Top Social Icons

Menu Right

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Η κατηγορια που επιλεξατε...

26 Ιαν 2012

Ανθρώπινες ζωές αλλά και εκατομμύρια ευρώ «καίγονται» καθημερινά στις «πίπες» (ορολογία για τις εξατμίσεις των αεροσκαφών) των ελληνικών μαχητικών, σε έναν άτυπο πόλεμο που έχει ξεκινήσει το 1974 και κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει και με ποιο τρόπο.

Οι λέξεις παραβίαση και παράβαση έχουν μπει στην καθημερινή ζωή μας, σε σημείο πλέον να μην εντυπωσιάζει αν τα νούμερα που ακολουθούν τις λέξεις δεν είναι διψήφια. Το «φρούτο» των παραβάσεων και παραβιάσεων πρωτοεμφανίστηκε στη χώρα μας από την Τουρκία το 1974 όταν τα τουρκικά μαχητικά για πρώτη φορά πέταξαν στο χώρο ευθύνης της Ελλάδας χωρίς να καταθέσουν σχέδια πτήσης και στη συνέχεια παραβίασαν και τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Εκτοτε σερβίρεται σχεδόν καθημερινά, αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εποχικό. Ωριμάζει μαζί με τις κρίσεις, κοινωνικές, οικονομικές. Το μονοπώλιο εισαγωγής το έχει η κυβέρνηση της Ελλάδας και το κόστος ξεπερνά τα δύο δισεκατομμύρια δραχμές το χρόνο, όπου χρεώνεται ο κρατικός κορβανάς.

Οι τρεις περίοδοι από το 1974

Σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά, το διάστημα 1974 μέχρι σήμερα, δημοσιογραφική αδεία, μπορεί να χωριστεί σε τρεις περιόδους: η μετά το Κυπριακό και μέχρι τα Ιμια εποχή, η μετά τα Ιμια και μέχρι τους σεισμούς στην Τουρκία και από τους σεισμούς και μέχρι σήμερα. Από τις τρεις περιόδους μόνο η δεύτερη μπορεί να χαρακτηριστεί καλή και αυτό γιατί, αν και οι παραβιάσεις συνεχίστηκαν, ο αριθμός των αεροσκαφών ήταν μειωμένος, τα περισσότερα ήταν άοπλα και οι αντιδράσεις των Τούρκων χειριστών τέτοιες που δεν οδηγούσαν σε εικονικές αερομαχίες. Στις δύο άλλες περιόδους, ποσοστιαία, οι παραβάσεις και οι παραβιάσεις είναι σχεδόν ίδιες. Περίπου το 30% των τουρκικών αεροσκαφών είναι οπλισμένα και οι Τούρκοι χειριστές δεν υπακούουν στις αναχαιτίσεις με συνέπεια να γίνονται εικονικές αερομαχίες.

Κατά τους αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας, ο αριθμός των παραβάσεων και παραβιάσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί στρατιωτική κλιμάκωση. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, και πριν από την κρίση του Μαρτίου 1987 και πριν από τα Ιμια ο αριθμός των παραβιάσεων δεν έδειχνε κλιμάκωση. Στην πολιτική όμως, οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις αποτελούν βαρόμετρο για την ελληνοτουρκική φιλία και τις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών. Αυτό δεν έχει μείνει ανεκμετάλλευτο από τις πολιτικές ηγεσίες. Υπάρχουν περίοδοι που οι παραβιάσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας και περίοδοι που αγνοούνται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στη μετά Ιμια περίοδο οι παραβάσεις και οι παραβιάσεις μετριούνταν με βάση τα αεροπλάνα, ενώ σήμερα μετριούνται με βάση το σμήνος που είναι δυο ή τρία αεροπλάνα, με αποτέλεσμα ο αριθμός να μειώνεται.

Στον εναέριο χώρο του Αιγαίου υπάρχουν δύο μορφές συνόρων: Εθνικός Εναέριος Χώρος και το FIR. Με βάση τις διεθνείς συνθήκες:

Εθνικός Εναέριος Χώρος καλείται ο υπερκείμενος της ξηράς και των χωρικών υδάτων χώρος, πάνω στον οποίο ένα κράτος ασκεί το δικαίωμα της κυριαρχίας. Με το προεδρικό διάταγμα 6 στις 18-9-1931 καθορίστηκε ότι: «Το πλάτος της ζώνης των ελληνικών χωρικών υδάτων, για σκοπούς αεροπορίας και αστυνόμευσης εναερίου χώρου, εκτείνεται σε 10 ναυτικά μίλια από τις ακτές». Το Π.Δ. αυτό έχει περιληφθεί σε δημοσίευση του ΟΗΕ, που περιέχει τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών-μελών για την αιγιαλίτιδα ζώνη, ήδη από το 1956.

Τι αμφισβητεί η Τουρκία

Η Τουρκία αποδέχθηκε τη ρύθμιση αυτή επί 44 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή μέχρι το 1975, όταν αμφισβήτησε για πρώτη φορά το εύρος των 10 ναυτικών μιλίων, δηλώνοντας ότι αναγνωρίζει ως εναέριο χώρο της Ελλάδας μόνο αυτόν που εκτείνεται πάνω από τα χωρικά της ύδατα, δηλαδή στα έξι (6) ναυτικά μίλια από τις ακτές της. Συνήθως το δικαίωμα κυριαρχίας στον εναέριο χώρο συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα στον υποκείμενο θαλάσσιο χώρο, το βυθό και το υπέδαφος. Το σημείο αυτό εκμεταλλεύεται η Τουρκία και ζητεί τον περιορισμό του Εθνικού Εναερίου Χώρου στα 6 ναυτικά μίλια.

Η θέση της Ελλάδας είναι ότι «το επιχείρημα αυτό της Τουρκίας δεν ευσταθεί, διότι ο σχετικός ελληνικός νόμος ψηφίστηκε το 1931 και καθιέρωσε χωρικά ύδατα 10 ναυτικά μίλια μόνο για σκοπούς αεροπλοΐας και αστυνόμευσης εναέριου χώρου.

