Top Social Icons

Menu Right

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Η κατηγορια που επιλεξατε...

5 Δεκ 2012


«Έκνομη η απόφαση, του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής, για τη μη χορήγηση των δικογραφιών στους Βουλευτές»

Σήμερα, ο βουλευτής Β΄ Αθηνών των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Βασίλειος Καπερνάρος, με αίτησή του, στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Μεϊμαράκη, εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους η άρνηση του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής, να χορηγηθούν, σε Βουλευτές, αντίγραφα δικογραφιών που έχουν διαβιβαστεί από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, είναι παράνομη και αντιβαίνει στο Σύνταγμα των Ελλήνων και στον Κανονισμό της Βουλής. Επεσήμανε επίσης, στον πρόεδρο της Βουλής, ότι το επιστημονικό συμβούλιο, σκοπίμως, αγνόησε και δεν έθεσε υπ’ όψιν του κυρίου Μεϊμαράκη την διάταξη του άρθρου 164 παρ. 1 και 2 του ΚτΒ, προκειμένου να απαγορευτεί στους Έλληνες Βουλευτές να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Άρα, άμεσος σκοπός του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής ήταν να αποτελέσει εμπόδιο, στην απρόσκοπτη και ακώλυτη εκτέλεση των καθηκόντων των βουλευτών.

Με την ύποπτη αυτή μεθόδευση, η συγκεκριμένη σύνθεση του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής, απέδειξε ότι είναι ακατάλληλη για το σπουδαίο ρόλο που έχει ανατεθεί σε αυτή, δημιουργώντας προσκόμματα στους Βουλευτές. Και τούτο διότι, το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής, με αυτή του την σύνθεση, δι΄ αυτής της αποφάσεώς του, παραπλάνησε τον Πρόεδρο της Βουλής, με αποτέλεσμα η απόφαση του συμβουλίου να είναι εξαρχής ύποπτη για τις προθέσεις της και παντελώς αβάσιμη νομικά στην ουσία της.

Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ΚτΒ, το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής, πρέπει να είναι αρωγός της νομοθετικής εξουσίας, ως πυλώνα της δημοκρατίας, και όχι να παρακωλύει τη λειτουργία της, συντάσσοντας αβάσιμα και έκνομα κείμενα.

Ακολουθεί το κείμενο της αίτησης.

ΑΙΤΗΣΗ
Του Βασιλείου Καπερνάρου, Βουλευτή «Ανεξαρτήτων Ελλήνων».
ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

Κύριε Πρόεδρε,

Διαβιβάσθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου από τον Οικονομικό Εισαγγελέα κ. Γρηγόριο Πεπόνη και περαιτέρω, από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Νικόλαο Παντελή, στη Βουλή των Ελλήνων, δικογραφία, με αριθ. πρωτ. 1924 Κ.Δ.Ε./31-12-2012, ώστε να διερευνηθούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες διατελεσάντων μελών της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος.

Την 04η Δεκεμβρίου 2012, απευθύνθηκα στην Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου της Βουλής (γρ. 138) και ζήτησα να λάβω απλά αντίγραφα της δικογραφίας και όλων των σχετικών αυτής εγγράφων, προκειμένου να την μελετήσω, ως Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο Προϊστάμενος, τότε, της ανωτέρω Διευθύνσεως, κ. Θεοδωρόπουλος, αρνήθηκε να μου χορηγήσει απλά αντίγραφα, επί τω λόγω ότι τούτο απαγορεύεται, δυνάμει αποφάσεως του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής. Κατόπιν απαιτήσεώς μου, μού χορηγήθηκε απλό αντίγραφο της αποφάσεως του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, καθώς επίσης και απλό αντίγραφο του υπ’ αριθ. πρωτ. 2834/28.11.2012 εγγράφου Σας προς το ανωτέρω Συμβούλιο.

Η απλή ανάγνωση της αποφάσεως του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής οδηγεί στο πρώτο συμπέρασμα, ότι είναι ένα απλώς αβάσιμο και εκτός νομικής τάξεως κείμενο. Η προσεκτική μελέτη, όμως, αυτής διαμορφώνει την βεβαιότητα, ότι είναι ένα σκοπίμως εσφαλμένο, νομικά, κείμενο, προκειμένου να απαγορευθεί στους Έλληνες Βουλευτές να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Η ανεπέρειστη και έκνομη αιτιολογία της αποφάσεως, αλλά και η απόφαση αυτή καθ’ αυτή, μόνο θλίψη μπορεί να προκαλέσει, δεδομένου ότι αυτή ήταν ομόφωνη, κατόπιν της εισηγήσεως του Καθηγητή Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, κ. Χρίστου Μυλωνόπουλου.

Ειδικότερα, ο συλλογισμός του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, όπως αυτός αποτυπώνεται στην απόφασή του, ότι, δήθεν, δεν μπορεί να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας κανείς Βουλευτής, διότι η Βουλή εν προκειμένω ενεργεί, ως εν δυνάμει Εισαγγελέας και ο Εισαγγελέας δεν μπορεί να λάβει αντίγραφα από τις δικογραφίες (!!!) είναι τουλάχιστον άτοπος, αν όχι παράλογος και υποβολιμαίος.

Και τούτο, διότι:

Στη σελίδα 2 της αποφάσεως αναφέρεται: «…από το πνεύμα των ως άνω ρυθμίσεων συνάγεται, ότι η Βουλή, κατά την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων της, έχει τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν αυτός ενεργεί προκαταρκτική εξέταση. Κατά συνέπεια, οι σχετικές ρυθμίσεις παραπέμπουν στις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι εν λόγω διατάξεις, ωστόσο, ουδόλως κάνουν λόγο για δυνατότητα του Εισαγγελέως να λαμβάνει αντίγραφα της δικογραφίας, εφόσον εκκινούν από το δεδομένο ότι η δικογραφία είναι μία, και είναι στη διάθεσή του… Ομοίως, δεν προβλέπεται χορήγηση αντιγράφων στους δικαστές των Μεικτών Ορκωτών Δικαστηρίων, και ουδέποτε χορηγούνται αντίγραφα δικογραφίας στους τρεις τακτικούς δικαστές, τους τέσσερις ενόρκους και τον Εισαγγελέα, αντιθέτως δε, κατά πάγια πρακτική, οι δικαστές μελετούν τη δικογραφία στη γραμματεία του εκάστοτε δικαστηρίου.».

Τα ανωτέρω αναφερόμενα στην εν λόγω απόφαση, καταρχήν, δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί, δικαστές και εισαγγελείς, έχουν την δυνατότητα – ιδίαις δαπάναις – να λαμβάνουν απλά αντίγραφα των δικογραφιών, τις οποίες χειρίζονται, προκειμένου να τις μελετήσουν επαρκώς. Είναι πολλές, μάλιστα, οι φορές, που Εισαγγελείς της Έδρας έχουν εις χείρας τους αντίγραφα των δικογραφιών που εκδικάζονται για να μπορούν να εκτελέσουν το λειτούργημά τους αρτιότερα. Και αυτό έπρεπε να το γνωρίζει ο Εισηγητής, κ. Μυλωνόπουλος, ως Καθηγητής και Δικηγόρος, διότι αυτό παρατηρείται «κατά πάγια πρακτική». Σε κάθε δε περίπτωση, ο Οικονομικός Εισαγγελέας κ. Πεπόνης, αναφέρει στο διαβιβαστικό του έγγραφο, που ευρίσκεται εντός της δικογραφίας, στην τελευταία σελίδα αυτού: «…έχομεν εξαγάγει σχετικά πλήρη αντίγραφα για τα αναγκαία περαιτέρω κατά νόμον», με αποτέλεσμα να καταρρίπτει, δι’ αυτής της αναφερομένης ενέργειάς του, τους συλλογισμούς του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Σε άλλη περικοπή, στη σελίδα 3, της αποφάσεως αναφέρεται: «Εφόσον, επομένως, οι προμνησθείσες διατάξεις δεν περιέχουν ειδική πρόβλεψη δυνάμει της οποίας να παρέχεται η δυνατότητα στον Εισαγγελέα να λαμβάνει αντίγραφα της δικογραφίας, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι θεμελιώνεται σχετική αξίωση εκ μέρους των βουλευτών…».

Είναι γνωστό στον κ. Εισηγητή και πρέπει να είναι γνωστό και στον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, ότι όταν διάταξη νόμου δεν απαγορεύει κάτι, τότε, αυτό επιτρέπεται. Καμία διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δεν απαγορεύει στον Εισαγγελέα να λάβει αντίγραφα από την δικογραφία, την οποία επεξεργάζεται. Συνεπώς, αφού η απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής εξομοιώνει και σωστά, στην παρούσα διαδικασία τη Βουλή – άρα και τους Βουλευτές – με τον Εισαγγελέα, αυτό που επιτρέπεται στον Εισαγγελέα, επιτρέπεται και στους Βουλευτές.

Κυριότερη αιτία που, όχι μόνο επιτρέπει, αλλά επιβάλλει τη λήψη από τον Βουλευτή απλών αντιγράφων είναι το άρθρο 164 του Κανονισμού της Βουλής. Κατά τα οριζόμενα σε αυτό: «1. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται στη Βουλήαπό τα μέλη της Κυβέρνησης, τους Υφυπουργούς, τους Βουλευτές, τις δημόσιες αρχές ή τους ιδιώτες παραδίδονται στην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής και καταχωρίζονται στα οικεία βιβλία. 2.Οι Βουλευτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τον διευθυντή της αρμόδιας υπηρεσίας να θέσει υπόψη τους στο χώρο του γραφείου του οποιοδήποτε έγγραφο έχει υποβληθεί στη Βουλή και να λαμβάνουν απλά αντίγραφα. 3. Κατά την κρίση του Προέδρου της Βουλής μπορούν να χορηγούνται επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που υποβλήθηκαν στη Βουλή.».

Επομένως, από τον ίδιο τον Κανονισμό της Βουλής και συγκεκριμένα, από το άρθρο 164 αυτού, προβλέπεται η χορήγηση, στους Βουλευτές, απλών αντιγράφων όλων των εγγράφων που υποβάλλονται στη Βουλή από δημόσιες αρχές.

Εν προκειμένω, λοιπόν, έχω δικαίωμα, ως Βουλευτής να λάβω απλά αντίγραφα της δικογραφίας που διαβιβάσθηκε στη Βουλή από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 164 του Κανονισμού.

