Top Social Icons

Menu Right

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Η κατηγορια που επιλεξατε...

17 Μαρ 2012


Ένα άρθρο του Γ.Ζ. Καθηγητή Πανεπιστημίου

Με βάση τα άρθρα 55-57 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας από τα Ηνωμένα Εθνη το 1982, η έννοια της υφαλοκρηπίδας υπερκεράσεται από την έννοια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (Exclusive Economic Zone), γνωστής εν συντομία και ως ΑΟΖ. Στη σχετική ψηφοφορία που έγινε στις 30 Απριλίου 1982 στη Νέα Υόρκη για τη νέα Σύμβαση, 130 κράτη ψήφισαν υπέρ, τέσσερα κατά και 17 τήρησαν αποχή. Μέχρι το τέλος του 2008 επικύρωσαν τη Σύμβαση 157 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος (12 Δεκεμβρίου 1988) και η Ελλάδα (21 Ιουλίου 1995). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία και η Βενεζουέλα αρνήθηκαν να υπογράψουν τη Σύμβαση λόγω της ΑΟΖ, επειδή και τα δύο αυτά κράτη έχουν μπροστά τους νησιά που δεν τους ανήκουν και έτσι εκ των πραγμάτων έχουν περιορισμένη ΑΟΖ.

Ως ΑΟΖ ορίζεται η πέραν και παρακείμενη της αιγιαλίτιδας ζώνης περιοχή σε πλάτος

μεχρι 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης και εντός της οποίας το παράκτιο κράτος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα σε θέματα που έχουν σχέση με την εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πηγών ζώντων ή μη των υδάτων, του βυθού και του υπεδάφους της θάλασσας.

Αιγιαλίτιδα Ζώνη είναι η ζώνη θάλασσας η παρακείµενη στην ακτή, πέραν από την ξηρά και τα εσωτερικά χωρικά ύδατα, πάνω στην οποία το κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία. Η κυριαρχία αυτή εκτείνεται στον εναέριο χώρο πάνω από την αιγιαλίτιδα ζώνη, όπως και στο βυθό και στο υπέδαφος. Το πλάτος της ζώνης αυτής μπορεί να είναι μέχρι 12 ναυτικά μίλια και μπορεί να ορισθεί απο το κάθε παράκτιο κράτος μονομερώς.

Το παράκτιο κράτος µπορεί να καθορίσει µια Συνορεύουσα Ζώνη παρακείµενη στην Αιγιαλίτιδα Ζώνη, που να εκτείνεται µέχρι 24 Ναυτικά µίλια από την ακτή και στη ζώνη αυτή µπορεί να ασκεί τον αναγκαίο έλεγχο για την πρόληψη και τιµωρία σε ότι αφορά σε παραβάσεις τελωνείων, υγειονοµικές παραβάσεις ή οικονοµικούς πρόσφυγες (Άρθρο 33 της Σύµβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας).

Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας αναφέρει ρητά (Αρθρο 121, παράγραφο 2) ότι όλα τα νησιά διαθέτουν ΑΟΖ και ότι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα ενός νησιού καθορίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καθορίζονται και για τις ηπειρωτικές περιοχές.

Πέραν της ΑΟΖ, στην λεγόμενη Ανοιχτή Θάλασσα υπάρχει ελευθερία ναυσιπλοΐας και αεροπλοΐας και υπό ορισµένους όρους, επιστημονικής έρευνας, αλιείας, κατασκευής εγκαταστάσεων και διακαλωδίωσης. Οσον αφορά τον Διεθνή Βυθό, αυτός περιλαμβάνει το βυθό και το έδαφος πέραν των ορίων της ΑΟΖ.

2. H Ελληνική Αιγιαλίτιδα Ζώνη και το Τουρκικό ¨casus belli¨

SNAGHTML17df982

Tο εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας ορίστηκε το 1936 στα 6 ναυτικά μίλια από την ακτή (Ν. 230/1936 και μεταγενέστερο Ν.Δ. 187/1973). Διατηρήθηκε, εντούτοις, ρητώς το όριο των 10 ναυτικών μιλίων στον εναέριο χώρο, βάσει της προγενέστερης νομοθεσίας (Διάταγμα της 6ης Σεπτεμβρίου 1931, σε συνδυασμό με τον νόμο 5017/1931).

Βάσει εθιμικού κανόνα του Δικαίου της Θάλασσας, που ενσωματώνεται και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα δικαιούται να επεκτείνει μέχρι τα 12 ν.μ. την αιγιαλίτιδα ζώνη της.

Το δικαίωμα επέκτασης του ορίου της αιγιαλίτιδας ζώνης μέχρι τα 12 ν.μ. είναι κυριαρχικό και μονομερές και κατά συνέπεια δεν υπόκειται σε κανενός είδους περιορισμό ή εξαίρεση και δεν επιδέχεται αμφισβητήσεως από τρίτα κράτη (το άρθρο 3 της Σύμβασης, που ενσωματώνει κανόνα εθιμικού δικαίου, ουδένα περιορισμό ή εξαίρεση ως προς το δικαίωμα αυτό θέτει). Η συντριπτική πλειοψηφία των παράκτιων κρατών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, έχει προσδιορίσει το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ν.μ. Η ίδια η Τουρκία έχει επεκτείνει, ήδη από το 1964, την αιγιαλίτιδα ζώνη της στα 12 ν.μ. στον Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο.

Η Ελλάδα κατά την κύρωση της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (Ν. 2321/1995) δήλωσε ρητά ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει σε οιοδήποτε χρόνο το δικαίωμά της να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της μέχρι τα 12 ν.μ.

Ως αντίδραση προς τη νόμιμη αυτή θέση της Ελλάδας, η τουρκική Βουλή εξουσιοδότησε με ψήφισμά της (8/6/1995) την τουρκική κυβέρνηση, εν λευκώ και στο διηνεκές, να κηρύξει πόλεμο (casus belli) στην Ελλάδα (εξουσιοδότηση για χρήση και στρατιωτικών μέσων κατά της Ελλάδος), σε περίπτωση που η τελευταία επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνης της πέραν των 6 ν.μ.

Η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας παραβιάζει κατάφωρα θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών περί απαγόρευσης χρήσης ή απειλής χρήσης βίας (άρθρο 2, παρ. 4), περί ειρηνικής επίλυσης (άρθρο 2, παρ. 3) και περί καλής γειτονίας και ειρηνικής συνύπαρξης.

Παράλληλα, δυναμιτίζει τη συμμαχική σχέση που οφείλουν να έχουν κράτη που μετέχουν στην ίδια Συμμαχία και αντίκειται στις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το ΝΑΤΟ (άρθρα 1 και 2 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου).

Η άρση του casus belli έχει συμπεριληφθεί μεταξύ των βασικών κριτηρίων για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υποχρέωσής της για πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της καλής γειτονίας που αποτελεί θεμέλια αρχή πάνω στην οποία έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτονόητο ότι ένα υποψήφιο προς ένταξη κράτος δεν είναι δυνατόν να απειλεί με πόλεμο άλλο κράτος και πολύ περισσότερο ένα μέλος της ΕΕ και μελλοντικό εταίρο. Αποτελεί, επίσης, αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική βελτίωση των ελληνο-τουρκικών σχέσεων και τη μείωση της έντασης. Είναι προφανές ότι οι προσπάθειες εξομάλυνσης των σημείων τριβής και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών δεν μπορούν να ευοδωθούν υπό το κράτος απειλής πολέμου. Δυστυχώς, η Ελλάδα λόγω της χρεοκοπίας της και της μειωμένης εθνικής κυριαρχίας δεν μπορεί να ασκήσει επιτυχώς τα δικαιώματά της, κάτι που μέρα με τη μέρα φαίνεται περισσότερο.

3. Συμφωνίες για ΑΟΖ στην Ανατ. Μεσόγειο και η Τουρκική άποψη

image

Στις 12 Δεκεμβρίου 1988, η Κύπρος προχώρησε στην επικύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Το Φεβρουάριο του 2003 και τον Ιανουάριο του 2007, η Κύπρος υπέγραψε συμφωνία για την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο και το Λίβανο, αντίστοιχα. Η συμφωνία βασίζεται στη διεθνώς αποδεκτή Μέθοδο της Μέσης Γραμμής και τους όρους της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Τον Δεκέμβριο του 2010 ακολούθησε η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, η Κύπρος εγκαινίασε στις 16 Φεβρουαρίου 2007 τον πρώτο γύρο υποβολής αιτήσεων αδειών έρευνας και αδειών εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ο οποίος έληξε στις 16 Ιουλίου 2007. Αριθμός εταιρειών επέδειξε ενδιαφέρον και δόθηκαν σε αυτές σχετικές πληροφορίες με ήδη θετικά αποτελέσματα.

Η Τουρκία, αν και δεν υπέγραψε αλλά ούτε και επικύρωσε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, υιοθέτησε περί το τέλος του 1986 ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα και ήρθε σε συμφωνία με την τότε Σοβιετική Ένωση για τις επικαλυπτόμενες περιοχές, χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο της Μέσης Μραμμής. Αργότερα άρχισε συνομιλίες με την Βουλγαρία και την Ρουμανία για το ίδιο θέμα και ήρθε σε παρόμοια συμφωνία που είχε συνάψει με τους Σοβιετικούς. Ετσι, ενώ η Τουρκία έχει προχωρήσει σε συνεργασία με παραευξείνια κράτη στην οριοθέτηση της ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα – μιας “κλειστής ή ημίκλειστης θάλασσας”, όπως και η Μεσόγειος – αρνείται να πράξει το ίδιο και στη Μεσόγειο, τη στιγμή που η ίδια δημιούργησε προηγούμενο στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, η Τουρκία είναι έτοιμη να δημιουργήσει μια Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) στην Ανατολική Μεσόγειο αγνοώντας τις διατάξεις της Διεθνούς Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να κάνει αποδεκτό έναν εντελώς απαράδεκτο χάρτη, που δείχνει ότι η Κύπρος αποτελείται από δύο κράτη και στον οποίο η αποκαλούμενη “νότια” Κύπρος έχει μια περιορισμένη ΑΟΖ. Επιπλέον αρνείται να δεχθεί δικαιώματα ΑΟΖ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα και με αυτή την οριοθέτηση παριστάνει ότι έχει θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο! Η Τουρκία φαίνεται να έχει πλησιάσει την Αίγυπτο που μπορεί να αποδεχθεί μια οριοθέτηση, η οποία δεν δίνει δικαιώματα ΑΟΖ στο Καστελόριζο και τη Στρογγύλη. Παλαβομάρες.

4. Ο ρόλος του Καστελόριζου

SNAGHTML2e4ca5f

Κλειδί στην οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ είναι το Καστελόριζο, νησί το οποίο κατοικείται και κατά συνέπεια, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι διαθέτει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Με βάση την αρχή της μέσης γραμμής, το σύμπλεγμα του Καστελλόριζου εξασφαλίζει την επαφή της ελληνικής με την κυπριακή ΑΟΖ. Οι δύο αυτές παρεμβάλλονται μεταξύ τουρκικής και αιγυπτιακής αφού είναι πλησιέστερα, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την τουρκική ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εκτός αυτού όμως, το Καστελόριζο αποτελεί μέλος του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων και φυσική απόληξη του νοτιοανατολικού άκρου της Ελλάδας. Αυτό, με βάση την Αρχή της Μέσης Γραμμής στη χάραξη ΑΟΖ μεταξύ ομόρων κρατών, οδηγεί στην αποδοχή ότι ο σωστός χάρτης της Ελληνικής ΑΟΖ είναι ο χάρτης αριστερά και άνω και όχι ο χάρτης αριστερά και κάτω που κυκλοφοράει στο διαδίκτυο. Ο δεύτερος χάρτης, “χαρίζει” άνευ δικαιολογίας μια περιοχή (περιοχή Α) της eλληνικής ΑΟΖ ανάμεσα στο Καστελόριζο και τη Ρόδο στη Τουρκία.

Προς το παρόν, ελληνική ΑΟΖ δεν υπάρχει, επειδή η Αθήνα δεν την έχει ανακηρύξει. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, ένα παράκτιο κράτος αποκτάει ΑΟΖ με μονομερή δήλωση ανακήρυξης. Στη συνέχεια, συνάπτει συμφωνίες οριοθέτησης με τα γειτονικά κράτη. Εάν δεν καταστεί δυνατή η συμφωνία οριοθέτησης, ο τρόπος με τον οποίο οι γειτονικές χώρες λύνουν τη διαφορά τους είναι με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

5. ΑΟΖ Λιβύης, Ιταλίας και Αλβανίας.

SNAGHTMLfbe766

Ως προς την ΑΟΖ της Λιβύης, ο μεγάλος κόλπος (περιοχή Α, φωτογραφία άνω – αριστερά) θεωρήθηκε ως “κλειστός κόλπος” με αποτέλεσμα η περιοχή Β να προστεθεί στη Λιβυκή ΑΟΖ σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής της Αρχής της Μέσης Γραμμής (τα 200 ν.μ. έπρεπε να μετρήσουν απο τη γραμμή D και μετά) και όχι απο την Αιγιαλίτιδα Ζώνη της Λιβύης (παχειά πορτοκαλί γραμμή, που αντιστοιχεί σε 12 ν.μ.). Ετσι, η γραμμή C έγινε χοντρικά η συνοριογραμμή μεταξύ των δύο ΑΟΖ, Ελλάδας και Λιβύης.

Ως προς την ΑΟΖ με την Ιταλία, υπήρχε ήδη οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ανάμεσα στις δύο χώρες και εύκολα προέκυψε η οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ τους.

Στην άνω-αριστερά φωτογραφία με πορτοκαλί χρώμα φαίνεται οι διακεκομμένες γραμμές απο τίς οποίες και μετά μετρώνται τα 200 ν.μ. της ΑΟΖ σε Ελλάδα, Ιταλία και Λιβύη, με τις επικαλυπτόμενες περιοχές να διαμοιράζονται βάσει της Αρχής της Μέσης Γραμμής. H πορτοκαλί χρώματος διακεκομμένη γραμμή Ζ από Κέρκυρα μέχρι Ανατολική Θράκη είναι η γραμμή μετά την οποία μετράνε τα 200 ν.μ. για την Ελλάδα. Παρατηρείστε τι συμβαίνει στη περιοχή Ε (άνω-δεξιά φωτογραφία), που είναι το Καστελόριζο για να καταλάβετε τη σημασία του στο καθορισμό της Ελληνικής ΑΟΖ. Προσπαθείστε να αντιληφθείτε τη σημασία των σημείων F1 και F2 τα οποία ενώνονται με ευθεία γραμμή (η μεταξύ τους απόσταση είναι 182 ν.μ.). Αυτό θα γίνει αντιληπτό περισσότερο σε επόμενη παράγραφο, όπου εξηγείται η μεθοδολογία που ακολουθείται στο διαχωρισμό ΑΟΖ μεταξύ όμορων κρατών.