Αντίθετα, ο ελληνικός νόμος που καθιέρωσε το πλάτος των χωρικών υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια ψηφίστηκε το 1936, δηλαδή 5 χρόνια αργότερα». Το όριο των 10 μιλίων δεν αποτελεί ελληνικό παράδοξο. Και άλλα κράτη έχουν κάνει το ίδιο. Οι ΗΠΑ έχουν καθορίσει μια ζώνη έγκαιρης προειδοποίησης (Air Defence Identification Zone), πλάτους 200 μιλίων από τις ακτές, με το αιτιολογικό της δυνατότητας λήψης επαφής με τους αεροναυτιλλομένους.

Το FIR ΑΘΗΝΩΝ

Το 1944 υπογράφτηκε στο Σικάγο από 37 κράτη η Σύμβαση «περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας» και το 1947 ιδρύθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, ο γνωστός ICAO (INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION). Ο ICAO, με σκοπό την ασφάλεια των πτήσεων της πολιτικής αεροπορίας χώρισε την υδρόγειο σε Περιοχές Πληροφοριών Πτήσεων (FLIGHT INFORMATION REGION-FIR), που έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε ολόκληρη την επικράτεια κάθε κράτους και τον παρακείμενο διεθνή εναέριο χώρο, εφόσον βέβαια υπάρχει.

Η ευθύνη ελέγχου των πτήσεων σε κάθε περιοχή FIR διέπεται από διεθνείς διατάξεις και έχει ανατεθεί από τον ICAO στην αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας κάθε κράτους.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, αρμόδια αρχή είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Δύο Σχέδια του ICAO, το Περιφερειακό (ή Περιοχικό) Σχέδιο των Παρισίων της 23-6-1952 και το Περιφερειακό Σχέδιο της Γενεύης του 1958, ρυθμίζουν τα όρια των FIR'S των ευρωπαϊκών κρατών-μελών του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τα σχέδια αυτά, το FIR Αθηνών καλύπτει τον εναέριο χώρο από το Ιόνιο Πέλαγος, στα δυτικά, μέχρι το εξωτερικό όριο των τουρκικών χωρικών υδάτων στα ανατολικά. Ειδικότερα, τα ανατολικά όρια προσδιορίζονται από τη νοητή γραμμή που ξεκινάει από τον Εβρο, περνάει μεταξύ των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των τουρκικών ακτών, συνεχίζει μεταξύ Δωδεκανήσου και νοτιοδυτικών ακτών της Τουρκίας και καταλήγει στο χαρτογραφικό σημείο 3605 Βόρειο-3000 Ανατολικό.

Η Τουρκία έχει αποδεχτεί τα σχετικά Σχέδια και μέχρι το 1974 δεν είχε αντιρρήσεις για τα όρια αυτά. Στα όρια αυτά (FIR Αθηνών) περιλαμβάνονται όλος ο εθνικός εναέριος χώρος και διάσπαρτα τμήματα του διεθνούς εναέριου χώρου του Αιγαίου. Στα τμήματα αυτά (διεθνής εναέριος χώρος Αιγαίου) η Ελλάδα δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα

Ολα τα αεροσκάφη που πρόκειται να πετάξουν μέσα στο FIR Αθηνών, όπως και σε κάθε FIR, έχουν υποχρέωση, με βάση τις διατάξεις του ICAO και τη διεθνή πρακτική, να υποβάλουν Σχέδιο Πτήσης, να αναφέρουν τη θέση τους όταν διασταυρώνουν τα όρια του FIR και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η Τουρκία υποβάλλει στην Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), όπως οφείλει, το σχετικό αίτημα ότι θα εκτελέσει ασκήσεις σε ορισμένες ημερομηνίες, ώρες και περιοχές του Διεθνούς Εναερίου Χώρου του Αιγαίου και ζητεί από την ΥΠΑ να εκδώσει τη σχετική Αγγελία (NOTAM-NOTICE ΤΟ AIRMEN) διεθνούς διανομής. Πολλές φορές όμως, στη συνέχεια αρνείται να συμμορφωθεί με τις τροποποιήσεις στις οποίες προβαίνει η ΥΠΑ για τεχνικούς λόγους.

Ούτε για τα πολεμικά

Επίσης, αρνείται να υποβάλει σχέδια πτήσεως για τα στρατιωτικά αεροσκάφη της που εισέρχονται στο FIR ΑΘΗΝΩΝ και χρησιμοποιούν το διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου, με την αιτιολογία ότι η υποχρέωση υποβολής σχεδίου πτήσης ισχύει μόνο για τα αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας.

Η Ελλάδα δεν αποδέχεται την τουρκική πρακτική υποστηρίζοντας ότι: «Η τουρκική θέση αντίκειται σαφώς στις διατάξεις του ICAO, καθ' όσον σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ICAO, οι επιχειρήσεις των στρατιωτικών αεροσκαφών δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την κανονική και αποτελεσματική λειτουργία της αεροπλοΐας».
  • Εξηγήσεις για δάνεια και χρέη της Ελλάδας
Στο άρθρο Φαύλος κύκλος δανείων και κακοδιαχείρισης υπάρχει εκτενής αναφορά για δάνεια που έχει παραλάβει το ελληνικό κράτος από την απελευθέρωση του μέχρι και σήμερα. Όμως δεν υπάρχει αναφορά στον ανθελληνικό ρόλο των Εβραίων και δίδεται η εντύπωση ότι μας κυβερνούν προδότες και ανίκανοι έκπαλαι. Όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι!

Οι εβραίοι δεν επιθυμούσαν για κανέναν λόγο την απελευθέρωση των Ελλήνων. Αντίθετα εργάζονταν προς όφελος των Τούρκων, διότι η τουρκοκρατία εξυπηρετούσε τα σχέδιά τους για εκμεταλλευτική αισχροκέρδεια σε βάρος του υπόδουλου Ελληνισμού.

Οι εβραίοι ωστόσο, πανούργοι από τη φύση τους, κατάφεραν να επωφεληθούν οικονομικά και από εκείνο ακόμη το γεγονός που απεύχονταν και το οποίο δεν ήταν άλλο από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η οικονομική δυσπραγία του Ελληνισμού και οι αυξημένες ανάγκες του σε όπλα, πολεμοφόδια και τρόφιμα, έγιναν αντικείμενο της πιο σκληρής εκμεταλλεύσεως από τους εβραίους, οι οποίοι επωφελήθηκαν των περιστάσεων με σκοπό να γίνουν και πάλι κύριοι της καταστάσεως, υποδουλώνοντας οικονομικά το επαναστατημένο γένος.

