθεί ένα «οικονομικό ΝΑΤΟ», δηλαδή «ένας ευρύς Διατλαντικός Συνεταιρισμός Εμπορίου και Επενδύσεων». Αν και όταν πραγματοποιηθεί, θα πρόκειται «για την μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο».

Κατ’ αρχάς αυτό σημαίνει την δυνατότητα να εμπορεύονται οι Αμερικανοί τα πρόϊόντα και τις υπηρεσίες τους χωρίς δασμούς στην Ευρώπη και τούμπαλιν, με την δημιουργία μιας… ακόμα πιο κοινής αγοράς. Οι υποσχέσεις που σχετίζονται με αυτό, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ξεκινούν από τα 13 εκατομμύρια νέων θέσεων εργασίας και προχωρούν αρκετά παραπέρα. Η Γερμανία είναι μέχρις στιγμής απολύτως σύμφωνη, αφού το «οικονομικό ΝΑΤΟ» θα αύξαινε το ΑΕΠ της σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι θα αύξαινε το ΑΕΠ των ίδιων των ΗΠΑ, μα δεν ισχύει το ίδιο για τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και κυρίως την Γαλλία, η οποία θα επιθυμούσε την αυτοπροστασία της από μια τέτοια «επίθεση» όχι μόνον ανταγωνισμού, αλλά και πρακτικών που εκεί θα θεωρούντο αθέμιτες ή και απαγορευμένες, όπως τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα κλπ.

Οι εκατέρωθεν ενθουσιασμοί κρύβονται δυσχερώς: ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Washington DC, Joao Vale de Ameida, δήλωσε «εξαιρετικά χαρούμενος» για τις εξελίξεις: «θα ασκούμε πολύ μεγαλύτερη επιρροή αν δρούμε από κοινού». Πολιτικοί αξιωματούχοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εκδηλώθηκαν ήδη θετικά, καλώντας σε ταχεία πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Το προφανές είναι ότι σε μια τέτοια αχανή αγορά, τυχόν απρόβλεπτες αναταράξεις και η αναγκαιότητα για την αντιμετώπισή τους μεταγγίζουν περισσότερη εξουσία στον ισχυρότερο κρίκο της συνεργασίας – σε αυτήν την περίπτωση, τις ΗΠΑ, και όσον αφορά την Ευρώπη και την Γερμανία. Παράλληλα, ενώ κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα κερδίσουν από αυτήν την ιστορία (όπως η παραπάνω μνημονευθείσα Γερμανία), κάποιες άλλες έχουν μόνο να χάσουν από αυτήν.

Αν και όταν πραγματοποιηθεί το «οικονομικό ΝΑΤΟ», θα πρόκειται για εξέλιξη πραγματικά ιστορικών διαστάσεων. Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν μάλλον ακριβές να μιλάμε για πολύ πιο σαφή συγκυβέρνηση ΗΠΑ-Γερμανίας στα ευρωπαϊκά πράγματα: μετά από μια τέτοια εξέλιξη, η έννοια της «κοινής αγοράς», της ζώνης ελεύθερου εμπορίου, υφίσταται «μετάβασιν εις άλλο γένος»…

Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις του συνακόλουθου (για να διευκολυνθούν οι ΗΠΑ) «φθηνότερου Ευρώ» και της γερμανο-αμερικανικής (ή, αν προτιμάτε, αμερικανο-γερμανικής) ηγεμονίας στην Ευρώπη συνεπάγονται πως η εξέλιξη της οικονομικής καταστάσεως στην Ελλάδα θα αποτελεί αποκλειστικά και μόνον αντικείμενο της γερμανοαμερικανικής «ελεημοσύνης», στα πλαίσια μιας πολύ πιο κυνικής αντίληψης περί Ευρώπης από αυτήν των ευρω-ρομαντικών. Παράλληλα, η ακόμα μεγαλύτερη στροφή της κοινής ευρωπαϊκής διακυβέρνησης στην κατά πρώτον οικονομική διακυβέρνηση συνεπάγεται τους όρους, τις προτεραιότητες και την νοοτροπία που αυτή νομοτελειακά θέτει.