Το ανωτέρω άρθρο του Κανονισμού της Βουλής το Επιστημονικό Συμβούλιο είτε το γνώριζε και το αγνόησε σκοπίμως, οπότε θα έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί, λόγω δολιότητος, είτε το αγνοούσε, οπότε και θα έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί λόγω ανικανότητος. Ό,τι από τα δύο και να συνέβη, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι ο Πρόεδρος και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου που έλαβαν αυτήν την ονειδιστική πρωτίστως, για τους ίδιους, απόφαση δεν δικαιολογούν την αμοιβή τους, καθόσον η θέση τους δεν δικαιολογεί τέτοιες έκνομες συμπεριφορές, ιδιαίτερα στις ιδιαίτερης σημασίας περιόδους που διανύουμε.

Άλλωστε, ο κ. Εισηγητής, ως Δικηγόρος, οφείλει να τηρεί το άρθρο 2 Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων, σύμφωνα με το οποίο: «Ο Δικηγόρος αγωνίζεται για την ύπαρξη, διατήρηση και κατοχύρωση όλων των προϋποθέσεων της λειτουργίας του Κράτους Δικαίου και ειδικότερα: α) Είναι υπέρμαχος της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Ειρήνης και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, β) Υπερασπίζεται με θάρρος και αυταπάρνηση το Σύνταγμα και τους Δημοκρατικούς θεσμούς…». Και στο άρθρο 3: «Ο Δικηγόρος…ενδιαφέρεται για τα γενικότερα προβλήματα της Χώρας. Προσφέρει τις γνώσεις του και τις υπηρεσίες του για την πρόοδό της και ασκεί το Λειτούργημά του, κατά τρόπο ώστε να είναι χρήσιμος και στ’ άτομα και στο κοινωνικό σύνολο.».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να μου χορηγήσετε απλά αντίγραφα όλων των εγγράφων της δικογραφίας που διαβιβάσθηκε στη Βουλή από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατ’ εφαρμογή του αρ. 164 Κανονισμού της Βουλής.

Αθήνα, 05.12.2012
Ο αιτών Βουλευτής


''Τελειωμένη'' θεωρούν στις ΗΠΑ την συγκυβέρνηση Αντ. Σαμαρά Εκτιμούν ότι θα γίνουν πάλι εκλογές στα μέσα 2013 στην Ελλάδα, εξαιτίας της μεγάλης λαϊκής δυσαρέσκειας, που οφείλεται βασικά στα εξοντωτικά μέτρα και στα πολλαπλά ψέμματα, ανακολουθίες, υποσχέσεις χωρίς αντίκρυσμα, πρωθυπουργού και συγκυβερνώντων, με αποτέλεσμα να έχουν απωλέσει την αξιοπιστία τους.

Τι σημαίνει η ''προσεκτική'' προβολή τελευταία, του Α. Τσίπρα, από το ''μιντιακό κατεστημένο'' ΗΠΑ (θυμίζει περίοδο 1979-81 στην Ελλάδα), οι θέσεις του οποίου γιά το μη βιώσιμο χρέος της Ελλάδας, ταυτίζονται σχεδόν με αυτές των... ΗΠΑ (''τσάκισμα'' ύφεσης με διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους και ανάπτυξη). Δεν είναι τυχαίο ότι τελευταία, μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ, είναι υπέρ διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους (ή όλου) του χρέους. ...

Τις ΗΠΑ ενοχλεί και η ''παράδοση άνευ όρων'' της ελληνικής τρικομματικής κυβέρνησης, στην Γερμανία. Το Στέητ Ντηπάρτμεντ ''μελετά'' πάλι, 32 χρόνια μετά, συμπεριφορές... Ανδρέα Παπανδρέου, ''διαβάζοντας'' έτσι και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, που τον...''ανάλαβαν'' Αμερικανοί επικοινωνιολόγοι- αναλυτές. Γεγονός που φαίνεται τελευταία και από τις ''ήπιες'', αλλά ουσιαστικές φιλολαϊκές δηλώσεις και ομιλίες του. Τότε ο Ανδρέας ήταν κατά ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΟΚ. Τώρα ο Τσίπρας είναι κατά Γερμανίας και δανειστών. Αλλά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πρόσωπα, συνθήματα και στόχοι αλλάζουν.

Στην Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι, το ΠΑΣΟΚ, θα διαλυθεί ή θα αφομοιωθεί από την ''Ν.Δ.''. Θεωρούν τα δύο αυτά κόμματα υπεύθυνα γιά την άνοδο της ''Χρυσής Αυγής'' και την φοροδιαφυγή, διαφθορά-ατιμωρησία. Εκτιμούν, επίσης, ότι σε άλλες δημοκρατικές χώρες, αρκετοί 'Ελληνες πολιτικοί, τραπεζίτες κ.ά., θα ήταν ήδη στην φυλακή ως εγκληματίες, αλλά δυστυχώς, στην Ελλάδα, συνεχίζουν να παίζουν ακόμα ρόλο στα δρώμενα. 

Σημ. 1: Στις ΗΠΑ γνωρίζουν άριστα ΠΟΙΟΙ στην Ελλάδα πήραν ''μίζες'' ή έκαναν άλλες παρανομίες 
Σημ. 2: Η ενοχλητική ''ταξιδιωτική οδηγία'' ΗΠΑ γιά Ελλάδα, δύο ημέρες μετά την ανάρτηση του παραπάνω κείμενου, απλά επιβεβαιώνει την ορθότητα όσων αναφέρουμε, αλλά και τις προθέσεις της Ουάσιγκτον. 
Σημ. 3: Παρά την επίμονη προσπάθεια του Μαξίμου, ο Λευκός Οίκος, ΔΕΝ κλείνει ''ραντεβού'' στον Α. Σαμαρά


Πηγή kalami.netΤου Γιώργου Καραμπελιά 

Στα πρώτα χρόνια της σαρωτικής κρίσης, που άρχισε το 2009, με άδηλο τέλος –σήμερα, τέλη του 2012–, μπροστά στην πανθομολογούμενη ανικανότητα και διαφθορά των οικονομικών και πολιτικών ελίτ, ο ελληνικός λαός αναζήτησε, προς στιγμήν, τη σωτηρία στη λεγόμενη «πνευματική ηγεσία». 

Βρέθηκε, όμως, μπροστά στην «προδοσία των διανοουμένων» και την πλήρη εξάντληση των πνευματικών ρευμάτων που σφράγισαν τη μεταπολιτευτική περίοδο.
Πρόκειται για ένα φαινόμενο παγκοσμίων διαστάσεων, χαρακτηριστικό πάντως για τον δυτικό κόσμο. Οι διανοούμενοι, άλλοτε «συνείδηση» των λαών τους (Ζολά ή Ντοστογιέφσκι, Τόμας Μαν ή Ζαν Πωλ Σαρτρ, Γκράμσι ή Καμύ), πρωτοπόροι στα νέα πολιτιστικά και πολιτικά ρεύματα, αντίπαλοι ή τουλάχιστον επικριτικοί προς την εξουσία –αρχίζοντας από την παράδοση του Βολταίρου και δημιουργώντας το πρότυπο του επαναστάτη διανοούμενου με τον Ροβεσπιέρο ή τον Σαιν Ζυστ–, σήμερα έχουν σιγήσει. 

Οι προβεβλημένοι διανοούμενοι έχουν μεταβληθεί σε θεράποντες της εξουσίας, σε αστέρες των τηλεοπτικών μέσων και σε φορείς της κυβερνητικής πολιτικής των χωρών τους. 

Επειδή στον χώρο μας συναντώνται και συγκρούονται ο ανατολικός και δυτικός άνεμος, χωρίς εμείς να έχουμε τη δυνατότητα του δημιουργικού μετασχηματισμού τους σε ένα νέο πρόταγμα –όπως κάναμε στις ευτυχέστερες στιγμές της ιστορίας μας–, κινδυνεύουμε να μεταβληθούμε σε ένα απλό συνοριακό σταθμό μεταξύ των δύο κόσμων και να εξαφανιστούμε ως ιδιαίτερο υποκείμενο και ως αυτόνομος πολιτισμός. 

Για πολλά χρόνια, η ιδιοπροσωπία μας –αντλώντας από την αρχαία παράδοση, τον «ένδοξό μας βυζαντινισμό» και από τις πρόσφατες περιπέτειές μας– είχε τη δυνατότητα να αναδεικνύει μεγάλους ποιητές, από τον Σολωμό, τον Κάλβο και τον Καβάφη μέχρι τον Σεφέρη και τον Ελύτη, να παράγει διανοούμενους σαν τον Ίωνα Δραγούμη, τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, τον Αδαμάντιο Κοραή, επαναστάτες διανοουμένους, σαν τον Ρήγα Βελεστινλή, και ζωγράφους, όπως ο Παρθένης, ο Κόντογλου, ο Τσαρούχης, ο Εγγονόπουλος. Στη μεταπολίτευση, όμως, μετά από μια έξαρση δέκα ή δεκαπέντε χρόνων οι διανοούμενοι, κατ’ εξοχήν εκείνοι των κοινωνικών επιστημών, οι δημοσιογράφοι, οι συγγραφείς που, στη μετεμφυλιακή περίοδο, μέχρι τη στρατιωτική δικτατορία, ήταν κατά ένα μεγάλο ποσοστό υπό διωγμόν, μεταβλήθηκαν, στις νέες συνθήκες της πληροφοριακής και επικοινωνιακής έκρηξης, σε αναπόσπαστο τμήμα της άρχουσας ελίτ, στα όρια του επιχειρηματία, του διανοουμένου, και προ παντός του μεταπράτη. 

…Η διανόηση, ως ευρύτερη κοινωνική κατηγορία, αποτέλεσε εν τέλει την σημαντικότερη κοινωνική βάση του σημιτικού εκσυγχρονισμού, όντας ταυτόχρονα και ο ιδεολογικός εκφραστής της. Η περίοδος του σημιτικού εκσυγχρονισμού αποτέλεσε την περίοδο κατά την οποία τα διανοούμενα στρώματα κατέστησαν ηγεμονικά στην ταξική συμμαχία μεταπρατών επιχειρηματιών, πολιτικών, κρατικής γραφειοκρατίας και διανοουμένων. Μάλιστα, στην ίδια την κυβέρνηση Σημίτη, το καθηγητικό κατεστημένο θα εκπροσωπείται προνομιακά με μια πληθώρα εκπροσώπων του, με επικεφαλής τον ίδιο τον πρωθυπουργό. 