Κατά τη διάρκεια του δαπανηρού αλλά κυρίως αιματηρού αγώνα, ο Ελληνισμός είχε ως μόνη διέξοδό του, για να επιβιώσει και να συνεχίσει την εξέγερση, τον εσωτερικό δανεισμό. Οι μόνοι πρόθυμοι να δανείσουν τους 'Ελληνες ήταν οι τοκογλύφοι εβραίοι, θέτοντας φυσικά ως προϋπόθεση για τη σύναψη δανείων, όρους εξοντωτικούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγγλοεβραίοι τραπεζίτες Ρικάρντο (Ιωσήφ και Σαμψών), εμφανίσθηκαν πρόθυμοι να δανειοδοτήσουν τους 'Ελληνες, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι θα λάμβαναν ως υποθήκη ολόκληρη την Κορινθία και θα εισέπρατταν ως εξόφληση, τα διπλάσια χρήματα απ' όσα είχαν συγκεντρώσει ως φιλέλληνες από ολόκληρη την Ευρώπη. Ιδιαίτερα επαχθείς ήταν και οι όροι του εβραίου τραπεζίτη Ρότσιλντ. Το αποτέλεσμα ήταν, το Έθνος δανειοδοτούμενο κάτω από ληστρικές συνθήκες, να περιέλθει σε μία πιο ασφυκτική μορφή εξάρτησης, την οικονομική, από τους εβραίους...

Στο σημείο ακριβώς αυτό, γίνονται κατανοητοί οι υπερχρονικοί στίχοι του κατά πολύ μεταγενέστερου ποιητή Κ. Καρυωτάκη «Λευτεριά, Λευτεριά, θα σε αγοράσουν έμποροι και κονσόρτσια κι εβραίοι...».

Τελικά το πρώτο δάνειο του Αγώνα συνάφθηκε στην Αγγλία, το 1824. Οι Έλληνες απεσταλμένοι Ι. Ορλάνδος και Α. Λουριώτης, συνομολόγησαν με τον οίκο Λόφνουν στις 21 Φεβρουαρίου 1824, δάνειο ύψους 800.000 λιρών στερλινών, σε τιμή έκδοσης 59% και τόκο ετήσιο 5% επί της ονομαστικής αξίας. Για την απόσβεση του δανείου, καθοριζόταν διάστημα 36 ετών. Ως εγγύηση δε -παρακαταθήκη- για την αποπληρωμή του δανείου, είχε συμφωνηθεί να τελούν όλα τα «Εθνικά κτήματα». Από το ονομαστικό κεφάλαιο που αποτελούσε το ποσό του δανείου (800.000 λίρες), μόνο οι 298.700 δόθηκαν στους Έλληνες. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού εξανεμίστηκε σε προμήθειες και... έξοδα από τους εβραίους. Το τελικό ποσό αποφασίσθηκε να κατεβεί στις τράπεζες του φιλοεβραίου Καίσαρα Λογοθέτη και του εβραίου Σαμουήλ Βαρφ, στη Ζάκυνθο. Ωστόσο, ακόμη και το εναπομείναν από τη λεηλασία ποσό, καθυστέρησε αρκετά να φθάσει στην Ελλάδα, στελνόταν δε με αγγλικά πλοία, υπό τη μορφή δόσεων, δυσχεραίνοντας σημαντικά την έκβαση του αγώνα.

Το δεύτερο αγγλικό δάνειο ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν οι εβραίοι αδελφοί Ρικάρντο, οι ληστρικές αξιώσεις των οποίων αναφέρθηκαν παραπάνω. Η συμφωνία για τη σύναψη του δανείου, τελικά υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1825. Το ονομαστικό κεφάλαιο ανερχόταν στα 2.000.000 λίρες στερλίνες για έξοδα δε του... τραπεζικού οίκου, προμήθεια πληρωμής τόκου, προμήθεια για τα μεσιτικά έξοδα συνομολογήσεως καθώς και για όλες τις εβραϊκές «εκδουλεύσεις», το ύψος του ποσού το οποίο θα παρελάμβαναν οι Έλληνες κατήλθε στις 816.000 λίρες, ενώ η χρέωση λόγω του δανείου ίσχυσε για ολόκληρο το ποσό (2.000.000 λίρες).

Όμως ούτε και αυτό το ποσό τελικά ήταν στη διάθεση των Ελλήνων. Τέθηκε στη διάθεση της αγγλοεβραϊκής διαχειρίσεως με εκβιαστικούς όρους και αντί να σταλούν όπλα και χρήματα στην Ελλάδα, όπως είχε εκ των προτέρων συμφωνηθεί, παραγγέλθηκαν πλοία στην Αγγλία, φρεγάτες στις ΗΠΑ, μισθώθηκαν πανάκριβα αμειβόμενοι ξένοι στρατιωτικοί, οι οποίοι ήλθαν στην Ελλάδα όχι βέβαια για να συμβάλλουν στην διεξαγωγή του Αγώνα, αλλά για να θησαυρίσουν, εκμεταλλευόμενοι καιροσκοπικά, τις δυσμενείς για τον Ελληνισμό συγκυρίες, το δε εναπομείναν ποσό κατασπαταλήθηκε στο... χρηματιστήριο.

Ποτέ άλλοτε Έθνος δεν καταληστεύτηκε κατ' αυτό τον επαίσχυντο τρόπο, όπως συνέβη με το Ελληνικό στην προκειμένη περίπτωση.

Το υλικό, ότι δηλαδή απέμεινε από αυτό, παραδόθηκε τελικά στις Ελληνικές δυνάμεις προς το τέλος σχεδόν του αγώνα, μόλις το 1826 και αυτό υπήρξε ελλιπέστατο.

Αυτές, σε συντομία, ήταν οι ληστρικές - τοκογλυφικές επιδόσεις των εβραιοάγγλων και των εβραιοαμερικανών «φιλελλήνων», για να επιβεβαιωθεί τελικά το εικοστό άρθρο από τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, το οποίο αναφέρει επιγραμματικά τα ακόλουθα: «Κάθε δάνειο υποδεικνύει την αδυναμία του Κράτους και την μη κατανόηση των δικαιωμάτων αυτού. Τα δάνεια επικρέμωνται όπως το σπαθί του Δαμοκλέους στο κεφάλι κυβερνώντων. Τα εξωτερικά δάνεια είναι βδέλλες. Όταν όμως εξαγοράσουμε τα πρόσωπα τα οποία χρειάζονται, για να μεταφέρουν τα δάνεια σε εξωτερικό έδαφος, όλα τα πλούτη των κρατών διοχετεύονται στα ταμεία μας και όλοι οι χριστιανοί αρχίζουν να καταβάλλουν σε εμάς φόρο υποτέλειας...».