Το Αιγαίο δεν ανήκει στα “ψάρια” του είναι Ελληνικό. Διεθνής Βυθός δεν υπάρχει στο Αιγαίο.

Η νομιμοποίηση της συμφωνίας Ελλάδας – Ιταλίας – Λιβύης για τις μεταξύ τους ΑΟΖ φάνηκε τη 4η Νοέμβρη του 2011, όταν η μνημονιακή κυβέρνηση ΓΑΠ δημοσιοποίησε στο διαδίκτυο χάρτη (άνω-δεξιά φωτογραφία) στον οποίο εδείκνυε περιοχές στη νότια και νοτιοδυτική Ελλάδα στην οποία μπορούσαν να γίνουν έρευνες εταιρειών για υδρογονάνθρακες (περιοχή θαλασσί χρώματος).

Στις 20 Μαρτίου 2009, μονογραφήθηκε στα Τίρανα η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Προηγήθηκε ένας χρόνος διαπραγματεύσεων (από τον Απρίλιο του 2008), που πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις γύρους από εκπροσώπους του ΥΠΕΞ με επικεφαλής τον πρέσβη Γιώργο Σαββαΐδη. Βάση της συμφωνίας είναι η “αναγνώριση πλήρων δικαιωμάτων στο συνολικό έδαφος των δύο χωρών, δηλαδή σε όλα τα χερσαία και νησιωτικά εδάφη, σε νήσους, νησίδες, βράχους και υφάλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας”. Με άλλα λόγια, η οριοθέτηση με την Αλβανία έγινε “με βάση την αρχή της μέσης γραμμής”, δηλαδή της ίσης απόστασης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Δυστυχώς, στις 27 Ιανουαρίου 2010 το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας αποφάσισε να ακυρώσει τη συμφωνία. Σύμφωνα με τα αλβανικά ΜΜΕ, η συμφωνία ακυρώθηκε ομόφωνα από το 9μελές Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας, με το επιχείρημα ότι η κατάρτισή της έγινε βάσει λανθασμένων διαδικασιών, για αυτό και προτείνεται η επαναδιαπραγμάτευσή της. Η Αλβανία θεωρεί διαφορετικά όρια της ΑΟΖ της απο την Ελληνική πλευρά, πάντα βασιζόμενη στην Αρχή της Μέσης Γραμμής δηλαδή της ίσης απόστασης απο τις Αιγιαλίτιδες Ζώνες όλων των εμπλεκομένων κρατών. Με δεδομένο ότι διογκώνεται συνεχώς ο ανθελληνισμός στη γειτονική χώρα, είναι ξεκάθαρα τα σημάδια των μελλοντικών προβλημάτων που θα έχει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει σε κάθε προσπάθεια έρευνας στην περιοχή.

6. Διεθνής Σύμβαση της υφαλοκρηπίδας του 1958

Αρχείο:Continental shelf gr.png

Η υφαλοκρηπίδα είναι τμήμα του παράκτιου βυθού της θάλασσας. Ο ορισμός της κατά τη γεωλογία είναι το τμήμα το οποίο αποτελεί την ομαλή προέκταση της ακτής κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ως το σημείο στο οποίο αυτή διακόπτεται απότομα. Η υφαλοκρηπίδα διακόπτεται εκεί όπου ο βυθός αποκτά απότομη κλίση 30-45ο. Το τμήμα με την απότομη κλίση ονομάζεται υφαλοπρανές. Το μήκος της υφαλοκρηπίδας ποικίλλει ανάλογα με τη μορφολογία της κάθε περιοχής. Στη βάση του υφαλοπρανούς βρίσκεται το ηπειρωτικό ανύψωμακαι από τα 2.500 μ. βάθος και πέρα αρχίζει η ωκεάνια άβυσσος. Υφαλοκρηπίδα, υφαλοπρανές και ηπειρωτικό ανύψωμα συναποτελούν τουφαλοπλαίσιο.

Όταν η προέκταση αυτή της υφαλοκρηπίδας υπολογίζεται από ίχνη “ηπειρωτικής ακτής” τότε πρόκειται για ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα(continental shelf), όταν αυτή υπολογίζεται από ίχνη “νησιωτικής ακτής” τότε πρόκειται για νησιωτική υφαλοκρηπίδα (insular shelf). Τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική υφαλοκρηπίδα κατά το Διεθνές Δίκαιο η κυριαρχία ανήκει στο κράτος όπου και ανήκουν οι αντίστοιχες ακτές.

Η υφαλοκρηπίδα έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία, διότι συχνά βρίσκονται σε αυτήν ή κάτω από αυτήν ορυκτά (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μέταλλα) καθώς και άβια και έμβια ακίνητα είδη (καθιστικά είδη), όπως κοράλλια, σφουγγάρια, μαργαριτάρια κλπ. Έτσι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την εκμετάλλευσή της. Στον βαθμό που ανήκει στην αιγιαλίτιδα ζώνη (χωρικά ύδατα) του παράκτιου κράτους, η εκμετάλλευσή της ανήκει αναμφισβήτητα σε αυτό. Πρόβλημα ανέκυψε στο Διεθνές Δίκαιο με την υφαλοκρηπίδα πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης σχετικά με το αν και αυτή ανήκει στο πλησιέστερο παράκτιο κράτος ή αν καλύπτεται από την ελευθερία των θαλασσών που ισχύει στην ανοιχτή θάλασσα.

Η υφαλοκρηπίδα και το καθεστώς της σήμερα ορίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και παραχωρείται στο παράκτιο κράτος, για λόγους πρακτικούς και πολιτικούς όμως ο νομικός ορισμός της διαφέρει από τον γεωλογικό.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 ως υφαλοκρηπίδα ορίζεται κατά βάση ο βυθός της θάλασσας εντός ακτίνας 200 ναυτικών μιλίων από την ακτή.

Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη γεωλογική μορφή του βυθού. Σε περίπτωση όμως που το υφαλοπλαίσιο εκτείνεται και πέρα των 200 μιλίων από την ακτή, τότε η υφαλοκρηπίδα κατά το Διεθνές Δίκαιο προεκτείνεται είτε ως τα 350 ν.μ. είτε ως τα 100 ν.μ. πέραν της ισοβαθούς των 2.500μ. είτε ως τα 60 ν.μ. από τη βάση του ηπειρωτικού ανυψώματος.

Για πρώτη φορά στο Διεθνές Δίκαιο η υφαλοκρηπίδα ορίστηκε στη Διεθνή Σύμβαση για την Υφαλοκρηπίδα του 1958. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η υφαλοκρηπίδα ενός κράτους εκτεινόταν στο τμήμα του θαλάσσιου βυθού που βρίσκεται γύρω από τις ακτές του και πέρα απο την Αιγιαλίτιδα ζώνη (τα χωρικά ύδατα) μέχρι βάθους 200 μέτρων, εκτός αν ήταν εφικτή η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και σε μεγαλύτερο βάθος, οπότε εκτεινόταν ως το βάθος εκείνο.

Όπως και με κάθε Διεθνή Συνθήκη, έτσι και η Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 εφαρμόζεται μόνο στα συμβαλλόμενα κράτη (ως τώρα 155 κράτη την έχουν κυρώσει). Τα κράτη που δεν έχουν προσχωρήσει στη συνθήκη αυτήν δε δεσμεύονται από τον ορισμό αυτόν της υφαλοκρηπίδας. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης όμως στην «υπόθεση της υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας» έκρινε ότι ο ορισμός της υφαλοκρηπίδας με βάση τα αρθρα 1-3 της προγενέστερης Συνθήκης του 1958 για την υφαλοκρηπίδα αποτελούν πλέον διεθνές έθιμο και δεσμεύουν όλα τα κράτη του κόσμου, ανεξάρτητα από το αν έχουν προσχωρήσει στη συνθήκη του 1958 ή όχι.

Το παράκτιο κράτος έχει συγκεκριμένα κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας. Στο παράκτιο κράτος ανήκουν σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1982 τα ορυκτά του εδάφους και του υπεδάφους του βυθού, οι μη ζώντες οργανισμοί του βυθού καθώς και οι ζώντες οργανισμοί του βυθού που ανήκουν στα καθιστικά είδη (είδη που δεν μπορούν να κινηθούν μόνα τους χωρίς συνεχή επαφή με τον βυθό). Τα παράκτια αυτά δικαιώματα του κράτους τού ανήκουν αυτοδικαίως, ανεξάρτητα από την τήρηση οποιωνδήποτε διατυπώσεων (π.χ. δήλωσης, οριοθέτησης κλπ.) και είναι αποκλειστικά: ακόμα κι αν δεν τα ασκήσει το παράκτιο κράτος, δεν δικαιούται να τα ασκήσει κανένα άλλο κράτος.

Τα δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας δεν αφορούν και δεν επηρεάζουν το καθεστώς των υπερκειμένων υδάτων. Στην πράξη εφ’όσον η υφαλοκρηπίδα εκτείνεται ως τα 200 ν.μ., τα υπερκείμενα ύδατα θα ανήκουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του παρακτίου κράτους. Πέραν των 200 ν.μ. από την ακτή τα ύδατα αποτελούν την ανοιχτή θάλασσα, στην οποία ισχύει η ελευθερία των θαλασσών.

Τα νησιά, οι νησίδες, οι βραχονησίδες, οι σκόπελοι και ανορθωμένοι βράχοι,(π.χ. πόρτες Πάρου), που περιβάλλονται μεν από θάλασσα πλην όμως δεν καλύπτονται από το χειμέριο κύμα ή την μεγίστη πλύμη, έχουν κι αυτά υφαλοκρηπίδα. Εξαίρεση αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 121 της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 οι βραχονησίδες και βράχοι, οι οποίοι δεν μπορούν να διατηρήσουν ανθρώπινο πληθυσμό ή αυτόνομη οικονομική ζωή (καλλιέργεια ή κτηνοτροφία). Αυτοί οι βράχοι έχουν μεν αιγιαλίτιδα ζώνη, δεν έχουν όμως δικαίωμα στην υφαλοκρηπίδα ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (αφού δεν υφίσταται επ΄ αυτών. Το Διεθνές Δικαστήριο στην υπόθεση της υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας το 1969 αναγνώρισε ότι απόκλιση από τον κανόνα της υφαλοκρηπίδας δικαιολογείται μόνο για νησίδες, βράχους και ελαφρές προεξοχές της ακτής (islets, rocks and minor coastal projections / îlots, rochers ou légers saillants de la côte, σκέψη 57 της απόφασης), άρα εξ αντιδιαστολής οι εθιμικοί κανόνες για την ύπαρξη και εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας που δεσμεύουν όλα τα κράτη ανεξάρτητα από Διεθνείς Συνθήκες καλύπτουν και τα νησιά.

7. Η ελληνοτουρκική διαφορά για την υφαλοκρηπίδα

Η ελληνοτουρκική διαφορά για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου πελάγους αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο μεταξύ των δύο όμορων χωρών, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να οριοθετηθεί με βάση την αρχή της μέσης γραμμής, ενώ η Τουρκία υποστηρίζει ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν δικαίωμα υφαλοκρηπίδας και ότι η εγγύτητα των ελληνικών νησιών στα τουρκικά παράλια αποτελεί «ειδική περίσταση» που δικαιολογεί απόκλιση από την αρχή της μέσης γραμμής.

Η διαμάχη ανάγεται από το καλοκαίρι του 1973, μετά τη δημόσια δήλωση του τότε ¨πρωθυπουργού¨ της στρατιωτικής χούντας Γ. Παπαδόπουλου περί ύπαρξης κοιτασμάτων πετρελαίου στο Αιγαίο και εξόρυξης αυτών, όπου παράλληλα η τουρκική κυβέρνηση παραχώρησε άδεια διεξαγωγής ερευνών για πετρέλαιο σε υποθαλάσσιες περιοχές κοντά σε ελληνικά νησιά. Το 1974 και το 1976 πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο Αιγαίο από τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος. Η Ελλάδα αντέδρασε, θεώρησε τη διαμάχη νομική και ζήτησε την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Το ζήτημα περιπλέκεται από το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει κυρώσει ούτε τη Διεθνή Συνθήκη για την Υφαλοκρηπίδα του 1958 ούτε τη Σύμβασητων Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, οι οποίες ορίζουν την υφαλοκρηπίδα και τρόπους οριοθέτησής της. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης πάντως έχει δεχτεί ότι τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους στην υφαλοκρηπίδα αποτελούν διεθνές εθιμικό δίκαιο και τα άρθρα 1-3 της Συνθήκης του 1958 ισχύουν για όλα τα κράτη, ανεξάρτητα από το αν την έχουν κυρώσει.

8. Γραμμές στήριξης των Δικαίων της Ελληνικής ΑΟΖ

8.1. To δικαστήριο της Χάγης και η περίπτωση του νησιού Serpent

SNAGHTML1a96d2c

Από την ύπαρξη της νέας Σύμβασης του Διεθνούς Δίκαιου της Θάλασσας το 1982, κανένα κράτος στον κόσμο δεν έχει ζητήσει μόνο την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αλλά πάντα ζητά και την ταυτόχρονη οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Δυστυχώς, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις συνεχίζουν, από το 1982, το τροπάριο της υφαλοκρηπίδας αγνοώντας ή αποφεύγοντας συστηματικά να φέρουν το θέμα της ΑΟΖ στις συνομιλίες τους με τους Τούρκους.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2009, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εξέδωσε μια καθοριστική απόφαση για την ταυτόχρονη οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία, σε μία διαμάχη που αφορά άμεσα στην Ελλάδα. Το μήλο της Εριδος μεταξύ των δύο χωρών ήταν ένα νησί της Ουκρανίας, το νησί Serpent στη Μαύρη Θάλασσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Serpernt απέχει 35 χιλιόμετρα από το Δέλτα του Δούναβη ποταμού και το μέγεθός του είναι 0,17 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με μήκος 662 μέτρα και πλάτος 440 μέτρα. Διαθέτει περίπου 100 κατοίκους, ταχυδρομείο, τράπεζα, ηλεκτρικό σταθμό και τηλεπικοινωνίες.

Η Ρουμανία είχε αντίθετη γνώμη και επέμενε ότι το συγκεκριμένο νησί δεν δικαιούται ούτε υφαλοκρηπίδα, ούτε και ΑΟΖ. Ετσι, οι δύο χώρες υπέγραψαν ένα συνυποσχετικό και ζήτησαν από το Διεθνές Δικαστήριο να οριοθετήσει εκείνο τις δύο θαλάσσιες ζώνες με την ταυτόχρονη δέσμευση ότι η απόφαση θα γινόταν σεβαστή και από τις δύο χώρες. Η απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου παρουσιάζει συμαντικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς η θέση της Ουκρανίας προσομοιάζει με τη στάση και τα συμφέροντα της Αθήνας στο Αιγαίο, ενώ τα επιχειρήματα της Ρουμανίας θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε αυτά της Αγκυρας.