Γι’ αυτό εξ άλλου και η πολιτική των κυρίαρχων μεγάλων δυνάμεων, ιδιαίτερα των Αγγλοσαξόνων, των ΗΠΑ και της Αγγλίας, θα επικεντρωθεί προνομιακά στον επηρεασμό και την ιδεολογική «καθοδήγηση» της διανόησης, ως αποφασιστικής σημασίας άξονα ελέγχου και επηρεασμού των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων της χώρας. Η ιδεολογία, η πνευματική και πολιτισμική ηγεμονία, κατέστη αποφασιστικό όπλο της κυριαρχίας, σε μια εποχή που είχε αδυνατίσει ο ρόλος, αλλά και ο έλεγχος, άλλων πυλώνων της εξουσίας και της εξάρτησης, όπως ο στρατός ή η εκκλησία. Τα αγγλοσαξονικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, σε διασύνδεση με τις εγχώριες αντένες των κολλεγίων και των ποικίλων ιδρυμάτων και αποστολών, θα καταστούν οι σχεδόν αποκλειστικοί φορείς διαμόρφωσης των ηγετικών ομάδων της πολιτικής και της διανόησης. 

Σήμερα όμως η «υλική βάση» του παγκοσμιοποιητικού εκσυγχρονισμού έχει συντριβεί, η ίδια η κοινωνική βάση της διανόησης, ως ενιαίας κοινωνικής κατηγορίας έχει διαρραγεί ανάμεσα στα ραγδαία φτωχοποιούμενα μεσαία στρώματα και τις ανώτερες κοινωνικές ομάδες. Η μεταπολίτευση, που είχε έλθει με τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες, για να σηματοδοτήσει ένα ακόμα βήμα στην πορεία της αυτεξουσιότητάς μας, κείτεται πλέον συντρίμμια μπροστά μας, μπροστά μας κείτονται ξέπνοες και οι κύριες ιδεολογικές της συνιστώσες. 

…Πριν το ’22, με κράτος ή χωρίς αυτό, αυτόνομοι ή υποταγμένοι, συγκροτούσαμε την ταυτότητά μας με επίκεντρο το Αιγαίο και δύο πτέρυγες, δυτικά την ελληνική χερσόνησο και ανατολικά τη Μ. Ασία, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη. Έτσι συνέβαινε για 3.000 χρόνια τουλάχιστον, από τον… Τρωικό Πόλεμο έως το 1922, όταν ο ελληνισμός έχασε τον ανατολικό πνεύμονά του και έμεινε κλεισμένος στην ελλαδική χερσόνησο και τα νησιά μας, ενώ το Αιγαίο από επίκεντρο μεταβλήθηκε σε σύνορο. Το 1922 σημάδεψε οριστικά και αμετάκλητα το τέλος του οικουμενικού, ευρύτερου ελληνισμού. Τα γεγονότα που ακολούθησαν, μετά το 1922, ήρθαν να επισφραγίσουν και να ολοκληρώσουν αυτή την απώλεια. Οι Έλληνες, από τη Μ. Ασία, την Κωνσταντινούπολη, την Αίγυπτο, τον Πόντο, τη Β. Ήπειρο, στριμώχτηκαν σταδιακά, με αλλεπάλληλα κύματα φυγής, στην αρχέγονη κοιτίδα μας, την ελληνική χερσόνησο και τα νησιά μας. 

Το νέο ιστορικό διακύβευμα του Ελληνισμού καθίσταται επομένως είτε η ολοκλήρωσή του, με μια στροφή προς τα μέσα και προς την ιστορία του, είτε η εξαφάνισή του, ως ιδιαίτερου ιστορικού υποκειμένου. Μέσα από μια τραγική ειρωνεία της ιστορίας, είμαστε υποχρεωμένοι είτε να ολοκληρωθούμε, ξεπερνώντας επιτέλους τον «καημό της ρωμιοσύνης», είτε να εξαφανιστούμε από το ιστορικό προσκήνιο. Η μοναδική μας διέξοδος θα ήταν η «στροφή προς τα μέσα», ώστε να βρούμε τη δύναμη να ανασυγκροτήσουμε, από το ιστορικό DNA μας, έναν ατόφιο οργανισμό. 

Πηγή: Το Παρόν 
 
Ο Γιάννης Στουρνάρας είναι ίσως ο πιο προκλητικός, μέχρι σήμερα, υπουργός Οικονομικών. 
Δεν φτάνει που διετέλεσε σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού και βασικού υπεύθυνου για την καταστροφή που υπέστησαν η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία, του Κώστα Σημίτη. 
Δεν φτάνει που προπαγάνδισε με προκλητικό τρόπο την λαοκτόνα πολιτική που σε συνεργασία με την τρόικα επέβαλε στον ελληνικό λαό. 
Δεν φτάνει που ενώ ο ελληνικός λαός οδηγείτο (και οδηγείται) στην εξαθλίωση, εκείνος υποστήριζε ότι αν δεν πάρουμε τη δόση θα πεινάσουμε (όχι ο ίδιος βέβαια. Στο εξωτερικό υπάρχει άφθονο σούσι). 
Δεν φτάνει που δήλωσε δημόσια ότι οι αποκρατικοποιήσεις δεν πρέπει να περνούν από το ελληνικό κοινοβούλιο. 
Δεν φτάνει που έχει πέσει έξω σε όλες του τις προβλέψεις, κάνοντας ακόμη και τους πλέον ειδικούς να αναρωτιούνται με το επίπεδο της οικονομικής του σκέψης. 
 
Ο υπουργός Οικονομικών, αγαπημένο παιδί του Κώστα Σημίτη και… δεξί πλέον χέρι του Αντώνη Σαμαρά στην πορεία για την καταστροφή της χώρας και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας εξακολουθεί και προκαλεί τον ελληνικό λαό.

Το έκανε από την εκπομπή του Αλέξη Παπαχελά. Για άλλη μια φορά, ο άνθρωπος που λίγο έλειψε να πυροδοτήσει την κοινωνική βία δηλώνοντας ότι δεν θέλει να είναι εκείνος που θα κρεμάσουν στο Σύνταγμα, προκάλεσε τον ελληνικό λαό.

Διαβάστε μερικές από τις κορυφαίες ατάκες (όπως τις βρήκαμε στο kourdistoportocali.com). Σε παρένθεση μετά από κάθε φράση σχόλιο.

-Τους είπα αν δεν πάρουμε απόψε απόφαση για την Ελλάδα (στο Eurogroup), αύριο η Ελλάδα δεν θα είναι μια χώρα της Δύσης. Μοιραία θα αναζητήσει αλλού την σωτηρία της... (Ο Γιάννης Στουρνάρας αποκαλύπτει ότι υπάρχει και άλλη δυνατότητα να σωθεί η Ελλάδα, αλλά ο ίδιος συνειδητά οδήγησε το καράβι στην ξέρα …)

-Η πιο δύσκολη στιγμή μου ήταν όταν αφού είχα μιλήσει στη Βουλή για την επιμήκυνση που είχαμε εξασφαλίσει, με ενημέρωσε η Γραμματέας μου ότι με αναζητεί στο τηλέφωνο ο Σόιμπλε και μου είπε ότι υπάρχει και η Γερμανική Βουλή και πως δεν έπρεπε να έχω πει αυτά πριν ενημερώσει ο ίδιος το δικό του κοινοβούλιο. Λίγο μετά είχα συνάντηση με τα τρία κόμματα όπου ο καθένας έλεγε τα δικά του και είχε τις ενστάσεις του. Ακόμη κι εγώ που είμαι ήρεμος και ψύχραιμος άνθρωπος αισθάνθηκα πολύ δύσκολα. (Ομολογεί ο Γιάννης Στουρνάρας ότι λαμβάνει εντολές από τον υπουργό Οικονομικό της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Σε ένα κυρίαρχο κράτος, ο υπουργός Οικονομικών μίας κυβέρνησης που θα γνώριζε από διαπραγμάτευση και όχι μόνο από υποτέλεια θα είχε κλείσει το τηλέφωνο στον Γερμανό υπουργό Οικονομικών. Θα λογοδοτούσε μόνο στον ελληνικό λαό και όχι στους ξένους εντολείς).

-Ζήτησα από την κόρη μου που είναι παντρεμένη και ζει στο εξωτερικό να μην αγοράσει σπίτι-κάτι που είχε προγραμματίσει να κάνει με τον σύζυγό της-ώσπου να περάσει η κρίση στην Ελλάδα.
(Ο ελληνικός λαός ο οποίος φτωχοποιείται και εξαθλιώνεται έχει συγκλονιστεί. Η κόρη του Γιάννη Στουρνάρα δεν θα αγοράσει σπίτι στο εξωτερικό, την στιγμή που σχεδιάζεται το πλιάτσικο στις ιδιοκτησίες των Ελλήνων …. Εξάλλου υπάρχουν πολυτελή σπίτια, για την οικογένεια, στα βόρεια Προάστια των Αθηνών και στη Σύρο, δίπλα στη βίλα του Γιάννου Παπαντωνίου)

-Δεν φοβάμαι τα συμφέροντα, γιατί είμαι καθαρός, κανείς δεν με κρατάει κι αυτή είναι και η γραμμή του πρωθυπουργού στις αποκρατικοποιήσεις.
(Μα είναι ποτέ δυνατόν τα συμφέροντα … να φοβούνται τον εαυτό τους; Το λαό πρέπει να φοβούνται. Και τι εννοεί ο Γιάννης Στουρνάρας ότι με το ξεπούλημα της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς συγκρούστηκε ο ίδιος και ο Αντώνης Σαμαράς με τα συμφέροντα;)
 
-Τα πρώτα Μνημόνια δεν είχαν καν μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα, ενώ κάποια επαγγέλματα ποτέ δεν άνοιξαν στην πραγματικότητα μια και δεν είχαν υπογραφεί οι σχετικές διατάξεις.
(Μήπως να ξαναπαίξουν τα βίντεο για όλα όσα έλεγε ο Γιάννης Στουρνάρας την εποχή των πρώτων μνημονίων;)

-Είμαστε τυχεροί επειδή μπορεί να αξιοποιηθεί η μεγάλη περιουσία που κατέχει το ελληνικό κράτος και η Εκκλησία, σε αντίθεση με την Γαλλία που σε 500 οικογένειες ανήκει η μισή ακίνητη περιουσία της χώρας. (Ομολογεί για πολλοστή φορά τη διάθεσή του να ξεπουλήσει τη δημόσια περιουσία. Τον ελληνικό λαό τον ρώτησε ο κύριος Στουρνάρας;)