Νιώθοντας απέχθεια αλλά και αγανάκτηση από την κατάσταση που επικρατούσε, μία κατάσταση η οποία με ελαφρές παραλλαγές εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και σήμερα, ο φιλέλληνας Λόρδος Βύρων σε ποίημά του, μεταξύ των άλλων, αναφέρει και τους ακόλουθους στίχους.
«Πόσο πλούσια είναι η Βρετανία
Όχι φυσικά σε ορυχεία, ή ειρήνη
ή αφθονία, καλαμπόκι ή λάδι ή κρασιά.
Ήταν ποτέ η χριστιανική γη τόσο
πλούσια σε εβραίους;
Όλες οι καταστάσεις.
Όλα τα πράγματα.
Όλες τις ηγεμονίες, αυτοί τις ελέγχουν.
Κάνουν ένα δάνειο «απ' την Ινδία ως τον Πόλο»
με μεγάλη ταχύτητα.
Αυτοί τραπεζίτης - κτηματομεσίτης - Βαρώνος.
Βοηθούν την χρεωκοπία μας
τύραννοι για το συμφέρον τους...

Ο διεθνής σιωνισμός άλωσε καίρια την πολιτική ζωή της Ελλάδας, εγκαθιδρύοντας το κοινοβουλευτικό πλαίσιο, το οποίο είναι γνωστό από που έλκει την καταγωγή του. Συνακόλουθα δημιούργησε κόμματα - μαριονέτες, τα οποία ήταν φαινομενικά αυτόνομα, αλλά στην ουσία εξαρτώνταν οικονομικά και εργάζονταν για σκοπούς του ιουδαϊσμού.

To θέμα έθεσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής Γιώργος Παπανικολάου, τονίζοντας ότι η επιχείρηση «Ποσειδώνας» τέθηκε σε εφαρμογή στις αρχές Μαρτίου 2011 και η δράση της είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα τους δύο πρώτους μήνες, εντούτοις, η εικόνα αυτή τους τελευταίους μήνες έχει αντιστραφεί και σήμερα έχουμε περισσότερες παράνομες εισροές στη χώρα απ' ότι πριν αρχίσει η υπηρεσία να επιχειρεί στην περιοχή.

Για το λόγο αυτό και εν όψει της παράτασης του προγράμματος για το 2012, ο Γ. Παπανικολάου ζήτησε την περαιτέρω ενίσχυση της επιχείρησης, δεδομένου ότι οι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Η Σεσίλια Μάλμστρομ, αν και δεν απάντησε για τους λόγους κάμψης της αποδοτικότητας της επιχείρησης «Ποσειδώνας», διαβεβαίωσε τον Έλληνα ευρωβουλευτή πως η Επιτροπή τόσο στο Συμβούλιο, όσο και στη συνάντηση του διοικητικού συμβουλίου της Frontex, κάλεσε τα κράτη - μέλη να παράσχουν συνεχή στήριξη και τους απαραίτητους τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους για την υλοποίηση αυτής της κοινής επιχείρησης και τη διασφάλιση του αποτελεσματικού ελέγχου των συνόρων στη περιοχή του Έβρου.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής δήλωσε, μεταξύ άλλων: "Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Παρά την έναρξη της επιχείρησης, εδώ και περίπου έναν χρόνο (αρχές Μαρτίου 2011), 320 παράνομοι μετανάστες υπολογίζονται να διασχίζουν καθημερινά τα ελληνικά σύνορα στην περιοχή. Τα αποτελέσματα αυτά δεν πείθουν κανέναν".

Δεν έκλεισε δύο μήνες στην πρωθυπουργική καρέκλα ο Λ. Παπαδήμος και σκέφτεται λέει να ανασχηματίσει την δοτή κυβέρνησή του.

Ουσιαστικά θέλει έτσι να μας πει ότι είναι κανονικός πρωθυπουργός και όχι διορισμένος. Αλλά, ανεξάρτητα αυτού ας τον κάνει, για να προλάβουν και μερικοί άλλοι στον χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές να τυπώσουν καρτ βιζίτ που θα γράφει “τέως υπουργός”, ή “τέως αναπληρωτής υπουργός”. Έτσι κι αλλιώς τον επόμενο, τον πραγματικό ανασχηματισμό, θα τον κάνει ο λαός.

Όμως στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ ο ανασχηματισμός επιβάλλεται όχι μόνο από την δυσλειτουργία της κυβέρνησης, αλλά από τα όσα γίνονται στο ΠΑΣΟΚ, σε συνδυασμό με τις κακές σχέσεις ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου.

Το Μαξίμου θεωρεί ότι πληρώνει όσα γίνονται στο ΠΑΣΟΚ τα πληρώνει η κυβέρνηση και επιρρίπτει ευθύνες στον ΓΑΠ ότι δημοσίως στηρίζει και υπογείως «αδειάζει». Απαιτεί δε από τους βουλευτές στρατιωτική πειθαρχία (για να μην ξεχνάμε την ορολογία που εισήγαγε στην ελληνική δημοκρατία ο Βενιζέλος).

Οι του ΓΑΠ επισημαίνουν τις ευθύνες του Μαξίμου και των υπουργών που θεωρούν ότι οι βουλευτές είναι στρατιώτες υποχρεωμένοι να εκτελούν τις εντολές των υπουργών. «Οφείλουν να διαχειρίζονται πολιτικά τις αποφάσεις και να σέβονται τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες», σημειώνουν σχολιάζοντας τον Π. Καψή που αναμένει «να επιβεβαιωθεί η αυξημένη κοινοβουλευτική της πλειοψηφία στις ψηφοφορίες που έρχονται».