Ο χάρτης της απόφασης δείχνει ότι το Δικαστήριο οριοθέτησε τα θαλάσσια σύνορα των δύο χωρών, κυρίως, με τη Μέθοδο της Μέσης Γραμμής, κάτι που υποστηρίζει και η Ελλάδα στην περίπτωση του Αιγαίου. Tο δικαστήριο δεν πήρε θέση αν το συγκεκριμένο νησί αποτελεί βραχονησίδα ή όχι. Δικαιολόγησε, μάλιστα, αυτή την απόφαση με το σκεπτικό ότι το νησί ήδη είχε αιγιαλίτιδα ζώνη 12 μιλίων, την οποία πάντως δεν αμφισβητούσε η Ρουμανία.

Σύμφωνα με όσα εξηγώ σε επόμενη παράγραφο για το τρόπο που γίνεται ο διαχωρισμός των ΑΟΖ μεταξύ δύο ομόρων κρατών, η απόφαση του δικαστηρίου κρίνεται ως αρκετά σωστή.

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι το Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη καθόλου ότι η Μαύρη Θάλασσα είναι μια κλειστή ή ημίκλειστη θάλασσα. Αυτό συμφέρει την Ελλάδα, καθώς είναι γνωστή η θέση της Τουρκίας που επιμένει ότι το Αιγαίο Πέλαγος αποτελεί κλειστή ή ημίκλειστη θάλασσα. Αν το Δικαστήριο δεν θεωρεί τη Μαύρη Θάλασσα ως κλειστή, σίγουρα δεν θα μπορούσε ποτέ να θεωρήσει ούτε το Αιγαίο ως κλειστή θάλασσα. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη περίπτωση το Δικαστήριο ασχολήθηκε με ένα και μόνο μικρό νησί στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι προφανώς διαφορετικό να ασχοληθεί με εκατοντάδες νησιά διάσπαρτα στο Αιγαίο τα περισσότερα εκ των οποίων είναι μεγάλα και κατοικημένα.

Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό για την Ελλάδα σε αυτή την απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης. Απολύτως τίποτα.

8.2. Η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η συμφωνία της Ζυρίχης

Αρθρο 2, Συμφωνίας της Ζυρίχης

Η Ελλάδα, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Τουρκία, αναγνωρίζουν και εγγυώνται την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Δημοκρατίας της Κύπρου

Αρθρο 4, Συμφωνίας της Ζυρίχης

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της Συνθήκης αυτής, οι εγγυήτριες δυνάµεις Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν το δικαίωµα να πάρουν µέτρα µε µοναδικό σκοπό να επαναφέρουν την κατάσταση που δηµιουργήθηκε µε την παρούσα Συνθήκη

Σύμφωνα με τα άρθρα αυτά, η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να παρέμβουν ως εγγυήτριες δυνάμεις, για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της μεγαλονήσου η οποία θα θιχθεί σε περίπτωση εκμετάλλευσης της ΑΟΖ της για έρευνες υδρογονανθράκων απο τη Τουρκία. Η Βόρεια Κύπρος δεν έχει νομικό δικαίωμα να εκπροσωπεί ούτε τον εαυτόν της, ενώ τα τουρκικά στρατεύματα θα έπρεπε να έχουν ήδη αποχωρήσει απο το νησί, ωστε να προχωρήσει με μεγαλύτερη ευκολία η λύση του Κυπριακού προβλήματος.

8.3. Η διαχωρισμός των ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

Πέραν της εμμονής της ελλαδας στην επίλυση μόνο της διαφοράς στην υφαλοκρηπίδα με την τουρκία υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που δημιουργούν προβληματισμό. ΕΙναι πράγματι απορίας άξιο γιατί οι μνημονιακές κυβερνήσεις δεν προχωρούν στην αλληλοαναγνώριση ΑΟΖ με την Κυπριακή κυβέρνηση ακόμη και μέσω του δικαστηρίου της Χάγης.

8.4. Η ΑΟΖ της Ιαπωνίας

Η Ιαπωνία είναι μια χώρα με πολλά νησιά. Παρατηρείστε πως ρυθμίστηκε το θέμα με τους γείτονές της.

image

Προσέξτε, ότι στην Ιαπωνική ΑΟΖ (κόκκινη συνεχής γραμμή) τα 200 ν.μ. λαμβάνονται υπόψη από την εξωτερική οριογραμμή των νησιών τους, όπως θα πρέπει να γίνει και με τα Ελληνικά νησιά του Αιγαίου. H περιοχή Α είναι μια περιοχή η οποία έχει παραδοθεί απο τις ΗΠΑ στην Ιαπωνία μετά τον πόλεμο. Στη περιοχή αυτή υπάρχει φυσικό αέριο. Η Κίνα για το λόγο αυτό έχει βλέψεις σε αυτή και συχνά δημιουργούνται επεισόδια με ψαροκάικα ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι περιοχές Β, περιοχές στις οποίες υπάρχει επικάλυψη των ΑΟΖ Ιαπωνίας και Κορέας, αποτελούν περιοχές στις οποίες η Ιαπωνία αφήνει τη Νότια Κορέα να ψαρεύει και δεν έχει καμμία σχέση με συνεκμετάλλευση του υπεδάφους ή με τα όρια της ΑΟΖ της Ιαπωνίας στις εν λόγω περιοχές. Η περιοχή C είναι Διεθνής Βυθός.

9. Η μεθοδολογία διαχωρισμού των ΑΟΖ ανάμεσα σε δύο χώρες

SNAGHTML1758250

Μπορεί κανείς να επινοήσει πολλές μεθοδολογίες διαχωρισμού των ΑΟΖ δύο χωρών. Η γενικά αποδεκτή πάντως είναι η Μέθοδος της Μέσης Γραμμής, που είναι η εξής:

1) Eύρεση των πλέον ακραίων σημείων των συνόρων του ηπειρωτικού και νησιωτικού εδάφους κάθε χώρας.

2) Δημιουργία Αιγιαλίτιδας Ζώνης 12 ν.μ. σε αυτά (με τη βοήθεια σχεδίασης περιφεριεών ακτίνας 12 ν.μ.) είτε είναι σε ηπειρωτικό είτε σε νησιωτικό έδαφος

3) Ενωση των πλέον εξωτερικών σημείων με ευθείες γραμμές (για τη περίπτωση Ελλάδας-Τουρκίας είναι η τεθλασμένη γραμμή Ζ σε προηγούμενη φωτογραφία), υπό τη προυπόθεση ότι η απόσταση κάθε δύο συνδεομένων σημείων είναι μικρότερη των 200 ν.μ.

4) Επέκταση της επιφάνειας της εξωτερικά σχηματισμένης γραμμής κάθε χώρας κατά 200 ν.μ. και το πολύ μέχρι του σημείου να συναντήσει την αντίστοιχη της άλλης χώρας.

5) Εφαρμογή της Μεθόδου της Μέσης γραμμής στις επικαλυπτόμενες περιοχές των δύο ΑΟΖ.

Στη φωτογραφία φαίνονται τέσσερις χώρες (A, C, D, E) και εξηγείται ο διαχωρισμός των ΑΟΖ τους μόνο για τις χώρες Α και D.

Οπως αντιλαμβάνεστε, έχοντας κανένας στα χέρια του μια χαρτογράφηση με ηλεκτρονικό τρόπο των ακτών και των δύο χωρών είναι ζήτημα μιάς ημέρας να βρεί και να τυπώσει τα όρια της ΑΟΖ κάθε χώρας…

Mερικές χώρες είναι μεγαλύτερες από ότι φαίνονται. Δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει μικρότερη για να μη στενοχωρηθεί η Τουρκία ή κάποιος άλλος. Αυτό πρέπει να τελειώσει.

Η εφαρμογή της Μεθόδου της Μέσης Γραμμής στο καθορισμό της ΑΟΖ ενός κράτους είναι ένα διεθνώς αποδεκτό μαθηματικό μοντέλο. Η επινόηση και επιβολή ενός άλλου μαθηματικού μοντέλου – και μπορώ να σας φτειάξω άπειρα – για την επίλυση των διαφορών στην υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ Ελλάδας-Τουρκίας είναι εκ του πονηρού.

Την ενότητα για τη μεθοδολογία διαχωρισμού των ΑΟΖ ανάμεσα σε δύο χώρες την άφησα στο τέλος του άρθρου

1) γιατί είναι η σημαντικότερη

2) για να έχετε σχηματίσει μιά άποψη για το πώς λειτουργούν τα πράγματα σχετικά με τις ΑΟΖ και

3) για να αντιληφθείτε πιο εύκολα το τί προωθεί επί μήνες έντεχνα η προπαγάνδα με τη χρήση ψευδοχαρτών ΑΟΖ, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και που δήθεν “αναγνωρίζει” η Ελλάδα.

Η διαφοροποίησή μου στο χάρτη της Ελληνικής ΑΟΖ, από αυτόν που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο και που πριν μήνες είχα συμπεριλάβει επίτηδες στο άλλο μου άρθρο για το φυσικό αέριο, δεν είχε γίνει τυχαία ούτε κατά λάθος.

Πηγή


Γράφει ο
Δημήτρης Κακογιάννης

Η συγνώμη είναι μια λέξη που κρύβει μέσα της ένα μεγαλείο. Τη λέει αυτός που προσέβαλε, που αδίκησε, που έβλαψε, που με τον τρόπο ή το λόγο του μείωσε ένα συνάνθρωπο του, φίλο, συνάδελφο ή και άγνωστο ακόμα, αναγνωρίζοντας το «ατόπημα» του.

Το να ζητά κάποιος συγνώμη σημαίνει παράλληλα ότι θα ακολουθήσει και μια διαδικασία αποκατάστασης της «ζημιάς» που προήλθε από την αιτία που προκάλεσε την αίτηση της συγνώμης, για να μειωθεί ο αντίκτυπος της όποιας αδικίας.

Άπειρες είναι οι φορές που έχει ζητηθεί αυτή η έρμη η συγνώμη από λαούς και για διάφορες αιτίες.

Συγνώμη έχει ζητήσει η κυβέρνηση της Αυστραλίας για κακομεταχείριση των Αβοριγίνων, συγνώμη έχει ζητήσει ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ από το Θεό και από τα θύματα που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από καθολικούς παιδόφιλους ιερείς, αλλά και από το μουσουλμανικό κόσμο για δηλώσεις του προς το Μωάμεθ, όταν επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη προσκεκλημένος του Πατριάρχη.

Επίσης συγνώμη έχει ζητήσει σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ο πρώην πρόεδρος Μπους από τον αμερικανικό λαό διότι ξεκίνησε χωρίς λόγο πόλεμο στο Ιράκ όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 4000 αμερικανοί στρατιώτες, εκατοντάδες στρατιώτες των συμμάχων του, εκατοντάδες χιλιάδες ιρακινοί και άμαχοι, εκτός των τραυματιών. Ζήτησε δε συγνώμη, επειδή συνειδητοποίησε ότι στο Ιράκ δεν βρισκόταν τρομοκράτες και ο Σαντάμ Χουσεΐν δεν διέθετε πυρηνικά όπλα όπως τον είχαν ενημερώσει οι «υπηρεσίες» του.

Βέβαια με ο «συγνώμη» του αποτυχημένου σε όλα και ηλίθιου προέδρου δεν επέστρεψαν στη ζωή οι χιλιάδες στρατιώτες και άμαχοι που έχασαν τη ζωή τους.

Στο ίδιο με τα παραπάνω μοτίβο ακούσαμε τον Ε. Βενιζέλο στην Εθνική Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ την περασμένη Κυριακή να ζητά συγνώμη από τον ελληνικό λαό «για τα λάθη και τις παραλήψεις του ΠΑΣΟΚ αλλά και όσων άσκησαν εξουσία για τα λάθη που έκαναν» και παρακάτω είπε «οφείλαμε να σηκώσουμε το βάρος γιατί όλες οι πολιτικές δυνάμεις κρύφτηκαν πίσω από την πολιτική υπευθυνότητα του ΠΑΣΟΚ».

Κατά πως φαίνεται η εξουσία είναι ένα αφροδισιακό ερεθιστικό λειτούργημα και όποιος το έχει δοκιμάσει – απολαύσει δύσκολα απεξαρτάται από αυτό. Κάνει τα πάντα προκειμένου να κατοχυρώσει τη καρέκλα του, αποποιούμενος τις ευθύνες του ή και αν τις παραδέχεται δεν εμφανίζει την ελάχιστη μεταμέλεια.

Ο Βενιζέλος το μόνο που βλέπει αυτή τη στιγμή μπροστά του είναι η αρχηγία του κόμματος. Η πρώτη του αποτυχία δεν πρέπει να διπλώσει. Κατάφερε να μείνει μόνος διεκδικητής του θρόνου και προσπαθεί τώρα να ωραιοποιήσει το «εγώ» του. Ζητά «συγνώμη» από το λαό για να κερδίσει συμπάθεια και να το παίξει «καλός χωροφύλακας», όμως δεν αφήνει κανένα περιθώριο για βελτίωση των συνθηκών.

Αντί να δηλώσει με θάρρος και παρρησία την παραίτηση του από την πολιτική σκηνή τόσο αυτός όσο και όλοι οι ομοτράπεζοί του για την τεράστια ζημιά που προξένησαν στη χώρα με την έκθεση της σε χρεοκοπία εξ αιτίας της ανικανότητας τους, βγήκαν και πανηγύριζαν την αύξηση του χρέους και το ξεπούλημα της κυριαρχίας προβάλλοντας το σαν «σώσιμο».

Απευθύνει «πρόσκληση συστράτευσης» για μια νέα κοινωνική συμμαχία με συνταξιούχους, βιοτέχνες, τους ανέργους, τους νέους επιστήμονες, για να κάνει τη νέα κοινωνική συμμαχία με αυτούς που πικράνανε, δηλαδή με όλους όσου έχουν οδηγήσει σε εξαθλίωση.

Με λίγα λόγια το δούλεμα πάει σύννεφο.

Τι σόι συμμαχία θέλει να κάνει ο μέγας συνταγματολόγος; Να μετατρέψει το κόμμα του σε κόμμα δυστυχισμένων; Να το μετονομάσει σε «κόμμα εξαθλιωμένων πολιτών»; Άραγε πιστεύει σε όσα λέει;; ή μάλλον ξέρει τι λέει;

Είναι γνωστός για του φανφαρονισμούς του, για τις πολυλογίες και λογοδιάρροιές του, τα περιπεπλεγμένα του νοήματα και έτσι τα όσα λέει να περνάνε στο «ντούκου», όμως τώρα το πράγμα αλλάζει. Ο κόσμος άλλα περιμένει να ακούσει. Ενέργειες και πρόγραμμα διαχείρισης και εξόδου από την κρίση. Από τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα του πάντως δεν εμπνέει καμία μα καμία εμπιστοσύνη και ελπίζω αυτό να το λάβουν υπόψη τους όσοι συμμετάσχουν στην ψηφοφορία του κόμματος, τόσο τώρα για τον αρχηγό, όσο και αργότερα στις βουλευτικές εκλογές.