Εν ολίγοις, η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απέθανε και η κατάσταση της υγιείας των γιατρών θα βαίνει όλο και βελτιούμενη…

Την ίδια περίπου χρονική περίοδο με τις πρόσφατες εξαγγελίες περί «οικονομικού ΝΑΤΟ», η Αμερική εξέφρασε την ικανοποίησή της για την προοπτική να καταστεί η Τουρκία γέφυρα για τα πετρέλαια του Ιράκ, αναδεικνύοντας έτσι έτι περαιτέρω την θέση της Τουρκίας στην αμερικανική οπτική.
Ταπεινή εκτίμηση: όλα αυτά τα γεγονότα θα άξιζαν πολύ περισσότερης ελληνικής προσοχής από όση θα τους δοθεί στον ελλαδικό δημόσιο λόγο…Του Γιώργου Νούτσου

Φρενίτιδα… Μόνο μ αυτή τη λέξη μπορεί να εξηγηθεί η κατάσταση την οποία βιώνουμε! Φρενίτιδα όλων για όλα.

Φρενίτιδα των «Εξουσιολάγνων-Κυβερνητών» μας, που ακριβώς επειδή υπόκεινται στη γοητεία της εξουσίας, μετέρχονται κάθε πιθανή και απίθανη μεθόδευση για να κρατηθούν πάνω της.

Φρενίτιδα των υποτιθέμενων «Αλληλέγγυων Εταίρων» μας, για να μας αποτελειώσουν μια ώρα αρχύτερα, θέτοντας στόχους υψηλούς και επιβουλευόμενοι όλα εκείνα που εμείς έχουμε, ενώ εκείνοι ποτέ δεν ευτύχησαν να έχουν!

Φρενίτιδα των «Ξέφρενων Αγορών», που με δούρειους ίππους τους δυο παραπάνω, θεώρησαν πως είναι χρυσή ευκαιρία να μας τιθασεύσουν, απειλώντας, εκβιάζοντας, στήνοντας «πλασματικούς» μηχανισμούς κρίσης και δημιουργώντας συνθήκες ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου, με στόχο την απόλυτη εκπλήρωση του θεοποιημένου Ειδώλου τους, του αχαλίνωτου πέρα από κάθε λογική και πιθανών ίσως «θυμάτων», κέρδους.

Φρενίτιδα του «Πολιτικού μας Συστήματος», που θεώρησε πως ακροβατώντας ανάμεσα σε λεκτικές και ιδεολογικές μεταλλάξεις, θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τη συνέχεια της παρουσίας του, σε ένα ιδεολογικο-πολιτικο-κοινωνικό τοπίο, που ήδη θεωρεί το Πολιτικό μας Σύστημα παρείσακτο, αποτυχημένο, καταδικαστέο γι αυτό και αποβλητέο στο πυρ το εξώτερον της ιστορικής και πολιτικής λήθης και απαξίωσης.

Φρενίτιδα των ακριβοθώρητων και χρυσοπληρωμένων «Διαστρεβλωτών της Αλήθειας», που έχοντας μάθει να ελίσσονται και να ακολουθούν τη μυρωδιά του διαπλεκόμενου χρήματος των αρχιδιαπλεκόμενων αφεντάδων τους, δεν διστάζουν να μεταλλάσσονται νυχθημερόν, φορώντας κάθε φορά την προβιά, που τους καθιστά αρεστούς, στους αρεστούς των αρεστών της Ευρωπαικής και Παγκόσμιας Νέας Τάξης πραγμάτων.

Φρενίτιδα της πλατιάς «Κοινωνικής Μάζας», που εμφορούμενη από παντελώς διαφορετικά κίνητρα, καταβολών, στόχων, δυνατοτήτων, αντοχών και προοπτικής, απλά, διχάζεται, ταμπουρώνεται, αποστασιοποιείται και για διάφορους για τον καθένα λόγους, αδρανεί, προσφέροντας έτσι αενάως γη και ύδωρ στους μεταπράτες της τραγικής όπως εξελίσσεται καθημερινότητας μας…!