Κάπως έτσι τα πράγματα οδηγούνται στον ανασχηματισμό, καθώς η άλλη επιλογή είναι η παραίτηση της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Καψής, διέψευσε τις πληροφορίες που ήθελαν τον Λ. Παπαδήμο έτοιμο να παραιτηθεί μετά την κοινοβουλευτική ήττα. Παράλληλα ο Παπαδήμος θα ξαναδεί τους πολιτικούς αρχηγούς με στόχο να ξεκαθαριστεί η στάση του ΓΑΠ.

Κατόπιν τούτων όλα συντείνουν στην μοναδική ορθή λύση: Να γίνουν άμεσα εκλογές για να αναδειχθεί ισχυρή κυβέρνηση. ‘Έχουμε όμως και μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση για τον κ. Παπαδήμο. Γιατί δεν απελευθερώνεται επιτέλους από τις συμβατικότητες της ζωής του και να γίνει για μια έστω φορά αντικομφορμιστής; Και να παραιτηθεί καλώντας ταυτόχρονα τον Σαμαρά να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας; Θα ξεμπερδεύουν και με τις αγωνίες τους μια ώρα αρχύτεραAπάντηση στο πώς να ονομάσουμε τον νέο μας κυβερνήτη
  • Γράφει η Σοφία Τ.
Αναφέρει και θυμώνει ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Νικόλας Βαφειάδης την πρόταση του Γερμανού «σοφού» του σπέρματος του Hitler (=Merkel) von Volker Kauder να οριστεί επίτροπος για την Ελλάδα από την ΕΕ γιατί τον κουράζει (τι η λεηλασία;) το θέμα αυτό (ελληνική οικονομική κρίση-ειδική περίπτωση-) και δεν ανέχεται να πληρώνει ο «καλός» Γερμανός και αναρωτιέται πώς να ονομάσουμε τον νέο «κυβερνήτη» μας.

Η γερμανική ιστορία, συμπαθή κύριε. Βαφειάδη, δίνει την λύση.
Gauleiter.
Διοικητής γερμανικής επαρχίας κατά τον Β’ ΠΠ..
Και να του δώσουν το γραφείο στην οδό Μέρλιν να είναι στο κέντρο της Αθήνας, μην ταλαιπωρείται ο «άνθρωπος» όταν επισκέπτεται την κτήση.

Αφού ο von REICHENbach δεν θέλει το «στέμμα» και ο von Fuchtel θέλει κανονικό στέμμα α λα Όθωνα, ας πάρει ο νέος απεσταλμένος του Δ’ Ράιχ τον «τιμημένο» τίτλο του gauleiter.

Μόνο το zyklon (=αέριο στους φούρνους των στρατοπέδων συγκέντρωσης) και το σαπούνι δεν είδαμε ακόμα…

Ακόμα…

Είναι αργά για αυτοκριτική και ομολογίες από την Merkel για… λάθη και των τσουτσεκιών της Αθήνας για έλλειψη χρόνου μελέτης της σύμβασης της υποτέλειας και του ξεπουλήματος της Ελλάδας.

Σε λίγο έρχεται η ώρα σας.

Πλέον το βλέπουν σταδιακά οι Ευρωπαίοι ότι δεν είναι ο ελληνικός λαός ο δημιουργός της τραγωδίας, αλλά το θύμα.

Έπρεπε να φτάσουμε σε νεκρούς από την πείνα, τραυματίες από την κρατική βία και καταστολή, άστεγους, αυτόχειρες και υπάρξεις κουρέλια περιφερόμενα στους δρόμους για να γίνει κάτι και να ετοιμάζεται κάτι καλό για τους πολίτες της Γηραιάς Ηπείρου;

Μας την πέσανε οι Βάρβαροι και οι Βάνδαλοι (=γερμανικό φύλο όνομα και πράγμα) και οι νέο-Βαυαροί με λύσσα και πείνα για άλλο ένα μακελειό.

Αυτή την φορά έχουμε αντισώματα, να τους πάρει ο διάολος;Αρκετά πια με τις κακίες κατά του Μιχαλάκη. Τι έκανε; Αυτό που έχουν κάνει όλοι οι βουλευτές που ψήφισαν ή καταψήφισαν το μνημόνιο.

Ελάχιστοι είχαν διαβάσει το μνημόνιο. Άλλοι διάβασαν μόνο τους τίτλους. Άλλοι διάβασαν το πίσω εξώφυλλο. Άλλοι διάβασαν το διαφημιστικό για ένα μνημόσυνο.

Και οι περισσότεροι είχαν δουλειές. Να πεις ότι ήταν κανένα αστυνομικό best seller καμιά τσόντα ή έστω ένα αισθηματικό μυθιστόρημα να τους κατηγορήσεις. Ένα στρυφνό κείμενο είναι το μνημόνιο που περιγράφει απλά τον τρόπο που θα καταστραφεί η Ελλάδα και οι πολίτες της.

Το διαβάζεις και σου μαυρίζει η καρδιά. Τι θέλετε; Να έχουμε πολιτικούς στα όρια της κατάθλιψης;

Ο Μιχαλάκης εξάλλου προσπαθούσε να κάνει καλά την δουλειά του. Να πιάσει τους τρομοκράτες. Βέβαια, εκ του αποτελέσματος, ο Μιχαλάκης απέτυχε στο έργο του. Κατάφερε απλά να πιάσει κάτι παιδάκια με γκαζάκια.

Την μεγάλη τρομοκρατία ούτε καν που την μυρίστηκε. Και ας ήταν κάτω από την μύτη του. Η τρομοκρατική οργάνωση «μνημονιακή κυβέρνηση» συνεχίζει το δολοφονικό της έργο συνεργαζόμενη με την διεθνή τρομοκρατία που εκπροσωπείται από την «τρόικα».

Εμ δεν διάβασε, εμ δεν έκανε σωστά και την δουλειά που του έτρωγε τον χρόνο του διαβάσματος.

Ο Μιχαλάκης μπαίνει στο μεγάλο πάνθεον των μεγάλων ηγετών του «αλλού ήμουν εγώ αλλού η ιστορία» που εκφράζεται με το σύνθημα «δεν ήμουν και εγώ εκεί».

Την αρχή την είχε κάνει ο Χριστόδουλος ο οποίος διάβαζε και δεν κατάλαβε τι έκανε η χούντα. Μετά ήρθε η κόρη του επίτιμου που ταξίδευε και δεν κατάλαβε τι έκανε η ΝΔ με τα σκάνδαλα. Και τώρα ο Μιχαλάκης ο τυχεράκιας που δεν διάβαζε και έτσι δεν κατάλαβε τι έκανε η κυβέρνηση του με το μνημόνιο.