-Βρίσκομαι σ΄αυτή τη θέση από πατριωτικό καθήκον.
(Σε ποια πατρίδα αναφέρεται; Σε ποια χώρα ακριβώς; Ο νικητής του κουίζ κερδίζει μία θέση σε κρατική τράπεζα, η οποία στη συνέχεια,τυχαία και περιέργως, θα μπατάρει και θα πουληθεί σε ... γαλλικά συμφέροντα)
 
-Με τίποτε δεν πρόκειται να θυσιάσω το κεφάλαιο αξιοπιστίας που ανέκτησε η Ελλάδα στην Ευρώπη, συμφωνώντας στις Βρυξέλλες και αθετώντας στην Ελλάδα τις συμφωνίες. Προτιμώ να μην ξαναπατήσω το πόδι μου σε Εurogroup παρά να φανώ ανακόλουθος... (Η αξιοπιστία της χώρας, το κεφάλαιο που δημιούργησε ο Στουρνάρας και οι λοιποί υπεύθυνοι της κρίσης αποτυπώνεται κυρίως στις απαξιωτικές δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων. Δεν ταιριάζει στην αισθητική μας να τις επαναλάβουμε)

Από  periodista

 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις:
«Διερωτήθηκα ἀρκετὲς φορὲς μήπως αὐτοὶ ποὺ ἑκάστοτε μᾶς κυβερνοῦν ἔχουν παραφρονήσει. Γιατὶ μόνον ἔτσι μπορεῖ νὰ ἐξηγηθῇ ἡ ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία γιὰ νὰ πάρῃ σύνταξη ἕνας Βορειοηπειρώτης πρέπει νὰ διαμένῃ μονίμως στὴν Ἑλλάδα  τοὐλάχιστον ἀπὸ εἰκοσαετίας !
Ἡ ἀπόφαση αὐτὴν εἶναι ὄχι μόνο ἐξωφρενική, ἀλλὰ αὐτόχρημα ἀντεθνική. Διότι ὑποχρεώνονται οἱ γέροντες Βορειοηπειρῶτες, ποὺ ἐπέμεναν καὶ ἐπιμένουν νὰ ζοῦν στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους – ἀκόμη κι’ ὅταν ἐβίωναν τοὺς ἀπάνθρωπους διωγμοὺς τοῦ καθεστῶτος τοῦ ἀλήστου μνήμης κομμουνιστῆ δικτάτορα Ἐνβὲρ Χότζα – νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ σπίτια τους καὶ τοὺς τάφους τῶν πατέρων τους, καὶ νὰ ἔλθουν νὰ κατοικήσουν … μόνιμα στὴν Ἑλλάδα. 
Κι’ αὐτό, πότε; Ὅταν πλήθη Ἀλβανῶν κατακλύζουν τὰ χωριὰ τῆς Ἑλληνικῆς Βορειοηπειρωτικῆς Κοινότητος, καιροφυλακτῶντας πότε θὰ ἀποκτήσουν τὰ σπίτια καὶ τὰ κτήματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ὅταν θὰ φύγουν ἀπὸ τὰ πάτρια ἐδάφη μὲ τὴν προτροπὴ καὶ τὶς … εὐλογίες τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος !
Τὸ εἶπα καὶ ἄλλοτε. Τὸ ξαναλέω καὶ τώρα. Τὴν ἀπαράδεκτη αὐτὴ ἀπόφαση τῆς Ἑλλάδος μόνο ἡ λέξη ντροπὴ μπορεῖ νὰ τὴν χαρακτηρίσῃ. Εἶναι μιὰ ἀπόφαση – δολοφόνος  σὲ βάρος τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας. 
Ἐπὶ τέλους, ἄν ἡ Ἑλλάδα γιὰ λόγους περιστολῆς τῶν δαπανῶν φοβᾶται πὼς κάποιοι Βορειοηπειρῶτες δὲν δικαιοῦνται νὰ παίρνουν σύνταξη, ἔχει τὸν τρόπο καὶ τοὺς μηχανισμοὺς νὰ τὸ ἐξακριβώσῃ. Τὸ νὰ περικόπτῃ, ὅμως τὶς συντάξεις ὅλων τῶν Βορειοηπειρωτῶν μὲ τὸ πρόσχημα τῆς οἰκονομίας εἶναι ἀπαράδεκτο, εἶναι ἐξωφρενικό!
Κύριοι, προσέξτε !  Μὲ τὴν πλαδαρότητα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀπὸ τὶς κατὰ καιροὺς κυβερνήσεις, ἡ Ἑλλάδα ἔχασε τὴν μισὴ Κύπρο καὶ κινδυνεύει νὰ χάσῃ καὶ τὴν Ἑλληνικότατη Θράκη. Τώρα, μὲ τὴν τακτικὴ γιὰ τὶς συντάξεις κινδυνεύει νὰ χαθῇ ἡ Βόρειος Ἤπειρος καὶ νὰ δικαιωθῇ, δυστυχῶς, ὁ Σαλὶ Μπερίσα, ὁ ὁποῖος τὴν θεωρεῖ, μαζὶ καὶ μὲ ἄλλες περιοχὲς μέχρι καὶ τὴν Πρέβεζα, ὡς τμῆμα τῆς … «Μεγάλης Ἀλβανίας»… 
Ἀναθεωρῆστε, λοιπόν, αὐτὴ τὴν ἀπαράδεκτη ἀπόφαση τὸ συντομώτερο δυνατόν. Γιατὶ οἱ καιροὶ τρέχουν καὶ οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος καραδοκοῦν».

Mε τον κ. Τατσόπουλο, δεν γνωρίζομαι προσωπικά. Και δεν επιθυμώ. Τέτοιοι τύποι δεν είναι του γούστου μου. Εγώ μεγάλωσα αλλιώς. Στις αλάνες της επαρχίας, κοντά στη φτωχολογιά, στην εργατιά και στην ανάγκη, με πατέρα βιοπαλαιστή που μέτραγε και το πενηνταράκι για να το αποδώσει στην υπηρεσία του (εάν τύχαινε και το έχανε για να το βάλει από την τσέπη του), με άλλους δασκάλους, με άλλη ιστορία, με άλλους θεούς, παπάδες και ευαγγέλια. Έμαθα να τιμώ τους ήρωες του 1821, να γονατίζω στο μεγαλείο και την γενναιοφροσύνη των Μαυρομιχαλαίων και του Κολοκοτρώνη, να συγκινούμαι στο άκουσμα του εθνικού ύμνου της Ελλάδος, να δακρύζω μόλις βλέπω το Χριστό στο Σταυρό. Είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος ακόμα κι αν αποφεύγω συνέχεια να σταυροκοπιέμαι, συγκινούμαι όταν ακούω τη φωνή του Χριστόδουλου (παρά το γεγονός ότι γνωρίζω τις συνθήκες θανάτου του), κλίνω το γόνυ όταν αναπολώ την «θυσία» του καθηγητή Λιαντίνη που αναζητά τις χαμένες πατρίδες της Ελλάδος στα «δικά» μου βουνά του Ταΰγετου. Την Κωνσταντινούπολη την επισκέφτηκα πρώτη φορά πέρσι τον Μάρτιο. Έκλαψε η ψυχή μου μόλις μπήκα στην Αγιά Σοφιά, μάτωσε η καρδιά μου όταν επισκέφτηκα τα γκρεμισμένα σπίτια των Ρωμιών. Τώρα λοιπόν που σκέφτομαι τύπους σαν τον Τατσόπουλο (με τέτοια βιώματα που μου΄χει δώσει η πατρίδα μου και η οικογένεια μου), με πιάνει εκείνη η σιχαμερή ναυτία του καραβιού, του αεροπλάνου, κάθε φορά που ζαλίζομαι και μου' ρχεται να ξεράσω. Όπου βρω...

Είναι πολύ εύκολο (και εξίσου επικίνδυνο) να χρησιμοποιήσω το δικό σας μέσο ενημέρωσης (το makeleio.gr) ή την δική σας εκπομπή έκφρασης (το ΜΑΚΕΛΕΙΟ 3) για να βγάλω τα απωθημένα μου και να βρίσω, να ξεφτιλίσω, να πατήσω στο λαιμό σαν σκουλήκι(πιθανώς όπως αξίζει)ένα πολιτικό υποκείμενο σαν τον Τατσόπουλο. Μάταιος πόνος και κόπος. Η Ελλάδα είναι γεμάτη πια «Τατσόπουλους». Φυτρωμένοι στο σβέρκο μας σαν τις τσούχτρες στην θάλασσα που μας ρουφάνε το αίμα. Και αυτές τις σιχαμένες τσούχτρες εμείς τις βάλαμε εκεί που- κάποτε- πρέπει να μπούμε και να τους πετάξουμε όλους έξω σαν τα κουνάβια. Ένα κουνάβι του κοινοβουλίου είναι ο θλιβερός Τατσόπουλος. Που μυρίζει χωματίλα και κατάθλιψη. Τσίπρα και οσμή από Σόρο. Βερέμη και Ρεπούση. Μειοδοσία και προδοτισμό. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα φαινόμενα των διάφορων «Τατσόπουλων». Σύγχρονων Εφιαλτών που καταδίδουν ήρωες, προγόνους, παλληκάρια, λεβέντες της πατρίδας που έχυσαν αίμα για να είναι όλοι αυτοί οι χαμερπείς ελεύθεροι να βρίζουν, να χύνουν χολή, να δηλητηριάζουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

Με τον πολιτικό, βουλευτή, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Τατσόπουλο, θα τα πούμε από το μετερίζι του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ. Και από εκεί έχουμε πολλά να πούμε την Πέμπτη στο ΜΑΚΕΛΕΙΟ 3.

Με τον άνθρωπο Τατσόπουλο όμως πολύ φοβάμαι ότι εάν τον πετύχω πουθενά, θα λειτουργήσω όπως λειτουργούσα στις αλάνες της Σπάρτης 15 χρόνων. Όσες φάω κι όσες ρίξω, λέγαμε τότε. Το ζήτημα πια είναι προσωπικό. Προειδοποιώ απλώς τους αστυνομικούς που τον συνοδεύουν να είναι πολύ προσεκτικοί γιατί τους πληρώνω από το υστέρημα μου. Και εγώ δεν έχω σωματοφύλακες.

Στην πατρίδα μου, δεν συγχωρούμε τις προσωπικές προσβολές. Το ξύλο σίγουρα βγήκε από τον παράδεισο. Εγώ απλώς θα κάνω αυτό που έπρεπε ήδη να έχουν κάνει 10.000.000 Έλληνες (ας πούμε ότι είμαστε τόσοι) σε 300 γαϊδούρια που τα πληρώνουμε για ανθρώπους(αν και υπάρχουν και έντιμοι βουλευτές).