Με το «συγνώμη» δεν ανοίγουν τα μαγαζιά που έβαλαν λουκέτο, δεν αποκτούν μισθούς οι άνεργοι, δεν επιστρέφονται οι μειώσεις των συντάξεων, δεν χορταίνουν οι μαθητές που λιποθυμούν από την πείνα στα σχολεία, δεν επανέρχονται στη ζωή οι αυτόχειρες που οδηγήθηκαν στο απονενοημένο από την οικονομική τους καταστροφή.

Αυτού του είδους η συγνώμη αποτελεί συγκαλυμμένη μορφή αναίδειας. Γιατί είναι αναίδεια να κάνεις κάτι που δεν έπρεπε να το κάνεις και μετά να ζητάς συγνώμη, να συνεχίζεις τα ίδια και να νίπτεις τας χείρας σου.

Είναι αναίδεια να φέρεις τον τίτλο του πανεπιστημιακού καθηγητού συνταγματικού δικαίου και εμπράκτως να έχεις κατεξευτελίσει το σύνταγμα, να παραβιάζεις κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας με νόμους που έρχονται σε αντίθεση με το σύνταγμα του οποίου τις αρετές οφείλεις και καλείσαι να διδάξεις σε φοιτητές στα ανώτατα πνευματικά ιδρύματα.
Ξεκινώντας την διακυβέρνηση της χώρας η χούντα το 1967, είχε τουλάχιστον την ευαισθησία να αναστείλει βασικά άρθρα του Συντάγματος, δηλ. τα έθετε ανενεργά, ευαισθησία που εσείς οι «δημοκράτες» και «σοσιαλ-ληστές» δεν καταδεχτήκατε να επιδείξετε.

Λυπάμαι, δεν θα σε ήθελα με τίποτα να σε αισθάνομαι πολιτικό μου ηγέτη και μακαρίζω την τύχη μου που δε σε είχα και καθηγητή.

Εύχομαι να νοιώσουν έτσι και όλοι οι έλληνες.

Γράφει ο Μάκης Π.

Παρά το γεγονός της οικονομικής κρίσης, η μόδα είναι μόδα…

Θα φορεθούν πολύ φέτος το συνολάκια “ΣΥΓΓΝΩΜΗ” και μ’ αυτά θα ανοίξουν οι ανοιξιάτικες collection … αλλά, μου φαίνονται πολύ προκλητικά, πολύ sexy και διάφανα αυτά τα “ενδύματα”…

Θα μπορούσαν βέβαια να τα φορέσουν κάποιες “κορμάρες” και να κάνουν βόλτα στις παραλίες τώρα που ανοίγει κι ο καιρός, να ανοίξει λίγο και το μάτι μας ρε αδερφέ.

Κι όμως, αυτά τα σέξι τα διάφανα τα ρούχα τα έχουν φορέσει κάποιες κακοφτιαγμένες σερνικές και θηλυκές “μέγαιρες”, για να με πείσουν να ….. φάω όλο το δηλητηριασμένο φαγητό μου…

Ο Ελληνικός λαός τα τελευταία 2,5 χρόνια είδε στο πρόσωπο κάποιων πολιτικών τον τύραννο, το βάρβαρο, τον αδίστακτο,τον απολίτιστο, τον απάνθρωπο, τον άρπαγα, τον ανελέητο, το φαφλατά, τον ψεύτη, τον υποκριτή, τον εκδικητή, τον τιμωρό, τον υστερόβουλο, τον τρομοκράτη…

Απέδειξαν ότι, μας βλέπουν σαν αριθμούς , σαν ποσοστά, όχι σαν ανθρώπους.

Μας το είπαν με 1002 τρόπους, ακόμη δεν το κατάλαβαν κάποιοι;

Μας κλέβουν τη ζωή, το σπίτι, το μέλλον… τα πάντα!

Σήμερα, τα κόμματα συγκυβέρνησης δηλώνουν ότι, πάσχουμε από ανίατη ασθένεια, μας λένε ότι ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ.

Κι αν πεθάνουμε, μας έχουν πείσει ότι, είμαστε για ΚΟΛΑΣΗ… όχι για λύπηση.

ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ; Πως το βλέπετε;

Το πολιτικό προσωπικό κάποιων παλαιών και νέων κομμάτων είναι οι ίδιοι "ναι-σε-όλοι" και "ναι-σε-όλες" που μας ΤΥΡΡΑΝΗΣΑΝ επί 2,5 χρόνια.

Κάποιοι μάλιστα τώρα στα στερνά έδωσαν και ψήφο εμπιστοσύνης, τρομάρα τους, στον George… που δεν είχε άλλο να μου λέει 2 χρόνια, από το πόσο πολύ χρειάζομαι μια ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ…

Διερωτώμαι, αφού τον εμπιστεύονται τόσο πολύ , γιατί τον άφησαν να φύγει;

Κάποια νέα κόμματα δεν είναι η κοκκινοσκουφίτσα με τα γλυκά στο χέρι αλλά, ο κακός ο λύκος που έχει κάνει μπότοξ…

Για τα παλιά κόμματα της συγκυβέρνησης… ο σώζων εαυτόν σωθήτω… οι οπλαρχηγοί υπέβαλλαν τα σέβη τους και δήλωσαν εγγράφως την υποταγή τους στους αφέντες…

Κάποια άλλα νέα κόμματα φαίνονται πιο καθαρά και ορισμένα τα συμπαθώ.

Θα ήθελα μάλιστα κάποια να συνενωθούν. ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ!

Προσοχή όμως! Ένας νταλικέρης στο επάγγελμα, έντιμος και μέγας πατριώτης δεν είναι σε θέση να σου κάνει “εγχείρηση ανοικτής καρδιάς”…

Θα τον εμπιστευθείς; Πότε; Πριν ή μετά τη συνάντηση με τον Άγιο Πέτρο;

Ούτε ο ιερέας μπορεί, ούτε ο μαραγκός, ούτε ο πυρηνικός φυσικός… θέλεις γιατρό να σε χειρουργήσει.

Προσωπικά θα επέλεγα τον Καμμένο…

Ο Καμμένος έλεγε αλήθειες και δεν πάλευε για πάρτη του εδώ και 2,5 χρόνια αφού, πολύ απλά δεν το είχε σχεδιάσει να φύγει από τη ΝΔ.

Αναγκάστηκε όμως, όταν η ΝΔ “το γύρισε” αλλιώς…

Δεν είχε καν σχεδιάσει να φτιάξει κόμμα. Η κατάσταση της Χώρας τον ανάγκασε!

“Ντιντήδες” δεν υπάρχουν στο κόμμα Καμμένου, ούτε θα υπάρξουν!

Τις μάχες του εδώ και 2,5 χρόνια τις γνωρίζουν μόνον όσοι τον άκουγαν και τον έβλεπαν στη Βουλή.

Όσοι όμως έβλεπαν ειδήσεις σ’ ένα κανάλι που είχαν συνηθίσει ή έπαιρναν την από 20ετίας εφημερίδα τους, προφανώς γνωρίζουν από πολύ λίγα έως τίποτε για τον αγώνα Καμμένου εναντίον της Νέας Τάξης.

Ο Καμμένος καταλογίζει ανικανότητα σε πολλούς πολιτικούς και ΔΟΛΟ σε ορισμένους
ενώ, δηλώνει επίσημα ότι, ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ!

Έχει τις γνώσεις και την εμπειρία και προχωρά σταθερά χωρίς παλινωδίες και κολοτούμπες.

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑΣΦΡΑΓΙΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ.

Κάποιοι επιμένουν βέβαια να ρωτάνε για το χρέος, εντός – εκτός του Ευρώ και τα λοιπά γνωστά ευρω-διλήμματα.

Πήξαμε στις ευρω-απορίες και τις ευρω-στατιστικές… ενώ παράλληλα, αντί για χαρτί υγείας χρησιμοποιούμε εφημερίδες… κι αντί να βρίσκουμε τα αγαθά στα Market, τα ψάχνουμε στα σκουπίδια…

Φοβερή ευρω-τραγωδία…

Τι ψάχνουμε επιτέλους να βρούμε αγαπητοί φίλοι;

ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ, είπε ο Καμμένος και το στοιχειοθέτησε χωρίς power point και άλλες μεγαλο-σαχλαμάρες και φανφάρες.

Ανησυχούν κάποιοι φίλοι μήπως χρειασθούμε και φυσιοθεραπεία, γιατί θα είμαστε “πιασμένοι”, αφού αναστηθούμε και σηκωθούμε από το φέρετρο που μας έχουν χώσει οι προσκυνημένοι…

Αφήστε το μωρέ, Πείτε ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ μέρες που είναι… και βλέπουμε.

Κάποιοι άλλοι ρωτάνε αν θα έχει και ΣΠΑ δώρο στον Καμμένο, γιατί στους άλλους έχει ήδη εξαγγελθεί!

Τι να το κάνεις μωρέ το ΣΠΑ αφού θα βλέπεις τα ραδίκια ανάποδα;

Θα ζήσουμε επειδή, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ.

Θα ζήσουμε επειδή, αν ήμασταν για τα θυμαράκια, ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ το ηρωϊκό εγχείρημα ο έμπειρος Καμμένος.

Μήπως νομίζετε ότι, θα φορέσει κι αυτός ένα “ΣΥΓΓΝΩΜΗ” αργότερα και θα καθαρίσει, όπως κάτι άλλοι; Δεν το νομίζω.

Το βασικότερο που μας ενδιαφέρει τώρα, το είπε ήδη ο Καμμένος.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ – ΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

Αν κάποιοι θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούν να παραμείνουν στο ακουστικό τους.

Όλα στην ώρα τους…
Λίγες μέρες πριν από την παραίτηση του από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (αλήθεια για πόσο καιρό ακόμα τα υπουργεία θα έχουν τους γελοίους τίτλους που είχε δώσει ο ΓΑΠ;) ο Χρήστος Παπουτσής σε συνεργασία με το άλλο «αστέρι» της Ιπποκράτους τον Καρχιμάκη, είχαν δρομολογήσει τις τακτικές κρίσεις στην Αστυνομία. Καταλαβαίνετε, τώρα τις κρίσεις θα έκαναν Παπουτσής και Καρχιμάκης!

Οι κρίσεις ματαιώθηκαν, ως γνωστόν, ύστερα από παρέμβαση του Προέδρου της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά προς τον Πρωθυπουργό Παπαδήμο.

Όμως, με την μετακίνηση στην Κατεχάκη του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, αρχίζουν πάλι να αναζητούν τρόπους να προχωρήσουν τις κρίσεις. Ο λόγος είναι προφανής: Θέλουν να συνεχίσουν να ελέγχουν την Αστυνομία και επί επόμενης κυβέρνησης.

Στόχος τους, με τις κατάλληλες αποστρατείες όλα τα ανώτατα κλιμάκια να καλυφθούν από αξιωματικούς που μπήκαν στο Σώμα από το 1981 και μετά, για τα φρονήματα των οποίων κανείς στην Ιπποκράτους δεν αμφιβάλει. Άλλωστε όλη η Ελλάδα γνωρίζει με τι …αντικειμενικά κριτήρια γινόταν οι προσλήψεις στην Αστυνομία τα πρώτα χρόνια της «Αλλαγής».

Όπως έχουμε ήδη γράψει, τις προάλλες ο Χρυσοχοΐδης σε συνάντηση που είχε με ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας είπε ότι ο σχεδιασμός του είναι μακράς πνοής και έχει ορίζοντα τετραετίας, υπονοώντας ότι θα παραμείνει εκεί και μετά τις εκλογές. Ήδη, ο κ. Χρυσοχοΐδης τοποθέτησε τον πρώην Αρχηγό της ΕΛΑΣ κ. Νασιάκο, Διευθυντή του Γραφείου του! Τώρα πώς θα συνυπάρξουν δυο πρώην αρχηγοί σ’ ένα υπουργείο, είναι ένα θέμα!

Τι σχεδιάζουν

Το σχέδιο Παπουτσή-Καρχιμάκη, το οποίο φαίνεται να υιοθετεί και η νέα ηγεσία προβλέπει «μαζικές εκκαθαρίσεις» στις ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας:

- Από τους Αντιστρατήγους που υπηρετούν σήμερα, θα παραμείνει μόνον ένας και θα αποστρατευθούν οι άλλοι 4

- Από τους 20 υποστρατήγους, προάγονται 4, αποστρατεύονται 14 και παραμένουν μόνον 2

- Από τους 65 Ταξιάρχους, παραμένουν 3, προάγονται 18 και αποστρατεύονται 44!

- Τέλος θα προάγουν 60 Αστυνομικούς Διευθυντές σε Ταξιάρχους με μια απίστευτη βουτιά στην Επετηρίδα!

Όπως, μας έλεγε έμπειρος αξιωματικός, αυτές δεν είναι κρίσεις αλλά «η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου»! Σύμφωνα με τον ίδιο, το «βαθύτατο ΠΑΣΟΚ θα αλώσει πλήρως την Αστυνομία»!

Οι παρελάσεις ως άλλοθι

Επειδή, όμως, τα σχέδια της Ιπποκράτους ναυάγησαν, όπως προαναφέραμε, τι νομίζετε ότι σκέφθηκαν οι τεράστιοι εγκέφαλοι; Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες περιμένουν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Αν υπάρξουν γενικευμένα έκτροπα και η αστυνομία δεν καταφέρει είτε να αποτρέψει την εκδήλωσή τους, είτε να ελέγξει την έκταση τους, τότε θα ζητηθεί η παραίτηση του Αρχηγού της ΕΛΑΣ, αλλά και των άλλων υπευθύνων.

Με αυτό το πρόσχημα θα προχωρήσουν αιφνιδίως σε έκτακτες κρίσεις, τις οποίες πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αποτρέψει ο πρόεδρος της ΝΔ γιατί θα φανεί στα μάτια του κόσμου ότι υπερασπίζεται «αποτυχημένους αξιωματικούς». Ο Χρυσοχοΐδης θα ενδυθεί τον μανδύα του υπερμάχου της τάξεως και της ανανέωσης και η ΝΔ υπέρ της διατήρησης των… «αποτυχημένων».

Αυτά σε όσους κοιμούνται μακαρίως πιστεύοντας ότι το ΠΑΣΟΚ καταρρέει. Αντίθετα σε όλα τα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ… ενισχύουν τις θέσεις τους για την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Ας τα έχουν υπόψιν τους εκεί στη Συγγρού. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παραμείνει και να διαχειρίζεται την εξουσία και μετά τις εκλογές και με οποιαδήποτε Κυβέρνηση!