Τι απομένει λοιπόν μετά από όλα τα παραπάνω; Ποιά Φρενίτιδα δεν μας έχει ακόμα κατακυριεύσει και που πρέπει εναγωνίως να αναζητήσουμε;

Ίσως η πιο σωτήρια απ όλες. Εκείνη, που θα έρθει θαρρετά να αντιπαλέψει όλες τις προηγούμενες. Που δεν θα δειλιάσει να φτάσει μέχρι το τέλος, δίνοντας ώθηση σε αξίες - εδώ και καιρό - δόλια και συνειδητά παραγεγραμμένες. Εκείνη που τιμωρητικά, ανερυθρίαστα, ταπεινά και διεκδικητικά θα βάλει τέλος στο βόρβορο των σκοπιμοτήτων των λίγων, για να ωφεληθούν οι πολλοί.

Στην Φρενίτιδα της Προσωπικής και Εθνικής μας Αξιοπρέπειας αναφέρομαι… Δεν μπορεί… Κάπου όλοι μας κάποια στιγμή θα την έχουμε ανταμώσει στη ζωή μας… Είναι καιρός πιστεύω να την ανασύρουμε από τα καταγώγια και να την καταστήσουμε έμβλημα και τρόπο ζωής…Όποιο κόστος κι αν συνεπάγεται…!!!

Με αφορμή τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού και του προέδρου της Γαλλίας για την συνεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του Αιγαίου θα πρέπει νομίζω να προχωρήσουμε σε μια πιο συστηματική ανάλυση και μια βαθύτερη επισκόπηση πάνω στο ζήτημα. Η αναφορά του κ. Σαμαρά περί ευρωπαϊκών πηγών και όχι ελληνικών δείχνει την προφανή αδυναμία της κυβέρνησης να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της πάνω στους

εθνικούς πόρους και φυσικά να ασκήσει πολιτική μακριά από εξωτερικές επιρροές. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, αναφερόμενος στα πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων του Αιγαίου είπε χαρακτηριστικά ότι η χώρα του δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να βοηθήσει. Πίσω από τις παραπάνω δηλώσεις όμως διαπιστώνονται ξεκάθαρα κάποιες αδυναμίες σε επίπεδο έλλειψης μέσων, υποστήριξης, σχεδιασμού και ισχύος.

Στην προκειμένη περίπτωση αμφισβητείται ευθέως η πρακτική δυνατότητα συμμετοχής της Γαλλίας σε μια τόσο περίπλοκη διεθνή συνεργασία τόσο σε επίπεδο αποτροπής -ακόμα και στρατιωτικής- ενδεχόμενης τουρκικής πρόκλησης, όσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας και παροχής λοιπών διευκολύνσεων. Συνεπώς διαφαίνεται ότι θα αρκεστεί σε έναν περισσότερο δευτερεύοντα, υποβοηθητικό ρόλο. Να σημειωθεί η σημαντική υποβάθμιση της διπλωματικής ισχύος της Γαλλίας έπειτα από την συμμετοχή της στον νικηφόρο μεν, αιματηρό δε πόλεμο στην Λιβύη.

Είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμα κάθε χώρας η νομή και η εκμετάλλευση των πόρων της με τρόπο, ο οποίος να μην αντιβαίνει τους διεθνείς κανόνες και στην περίπτωση του Αιγαίου βάσει του Δικαίου της θάλασσας. Τα πλεονεκτήματα από την εξόρυξη των φυσικών πόρων είναι πολλά και σύμφωνα με διεθνείς οικονομικούς κύκλους ενδέχεται ακόμη και να οδηγήσουν την χώρα μας έξω από την κρίση. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που εμποδίζουν την υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής και πως διεθνείς αλλά και εσωτερικοί παράγοντες την επηρεάζουν προς την μια ή την άλλη κατεύθυνση;