Έχει περιθώριο 48 ωρών, να ζητήσει συγγνώμη. Aυτός έχει ασυλία. Εγώ δεν έχω. Τέλος πια με τους κοντοπίθαρους και τα ψευτοκουτσαβάκια, με τα αντράκια και τους μαλθακούς. Το σύστημα θέλει ξερίζωμα από τα μαλλιά. Είναι σάπιο και θέλει πέταμα. Δεν υπάρχουν μα και ξεμά. Ας κάνουμε την αρχή. Με ελικόπτερο ή με καράβι, δεν έχει σημασία. Αρκεί να ξεκουμπιστούν. Είναι τόσο φοβισμένες λινάτσες που στο πρώτο αντάμωμα θα φύγουν από τη χώρα. Μια αρχή ψάχνουν όλοι...

Με σέβας
Στέφανος Χίος

Η απάντηση του Τατσόπουλου

Την δική του απάντηση στον δημοσιογράφο Στέφανο Χίο, ο οποίος είπε πως όπου τον πετύχει θα τον κάνει μαύρο στο ξύλο, δίνει ο Πέτρος Τατσόπουλος.
Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει:

"Μόλις με ενημέρωσαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών ότι ο κύριος Στέφανος Χίος απειλεί, στο σημερινό πρωτοσέλιδο της Espresso, ότι θα με κάνει μαύρο στο ξύλο, όπου και αν με πετύχει. Κατέρρευσα. Οι καλοί αστυνομικοί με διαβεβαίωσαν ότι μπορούν να μου στείλουν πάραυτα τέσσερις διμοιρίες για να με προστατεύσουν, αλλά τους διαβεβαίωσα κι εγώ με τη σειρά μου ότι θα είναι μάταιο".

Και συνεχίζει, λέγοντας πως "κανένας δεν θα μπορέσει να σταματήσει τον Στέφανο Χίο -χώρια που είναι σφόδρα πιθανό, όπως δηλώνει και ο ίδιος, οι διμοιρίες να μην πάνε κόντρα στο λαϊκό αίσθημα, να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί του και να με σαπίσουν ο Στέφανος Χίος + Τέσσερις Διμοιρίες".

"Ως εκ τούτου, μου συνέστησαν από τη ΓΑΔΑ να ζητήσω ταπεινά συγνώμη, παρ' όλο το πολιτικό κόστος. Σπεύδω να ζητήσω. Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο Στέφανος Χίος είναι πρότυπο ηθικής και ακεραιότητας, αληθινό στολίδι της δημοσιογραφίας κι επειδή τυχαίνει να έχω κάποια κονέ και στο BBC World, θα μεσολαβήσω για να προσληφθεί εκεί από τον Ιανουάριο και να τον χαίρεται όλη η υφήλιος".

Στέφανε, έλεος. Μη δείρεις έναν εθνομηδενιστή ομοφοβικό ομοφυλόφιλο με δύο παιδιά. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι piece of cake για σένα. Δώσε τόπο στη δίκαιη οργή σου", καταλήγει.


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Οικτρή διάψευση σε όσους πιστεύουν ότι η Τουρκία με την επικράτηση του Ερντογάν στην εξουσία προχώρησε σε βήματα εκδημοκρατισμού, κάνει ο πρόεδρος του İHD, δηλαδή του «Ιδρύματος Ανθρωπινών Δικαιωμάτων της Τουρκίας», Raci Bilici, ο οποίος χαρακτηρίζει το καθεστώς Ερντογάν σαν «αυτοκρατορία του φόβου» και καυτηριάζει τις τρομοκρατικές μεθόδους που ασκεί το τουρκικό καθεστώς  σε όσους διαφωνούν με την τουρκική κυβέρνηση και επιδιώκουν να εκφράσουν δημόσια τις διαφωνίες τους.

Ο Raci Bilici αποκαλύπτει σε δηλώσεις του που δημοσιεύτηκαν στην κουρδική εφημερίδα, Özgür Politika, (η οποία όμως δεν εκδίδεται στην Τουρκία, γι’ αυτό και άλλωστε τις δημοσίευσε), ότι μόνο στον μήνα Νοέμβριο συνελήφθησαν σε όλη την Τουρκία για αντικαθεστωτική δραστηριότητα πάνω από χίλια άτομα, από τα οποία πάνω από 230 ήταν …παιδιά και 300 φοιτητές.


Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου του İHD,  κατά την διάρκεια του Νοεμβρίου συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές 1039 άτομα για αντικαθεστωτική δραστηριότητα. Το μεγάλο αυτό κύμα των συλλήψεων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του «Ιδρύματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας», μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις συλλήψεις που είχαν γίνει μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1971, όταν εκατοντάδες αριστεροί και Κούρδοι είχαν κλειστεί στις τουρκικές φυλακές.


Αλλά και για την προηγούμενη χρονική περίοδο οι αριθμοί των συλλήψεων που παραθέτει ο Raci Bilici είναι πραγματικά εντυπωσιακοί.  Όπως αποκάλυψε, μέσα στο 2011 δώδεκα χιλιάδες εξακόσια άτομα συνελήφθησαν από το καθεστώς Ερντογάν για αντιπολιτευτική δραστηριότητα ενώ ο αριθμός των συλλήψεων ακολούθησε αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια. Έτσι το 2007 είχαμε  7.100 συλλήψεις για τους ίδιους λόγους,  ενώ το 2009 είχαμε 7.718 συλλήψεις.  Η μεγάλη «έκρηξη» των συλλήψεων έγινε μετά το 2009. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρόεδρου του İHD, μεταξύ των ετών 2009 και τέλη του 2011, 27.503 άτομα συνελήφθησαν  με την κατηγορία της δράσης κατά της κυβέρνησης Ερντογάν και από αυτούς, 6.444 κλείστηκαν στις τουρκικές φυλακές.

Το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι οι τουρκικές αρχές του Ταΐπ Ερντογάν δεν κάνουν καμία διάκριση ηλικίας. Όπως αναφέρουν τα στοιχεία του «Ιδρύματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας», εκατοντάδες παιδιά συλλαμβάνονται και κλείνονται στα μπουντρούμια της τουρκικής ασφάλειας με την κατηγορία της… σύναψης συμμοριών κατά του καθεστώτος Ερντογάν. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 27 Νοεμβρίου, όπου το δικαστήριο της Μερσίνας καταδίκασε 3 παιδιά κουρδικής καταγωγής σε… 57 χρόνια φυλάκισης για αντικαθεστωτική δραστηριότητα. Από τα στοιχεία του Ιδρύματος μαθαίνουμε επίσης ότι από τα τέλη του 2011, δυο χιλιάδες τριακόσια εννέα παιδιά βρίσκονταν στις τουρκικές φυλακές με τις ίδιες κατηγορίες. Πολλά από αυτά τα παιδιά μέσα στις φυλακές τυγχάνουν κακομεταχείρισης με αποτέλεσμα να μην αντέχουν και να βρίσκουν τον θάνατο από τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης τους.  

Πρόσφατα σε σχετική επερώτηση του βουλευτή του φιλοκουρδικού κόμματος του Μπιτλίς, Hüsamettin Zenderlioğlu, στον υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Sadullah Ergin, ο υπουργός   αποκάλυψε ότι οι τουρκικές φυλακές μέχρι το 2016  θα διευρυνθούν ώστε να έχουν την δυνατότητα  κράτησης  για  πάνω από διακόσιες χιλιάδες άτομα.  Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι οι περισσότεροι από τους κρατούμενους είναι Κούρδοι, αλλά και μέλη διαφόρων πολιτικών οργανώσεων που αντιστέκονται στο καθεστώς Ερντογάν και στην άσκηση της πανισλαμικής και νεο-οθωμανικής του πολιτικής.

Αυτή είναι λοιπόν η περίφημη και «δημοκρατική Τουρκία του Ερντογάν, που κάνει μαθήματα δημοκρατίας στην γειτονική Συρία και  για την οποία οι διάφοροι Έλληνες Τουρκολάγνοι  σε κάθε ευκαιρία σπεύδουν να εκφράσουν τον μεγάλο τους θαυμασμό. Θα ήταν καλύτερα αντί να εγκωμιάζουν συνεχώς τον Ερντογάν, να κάνουν και καμία επίσκεψη στις περίφημες τουρκικές φυλακές. Αλήθεια τι έγιναν όλοι αυτοί αριστεροί και μη, «υπερασπιστές» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Για την Τουρκία δεν ισχύουν τα όσα μεγαλόσχημα κηρύττουν;


Πώς να απαρνηθείτε τόσες ψήφους, "'Ελληνα" Δήμαρχε Αθηναίων...; 

Την "αδυναμία" του να εφαρμόσει την εγκύκλιο με την οποία ζητείται να ανασταλούν όλες οι διαδικασίες για χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας εξέφρασε με επιστολή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Γ. Καμίνης. 

Η εγκύκλιος αφορά στην διακοπή των ενεργειών για την απονομή ιθαγένειας σε λαθρομετανάστες με το επιχείρημα ότι επίκειται δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίνονται αντισυνταγματικά επίμαχα άρθρα του νόμου 3838/2010. 

Ο κ. Καμίνης, στην επιστολή του, αιτιολογεί νομικά την άρνηση συμμόρφωσής του με την επίμαχη εγκύκλιο. Όπως σημειώνει, οι αποφάσεις των δικαστηρίων «αναπτύσσουν τα έννομα αποτελέσματά τους από τη δημοσίευσή τους». Οπότε η σχετική απόφαση δεν έχει καμία ισχύ έως ότου δημοσιευθεί. Δεύτερον, προσθέτει ότι «ακόμη κι αν μπορούσε να εκληφθεί ως εγκύκλιος, δεν έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια και συνεπώς δεν μπορεί να εκτελεστεί σύμφωνα με το νόμο 3861/2010».

Κανείς βέβαια δεν ζήτησε την γνώμη του αλλά δεν έχει λόγο απέναντι σε απόφαση των Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Χώρας. Όμως ο κ. Καμίνης έχει επενδύσει στις ψήφους των λαθρομεταναστών, υπολογίζει σε αυτές και αποφάσισε να συνεχίσει να μοιράζει ιθαγένειες παρά τις αντίθετες οδηγίες περί αναστολής παροχής ιθαγένειας. 