Ρεπόρτερ

Μήνες τώρα, παρακολουθούμε ένα θρίλλερ,σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία που μαγειρεύτηκαν από τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου και την ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να οδηγήσουν τη χώρα στο ΔΝΤ, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Στο τεράστιο σκάνδαλο, που ξεπερνά κάθε φαντασία, παρενέβη η Δικαιοσύνη, μετά τις καταγγελίες της Καθηγήτριας και μέλους της ΕΛΣΤΑΤ, κ.Ζωής Γεωργαντά, δια του εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη που παρέπεμψε το θέμα στη Βουλή. Η επανάληψη των γεγονότων μέχρι σήμερα, δεν έχει να προσθέσει τίποτα.

Ούτε οι.. "αναρθρες κραυγές" καθαρά επικοινωνιακού τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αφού ο Πρόεδρός της Αντώνης Σαμαράς, υπέκυψε στη γοητεία της συγκυβέρνησης, τάχα μου "για να σωθεί η πατρίδα".

Οι γελοιότητες περί.."συνεργασίας" και όχι "συγκυβέρνησης", είναι για τους αφελείς που εξακολουθούν να εμπιστεύονται τον Αντώνη Σαμαρά, που παίζει με την νοημοσύνη τους...

Σήμερα, αποκαλύπτουμε ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ!

Ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά:

Όπως είναι γνωστό, ο Κρατικος Προϋπολογισμός,συντάσσεται ΠΑΝΤΑ από συγκεκριμένη Υπηρεσία του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!

Αυτό έγινε και το 2009.

Αν κάποιος "κτυπήσει" στο google "ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΑΝΑ ΜΗΝΑ", θα δει τα στοιχεία του Γεν.Λογιστηρίου του Κράτους.

Δείτε τα στοιχεία που έχουν εγγραφεί για τον Σεπτέμβριο του 2009 και αυτά του 2010.

ΤονΣεπτέμβριο του 2009,υπάρχει πρόβλεψη αναγκών του κράτους για 12,69 δις ευρώ.
Το κρατικό έλλειμμα βρίσκεται στα 9,1% .

Με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία στιςεκλογές του 2009, ο τότε υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, δίνει εντολή να καταβληθεί το επίδομα αλληλεγγύης, (490 εκατομμύρια ευρώ), που αποτελεί έκτακτη δαπάνη.

Οι δαπάνες των Νοσοκομείων, ανέρχονται στο 1.1 δισ. ευρώ για το 2010.

Ο Παπακωνσταντίνου,δίνει εντολή να πληρωθούν το 2009, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό, κατά 2 διςπερίπου.

Στη συνέχεια, ο κ.Παπακωνσταντίνου, δίνει εντολή αύξησης των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, κατά 1,2 δισ. ευρώ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Για πρώτη φορά όχι μόνο στα ελληνικά χρονικά, αλλά και στα παγκόσμια οικονομικά χρονικά, δίδεται εντολή από τον κ. Παπακωνσταντίνου, και στον Κρατικό προϋπολογισμό, ενσωματώνονται όλα τα δάνεια των ΔΕΚΟ!!!

Αυτομάτως το χρέος από τα 12,69 %, ανεβαίνει στο 29,37 %. και το έλλειμα του προϋπολογισμού, από τα 9,1 %, ανεβαίνει στο 14,9 %.

Αυτά τα στοχεία πήρε και μαγείρεψε η ΕΛΣΤΑΤ και διόγκωσε το χρέος στα 15,9 %.

Άρα οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σύνταξης του Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, γνωρίζουν τι συνέταξαν, αν τους ζητήθηκε να αλλάξουν τα στοιχεία και ποιά είναι η αλληλογραφία με το Γραφείο του τότε υπουργού Οικονομικών.

ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους!!!

Εκεί σχεδίασε ο ΓιώργοςΠαπακωνσταντίνου την παράδοση της χώρας στο ΔΝΤ.

  • ΓΙΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΛΗΘΕΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;
  • ΠΟΙΟΣ ΕΔΩΣΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ;
  • ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ;

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να διευκρινίσουμε, ότι αφενός μεν ουδεμία ευθύνη φέρουν οι υπάλληλοι του Γ.Λ.Κ. καθ΄ ότι εκτελούσαν εντολές ανωτέρων και αφετέρου, δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του ούτε το ΕΛΣΤΑΤ, ούτε ο πρόεδρός του κ. Γεωργίου.

Το κακό όμως, από αλλού ξεκίνησε. Από εκεί που δόθηκε η εντολή αλλοίωσης των στοιχείων του Κρατικού Προϋπολογισμού, ώστε να λυθούν τα χέρια εκείνων που οδήγησαν τη Ελλάδα στα νύχια του ΔΝΤ.

Μήπως ο εισαγγελέας κ. Πεπόνης, πρέπει να ζητήσει τις καταθέσεις των αρμόδιων υπαλλήλων και την σχετική αλληλογραφία;

Υ.Γ. Οι υπάλληλοι θα πρέπει πάση θυσία να προστατευθούν.

Μετά τον Ράϊχενμπαχ... ήρθε και ο Ματίας! Ο αρχηγός της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμανίας έφτασε στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον αρχηγό της Ελληνικής αστυνομίας Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο για την αντιμετώπιση των λαθρομεταναστών.

Σύμφωνα με το protothema.gr κατά τη διάρκεια της συνάντησης, από ελληνικής πλευράς, παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (Action Plan), καθώς και το Ειδικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, μέσω των Διεθνών Αερολιμένων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στη συνεργασία με τον Frontex και τη συνεισφορά της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, μέσω του Ευρωπαϊκού αυτού Οργανισμού.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συναποφάσισαν την ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας, καθώς και την ανταλλαγή Αστυνομικών Συνδέσμων, στους Διεθνείς Αερολιμένες Ελλάδας και Γερμανίας, με καθήκοντα καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμανίας υποστήριξε τις ελληνικές θέσεις σχετικά με τη συμφωνία επανεισδοχής Ελλάδας – Τουρκίας.

Η επίσκεψη του Αρχηγού της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμανίας θα συνεχιστεί με τη μετάβασή του στην περιοχή του Έβρου, όπου θα έχει συναντήσεις με τους επικεφαλής Αξιωματικούς στην περιοχή. Τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τους Αστυνομικούς Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης.


Αν δεν παρέμβει εισαγγελέας νομιμοποιούμαι να πάρω το όπλο και να υπερασπιστώ τα πάτρια

Κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, έπειτα από απαίτηση του Εισαγγελέα.

Πειραιάς 16/03/2012

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Βάσει της με αρ. πρωτ. 1016/92/179 26-10-2011* εγκλήσεώς μου, με καλέσατε να καταθέσω επιπρόσθετα στοιχεία για την υπόθεση, όπως: πότε, πού, και με ποιον τρόπο τέλεσαν τα εγκλήματα για τα οποία τους κατηγορώ.

Επειδή οι συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί από τότε που κατέθεσα την έγκλησή μου, εκτός της αυτεπάγγελτης δίωξης του πρώην πρωθυπουργού της χώρας Γ. Παπανδρέου για τα εγκλήματα τα οποία τέλεσε εις βάρος μου, από την στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και μέχρι που παραιτήθηκε από το αξίωμά του, επί προσθέτως σήμερα εγκαλώ την αυτεπάγγελτη δίωξη:

• του νυν πρωθυπουργού της χώρας Λ. Παπαδήμο,

αλλά και των αρχηγών των κομμάτων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, με τους οποίους συγκυβερνά, δηλαδή

• του Α. Σαμαρά και

• του Ε. Βενιζέλου,

διότι συνεχίζουν να τελούν τα ίδια με τον προκάτοχό τους εγκλήματα εις βάρος μου, από την στιγμή που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας και μέχρι σήμερα.

Τα εγκλήματα τα οποία ετέλεσαν ή/και τελούν εις βάρος μου είναι:

- Διατάραξη οικιακής ειρήνης (αρθρ.334 παρ.1 και 4 Π.Κ.)

- Προσβολή της γενετησίας αξιοπρέπειας (αρθρ.337 Π.Κ.)

- Πρόκληση σκανδάλου (αρθρ.353 Π.Κ.)

- Δυσφήμηση (αρθρ. 362 Π.Κ.)

- Συκοφαντική δυσφήμηση (αρθρ. 363 Π.Κ.)

- Κλοπές και υπεξαιρέσεις (αρθρ. 377 Π.Κ.)

- Δόλια αποδοχή παροχών ( αρθρ. 392 Π.Κ.)

- Χρεοκοπία ( αρθρ. 398 Π.Κ.)

- Μείωση εκτάσεων (αρθρ. 456 Π.Κ.)

Επιπρόσθετα στοιχεία

Επειδή

• Η χώρα ΔΕΝ ανήκει στους εκάστοτε κυβερνώντες, αλλά στους πολίτες της,

Και

• Οι εκάστοτε κυβερνώντες αναλαμβάνουν να εκτελούν τις εντολές των πολιτών.

Τους κατηγορώ για κατάχρηση εξουσίας στο θέμα της παραχώρησης της εθνικής κυριαρχίας της χώρας στους δυνάστες, διότι κανένας πολίτης δεν τους έδωσε καμία άδεια για να το κάνουν.

Επίσης

• Πληρώνονται από τους πολίτες για να διασφαλίζουν την ευημερία της χώρας.

Αντ’ αυτού, οι κατηγορούμενοι, με τις ενέργειές τους προκαλούν όλο και μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα στη χώρα, έτσι ώστε να συνεχίζουν να δανείζονται υπέρογκα ποσά με τοκογλυφικά επιτόκια, έχοντας σκοπό -προσυμφωνημένο με τους δυνάστες- να διογκωθεί τόσο το χρέος ώστε να τους εκχωρήσουν -δίχως πόλεμο- δημόσια περιουσία (όπου δημόσια περιουσία βλέπε περιουσία του λαού). Έχουν πληρωθεί δε, αδρά, για να παραδώσουν τη χώρα δίχως πόλεμο στους δυνάστες.

Επίσης

• Είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν ανταποδοτικά στους πολίτες ό,τι λαμβάνουν από φόρους και εισφορές αυτών.

Αντ’ αυτού, αυτοί παρανόμως, κατασπαταλούν τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε στο κράτος (είτε παίζοντάς τα στο χρηματιστήριο, είτε κλέβοντάς τα για να γεμίζουν τους καταθετικούς τους λογαριασμούς) κι έτσι τα ταμεία μένουν άδεια, όσα χρήματα κι αν δίνουμε. Και έτσι δεν λαμβάνουμε ανταποδοτικά ως παροχές ό,τι δια νόμου δικαιούμεθα, ήτοι: δωρεάν υγεία (νοσήλια, φάρμακα), δωρεάν ΚΑΙ άριστη παιδεία, υποδομές-δρόμους (γιατί πληρώνουμε διόδια;), σύνταξη (γιατί ο συνταξιούχος τρώει από τα σκουπίδια;), πρόνοια (γιατί βρίσκονται πεταμένοι οι άστεγοι στα παγκάκια;) κα.

Τέλος

Τους κατηγορώ ως ηθικούς αυτουργούς για κάθε πολίτη της χώρας που, κατά τη διάρκεια της καταστροφικής τους πολιτική, αυτοκτόνησε.

Για όλους αυτούς τους λόγους,

Κι επειδή ως Ελληνίδα πολίτης η χώρα είναι το σπίτι μου, το οποίο σπίτι μου λεηλατούν,

Οι κατηγορούμενοι:

- διαταράσσουν την οικιακή μου ειρήνη,

- προσβάλουν την αξιοπρέπειά μου,

- προκαλούν σκάνδαλα με τις πράξεις τους,

- με δυσφημούν,

- με κλέβουν,

- λαμβάνουν παρανόμως τις παροχές μου,

- έσπρωξαν την χώρα μου σε χρεοκοπία και

- τολμούν να σκεφτούν ότι θα τους αφήσω να μειώσουν την έκταση της χώρας.

ΑΠΑΙΤΩ

Την άμεση παρέμβασή σας.

Στην περίπτωση που δεν κάνετε το χρέος σας, στην περίπτωση που δεν κάνετε την δουλειά την οποία πληρώνεστε για να κάνετε*, με νομιμοποιείτε να πάρω το όπλο και να υπερασπιστώ τα πάτρια.

Στεφανία Λυγερού

Υ.Γ. Όσον αφορά στο χαρτόσημο το οποίο δεν κατέβαλλα κατά την υποβολή της εγκλήσεώς μου, και που μου ζητάτε τώρα να to καταβάλλω, σας ενημερώνω ότι δεν έχω χρήματα, δεν πληρώνω.

* Η δουλειά του αστυνομικού είναι να διατηρεί έννομη την τάξη, η δουλειά του δικαστικού είναι να καταδικάζει τους ενόχους, η δουλειά των στρατιωτικών είναι να διαφυλάσσουν τα σύνορα της χώρας. Αν κανείς από εσάς που έχετε τον ρόλο δεν κάνει καλά τη δουλειά του, έχω κάθε δικαίωμα να πάρω εγώ το όπλο και να σκοτώσω τους προδότες.

- Το Σύνταγμα της Ελλάδας είναι ο υπέρτατος και θεμελιώδης νόμος του κράτους, της ελληνικής πολιτείας και υπερισχύει του Ευρωπαϊκού ή άλλου Συντάγματος.

- Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

- O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

- O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

- H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.
Μεγάλα στομάχια να έχετε.
Υπομονή και ψυχραιμία.
Από σήμερα θα... χορτάσουμε Μπενιζελικούς!!
Από σήμερα και στο εξής θα έχουμε πολλά... ευτράπελα!!
Πολλές νέες φάτσες μπροστά μας. Στα αυτιά μας.
Θα χορτάσουμε Μπενιζελικούς!!

Αυτούς τους τύπους που μέχρι σήμερα ήσαν στο... υπόγειο.
Που έβλεπαν τον ήλιο (της δημοσιότητας) αραιά και που.
Που άφηναν τους Άλλους... τους προεδρικούς... να εκτίθενται και να υπερασπίζονται τους κοινούς Μονοδρόμους τους.
Η αλήθεια είναι πως οι παπανδρεϊκοί ήσαν λίγο... άχρωμοι. Άγευστοι, Ξύλινοι, Χοντροκομένοι.
Ετούτοι οι Μπενιζελικοί έχουν άλλο αέρα.
Τον αέρα και την ορμή του νεοφώτιστου.
Το διακρίνεις στο λόγο τους. Τη στάση του κορμιού τους.
Το διακρίνεις στο βλέμμα τους...
Βλέμμα πεινασμένου... βλέμμα άπληστου.
Ετούτοι οι Μπενιζελικοί μιλούν με στόμφο.
Με φανατισμό Παοκτζή (sorry, πασοκτζή) εποχής ΄74.
Τότε... βύθιζαν τα ξένα Hora.
Τώρα ανέλαβαν να αποτελειώσουν τη δική τους Χώρα.
Τότε... μας "έβγαζαν" από τη λυκοφωλιά της ΕΟΚ/ΕΕ.
Τώρα έγιναν οι ίδιοι τους Λύκοι.