Μετά το πανελλαδικό κράξιμο προσπάθησε να τα μαζέψει λέγοντας ότι ήξερε τι είναι το μνημόνιο. Και αναρωτιέται ο πολίτης. Ακόμα και ο κάφρος πολίτης. Τι είναι χειρότερο; Να ήξερε και να στήριξε την δολοφονία ή να την στήριξε χωρίς να έχει ενημερωθεί για τον τρόπο της δολοφονίας;

Είπαμε, και το είχε πει και ο συνταγματολόγος Κασιμάτης, οι σωτήρες της Ελλάδας ψήφιζαν χωρίς να έχουν διαβάσει τίποτα. Μόνο κάτι μαθητές σπασίκλες, από αυτούς που γλύφουν συνεχώς τους δασκάλους, πετάγονται φωνάζοντας: «Εγώ το έχω διαβάσει, μην με τιμωρείται». Όπως ο Πρωτόπαπας για παράδειγμα.

Βέβαια, συνήθως, αυτοί οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Απλά παπαγαλίζουν. Και ως παπαγαλάκια μας τα έχουν πρήξει λέγοντας ότι σώζουν την χώρα.

Ντόρος έχει γίνει με τους βουλευτές που δεν ψήφισαν το άρθρο του κλαψιάρη Ανδρέα για τα φαρμακεία.

Εδώ φαίνεται και ο ρόλος μιας κυβέρνησης με 250 βουλευτές. Αφήνει ένα πεδίο ηρωισμού καθώς η καταψήφιση ενός άρθρου μπορεί να πετάγεται σαν μπαλάκι ανάμεσα στις κοινοβουλευτικές ομάδες των συνεργαζόμενων κομμάτων.

Οι πασόκοι καταψήφισαν και οι νεοδημοκράτες έκαναν την πάπια απέχοντας ή λέγοντας ένα παρών. Καλά, σας βλέπουμε ότι είστε εκεί, μην το φωνάζετε κιόλας…

Είναι πολλοί οι 250 αλλά να δούμε ποιος θα μπορούσε να είναι ο 151ος που θα πει όχι.

Αλλά μπροστά μας έρχονται μέτρα αποτελειώματος της χώρας. Εκεί τι θα κάνουν; Θα ρίξουν την φερόμενη ως κυβέρνηση ή θα μας σώσουν όλοι μαζί;

Και εν τέλει, όταν κάποιος έχει δολοφονήσει κατά συρροή εκατομμύρια ζωές πολιτών είναι λιγάκι δύσκολο να πάρει άφεση αμαρτιών και να αθωωθεί. Το έγκλημα έχει διαπραχθεί.

Η άρνηση του τελειωτικού χτυπήματος δεν αναιρεί τα προηγούμενα χτυπήματα.

Ο Μιχαλάκης, για να γυρίσω σε αυτόν, είπε ότι έμεινε στην κυβέρνηση για να παλέψει από μέσα τις καταστροφικές πολιτικές. Είναι η κλασική δικαιολογία όλων αυτών που δεν μπορούν να αποχωριστούν την καρέκλα της εξουσίας. Αντί να πουν είμαι αθεράπευτα ερωτευμένος με την εξουσία λένε ότι πολεμούν από τα μέσα.

Ο Πρετεντέρης μας είπε από το επίσημο βήμα της εκπροσώπησης της κυβέρνησης, το mega, ότι από την αρχή μας έλεγε για το πόσο καταστροφική είναι η επιλογή του ΔΝΤ.

Το θυμάμαι καθαρά. Είχε ανέβει στα κεραμίδια και φώναζε για την επερχόμενη προδοσία. Εξάλλου ήταν εκείνος που είχε οργανώσει και τους αγανακτισμένους.

Το τι μούντζα έχει ρίξει στην βουλή δεν περιγράφεται.

Ήταν τόσο πολύ ενάντια στο μνημόνιο και το ΔΝΤ που οι πολίτες του χάριζαν γιαουρτάκια για να στρώσει το δέρμα του.

Όπου νάναι θα παραδεχθεί ότι είναι και ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ.  • Ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης αποκαλύπτει τι σημαίνει η αλλαγή του δικαίου για τα νέα ομόλογα
  • Με το ελληνικό οι κανόνες λειτουργούν υπέρ του οφειλέτη, ενώ με το αγγλικό υπέρ του δανειστή!
  • Αν γίνει η αλλαγή που μας ζητάνε επίμονα οι δανειστές, δεν μπορείς να ζητήσεις μείωση του χρέους
Απαράδεκτη είναι η τυχόν αποδοχή του αγγλικού δικαίου στη νέα δανειακή σύμβαση, υπογραμμίζει με συνέντευξή του στο «ΠΑΡΟΝ» ο έγκριτος συνταγματολόγος Γ. Κασιμάτης, παραθέτοντας ουσιαστικά επιχειρήματα. Ο κ. Κασιμάτης εξηγεί ότι οι δανειστές μας θέλουν να επιβάλουν το αγγλικό δίκαιο επειδή αντιμετωπίζουν την Ελλάδα σαν πειραματόζωο και στο πλαίσιο μιας αντίληψης κατοχής του ευρωπαϊκού Νότου απ’ τον Βορρά.

Εξηγεί επίσης, και μάλιστα και με παραδείγματα, ότι η επιβολή του αγγλικού δικαίου λειτουργεί πάντα υπέρ του δανειστή και ποτέ υπέρ του οφειλέτη, ο οποίος όμως είναι το αδύναμο μέρος σε τέτοιες δανειακές συμβάσεις.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο ο οφειλέτης δεν μπορεί να ζητήσει μείωση του χρέους ακόμα κι αν είναι επαχθές, σε κάποιο μέρος του.