Να υπενθυμίσουμε ότι στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές το 2010 ψήφισαν 250.276 λαθρομετανάστες! Σωκράτης Κόκκαλης Τάσος Μαντέλης Ανδρέας Λοβέρδος
To νέο απο-κόμμα του κ.Λοβέρδου είναι τόσο Σοσιαλδημοκρατικό που κάνει τη Rosa Lyxemburg να φαντάζει… ακροδεξιά... LoL.
Ηδη από την ιδρυτική τους διακήρυξη φροντίζουν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Το εμπόδιο για τις επενδύσεις και το αίτιο για την κρίση, δεν είναι ο Σημιτικός Μεσαίωνας  αλλά ο μισθό σου…
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
“…Το κόστος εργασίας μειώθηκε, και μάλιστα υπέρ του δέοντος, δεν αποτελεί πια εμπόδιο στις επενδύσεις….” rikssy.gr
O τίτλος του άρθρου είναι εμπνευσμένος από (προφητικό;) απόσπασμα του Δημήτρη Ιατροπούλου 21/10/2010 :
 «Ποιος φταίει ρε μαλάκα για το έλλειμμα; Εσύ φταις; Από σένα με τις τρεις κι ογδόντα που ψευτοαμοίβεσαι, δουλεύοντας απ το πρωί ως το βράδυ, κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία; Λέγε ρε θεόχαζε, λέγε, μη σε πλακώσω στις σφαλιάρες που θα πας κιόλας να πληρώσεις εσύ τη ζημιά, μαλάκα, ε μαλάκα!»
Θα το βρείτε ολόκληρο εδώ : Δημήτρης Ιατρόπουλος: Ο «Τρελός»

“…καλώς αποκτώμενα τα μισά ο διάβολος, τα κακώς και τον αφέντη μαζί”

Λόγια σταράτα, λόγια ζωής, εκφράσεις με εμπειρία αιώνων, ριζωμένες με σοφία στην Αγιοτόκο Ιωνική Γή της ημετέρας Μ. Ασίας. Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες αυτά τα νάματα της Ρωμέικης ψυχής δεν τα άφησαν εκεί, αλλά τα μετέφεραν εδώ στην Μητέρα Πατρίδα σαν ανεκτίμητο θησαυρό πνευματικής δικαιοσύνης και σαν Παρακαταθήκη κάποια ευλογημένη ημέρα να επιστρέψουμε με αυτά πίσω.

Τρίτης γενιάς πρόσφυγας της πονεμένης Ρωμιοσύνης ,όπως και άλλοι μεγαλώσαμε με τέτοια ακούσματα από σοφούς παππούδες που έζησαν στο πετσί τους τις τραγωδίες του νεώτερου ελληνισμού.
Ευτυχώς που δεν ζούνε σήμερα οι πρόγονοι μας για να μην διαρραγεί η καρδιά τους από την ηθική κατάντια της κλοπής και της αρπαγής του κρατικού χρήματος ,του κοινού μόχθου όλων των γενεών που συνέβη στις ημέρες μας.

Αυτοί γνώριζαν πολύ καλά και σε βάθος τις διαστάσεις του πνευματικού νόμου που πάντα έρχεται να συμπληρώσει τις ατέλειες του ανθρωπίνου. Μπορεί οι παραπάνω κουβέντες του αποφθέγματος αυτού να ακούγονται σκληρές, αλλά είναι Απόσταγμα ζωής που έρχεται ως μήνυμα και ταιριάζει σαν γάντι με αυτά που βιώνουμε σήμερα.

Και εξηγούμε παρακάτω την πνευματική εμπειρία του γεγονότος ότι αν για “τα καλώς αποκτώμενα” έχει μερίδιο ο πειρασμός και η δυσκολία, σκεφτείτε τι συμβαίνει για “τα κακώς αποκτώμενα” μέσα στην πορεία της ζωής.

Αυτό το πράγμα άλλωστε μας το δείχνει και η καθημερινότητα της βιοπάλης.

Προσπαθείς με τίμιο αγώνα να βγάλεις τα προς το ζην και απέναντι σου ορθώνονται όλα τα εμπόδια για να σε αποτρέψουν να ζήσεις με αξιοπρέπεια.
Μαζεύεις (δέκα τίμιες δραχμές) και πρέπει να δώσεις και παραπάνω από τις μισές για να ξεπληρωθούν οι αμαρτίες παρελθόντος στο κρατικό μηχανισμό.
Πολλές φορές τις δίνεις όλες και μένεις νηστικός εσύ και τα παιδιά σου. Σήμερα μάλιστα φθάσαμε να τα δίνουμε όλα για να ξεχρεώσουμε από “τα κακώς αποκτώμενα” των λαμογιών της μεταπολίτευσης.
Και ω του παραδόξου θαύματος! Αντί να ξεχρεώνουμε χρεωνόμασθε με δυσβάστακτα επί πλέον νέα χρέη.

Δεν φθάνει μόνο αυτό, αλλά απέναντι μας έχουμε και τις παχυλές αδικαιολόγητες, ως αναφορά το πόθεν έσχες τους, καταθέσεις στο εξωτερικό, επωνύμων. Και εύλογα αναρωτάτε κανείς πως αποκτήθηκαν αυτές ΚΑΛΩΣ η ΚΑΚΩΣ;

Αν αποκτήθηκαν κακώς τον λόγο τον έχει η ανθρώπινη δικαιοσύνη.
Όμως το πράγμα δεν τελειώνει εκεί, γιατί κάποιοι προσχεδίασαν να την υπερκεράσουν με δαιδαλώδεις τραπεζικές διαδρομές τύπου offshore εταιρειών η με πολύπλοκες συμμετοχές σε Hedge Funds.

Και φυσικά αυτοί πιστεύουν ότι το κεφάλι τους το έχουν ήσυχο γιατί θα δυσκολευθούν να τους ανακαλύψουν. Έλα όμως που είναι σφόδρα γελασμένοι γιατί δεν μπορούν να κρυφθούνε από ΑΥΤΟΝ που κατεξοχήν κλέψανε. Και ΑΥΤΟΣ έχει να δώσει τελικό λόγο και λογαριασμό στο δικό του πονεμένο λαό που οι καταχραστές τον αφήσανε έκθετο στις ορέξεις των τοκογλύφων.

Όλα αυτά τα μυθώδη ποσά που ξεδιπλώνονται στα μάτια μας αντιστοιχούν στην ανεπαρκή παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, στην δραματική έκπτωση του επιπέδου ζωής όλων των Ελλήνων και στις χαμένες ζωές απελπισμένων συνανθρώπων μας.

Άραγε με ποιο τρόπο θα πληρώσει Ο ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ αυτού του πανέμορφου αμπελώνα στο καλλίτερο οικόπεδο της γης που λέγεται ΕΛΛΑΔΑ αυτούς τους άτιμους εργάτες, ντόπιους και ξένους που χρόνια δούλευαν για να το καταστρέψουν;

Οι καλύτερες σοδειές κρασιού που χάθηκαν και που σκοπεύουν να χαθούν είναι το αίμα και ο κόπος των Ελλήνων και ουσιαστικά το μέλλον της ευημερίας των επόμενων γενεών.

Στον ουρανό υπάρχει ένας άλλος διαφορετικός ποινικός κώδικας που λέει αν δεν μεταμεληθείς και αν δεν μετανοήσεις εμπράκτως θα ξεπληρώσεις με αντίστοιχη μισθαποδοσία. Δηλαδή, ο ιδρώτας και το αίμα των αθώων και ανυποψίαστων πολιτών με τι θα πρέπει να πληρωθεί;
Την απάντηση την δίνει αυτό το πενταπόσταγμα της Μικρασιατικής Ρωμέικης Σοφίας με το απόφθεγμα «τα κακώς αποκτώμενα και τον αφέντη μαζί».

Μπορεί ο ΘΕΟΣ να αργεί , αλλά πάντα μιλάει και αυτό είναι γνώρισμα της ΘΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ να προσμένει την αυθόρμητη μεταμέλεια μας.

Όμως μέσα στις ημέρες μας παρακολουθούμε και ένα άλλο συγκλονιστικό γεγονός, κάποιοι προσπαθούν να ξεπατώσουν και τις ρίζες αυτού του ΑΜΠΕΛΩΝΑ και να τον κάνουν χέρσο χωράφι για να φυτέψουν άλλη καλλιέργεια που συμβαδίζει με τα κελεύσματα της νέας εποχής.

Αλίμονο, γιατί δεν γνωρίζουν ότι οι βαθιές ρίζες αυτού του συγκεκριμένου αμπελώνα είναι οι χυμοί του ηρωικού αίματος των Ελλήνων που θυσιάσθηκαν ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…

Ας όψονται, γιατί τέτοιες απροκάλυπτες ενέργειες τους φέρνουν πιο γρήγορα στους πνευματικούς νόμους του ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΘΕΟΥ και επειδή πεισματικά επιμένουν να τον αγνοούν και να ταλαιπωρούν το αθώο πλάσμα του, είναι καιρός πλέον να ΤΟΝ γνωρίσουν για τα καλά.

Υ.Σ Το μικρό αυτό πόνημα το αφιερώνω στους πολλούς αναξιοπαθούντες με την ευχή ο ΘΕΟΣ των αδικημένων να ενεργήσει τάχιστα για όλους και για την πολύπαθη πατρίδα μας.

Μετά τιμής
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Ακραίος προσωπικός υβριστής του πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά (με αναφορές περί νεοναζισμού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η γιαγιά του Πηνελόπη Δέλτα «θα στριφογυρίζει στον τάφο της»), αλλά και σιωπηρός υποστηρικτής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλου αποδεικνύεται ο μυστηριώδης επιχειρηματίας Σάμπι Μιονί.

O επιχειρηματίας, που προφανώς έχει διπλή υπηκοότητα, καθώς αναφέρεται στον εαυτό του ως (Ελληνας) «Εβραίος και ως Ισραηλινός», ήταν συντονιστής του περίεργου fund CMA στις Βερμούδες. Το CMA ήρθε στη δημοσιότητα μέσω της «λίστας Λαγκάρντ» και, σύμφωνα με κατάθεση του επικεφαλής του ΣΔΟΕ, ίσως επένδυε χρήματα και της κυρίας Μ. Παπανδρέου. Ο κ. Μιονί διέψευσε την περασμένη Κυριακή «κατηγορηματικά» την εμπλοκή της μητέρας του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου (και χήρας του πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου) ή άλλου μέλους της οικογένειας, αλλά απέφυγε επιμελώς να αποκαλύψει περαιτέρω στοιχεία για «το τρίγωνο των Βερμούδων». Αναφέρθηκε -αόριστα- σε κάποιο αμοιβαίο κεφάλαιο της Ιρλανδίας και απλώς διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα που διαχειριζόταν ήταν νόμιμα.