Λιγούρια οι Μπενιζελικοί.
Ξέρεις πόσο "στοιχίζει"... να είναι το κόμμα σου κυβέρνηση... Εξουσία και εσύ να ‘σαι στην απέξω;!
Να βλέπεις το μέλι και να σου τρέχουν τα... σάλια;!
Να ανέχεσαι κάτι σαν τη Μαριλίζα, τον Μπεγλίτη;!
Νά 'χεις υπουργό τη Μπιρμπίλη και να μην μπορείς να χτίσεις τσάκα-τσάκα σε περιοχές... natura;!
Νάχεις τον Καστανίδη προϊστάμενό σου;!

Ετούτοι οι νεοιδιοκτήτες του χαμένου ΠΑΣΟΚ μου θυμίζουν τον προ αιώνος πολιτικάντη, που υπόσχονταν να κάνει στους Ηλίθιους ψηφοφόρους γεφύρια, δρόμους και... σχολειά (κάτι σαν... ανάπτυξη!!).

Κι όταν κάποιος (κομμουνιστής θα ‘ταν) τον ρώτησε τι να τα κάνουμε τα σχολειά αφού δεν έχουμε παιδιά...; Απάντησε: "και παιδιά θα σας κάνωμεν"!!
Ετσι και τούτοι... οι Μπενιζελικοί...

Και (σκληρότεροι) Νεοφιλελεύθεροι θα γίνωμεν... αρκεί να μας στηρίζουν οι Τοκογλύφοι, οι "εταίροι", οι Πλουτοκράτες και οι Τραπεζίτες...
Για τον "άρτον" των οποίων... εργαζόμεθα!!

(Δήλωση: δεν σπούδασα ψυχιατρική. Ούτε... δικηγορική!!).

Του καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου

Συζητώντας με φίλους μου από ΟΛΗ την Ελλάδα, από Χανιά και Ηράκλειο μέχρι Καστοριά και Αλεξανδρούπολη, οι οποίοι κατά κανόνα σχεδόν ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις περισσότερες από τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 1993 που ο κ Βενιζέλος εκλέχτηκε για πρώτη φορά στη Βουλή μέχρι το 2009 αρχίζω να σχηματίζω ένα «πρωτότυπο σενάριο» για την επομένη των εσωκομματικών εκλογών της Κυριακής στο ΠΑΣΟΚ.

Οι περισσότεροι συνομιλητές μου πιστεύουν ότι ο κ Βενιζέλος θα παίξει το ρόλο του «πόλου έλξης» ανάμεσα σε πικραμένους, θυμωμένους, και τους απογοητευμένους ψηφοφόρους από τη συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ υπό την ηγεσία του κ Παπανδρέου ιδιαίτερα μετά τον Μάϊο του 2010, συναισθήματα που αντικατοπτρίζονται σε ΟΛΕΣ τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών!

Στις εκλογές του 2009 το ΠΑΣΟΚ δεν προσέλκυσε τόσους ψηφοφόρους παλιούς και νέους που να δικαιολογούν την εκπληκτική του Νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας του κ Καραμανλή, αλλά η διαφορά «παίχτηκε» από τους περισσότερους από ΕΝΑ εκατομμύριο Νέο-Δημοκράτες που ΔΕΝ ψήφισαν ΝΔ!

ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μας Κυβέρνησαν επί 38 χρόνια από την πτώση της Χούντας το 1974 μέχρι σήμερα…

Η εναλλαγή τους στην Εξουσία στηρίχτηκε πάντοτε σε μια συγκεκριμένη πολιτική και κοινωνικό-ψυχολογική έννοια την ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ των Ελλήνων ψηφοφόρων από τα έργα και τις ημέρες του Κόμματος που κατείχε την εξουσία μέχρι την παραμονή κάθε εκλογικής αναμέτρησης οπότε και το ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΑΝ.

Στην περιρρέουσα κοινωνική, πολιτική, ψυχολογική μας κατάσταση που προήλθε από την οικονομική κατάρρευση της χώρας μας, η άποψη ότι το εκλογικό σώμα θα στραφεί ενάντια στα 2 Κόμματα που αυτή τη στιγμή μας ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΟΥΝ φαίνεται ανάγλυφα στις ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ…Αυτό, όμως, που δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, έστω και εάν τα ποσοστά που δίνουν οι ερωτώμενοι προδιαγράφουν ότι τα λεγόμενα μικρά και μαζί τους τα νεότευκτα Κόμματα, είναι ότι η δημιουργία αναχωμάτων στα αριστερά για το ΠΑΣΟΚ και στα δεξιά για τη «Νέα» Νέα Δημοκρατία πολύ δύσκολα θα λειτουργήσει μπροστά στην Κάλπη που θα στηθεί σε μερικές εβδομάδες.

Ο κ Βενιζέλος «κέρδισε» τις εντυπώσεις με τις οικονομικές εξελίξεις στο Eurogroup και την μετάθεση «της ημέρας που η Ελλάδα αναπόφευκτα θα ζήσει τον οικονομικό της Αρμαγεδώνα…»

Κατάφερε να είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ υποψήφιος και για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική μας ιστορία, μετά τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμανλή και την δική του Νέα Δημοκρατία, το άλλο από τα 2 Κόμματα εξουσίας θα έχει Βόρειο- Ελλαδίτη Πρόεδρο!...

Επιτρέψτε μου να το γράψω μολονότι είναι άκομψο ως περιγραφική του ανθρώπινου (και ελληνικού χαρακτήρα) έννοια ότι «πρώτα πεθαίνουμε εμείς και μετά τα χούγια μας» οπότε και προτείνω να δούμε τα αποτελέσματα της ερχόμενης Κυριακής, το μέγεθος της συμμετοχής των κατοίκων της Βόρειας Ελλάδας, σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Πατρίδας μας στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ και μετά να σκεφθούμε το «πρωτότυπο σενάριό» μου που στηρίζεται σε πιθανές κεντρομόλους δυνάμεις στο πράσινο στρατόπεδο…

Κατά την ταπεινή μου άποψη στις ερχόμενες ΕΘΝΙΚΕΣ εκλογές μάλλον ο κ Σαμαράς και η δική του «Νέα» Νέα Δημοκρατία θα έχει περισσότερα ζόρια από τα δεξιά του από όσα ο κ Βενιζέλος και το δικό του ΠΑΣΟΚ από τα αριστερά του…

Προς αποφυγή «παρεξηγήσεων» κλείνοντας δηλώνω ότι εγώ δεν θα ψηφίσω ούτε τον κ Βενιζέλο, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε «Νέα» ΝΔ!...
Να ‘μαι πάλι. Καλά λένε η ψυχή βγαίνει το χούι όχι. Τι κάθομαι τώρα να γράψω, έχω κάτι με αξία να πω; Φοβάμαι πως όχι. Μάλλον για ψυχοθεραπεία το κάνω. Ματαιότης ματαιοτήτων, τα γραπτά μας ματαιότης.

Σάββατο 17 Μαρτίου.

Αγαπητό μου ημερολόγιο:

Όλα αρχίζουν το 2009. Τότε μια παρέα φερέλπιδων, όχι πρώτης κλάσης εξυπνάδας, νεαρών πολιτικάντηδων, με συμφέροντα και προσωπική μέχρι τότε ζωή κυρίως εκτός Ελλάδας, συνεπικουρούμενη απ’ ότι χειρότερο έχει θρέψει η ντόπια αγυρτεία, εκτέλεσε ένα συμβόλαιο οιεροομικο αν με ρωτάς πως αισθάνομαι τώρα:

Σαν το βρωμερό και κολλώδες σκατό που κόλλησε στο παπούτσι του θεϊκού κ. Βενιζέλου. Θέλει ο άνθρωπος ν’ απαλλαγεί από τη βρώμα, αλλά το σκατό δεν λέει να ξεκολλήσει. Άλλο παπούτσι δεν έχει ο καημένος και περιφέρεται με τ

Αγαπητό ημερολόγιο αν με ρωτάς πως αισθάνομαι τώρα:

Σαν το βρωμερό και κολλώδες σκατό που κόλλησε στο παπούτσι του θεϊκού κ. Βενιζέλου.
Θέλει ο άνθρωπος ν’ απαλλαγεί από τη βρώμα, αλλά το σκατό δεν λέει να ξεκολλήσει.
Άλλο παπούτσι δεν έχει ο καημένος και περιφέρεται με την βρώμα ανά τας Ευρώπας, απολογούμενος στους εταίρους.


Ή για να είμαι ακριβής, έτσι με κάνει να αισθάνομαι ο μεσιανικότατος κ. υπουργός. Ή για να είμαι απόλυτα ακριβής, έτσι ακριβώς μου φέρεται, ο θέλω να γίνω χαλίφης στη θέση του χαλίφη, αξεπέραστος ρήτωρ.
Δεν λέω τίποτ’ άλλο, αφού μόλις πρόσθεσα και την αχαριστία στα τόσα ελαττώματα μου. Τι άλλωστε να πω, τα έχει πει όλα ο έτερος, των πάλαι ποτέ, super sumo αντιπροέδρων.


Αγαπητό ημερολόγιο αν με ρωτάς τι κάνω:

Πάω από το 2010 κάθε μήνα στη τράπεζα, παίρνω όλα τα λεφτά και τα κρύβω σπίτι. Μήπως έρθει η δραχμή ντε, ν’ αγοράσω τίποτα κοψοχρονιά. Βέβαια σύντομα άρχισα να βρίσκω λιγότερα στην τράπεζα και έτσι ξόδευα από τα κρυμμένα. Προσφάτως στη τράπεζα βρίσκω όσα μου χρειάζονται για τις 12 πρώτες μέρες του μήνα, τα κρυμμένα σχεδόν τελείωσαν και μια ανατριχίλα μου περνάει την ραχοκοκαλιά. Να δεις ρε πούστη, ούτε εγώ θα τη γλυτώσω…

Αγαπητό ημερολόγιο αν με ρωτάς τις πταιει:

Θα έλεγα το ότι ζω σε ένα από τα πιο ευλογημένα μέρη του πλανήτη, αλλά σκέφτομαι σαν κλέφτης και τραμπούκος.
Μέχρι πρόσφατα οι ‘φίλοι’, που θέλουν φυσικά το μερίδιο από αυτόν το πλούτο, δεν με είχαν διαβάσει σωστά.
Ερχόντουσαν με τσαμπουκά.
Και κει τη πάταγαν, σκόνταφταν στο DNA μου που γράφει δεν ζω με λουρί. Πήρα και δεν θέλω άλλο.
Προτιμώ να πεθάνω στ’ αγριοβούνια παρά να σκύψω.


Τώρα όμως ήρθαν διαβασμένοι. Πόνταραν στην νοοτροπία του κλέφτη, του τραμπούκου μάγκα που του ανήκουν όλα. Και μου πήραν τα σώβρακα. Μου έβαλαν καπίστρι, όχι μόνο λουρί. Βέβαια βοήθησαν ουσιαστικά και τα παλικάρια που σου είπα στην αρχή, χωρίς αυτά δουλειά δεν γινότανε…

Αγαπητό ημερολόγιο αν με ρωτάς τι μέλει γενέσθαι:

Τίποτα. Απολύτως!!!. Ανακατεύουμε πάλι τη τράπουλα, με τα ίδια σημαδεμένα χαρτιά. Η ανάγκη μας όμως, δεν είναι καν για καινούργια χαρτιά, αλλά να σταματήσουμε να παίζουμε τράπουλα.
Οι πιο πολλοί αδυνατούμε να καταλάβουμε (ή να παραδεχτούμε) τι ακριβώς συμβαίνει, και πάμε ήσυχοι στο κρεβάτι, με υπνωτικό τα δελτία των 8.
Όσοι καταλαβαίνουμε κάτι, απλά αδιαφορούμε ή το χείριστο, κοιτάμε πως θα επωφεληθούμε.
Δυστυχώς παρά τα πολλά καλά της φυλής, η ελλειμματική μας παιδεία έχει κάνει τρομερό κακό και συνεχίζει ακάθεκτη.


Ξέχασα να σου πω αγαπητό ημερολόγιο. Έριξα μια ματιά στη κρυστάλλινη σφαίρα μου. Μια φωνή απόκοσμη με ρώτησε.

Πες μου κοπρίτη τι βλέπεις στον καιρό σου;

Βλέπω την Ελλάδα που αγάπησα, με μισθούς Λετονίας και κόστος ζωής Ολλανδίας.
Βλέπω τον ανθό του Ελληνισμού να μεταναστεύει.

Βλέπω μια χώρα γερόντων που πηγαίνουν στα ΑΤΜ για τη σύνταξη - βοήθημα, να γυρίζουν τσακισμένοι και ληστευμένοι στο σπίτι τους.

Βλέπω νέους όλων των πατρίδων και των θρησκειών, να δουλεύουν μαζί με τους νέους Έλληνες που έχουν απομείνει, σαν σκλάβοι, σε πολυεθνικές του τουρισμού, της ενέργειας και της μεταπώλησης. Πρώτα όμως βλέπω θερμούς ρήτορες, να πουλάνε το ίδιο παραμύθι σε διαφορετικές συσκευασίες.

Βλέπω απελπισμένους, χωρίς όνειρα, άδειους ανθρώπους, να σώζονται και να ξανασώζονται, από τους ίδιους αμετανόητους επαγγελματίες σωτήρες, που ξέρουν άριστα να σώζουν μόνο τον εαυτό τους.

Αλλά δεν φοβάμαι. Ο Θεός της Ελλάδας, πάλι σκορπίζει τον σπόρο του Ελληνισμού σε όλη τη γη.

Δεν φοβάμαι, μόνο λυπάμαι και ντρέπομαι. Ντρέπομαι…

Έλληνας με κατάθλιψη
Με την υπογραφή του Χρήστου Ροζάκη αλλά και του Κύπριου Λουκή Λουκαΐδη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαωμάτων κατακεραυνώνει την χώρα μας για θέματα που σχετίζονται με την «μακεδονική» και «τουρκική» μειονότητα.

Του Χρήστου Μπόκα

Ένας Έλληνας που στο παρελθόν έχει διατελέσει Υπουργός Εξωτερικών πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στο μπαράζ καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος της χώρας μας για θέματα που σχετίζονται με την «μακεδονική» και την «τουρκική» μειονότητα στην Ελλάδα.

Μία σειρά καταδικαστικών αποφάσεων του…. Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), οι οποίεςκατακεραυνώνουν την Ελλάδα για την άρνησή τους να αναγνωρίσει «μακεδονικούς» και «τουρκικούς» συλλόγους στην Ελλάδα, φέρει φαρδιά πάτιά την υπογραφή του κ. Χρήστου Ροζάκη, εκλεκτού του κ. Κώστα Σημίτη, ο οποίος το 1996 τον έχρισε υφυπουργό Εξωτερικών στην κυβέρνησή του.

Ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι ως κυβερνητικό στέλεχος προάσπιζε τα εθνικά μας συμφέροντα και έδινε μάχη για τις Ελλήνικές θέσεις στο εξωτερικό, σήμερα ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρωταγωνιστεί στις καταδίκες της Ελλάδας, για θέματα μάλιστα για τα οποία και ο ίδιος διαμόρφωνε πολιτική ως υφυπουργός Εξωτερικών.

Με την ψήφο του, αλλά και με αυτή του Κύπριου προέδρου του ΕΔΑΔ κ. Λουκή Λουκαΐδη, το Δικαστήριο του Στρασβούργου δικαίωσε ομόφωνα τους «Μακεδόνες» της Φλώρινας και τους «Τούρκους» της Θράκης σε τρεις τουλάχιστον περπτώσεις.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις μάλιστα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν είναι μία απλή, τυπική διαδικασία, καθώς, σύμφωνα με έγκυρους νομικούς, επηρεάζει την στάση άλλων κρατών στα Ελληνικά εθνικά ζητήματα.

Χαρακτηριστική, άλλωστε, είναι η περίπτωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών (Στέιτ Ντιπάρτμεντ), το οποίο όλα τα προηγούμενα χρόνια στις αναφορές του για την Ελλάδα χαρακτήριζε τη μειονότητα της Θράκης «μουσουλμανική», ενώ τώρα «τουρκική«, παραπέμποντας, μεταξύ άλλων, και στις συγκεκριμένες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

«Μακεδονική» μειονότητα

Οκτώβριος του 2005 και η οκταμελής σύνθεση του 1ου Τμήματος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του οποίουπροεδρεύει ο Κύπριος ευρωδικαστής κ. Λουκαΐδης και στο οποίο συμμετέχει ως μέλος και εισηγητής ο Έλληνας ευρωδικαστής κ. Ροζάκης, εκδικάζει την υπόθεση του σωματείου «Ουράνιο Τόξο», το οποίο δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή της Φλώρινας και μάχεται για την αναγνώριση «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα.

Το «Ουράνιο Τόξο» προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατηγορώντας το Ελληνικό κράτος, επειδή οι Ελληνικές αρχές υποχρέωσαν την οργάνωση νακατεβάσει επιγραφή που είχε αναρτηθεί στη λεγόμενη «μακεδονική» γλώσσα και η οποία έγραφε «Βίνο – Ζίτο -Λερίνσκι Κομιτέτ».

Η φράση αυτή, σύμφωνα με τις επίσημες παρατηρήσεις του υπουργού Εξωτερικών που κατατέθηκαν στο ΕΔΑΔ για την συγκεκριμένη υπόθεση, «χρησιμοποιήθηκεκατά την εποχή του εμφυλίου πολέμου στη Μακεδονία από τους επιδιώκοντες να στραφούν κατά της Ελληνικής επικράτειας και να καταλάβουν τη Φλώρινα. Η έκφραση «Βίνο – Ζίτο» προκαλεί άμεσους συνειρμούς στους κατοίκους της περιοχής, καθώς υπήρξε σύνθημα μιας εποχής που οδήγησε σε διχασμό και δεινά».

Αν και με βάση όλες τις διεθνείς συνθήκες δεν τίθεται θέμα «μακεδονικής»μειονότητας στην Ελλάδα, ο κ. Ροζάκης, ο κ. Λουκαΐδης και οι υπόλοιποι δικαστέςδικαιώνουν ομόφωνα το «Ουράνιο Τόξο»!

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε ομόφωνα την χώρα μας (με την υπογραφή του πρώην Έλληνα υφυπουργού Εξωτερικών φαρδιά πλατιά στην απόφαση), σημειώνοντας παράλληλα ότι «Ουράνιο Τόξο» είναι νόμιμο σωματείο που ως στόχο έχει την υπεράσπιση της «μακεδονικής» μειονότητας που ζει στην Ελλάδα»!

Αυτό ακριβώς ήταν και το σημείο της απόφασης που ανησύχησε τους Έλληνες διπλωμάτες, οι οποίοι αναφέρουν ότι «με αυτό το τρόπο επικυρώνεται η ύπαρξη «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα».

Ενδεικτικό επίσης της στάσης των κυρίων Λουκαΐδη και Ροζάκη στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι υποχρέωσαν την Ελλάδα να καταβάλει αποζημίωση στους εκπροσώπους του «Ουράνιου Τόξου» ύψους 35.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση δύο εκ των μελών του Δικαστηρίου.

Προστασία στα όργανα ανθελληνικής προπαγάνδας

Οι συγκεκριμένοι ευρωδικαστές όμως έχουν στοβιογραφικό τους και άλλες καταδικαστικές αποφάσεις για την χώρα μας.

Συγκεκριμένα, στις 13 Ιουλίου του 2006 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο οποίο προήδρευε ο κ. Λουκαΐδης και συμμετείχε ως μέλος ο κ. Ροζάκης, αποφάσισε ομόφωνα ότι η χώρα μας παραβίασε το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης (δικαίωμα ελευθερίας στη συνείδηση και στην θρησκευτική πίστη). Η υπόθεση αφορούσε στην περίπτωσητου αποκαλούμενου «ψευδομουφτή» Ξάνθης Μεχμέτ Εμίν Αγά, ο οποίος είχε εκλεγεί μουφτής από το μειονοτικό σώμα, αλλά δεν είχε αναγνωριστεί από το Ελληνικό κράτος.

Τα Ελληνικά Δικαστήρια είχαν διώξει ποινικά επτά φορές τον «ψευδομουφτή» για αντιποίηση αρχής και τον είχαν καταδικάσει επειδή εξέδωσε ανακοινώσεις θρησκευτικού περιεχομένου χωρίς να έχει επίσημα την ιδιότητα του μουφτή.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όμως, είχε αντίθετη άποψη καικαταδίκασε την Ελλάδα. Όπως αναφέρουν διπλωμάτες του υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Ροζάκης από την εμπειρία του ως υφυπουργός στο ίδιο υπουργείο θα έπρεπε να γνωρίζει ότι οι «»ψευδομουφτήδες» της Ξάνθης και της Κομοτηνής, όπως και οι περισσότεροι «τουρκικοί» σύλλογοι της Θράκης, συντάσσονται στην γραμμή του τουρκικού προξενείου της περιοχής προβάλλοντας την τουρκική προπαγάνδα, χωρίς να έχουν καμία σχέση με θρησκευτικά και πνευματικά καθήκοντα».

Χαρακτηριστικός είναι άλλωστε ο πύρινος λόγος του σημερινού «ψευδομουφτή» Ξάνθης Αχμέτ Μετέ όπως παρουσιάζεται στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το «Θέμα», στο οποίο αποκαλεί τους Έλληνες «γκιαούρηδες»,υποδεικνύει προς τη μειονότητα πως «ο τούρκος μόνο με τούρκο μπορεί να γίνει φίλος» και την καλεί να ακολουθήσει το σύνθημα «τουρκική ψήφος σε τούρκο«.

Οι καλύτεροι σύμμαχοι των… Τούρκων

Το δίδυμο των ευρωδικαστών, όμως, φαίνεται ότι έχειεξελιχθεί σε ….. δήμιο για την Ελλάδα. Πριν από λίγες εβδομάδες η επταμελής σύνθεση του 1ου Τμήματος, του οποίου προήδρευε ο κ. Λουκαΐδης και συμμετείχε ο κ. Ροζάκης, καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του δικαιώματος του «συνεταιρίζεσθαι» (άρθρο11 της Ε.Σ.),επειδή τα δικαστήρια της χώρας μας αρνούνται από το 1995 να αναγνωρίσουν τη νόμιμη σύσταση του σωματείου «Σύλλογος Νεολαίας Μειονότητας Έβρου».

Τα Ελληνικά δικαστήρια είχαν επικαλεστεί ότι ο σκοπός τηςίδρυσης του συλλόγου, όπως αναφέρεται στο καταστατικό του, είναι «η εκπαίδευση των νέων στης παραδόσεις της «τουρκικής» μειονότητας». Το γεγονός αυτό και σύμφωνα με την συνθήκη της Λοζάνης που μιλά για θρησκευτική – μουσουλμανική και όχι εθνική – τουρκική μειονότητα προκαλεί σύγχυση και δημιουργεί την εντύπωση ότι υπήκοοι ξένης χώρας, και συγκεκριμένα τουρκικής εθνικότητας, κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.

Οι ευρωδικαστές όμως είχαν και πάλι αντίθετη άποψη. Τοσκεπτικό της καταδικαστικής απόφασης αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι αληθινός σκοπός του σωματείου είναι να προωθήσει την ιδέα ότι υπάρχει τουρκική εθνική μειονότητα στην Ελλάδα, αυτό δεν αποτελεί απειλή προς τη δημοκρατική κοινωνία».

Τα μέλη μάλιστα του συγκεκριμένου συλλόγου υποστήριξαν ενώπιον του ΕΔΑΔ ότι η Συνθήκη της Λοζάνης δεν απαγορεύει στα μέλη των μειονοτήτων να αυτοπροσδιορίζονται με το επίθετο «τούρκοι».

Η απόφαση αυτή, όμως, σύμφωνα με έγκυρους νομικούς,θέτει ευθέως θέμα συλλογικού και όχι μόνο ατομικού εθνικού προσδιορισμού. Με άλλα λόγια, ανοίγει τον δρόμο για την επίσημη ανγνώριση εθνικής «τουρκικής» μειονότητας στην Ελλάδα.

Επιπλέον, προσθέτουν, δείχνει και την πορεία που θα έχει η εκδίκαση της προσφυγής μουσουλμάνων κατοίκων της Ξάνθης κατά των αποφάσεων ελληνικών διακαστηρίων να εγγράψουν ως νόμιμη την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης».Ότι δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα δικαιώσει την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης».

Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι

«Θρίαμβος των (σ.σ.:αυτοαποκαλούμενων) Τούρκων της Δυτικής Θράκης με τη βοήθεια του κ. Ροζάκη και του κ. Λουκαΐδη» :αυτά αναφέρει στην ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης(ΕΟΤΔΘ) μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να δικαιώσουν τον «Σύλλογο Νεολαίας Μειονοτήτων Έβρου». Προσθέτουν μάλιστα ότι «η Ελλάδα θα αναγκαστεί να αναγνωρίσει την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης«, καθώς και ότι η «απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την δικαίωση και άλλων μειονοτήτων σε όλη την Ελλάδα».

Εντυπωσιακές επίσης είναι και οι δηλώσεις του προέδρου της ΕΟΤΔΘ κ. Χαλίτ Χαμπίπογλου πουευχαριστεί τον κ. Χρήστο Ροζάκη και τον κ. Λουκή Λουκαΐδη, αναφέροντας ότι » το γεγονός ότι οι πρωταγωνιστές της απόφασης ήταν ένας Έ λληνας και ένας Ελληνοκύπριος ευρωδικαστής δείχνει ξεκάθαρα πόσο δίκιο έχουν οι τούρκοι της Δυτικής Θράκης». Συμπληρώνει μάλιστα πως » η Ελλάδα πλέον είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίσει την τουρκική ταυτότητα της μειονότητας».

Χρήστος Ροζάκης

Ο εκλεκτός του Σημίτη που «κρέμασε» την Ελλάδα


Κι όμως στον άνθρωπο που υποστηρίζει ότι η μειονότητα της Θράκης πρέπει να αναγνωριστεί είχαμε αναθέσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας μας ως υφυπουργός Εξωτερικών.

Εμφανίστηκε στο προσκήνιο στις 25 Σεπτεμβρίου του 1996, όταν ο τότε πρωθυπυργός κ. Κώστας Σημίτης τον έχρισε ως υφυπουργό Εξωτερικών.

Η αμοιβαία εκτίμηση των δύο ανδρών καθώς και η ιδιότητά του ως καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτέλεσαν το εισιτήριο για την αναρίχησή του στον υπουργικό θώκο.

Διέγραψε, όμως, σύντομη σταδιοδρομία, καθώς η «ασυμφωνία» χαρακτήρων με τον τότε υπουργό κ. Θεόδωρο Πάγκαλο τον οδήγησε σε παραίτηση έπειτα από πέντε μήνες. Ωστόσο δεν έμεινε χωρίς δουλειά, καθώς λίγους μήνες μετά η κυβέρνηση τον έστειλε στο Στρασβούργο ως ευρωδικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Ο λόγος για τον κ. Χρήστο Ροζάκη, τον Έλληνα ευρωδικαστή και αντιπρόεδρο σήμερα του ΕΔΑΔ, ο οποίος ως φαίνεται έχει εξελιχθεί σε δήμιο της χώρας μας, ιδιαίτερα σε θέματα μειονοτήτων.

Πως όμως δικαιολογείται το γεγονός ένας άνθρωπος που έχει διετελέσει στο παρελθόν υφυπουργός Εξωτερικών, επιφορτισμένος με την προάσπιση των εθνικών ζητημάτων της χώρας και γνώστης της μειονοτικής πραγματικότητας, να καταδικάζει την Ελλάδα η οποία δεν αναγνωρίζει «μακεδονικούς» συλλόγους στη Φλώρινα και «τούρκικους» στη Θράκη;

Ή τουλάχιστον – όπως αναρωτιούνται νομικοί και διπλωματικοί κύκλοι - γιατί ο κ. Ροζάκης δεν ασκούσε το δικαίωμα της εξαίρεσής του από τις συγκεκριμένες υποθέσεις ώστε όσοι «βλέπουν» «τουρκική» και «μακεδονική» μεινότητα στην Ελλάδα να μην επικαλούνται αποφάσεις που τους δικαιώνουν, και μάλιστα από έναν άνθρωπο που έχει διατελέσει υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας;

Καθολική άποψη είναι ότι » ο κάθε ευρωδικαστής σκέπτεται και συμπεριφέρεται ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».Σύμφωνα όμως με όσους γνωρίζουν τις απόψεις του κ. Ροζάκη δεν θα περίμεναν διαφορετική τοποθέτηση από τον Έλληνα ευρωδικαστή και υπέρμαχο του σχεδίου Ανάν για το Κυπριακό.

Ο ίδιος είχε άλλωστε δηλώσει πως η υπουργοποίησή του είχε και ένα αρνητικό επακόλουθο, ότι δηλαδή του αφαιρέθηκε η δυνατότητα κριτικής παρέμβασης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρέμβασης, όπως η δημοσίευση μελέτης σε ξένα επιστημονικά έντυπα με τίτλο «Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων στην Ελλάδα», στο οποίο εκφράζει τια απόψεις του για την κατάσταση των μειονοτήτων στη χώρα μας.

Ορισμένες από τις προσωπικές απόψεις του κ. Ροζάκηπου παραθέτονται στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρουν:«Όσον αφορά τους τουρκόφωνους μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης, είναι σαφές ότι πληρούν τους όρους για να χαρακτηριστούν εθνοτική ομάδα».

Με άλλα λόγια δηλαδή ο κ. Ροζάκης θεωρεί πω η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης πρέπει να αναγνωριστεί ως «τουρκική».