Αναλυτικά η συνέντευξη του έγκριτου συνταγματολόγου:

Γίνεται πολύς λόγος τελευταία για το αγγλικό δίκαιο στο οποίο μας επιβάλλουν οι δανειστές μας να υπάγονται οι δανειακές μας συμβάσεις. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας;

- Η δανειακή σύμβαση που υπέγραψε η Ελλάδα τον Μάιο του 2010 με τις χώρες της Ευρωζώνης και με το ΔΝΤ (το λεγόμενο Μνημόνιο) είχε περιλάβει τον όρο στο άρθρο 14 (1) ότι η Σύμβαση που υπογράφτηκε και κάθε υποχρέωση σχετική με αυτή «διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο». Αυτό το είχα καταγγείλει τότε αμέσως ως πολύ σοβαρό ζήτημα που είχε δεχτεί η κυβέρνηση. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω με απλά λόγια τι σημαίνει αυτός ο όρος: Σε όλες τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, οι κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη είναι πάντοτε υπέρ του οφειλέτη, γιατί ο οφειλέτης είναι το αδύναμο μέρος μιας δανειακής σύμβασης, ενώ ο δανειστής είναι το ισχυρό. Αυτό είναι μια κατάκτηση του ανθρωπιστικού δικαιϊκού πολιτισμού της Ευρώπης. Στην Αγγλία αυτό δεν ισχύει. Εκεί επικράτησε η αποικιακή νοοτροπία της αυτοκρατορίας και η νοοτροπία του Μεσαίωνα, που ήταν πάντοτε υπέρ του ισχυρού δανειστή και εις βάρος του φτωχού οφειλέτη. Αυτό ακριβώς είχε σατιρίσει ο Σαίξπηρ στο έργο του «Ο έμπορος της Βενετίας» με τον τύπο του τοκογλύφου Σάιλοκ. Σύμφωνα, λοιπόν, με το αγγλικό δίκαιο, ό,τι και αν συμφωνήσει και υπογράψει εις βάρος του ο οφειλέτης, ο οποίος βρίσκεται συνήθως στην ανάγκη να δανειστεί, ισχύει, έστω και αν είναι, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και με το δίκαιο των άλλων χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης, αθέμιτο.

Για να καταλάβουν καλύτερα οι αναγνώστες μας, μπορείτε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα;

1ο παράδειγμα: Αν οδηγηθεί ο οφειλέτης, λόγω της μεγάλης ανάγκης που έχει να δανειστεί χρήματα, σε υπερδανεισμό, να δανειστεί δηλαδή περισσότερα χρήματα από όσα χρειάζεται για να κερδίσει περισσότερα ο δανειστής, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο μπορεί να μειωθεί το δάνειο μέχρι το αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών του οφειλέτη. Αυτό με το αγγλικό δίκαιο δεν μπορεί να γίνει.

2ο παράδειγμα: Αν ο δανειστής, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη του οφειλέτη, αξιώσει μεγαλύτερο τόκο από εκείνον που ισχύει στις συναλλαγές, μπορεί ο οφειλέτης σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο να ζητήσει τη μείωσή του. Αυτό με το αγγλικό δίκαιο δεν γίνεται.

3ο παράδειγμα: Η δανειακή σύμβαση που υπέγραψε η Ελλάδα τον Μάη του 2010 είναι γεμάτη με όρους που ισχύουν μόνο για τον οφειλέτη, ενώ δεν προβλέπεται, για χάρη της ισότητας, να ισχύουν αντίστοιχοι και για τον δανειστή. Ο οφειλέτης (η Ελλάδα) μπορεί, σύμφωνα με το δίκαιο των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης (και της Ελλάδας), να ζητήσει τη ΜΗ εφαρμογή τους εις βάρος του. Σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, δεν μπορεί.

4ο παράδειγμα: Ο οφειλέτης ενώ μπορεί, σύμφωνα με το δίκαιο της ηπειρωτικής Ευρώπης, να ζητήσει τη μείωση του χρέους κατά το ποσό που είναι «επαχθές», δεν μπορεί σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο γιατί δεν αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα. Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς πολλά παραδείγματα, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα απέναντι στις χώρες της Ευρωζώνης και στο ΔΝΤ. Βεβαίως, όλα αυτά είναι αντίθετα προς το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Είναι, όμως, πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να βρει η Ελλάδα ή άλλο κράτος-οφειλέτης το δίκιο του σε διεθνή όργανα. Αυτό το ξέρουν καλά οι δανειστές μας.

Η κυβέρνηση, όταν υπέγραφε τη δανειακή σύμβαση, δεν το γνώριζε;

- Ασφαλώς το γνώριζε, αφού κάθε κυβέρνηση έχει όλες τις δυνατότητες να γνωρίζει καλά τις νομικές συνέπειες αυτών που υπογράφει. Σήμερα, η κυβέρνηση Παπαδήμου οφείλει, κατά τη σύναψη της νέας δανειακής σύμβασης και με βάση το Σύνταγμα στο οποίο ορκίστηκε, να αρνηθεί την υπογραφή όρων που θα είναι αντίθετοι προς τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη της χώρας μας.

Γιατί τα κάνει όλα αυτά η Ευρώπη και το ΔΝΤ, αφού είναι σε αντίθεση με το δίκαιο των λαών της ηπειρωτικής Ευρώπης;

- Τα κέντρα εξουσίας του χρηματοοικονομικού συστήματος που εκπροσωπεί το ΔΝΤ θέλουν να επιβάλουν και στην Ευρώπη αυτά που εφάρμοζαν στον Τρίτο Κόσμο. Η Ελλάδα είναι το πειραματόζωο. Δυστυχώς, οι Ευρωπαίοι της Ευρωζώνης υπέκυψαν σ’ αυτές τις αξιώσεις και ανατρέπουν την ευρωπαϊκή νομιμότητα που καθιέρωσε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Η κυρία Μέρκελ έχει ήδη διακηρύξει αυτήν την πολιτική, λέγοντας ότι θα προτείνει τη μεταβολή των Συνθηκών της ΕΕ, για να υποτάξει ο Βορράς τις χώρες του Νότου. Αυτό σημαίνει ότι, αντί για ένωση των λαών, επιχειρείται η κατοχή του Νότου από τον Βορρά. Αυτά όλα θυμίζουν έντονα την πορεία ανόδου του φασισμού και του εθνικοσοσιαλισμού στη δεκαετία του 1930.