Ο ίδιος επιχειρηματίας, το 2010, εμφανιζόταν και ως «εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ» (μάλλον με αντιπαραγωγικό ρόλο στη βελτίωση των σχέσεων Αθήνας - Τελ Αβίβ και έκτοτε εξαφανίστηκε από το προσκήνιο), ενώ μόλις προ μηνών είχε επικρίνει σε σειρά άρθρων του τον κ. Σαμαρά, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλ. Τσίπρα και άλλους ηγέτες ελληνικών κομμάτων.

Σιωπηλός

Ωστόσο, είναι περίεργο ότι, κατ’ αναλογία της υπεράσπισης προς την οικογένεια Παπανδρέου, ο κ. Μιονί είναι επίσης απόλυτα σιωπηλός όσον αφορά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλο, ο οποίος κατείχε από τον Ιούνιο του 2011 ως υπουργός Οικονομικών τη «λίστα Λαγκάρντ», που «ξαναανακάλυψε» φέτος τον Οκτώβριο.

Κατά περίεργη σύμπτωση ο κ. Βενιζέλος, σε κατάθεσή του στη Βουλή για τη «λίστα Λαγκάρντ» στις 11 Οκτωβρίου 2012, είχε υπογραμμίσει ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενό της, αλλά είχε προσθέσει ότι είχε δει «τρία ονόματα εβραϊκής καταγωγής». Δεν έχει γίνει γνωστό ούτε από τον κ. Βενιζέλο ούτε από τον κ. Μιονί αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εννοούσε τον επικεφαλής του fund των Βερμούδων. Πηγές του ΠΑΣΟΚ είχαν απλώς εξηγήσει την επόμενη ημέρα ότι ο κ. Βενιζέλος είχε «ανοίξει» το περίφημο USB στικ ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για το επίμαχο αρχείο της κυρίας Λαγκάρντ και όχι για κάποιο άλλο από τους υπηρεσιακούς - προσωπικούς φακέλους του.

Εις τριπλούν

Αντίθετα, ο κ. Μιονί έχει εξαπολύσει, πριν και έπειτα από τις φετινές εκλογές, σειρά προσβλητικών επιθέσεων στον κ. Σαμαρά, με πιο χαρακτηριστικές τις ακόλουθες:

-Στις 6 Μαρτίου 2012, αναφερόμενος στο προεκλογικό προσκλητήριο του προέδρου της Ν.Δ. προς όλα τα κόμματα και τα στελέχη του συντηρητικού και φιλελεύθερου χώρου, ο κ. Μιονί γράφει στην ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz» ότι «ο κ. Σαμαράς νομιμοποίησε τον νεοναζισμό και τον αντισημιτισμό του χειρότερου είδους».

-Στις 7 Μαΐου 2012, στην ίδια εφημερίδα, ο επενδυτής των Βερμούδων έκρινε ότι ο κ. Σαμαράς «στρατολόγησε Ακροδεξιούς στο κόμμα του», συμπληρώνοντας ότι «ο τζόγος του να επιλέξει την ακραία Δεξιά απέτυχε παταγωδώς (για τον ίδιο), αλλά αποτέλεσε απροσδόκητο καλό για την Ακροδεξιά», επειδή «δύο βουλευτές της Ν.Δ. μπορεί προστεθούν στους φασίστες της Χρυσής Αυγής»!

-Στις 10 Ιουνίου 2012 (δηλαδή μόλις μία εβδομάδα πριν από την πιο κρίσιμη μάχη για το κόμμα και τον πρόεδρό του), ο κ. Μιονί πληροφορεί τους αναγνώστες της «Haaretz» ότι «στα Δεξιά, η Ν.Δ. είναι το παραδοσιακό Κεντροδεξιό κόμμα το οποίο υπό έναν νέο ηγέτη, τον Αντώνη Σαμαρά, μεταμορφώθηκε σε ένα ακραίο Δεξιό, εθνικιστικό κόμμα. Η οικογένεια Σαμαρά τού εξασφάλισε, από την ηλικία των 26 ετών, μια έδρα στη Βουλή. Ο Σαμαράς έχει αποδείξει» κατά τον κ. Μιονί «τον λαϊκισμό του και την έλλειψη αίσθησης ηθικής, πολλές φορές κατά το παρελθόν και πολλοί τον κατηγορούν για την κατάσταση της Ελλάδας σήμερα. Και το πιο ανησυχητικό, ο Σαμαράς άνοιξε την αγκαλιά του και καλωσόρισε στο κόμμα του έναν αριθμό νεοναζί, αντισημίτες και αρνητές του Ολοκαυτώματος, μεταμορφώνοντας αποτελεσματικά το ίδιο του το κόμμα σε Ακροδεξιό. Ο Σαμαράς αρέσκεται να μιλά για τη διάσημη γιαγιά του, την προικισμένη συγγραφέα Πηνελόπη Δέλτα, η οποία αυτοκτόνησε την ημέρα που οι εισβάλλοντες Γερμανοί σήκωσαν τη ναζιστική σημαία στην Ακρόπολη της Αθήνας. Πιθανόν να στριφογυρίζει στον τάφο της (σ.σ.: κατά ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά, θα σηκωθεί από τον τάφο της ή θα τρίζουν τα κόκαλά της), βλέποντας τον εγγονό της να “ξεπλένει” νεοναζί» καταλήγει ο επενδυτής εκ Βερμούδων.


Δυστυχώς όποιος άντεξε να ακούσει ολόκληρη την ομιλία του σήμερα στο συνέδριο του "Ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου", θα είχε και αυτήν την απορία.

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός αυτής της τρικομματικής κατοχικής κυβέρνησης, εκτός του ότι παρίστανε τον ανήξερο σχετικά με την περίφημη πρόταση για φορολόγηση με 45% όσων έχουν εισόδημα πάνω απο 26.000 ευρώ, δηλώνοντας ότι είναι φίλος της "μεσαίας τάξης" (εδώ πραγματικά ταιριάζει "γάντι" η παροιμία: "Αν έχεις τέτοιους φίλους τι τους θέλεις τους εχθρούς"), μας είπε και μερικά "κόλπα" με τα οποία θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή ώστε επιτέλους να πληρώνουν και οι "πλούσιοι".

Ένα απο αυτά είναι και η "εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας" ( αυτό το έχει ξαναπεί πολλές φορές) μέσω της οποίας π.χ ο ΦΠΑ θα αποδίδεται ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ την ίδια στιγμή της συναλλαγής.Έτσι κανείς πλέον δεν θα μπορεί να "κλέψει" τον ΦΠΑ, εκτός βέβαια και αν είναι τραπεζίτης όπότε έχει και θεσμικά το δικαίωμα να "κλέβει" όποτε θέλει, και όπως θέλει όλους εμάς τους διεφθαρμένους, κατά το παπανδρεϊκό αξίωμα,κατοίκους αυτής της δουλοπαροικίας.

Αυτός λοιπόν ο φορολογικός "αυτοματισμός" του Σαμαρά,σημαίνει ότι ακόμα και αυτές τις μικρές καθημερινές συναλλαγές που μας επιτρεπόταν να κάνουμε με χρήμα θα τος κάνουμε στο μέλλον μόνο μέσω πλαστικού χρήματος δηλαδή με μία "έξυπνη κάρτα".

Με απλά λόγια και αν ερμηνεύουμε σωστά τα λόγια του "σοφού" σερβοτόρου της Μέρκελ, στο εγγύς μέλλον κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει, να ζήσει αν δεν έχει στην τσέπη του μία "κάρτα".

Εκεί που είπαμε προχθές "Δόξα σοι ο Θεός" με την εισήγηση του υφυπουργού εωτερικών, δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυνέρνησης Μανούσου Βολουδάκη, να μην υπάρχει ενσωματωμένο microchip στις νέες ταυτότητες, λέμε "Βοήθα Παναγιά μου" με τις δηλώσεις του Σαμαρά για την επί της ουσίας εφαρμογή της "αχρήματης κοινωνίας".

Εκεί δηλαδή που είπαμε πως δεν θα μας δέσουν τα χέρια ακούμε τον πρωθυπουργεύοντα να μας λέει ότι θα μας βάλει και σιδερένια λαιμαριά την αλυσίδα της οποίας γύρευε να δείς ποιοί ντόπιοι και ξένοι τραπεζίτες θα κρατούν.
Να πως έρχεται λοιπόν η "κάρτα του πολίτη" του ΓΑΠ με όλη της την ισχύ και φρίκη. 

Με παρέμβαση του πρωθυπουργού προσωπικά και μπροστά στο πολιτικό αδιέξοδο που δημιουργείτο, το επαίσχυντο φορολογικό νομοσχέδιο, που ήταν έτοιμο να παρουσιασθεί στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση από τους βουλευτές- στρατιωτάκια της κομματικής πειθαρχίας, κατέληξε στον κάλαθο των αχρήστων. Εκεί που ήταν η θέση του.


Κάποιοι μετά την εξέλιξη αυτή είπαν ότι δημιουργείται ζήτημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης, από τα μπρος –πίσω. Το κανονικό θα ήταν και είναι να ζητήσουμε να μάθουμε αυτό που δικαιούμεθα ως πολίτες.  
Ποια ήταν τα πολιτικά- κυβερνητικά στελέχη και οι τάχα τεχνοκράτες που σκέφθηκαν και σύνταξαν το σχέδιο αυτό νόμου.  
Ποιοι είναι αυτοί οι τόσο νοσηροί που θέλησαν να διώξουν τα παιδιά των Ελλήνων και τους γονείς τους που τόλμησαν να τα αποκτήσουν; 
Ποιοί είναι αυτοί που θέλησαν να φορολογήσουν με 45% τους πολίτες που δηλώνουν εισοδήματα της τάξης των 25.000 ευρώ; 
Οφείλει ο πρωθυπουργός τα στελέχη αυτά της κυβέρνησης και της Διοίκησης να τα αποπέμψει από τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που έχουν, γιατί πολύ απλά δεν έχουν τις ικανότητες και το πνεύμα που χρειάζεται για να συγκροτούν τόσο μεγάλης σημασίας σχέδια νόμου. Τους λείπει η ευφυΐα, η αντίληψη, η εμπειρία και τελικά η γνώση.