Πιο αναλυτικά, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών στο Αιγαίο αποτελεί η ανακήρυξη της ΑΟΖ, επί της ουσίας πρόκειται για μηχανισμό νομιμοποίησης, δικαίωμα νομικής φύσεως ή κατ’ άλλους πιο απλά ένα πολιτικό εργαλείο στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης, ώστε να διαχειρίζεται τους πόρους της. Με τα έως τώρα δεδομένα και με την αδυναμία της Ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε μονομερή ανακήρυξη φαίνεται πως στο άμεσο μέλλον δεν θα υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη σε αυτό το ζήτημα. Αν συνυπολογίσουμε και την μεθοδευμένη και επίμονη άρνηση των Αμερικάνων, οι οποίοι επιχειρηματολογούν υπέρ της διεθνούς φύσεως του προβλήματος και αντιτάσσονται σε οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια της Ελλάδας, τότε φαντάζει ακόμα δυσκολότερο. Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ασκείται εδώ και δεκαετίες σύμφωνα με το δόγμα του πολιτικού ορθολογισμού δηλαδή για να αποδεχθούν μια ενέργεια θα πρέπει να αποκομίσουν και οι ίδιοι όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη. Ασφαλώς και μια μονομερής ανακήρυξη της ΑΟΖ θα αποτελούσε μια εξαιρετικά ριζοσπαστική κίνηση που όμως θα έβρισκε εμπόδια εκτός των άλλων και από την Τουρκία. Η Τουρκία στα πλαίσια της συνολικής διαχρονικής στρατηγικής της για την αλλαγή του status quo στη περιοχή δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να δεχθεί μια ενέργεια που θα ενδυνάμωνε την υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης διατηρεί επιφυλακτική στάση διότι αφενός δεν δύναται να δώσει λύση σε μια στιγμή που αμφισβητείται η ίδια της η ύπαρξη και αφετέρου δεν κατάφερε ποτέ να ενοποιήσει τις ετερόκλιτες τάσεις της σε μια συνολική γεωπολιτική στρατηγική. Σε ότι αφορά στην Κύπρο, η οποία πρώτη συμφώνησε για τον χαρακτηρισμό της ΑΟΖ της με το Ισραήλ, η στήριξη της προς την Ελλάδα είναι δεδομένη και παρά τα ισχνά διπλωματικά μέσα που διαθέτει σίγουρα μπορεί να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στις προσπάθειες της χώρας μας.

Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει και μια άλλη παράμετρος που αφορά περισσότερο στα εσωτερικά της Ελλάδας. Είναι πράγματι θετικό το γεγονός ότι βρίσκεται τόσο ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, όμως από την άλλη η ανακήρυξη και έπειτα η συνεκμετάλλευση στο άμεσο μέλλον εκτιμάται πως θα πραγματοποιούνταν με πολύ δυσμενείς για την Ελλάδα όρους, όχι μόνο εξαιτίας του πρότερου βίου των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού -έχουν υπονομεύσει κατ’ εξακολούθηση τα εθνικά συμφέροντα- αλλά κυρίως λόγω της χαμηλής επιρροής που μπορεί να ασκήσει η χώρα μας σε διπλωματικό επίπεδο και φυσικά της έλλειψης οικονομικών πόρων για την χρηματοδότηση του έργου. Επιπλέον δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε την στάση της τρόικας που δεν θα είναι σε καμία περίπτωση θετική για μια τέτοια ενέργεια και θα προβάλλει αντιστάσεις απαντώντας με αυστηρά οικονομικούς όρους. Τα νέα δεδομένα με τις επείσακτες πολιτικές μεθόδους και τρόπους σκέψεις που μας φέρνουν απ’ τα ξένα οι πεφωτισμένοι τεχνοκράτες.

Η ανακήρυξη της ΑΟΖ αποτελεί ζήτημα υψηλής στρατηγικής σε βάθος χρόνου, αλλά συγχρόνως δύναται να δώσει άμεσες λύσεις στο σήμερα και στο αύριο. Η προτεραιότητα που της δίνεται σε αυτή την φάση εντυπωσιάζει, όμως η ουσία της εφαρμογής της αποτελεί το διακύβευμα και η προσπάθεια για ουσιαστική προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, τον κύριο σκοπό της εμπλοκής της χώρας μας σε ένα τέτοιο εγχείρημα.