Για να στηρίξει μάλιστα τη συγκεκριμένη του άποψη, επιχειρηματολογεί λέγοντας ότι «η Συνθήκη της Λοζάνης δεν καθορίζει κατ’ ανάγκη τη φύση της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής» - επιχείρημα όμοιο με αυτό που προβάλλουν τα τελευταία χρόνια οι «τουρκικοί» σύλλογοι της Ξάνθης και της Κομοτηνής για να υπερασπιστούν τη νομιμότητά τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον συγγραφέα του άρθρου και ενάντια στη κρατούσα αντίληψη, «στην Ελλάδα υπάρχει σλαβοφωνη μειονότητα». Προσθέτει μάλιστα ότι «Σλαβόφωνοι μοιράζονται κοινή εθνοτική καταγωγή με τους γειτονικούς πληθυσμούς στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας».

Να τους χαιρόμαστε...!
Mετάφραση από το ιστολόγιο Land Destroyer

να έθνος μπορεί να επιζήσει παρά την ύπαρξη αφρόνων μεταξύ των πολιτών του. Μπορεί να επιζήσει ακόμη και παρά την ύπαρξη υπερφιλόδοξων στο έδαφός του.

Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει όταν συντελείται προδοσία στο εσωτερικό του.

Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο απειλητικός, αφού είναι αναγνωρίσιμος και κρατάει στα χέρια τη σημαία του, χωρίς να την κρύβει.

Αντίθετα, ο προδότης κινείται ελεύθερα ανάμεσα σε όλους όσους βρίσκονται εντός των τειχών.

Οι ύπουλοι ψίθυροί του ακούγονται σαν θρόισμα φύλλων που σκορπά ο άνεμος από τα ταπεινά σοκάκια μέχρι τις αίθουσες των κυβερνητικών κτιρίων.

Ο προδότης δεν μοιάζει με προδότης.

Μιλάει με γλώσσα οικεία προς τα θύματά του.

"Ενδύεται" την έκφραση του προσώπου τους και αναπαράγει τα επιχειρήματά τους.

Εκμεταλλεύεται ό,τι μικροπρεπές φωλιάζει βαθιά στην ψυχή όλων των ανθρώπων.

Διαβρώνει σε σημείο αποσύνθεσης την ψυχή ενός έθνους.

Εργάζεται μυστικά και μέσα στην ανωνυμία, στα σκοτεινά, για να υπονομεύσει τα θεμέλια της πολιτείας του, κάνοντας τους στυλοβάτες της να τρίζουν.

Μολύνει το πολιτικό σώμα της χώρας του, έτσι ώστε να του αφαιρέσει τη δυνατότητα κάθε μορφής αντίστασης.

Από έναν δολοφόνο έχει λιγότερα να φοβάται κανείς.

Ο προδότης είναι η αληθινή μάστιγα".

-- Μάρκος Τούλιος Κικέρωνας (106-43 π.Χ)Είμαι ένας από τους χιλιάδες που δεν ανήκαν σε "μαντρί"... που δεν ήταν οπαδοί και "πρόβατα" κανενός από εσάς! Που, θέλω να πιστεύω, ότι μπορούσαν να βλέπουν τα πράγματα λίγο πιο αποστασιοποιημένα και σφαιρικά και να γελάνε ακόμη με την ηλιθότητά σας και τη βλακεία των οπαδών σας που από κομματική τύφλωση έβλεπαν ό,τι αηδία τους σερβίρατε ως "ευφυΐα"!!!

Τόσα χρόνια, με την ακατάσχετη μπουρδολογία και το αβαντάρισμα των ΜΜΕξαπάτησης που σας προωθούσε για να κάνει τη δουλειά του και να εξασφαλίζει τα συμφέροντά του, καταφέρνατε να κοροϊδεύετε κόσμο και κοσμάκη... Ενίοτε εξαγοράζατε κιόλας πότε με κανένα ρουσφετάκι, πότε με κανένα διορισμό, πότε με χρήμα που ρίχνατε σε συγκεκριμένους... Ακόμη το κάνετε αυτό το παιχνιδάκι μόνο που ο κορβανάς έχει μικρύνει αισθητά και δε μπορείτε να επιβληθείτε πια σε τόσους...


Τον τελευταίο καιρό, με χαρά και ικανοποίηση ομολογώ, παρακολουθώ τον πανικό σας! Έναν πανικό που δε θυμάμαι να είχε ξαναγίνει τόσο εμφανής, νιώθοντας καλά προστατευμένοι από τη διεφθαρμένη "δικαιοσύνη" που είχε (και έχει) αναλάβει να κουκουλώνει και να καταχωνιάζει οτιδήποτε θα μπορούσε να αναδείξει τις πολύχρονες απάτες σας, μίας "δικαιοσύνης" συνδιαπλεκόμενης που αποτελούσε (και αποτελεί) το δεξί σας χέρι στη λεηλασία και το "πλυντήριο" για τις βρωμιές των ντόπιων αφεντικών σας...


Όσο το σύστημά σας λειτουργούσε σε απόλυτη συνεργασία και το χρήμα έρεε άφθονο, μπορούσατε να κρατάτε και την πλειοψηφία από το πόπολο σε ύπνωση και καταστολή και μακρυά από τις συνωμοσίες σας σε βάρος του, λόγω αδιαφορίας που του την εξασφαλίζατε με μία δανεική πλασματική ευφορία...

Τώρα που το σύστημά σας καταρρέοντας έγινε και άπληστο και αδηφάγο και η στρόφιγγα που εξασφάλιζε την αδιαφορία του πόπολου έκλεισε, τώρα που η ίδια η κομπίνα για την οποία τόσα χρόνια δουλεύατε αποκαλύπτεται... έχετε αρχίσει να τρέμετε!
Το μόνο όπλο που σας έμεινε πλέον είναι αυτό του εκφοβισμού των Ελλήνων πολιτών και των απειλών! Είναι άλλωστε γνωστό το "φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης"!

Με χαρά διαπιστώνω τον τελευταίο καιρό να την κοπανάνε τα "πρόβατα" από το "μαντρί" σας και τους κάθε λογής "τσοπάνηδες" να τρέχουν να σώσουν ό,τι μπορούν είτε μέσω φόβου και απειλών είτε μέσω πολλαπλασιασμού των "μαντριών" ώστε να μπερδευτεί το κοπάδι και πάλι να το βάλετε στο χέρι! Θέλω να πιστεύω (και φαίνεται και από το γενικότερο κλίμα) ότι όχι μόνο δεν ξεγελάτε πλέον κανέναν αλλά γελοιοποιείστε όλο και περισσότερο και αυτό θα βοηθήσει και άλλα "πρόβατα" να την κοπανήσουν και να συνειδητοποιήσουν τι ωραία που είναι να απολαμβάνεις και να κρίνεις τη ζωή ελεύθερα χωρίς αρρωστημένες ιδεοληψίες...

Σας βλέπω και γελάω!!! Γελάω με όλους τους "τσοπάνηδες" που τρέχουν αλλόφρονες, κατασκευάζουν "εχθρούς" που θα φάνε τα "πρόβατα" που θα ξεφύγουν και πρέπει άμεσα να γυρίσουν στη "στάνη" τους... Στάνη να 'ναι και ό,τι να 'ναι!!! Δεξιά, κεντρώα, αριστερή, παλιά, καινούργια από παλιά φθαρμένα υλικά, κόμμα, απόκομμα,
κομματίδιο... αρκεί να είναι μία από αυτές που θα βοηθήσουν το σύστημα να ορθοποδήσει και να συνεχίσει το καταστροφικό του έργο μέχρι να υλοποιηθεί η κομπίνα που θα "δεθούν" όλα...

Ευτυχώς για τα πρώην "πρόβατα", φαίνεται πλέον ολοκάθαρα και πόσο απατεώνες είστε και τι ρόλο παίζουν τα κωλοκάναλα της διαφθοράς και της διαπλοκής... Και κάθε μέρα διαπιστώνω ότι τα εκτός μαντριού "πρόβατα" πολλαπλασιάζονται, τα ΜΜ Εξαπάτησης επιτέλους έχουν την αναγνώριση που τους αξίζει (μηδενική!) και οι "τσοπάνηδες" προσπαθούν να πείσουν για την "κυριαρχία" τους παριστάνοντας ότι δεν τρέχει τίποτα και ότι έχουν τον έλεγχο!!!


Κι όμως, μας έχει πάρει η μπόχα από τα χεσμένα σώβρακα που καθημερινά αλλάζετε παριστάνοντας τους "αγέρωχους ηγέτες" θλιβερών θιάσων μίας θλιβερής πλέον πραγματικότητας!Όχι μόνο δεν είναι ικανά να μας τρομάξουν τα καμώματά σας, αλλά και ο τελευταίος αδιάφορος έχει καταλάβει ότι η χώρα βρίσκεται υπό κατοχή ντόπια και ξένη και έμμεση αναστολή του συντάγματος, αφού δεν τολμάτε ούτε να το ομολογήσετε όπως έκανε ο προκάτοχός σας σε ανάλογη κατάσταση Παπαδόπουλος!

Έτσι κάνετε αναστολή του συντάγματος απειλώντας τον Ελληνικό λαό και προσπαθώντας να τον παρασύρετε στο "ορόσημο" της 25ης Μαρτίου, ώστε ή φοβούμενος να κάτσει σπίτι του και να δηλώνετε μετά ότι "ο Ελληνικός λαός αποδέχεται και νομιμοποιεί τις πρακτικές σας και το ξεπούλημα" ή, αν δεν κάτσει σπίτι του να φοβηθεί τους μπάτσους όλων των υπηρεσιών που διαφημίζετε ότι θα αμολήσετε για να τον εμποδίσουν και να τον προπηλακίσουν ώστε, ει δυνατόν, να μη φτάσει στην παρέλαση!!!


Από τον πανικό σας έχετε ονομάσει τον Ελληνικό λαό, του οποίου την κυριαρχία και την εξουσία έχετε σφετεριστεί, "εσωτερικό εχθρό" και τον απειλείτε ολοφάνερα πλέον! Και ποιοι το κάνουν αυτό...; Ένα τσούρμο απατεώνες που πραξικοπηματικά κατέλαβαν την εξουσία και ξεπουλάνε τη χώρα!!! Ένα τσούρμο απατεώνες που οι μόνοι που μπορούν να στηρίξουν την εξουσία τους είναι τα σκυλιά που έχουν αναλάβει τη φύλαξή τους!!!


Μόνο που πλέον ο καθένας διαλέγει στρατόπεδο και δεν υπάρχει μέση λύση και επιλογή ισορροπιών... Ή τίθεται με τον Ελληνικό λαό απέναντι στους προδότες ή στέκεται δίπλα τους να τους προστατεύσει και γίνεται εχθρός του Ελληνικού λαού, άρα θα ακολουθήσει τους προδότες που φυλάει και στην τιμωρία τους... Και η τιμωρία για τους προδότες είναι μόνο μία!


Βλέποντας τα πρόβατα που σας εγκαταλείπουν να φτάνουν πολλές φορές να είναι πιο εξοργισμένα και από εμένα και τους ομοίους μου που ξέραμε τι κουμάσια είσαστε, δε μπορώ να σας περιγράψω τη χαρά μου! Κάποια είναι ακόμα ζαλισμένα, κάποια πιο δειλά και επιφυλακτικά στις αντιδράσεις τους μετά τόσα χρόνια αποβλάκωσης... τελικά όμως φαίνεται ότι η οργή τους θα επικρατήσει και όσες στρατιές και αν κατεβάσετε θα πάθετε αυτό που σας πρέπει!


Δε μένει παρά να συνειδητοποιήσουν ότι όχι μόνο δεν έχετε καμία δύναμη αλλά αυτό που θεωρούσαν δύναμή σας αυτοί σας το έδιναν και ήρθε η ώρα να σας το πάρουν πίσω! Και αφού δεν καταλαβαίνετε τόσο καιρό με το καλό και έχετε το θράσος να πουλάτε τσαμπουκά σε αυτούς που έπρεπε να υπηρετείτε, ήρθε η ώρα να το καταλάβετε με το άγριο! Και οι πραίτωρές σας μπροστά σε ένα ογκώδες πλήθος είναι αδύναμοι... Και αν είναι διατεθειμένοι να θυσιαστούν για να φυλάξουν προδότες ας το πράξουν... Θα πάθουν και αυτοί ό,τι τους αξίζει!!!


Ο Ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι από τη στιγμή που σας κατάλαβε και έπαψε να είναι το "πρόβατό" σας έγινε εχθρός σας! Και βάσει αυτού να δράσει όπως το σύνταγμα ορίζει για τους σφετεριστές της λαϊκής κυριαρχίας... "Με κάθε τρόπο και κάθε μέσο"!!!
Τώρα που ο εχθρός είναι γνωστός και κανείς δε μπορεί να μας παραπλανήσει όσα σκουπίδια και αν πετάξει και μας σερβίρει ως "αποκάλυψη" και "είδηση" μέσω του μηχανισμού της προπαγάνδας... ο στόχος που πρέπει όλοι όσοι νοιαζόμαστε για τον τόπο μας και το μέλλον μας να στοχεύσουμε έχει ονοματεπώνυμα... Και όλοι γνωρίζουν ότι αν κόψεις το κεφάλι αχρηστεύονται και τα πλοκάμια ή ότι μαζί με το σάπιο φεύγουν και τα σκουλήκια!

Με όπλο λοιπόν την επιταγή του συντάγματος (άρθρο 120) πρέπει και οφείλουμε να δράσουμε όλοι για την ανατροπή της χούντας σας και την απαλλαγή μας από φαντασιόπληκτους καβαλημένους, ώστε να ξαναπάρουμε τη χώρα μας πίσω και να τινάξουμε τη μπάνκα (συνολικά) στον αέρα!!!


Θα αρχίσουμε από αύριο ώστε στις 25 Μαρτίου να προλάβουμε αντί να μας σύρετε... να γιορτάζουμε ήδη τα επινίκεια και την απελευθέρωσή μας!!!
Θα μας βρίσκετε παντού μπροστά σας... θα τρέμετε σε κάθε σας βήμα! Ήδη τρέμετε αλλά δεν έχετε ιδέα ακόμη τις σας περιμένει...

Παραδίδετε τη χώρα με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου! Ούτε η χούντα δεν υπέγραψε τόσα φασιστικά διατάγματα!!!

Θέλω να πιστεύω ότι ο Ελληνικός λαός βρίσκεται πλέον σε καλό δρόμο, σας έχει καταλάβει και θα πράξει όπως οφείλει για την αξιοπρέπειά του και το μέλλον του...
Θα δηλώσει σύσσωμος αυτό που από καιρό δηλώνει αλλά τώρα που δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια θα το δηλώσει πιο αποφασιστικά: "Δεν είμαι το πρόβατό σας... Είμαι ο εχθρός σας!"

Το φόβο μας να 'χετε, σκουλήκια!!! Και εσείς και τα εξωθεσμικά και έξωθεν αφεντικά σας!!!