Πέραν αυτού ο πρωθυπουργός οφείλει για να είναι συνεπής με την τοποθέτηση του, να ζητήσει να ξαναγραφεί το φορολογικό νομοσχέδιο, να φέρει προ των ευθυνών τους τους αρμόδιους υπουργούς Στουρνάρα και Μαυραγάνη.

Τον πρώτο γιατί με δηλώσεις του ζητούσε ισοδύναμα μετ' επιτάσεως καλύπτοντας το «έκτρωμα» που εξέθρεψε στο υπουργείο του. Είναι σαν να λέμε ότι αποφασίζεται να στείλει η κυβέρνηση σε νέο- Νταχάου της γερμανικής υπερδομής, λέγε με Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, το 20% του ελληνικού πληθυσμού για εργασία. Και αφού υπήρχαν διαμαρτυρίες, ο κ. Στουρνάρας να έλεγε ότι χρειαζόμαστε ισοδύναμα για να τους πάρουμε πίσω. Ισοδύναμα σε εγκλήματα κατά της ανθρώπου, δεν νομιμοποιούνται.

Όσο για τον δεύτερο τον κ. Μαυραγάνη, με το παρελθόν στις Γερμανικές εταιρείες, είναι αυτοδίκαια υπεύθυνος, ως ο επικεφαλής της ομάδας που επεξεργάσθηκε το φορολογικό.

Τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Η σοβαρότητα και η έλλειψη ακροτήτων θα διασφαλίσουν με τον καλύτερο τρόπο την πολιτική και κυβερνητική σταθερότητα, μέχρι τουλάχιστον το μη αναστρέψιμο φινάλε. Η κυβέρνηση συνασπισμού με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού έχει μια δεύτερη ευκαιρία να συντάξει φορολογικό νομοσχέδιο, που να ανταποκρίνεται στην λογική και στο πρακτικό πνεύμα...

Η σύγκρουση συμφερόντων αλλά και εξουσιών, σε επιχειρηματικό και μιντιακό επίπεδο, λαμβάνει πλέον διαστάσεις χιονοστιβάδας, με φόντο τη σταθερή βούληση της Τρόικας να έχει καθοριστικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις και να διαμορφώσει τα νέα τζάκια εν όψει και των επικείμενων αποκρατικοποιήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαία η αφοριστική δήλωση του Γερμανού υπουργού Οικονομικών, Βόλφγανγκ Σόιμπλε, ενώπιον μάλιστα των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την «ελληνική ελίτ», η οποία σύμφωνα με τον Γερμανό αξιωματούχο έχει αποτύχει πλήρως και ευθύνεται αποκλειστικά για τη σημερινή κατάσταση της χώρας μας.

Στο οικονομικό και δικαστικό «μέτωπο» χθες σημειώθηκαν δύο σοβαρές εξελίξεις:

-Πρώτον ξέσπασε πόλεμος της εφημερίδας «Έθνος» του Γιώργου Μπόμπολα με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.
-Δεύτερον, ο οικονομικός εισαγγελέας Σπύρος Μουζακίτης άσκησε ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος κατά του εκδότη της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», κ. Θέμου Αναστασιάδη.

«Μεγάλες επιχειρήσεις, μέσα ενημέρωσης και τραπεζικό σύστημα βρίσκονται κυριολεκτικώς στην αρένα, υπό το βλέμμα της Τρόικας που έχει πετύχει ήδη τον έλεγχο και τη ροή της ρευστότητας μέσω της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης», ανέφερε χαρακτηριστικά πολιτικός παράγοντας, ο οποίος γνωρίζει τις εξελίξεις σε Αθήνα και Βερολίνο. Το σκηνικό χάους στα μεγάλα συμφέροντα περιγράφεται και από τις αλλοπρόσαλλες θέσεις που διατυπώνουν τώρα σχετικά με το Μνημόνιο, το οποίο πλέον αγγίζει την καρδιά του σημερινού επιχειρηματικού τοπίου της χώρας.

Η σύγκρουση διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κρίση στα μέσα ενημέρωσης έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, η διαφημιστική αγορά έχει μειωθεί δραματικά, ενώ η δυνατότητα προσεχούς δανειοδότησης των media κρίνεται ιδιαίτερα επισφαλής, καθώς επίτροποι της Τρόικας θα ελέγχουν τη ροή και κατεύθυνση των χορηγήσεων, δημιουργώντας ασφυκτικό τοπίο για μεγάλους εκδοτικούς ομίλους αλλά και τις επιχειρήσεις και βιομηχανίες των υπόλοιπων κλάδων.

Ο Μπόμπολας τα βάζει με το Ρόιτερς

Χθες κλιμακώθηκε η κόντρα του ομίλου Μπόμπολα κατά του Ρόιτερς. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα στο «Έθνος της Κυριακής», με τίτλο «Η πέμπτη φάλαγγα της Τρόικας στην Αθήνα», όπου η εφημερίδα, η οποία ελέγχεται από την οικογένεια Μπόμπολα, έκανε λόγο για στρατιές ξένων επιχειρηματικών συμφερόντων, που επιθυμούν να επηρεάσουν δραστικά τις αποφάσεις στην Ελλάδα, να χειραγωγήσουν την κυβέρνηση και γενικά το πολιτικό σύστημα, αλλά και να συκοφαντήσουν την εγχώρια επιχειρηματική τάξη, ώστε σταδιακά να περάσουν σε ξένα χέρια έναντι εξευτελιστικού τιμήματος οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις και τα φιλέτα της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

«Ξένα πρακτορεία (λίγα βέβαια και δοκιμασμένα διαχρονικά στην ανθελληνική προπαγάνδα) εκλεκτοί Αγγλοσάξονες δημοσιογράφοι που ειδικεύονταν σε θέματα αγαπημένα των μυστικών υπηρεσιών, επισκέπτονται την Αθήνα σχεδόν ανά εβδομάδα και συντονίζονται με την εγχώρια ‘‘μηχανή’’ και τους παρατρεχάμενούς τους», αναφερόταν στο άρθρο του «Έθνους», ενώ χθες η μάχη πήρε νέα τροπή.

Με τίτλο «Η επιχειρηματικότητα στο στόχαστρο», το «Έθνος» απαντά στο Ρόιτερς, το οποίο σύμφωνα με την εφημερίδα πραγματοποιεί έρευνα για το «ούτως αποκαλούμενο σύστημα της διαπλοκής», αποστέλλοντας ερωτηματολόγιο στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ερωτήματα του τύπου, αν οι εφημερίδες προωθούν επιχειρηματικά συμφέροντα, αν η πολιτική εξουσία επηρεάζεται από ιδιοτελείς στόχους που εξυπηρετούνται από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και λοιπά.

Σύμφωνα με το «Έθνος», το ερωτηματολόγιο του Ρόιτερς «προδίδει αποκαλυπτικά τόσο το σκεπτικό της «δημοσιογραφικής» του καμπάνιας, που επίκειται, όσο και το προαποφασισμένο περιεχόμενό της. Και η εφημερίδα καταλήγει στην απάντησή της προς το Ρόιτερς: «Υποδύεστε τον ερωτώντα, ίσως για να τηρήσετε προσχηματικά τη δεοντολογία, όπως εσείς την αντιλαμβάνεστε, και όπως μάλιστα έχει επιβεβαιωθεί από πρόσφατες καταχωρίσεις σας για σημαντικά πρόσωπα του δημόσιου βίου της χώρας».

Από τον Ελεύθερο Τύπο

PASOK MAFIA

Δρ. Κυριάκος Τόμπρας

Στόχος της Κυβέρνησης και της Τρόικα είναι να μην καταβληθεί η δόση εντός του 2012.

Ο λόγος είναι να κατορθώσουν, δια της δημιουργικής λογιστικής της σχολής Σημίτη – Στουρνάρα, να εμφανίσουν το χρέος ως δήθεν βιώσιμο, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του 2012.
Μετά τη μείωση του χρέους από την επαναγορά των ομολόγων κατά 30 ΔΙΣ και χωρίς την εκταμίευση της δόσης του συνολικού ποσού των 44 ΔΙΣ εντός του 2012, τα στοιχεία του χρέους για την 31/12/2012
βελτιώνονται λογιστικά κατά 74 ΔΙΣ, με αποτέλεσμα το χρέος να εμφανίζεται ως δήθεν βιώσιμο.
Στην πραγματικότητα όμως το χρέος αυξάνεται και γίνεται ακόμη λιγότερο βιώσιμο και εξυπηρετίσιμο, αφού έναντι των 30 ΔΙΣ της προβλεπόμενης μείωσης από τη διαδικασία της επαναγοράς εντός του 2012, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα επιτύχει το 100% του στόχου της, ακολουθεί νέα αύξηση του χρέους το 2013,  με το σύνολο των 44 ΔΙΣ της δόσης, ήτοι το χρέος τελικά αυξάνεται εντός του 2013 κατά 14 ΔΙΣ (44 ΔΙΣ – 30 ΔΙΣ = 14 ΔΙΣ).
Και αυτό χωρίς να έχει συνυπολογιστεί η επιβάρυνση του Δημοσίου Χρέους από τη χρηματοδότηση της ζημίας των ασφαλιστικών ταμείων και των τραπεζών, από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επαναγοράς.
Η εκταμίευση της δόσης τον Ιανουάριο του 2013, αντί του Δεκεμβρίου 2012, εξυπηρετεί τα σχέδια της Κυβέρνησης και της Τρόικα, που επιδιώκουν, δια της δημιουργικής λογιστικής, να εμφανίσουν το χρέος ως δήθεν βιώσιμο.
Και για να επιτύχουν το αυτό το στόχο, θα χρησιμποιήσουν το τέχνασμα της δήθεν αναμονής της επιτυχούς ολοκήρωσης της επαναγοράς (17/12/2012), αφού άλλωστε αυτό αποτελεί προϋπόθεση του ΔΝΤ για την εκταμίευση της δόσης.
Και αφού πανηγυρίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας τις παραμονές των Χριστουγέννων, θα μας ανακοινώσουν με θριαμβευτικές δηλώσεις ότι, εντός των πρώτων ημερών του Ιανουαρίου, θα ξεκινήσει η καταβολή της δόσης που δεν έπρεπε ποτέ να πάρουμε.
Δηλαδή, το 2013.
Και ο σκοπός της πλασματικής βιωσιμότητας του χρέους θα έχει επιτευχθεί.
Στην υγειά των ιθαγενών!
Ι.Ε.Κ. ΣΗΜΙΤΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Κρατικοδίαιτος Manager, Τραπεζίτης και Υπουργός Οικονομικών