Φοβερές πιέσεις ασκούνται στο ευρώ καθώς το χρέος συνεχώς διογκώνεται

Του Bob Chapman,
αρχισυντάκτη του περιοδικού
Τhe International Forecaster
Απόδοση: Ας Μιλήσουμε Επιτέλους

Πριν από δύο εβδομάδες, μέσα από αυτήν εδώ τη στήλη, είχαμε εκφράσει την άποψη ότι το δάνειο της Federal Reserve προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ενδέχεται να αγγίξει ουσιαστικά τα 10 τρισ. δολάρια. Την τελευταία εβδομάδα διαπιστώσαμε ότι η ελβετική εταιρεία Credit Suisse συμμερίζεται τις απόψεις μας. Πιστεύουμε πως αυτό που μας λέει στην πραγματικότητα αυτή η κίνηση της Fed και της ΕΚΤ είναι ότι ο κύβος ερρίφθη. Επίσης επανερχόμαστε σε ένα ερώτημα που είχαμε θέσει: Πώς θα μπορέσουν οι τράπεζες, κάνοντας χρήση της μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (LTRP) που εγκαινίασε η ΕΚΤ, να αποπληρώσουν τα κεφάλαια σε εύθετο χρόνο; Κανένα σχέδιο δεν έχει παρουσιαστεί πριν ή μετά, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Για άλλη μια φορά, όλο που κάνουν είναι να ρίχνουν μπόλικο χρήμα στο θησαυροφυλάκιο και να αυξάνεται το πρόβλημα.

Ο μόνος παίκτης που πραγματικά μπορεί να σώσει την Ευρώπη είναι η Γερμανία, αλλά αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο, θα αυτοκαταστραφεί. Κανονικά όλοι έπρεπε να είχαν προβλέψει αυτό το αδιέξοδο, αλλά κανείς δεν το προέβλεψε, εκτός από μερικούς που κατέχουν και χειρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες. Το πώς χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται τα κεφάλαια αυτά από τη στιγμή που τα διένειμε η ΕΚΤ ούτε καν αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης. Είναι ένα μεγάλο σκοτεινό μυστικό.

Θα θελήσει η Γερμανία να σώσει τη Γαλλία; Αν ναι, θα θελήσει η Γαλλία να σωθεί; Κατά τη γνώμη μας, αυτό εξαρτάται εν μέρει από το ποιός θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας το Μάιο. Με βάση τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, το προβάδισμα έχουν οι Σοσιαλιστές, αλλά προβλέπεται να είναι τελικά ένας πολύ αμφίρροπος αγώνας. Αν ο Sarkozy χάσει στον προκριματικό γύρο, τότε θα εξαρτηθεί από το εάν οι Συντηρητικοί θα ψηφίσουν υπέρ της Marine Le Pen και του Εθνικού Μετώπου (FN), κάτι που οι Συντηρητικοί δεν έχουν κάνει ποτέ πριν. Ένα είναι σίγουρο. Εάν κερδίσει τις εκλογές είτε το Σοσιαλιστικό Κόμμα είτε το Εθνικό Μέτωπο, αυτό θα σημάνει το τέλος του ευρώ, ίσως και της ίδιας της ΕΕ. Είδαμε και πριν από χρόνια, πώς στον 2ο γύρο των εκλογών οι Συντηρητικοί έριξαν σχεδόν όλες τις ψήφους τους υπέρ των Σοσιαλιστών. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ίσως τα πράγματα να είναι διαφορετικά.

Όπως ακριβώς συμβαίνει και στη Γερμανία, πάνω από το 50% των Γάλλων ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ της κατάργησης του ευρώ, αλλά τα "μεγάλα" μέσα ενημέρωσης φροντίζουν ώστε να μην πληροφορούνται οι πολίτες για αυτή την τάση. Οι Γάλλοι έχουν πάψει να ανησυχούν για την ηγετική τους θέση στην ΕΕ. Θέλουν η Γαλλία να γίνει όπως ήταν κάποτε και να μην είναι μπλεγμένη σε ένα συνονθύλευμα από άλλες χώρες. Την τάση αυτή την βλέπω εδώ και 60 χρόνια που πηγαινοέρχομαι από αυτή τη χώρα, και μάλιστα από την εποχή που ζούσα εκεί. Οι Γάλλοι ξεκίνησαν ολόκληρη εκστρατεία με σκοπό να μην παρεισφρήσουν στη γαλλική γλώσσα λέξεις όπως "χοτ ντογκ" και γουικέντ". Ακόμα θυμάμαι την κόρη μου, στο γυμνάσιο στη Λοζάνη, και μια καθηγήτριά της, τη δεσποινίδα Galgosh, που έκανε έφοδο στους διαδρόμους του σχολείου φωνάζοντας στους μαθητές: "Parle français"! Τελικά, πρέπει να ζήσει κανείς κάπου για να καταλάβει τη νοοτροπία μιας χώρας.

Εάν η κόρη του Le Pen κατατροπώσει τον Sarkozy, η Γαλλία θα μπει σε μια νέα πορεία. Ανεξάρτητα αν οι περισσότερες ψήφοι πάνε στον Σοσιαλιστή Hollande ή στην Le Pen, το κυρίως μέρος αυτών των πολιτικών δυνάμεων θα κατέχουν πάλι άτομα που ανήκουν στο γνωστό πολιτικό κατεστημένο. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι επιθυμούν μια αλλαγή στα πολιτικά τους πράγματα, πράγμα απολύτως λογικό, αν λάβει κανείς υπ' όψιν του ότι οι πολίτες και στις δύο αυτές χώρες δεν θέλουν πια το ευρώ, ούτε τις ευθύνες που συνοδεύουν την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι το αιώνιο παιχνίδι που παίζεται στο εσωτερικό αυτών των χωρών.

Αν και η Federal Reserve έκανε την εσπευσμένη κίνηση να διασώσει προσωρινά την Ευρωζώνη, έχουν ουσιαστικά χάσει τον κατ' εξοχήν άνθρωπό τους μέσα στην ΕΕ, που δεν είναι άλλος από τον Sarkozy. Όταν ο Sarkozy θα φύγει από την εξουσία, τότε η Fed, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η CIA και η Mossad θα περάσουν στο Σχέδιο Β' και, κατά τη γνώμη μας, δεν διαθέτουν ένα αποτελεσματικό Σχέδιο Β'. Οι Γάλλοι δεν είναι αφελείς. Ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει. Οι γαλλικές τράπεζες και η γαλλική κυβέρνηση έχουν ξεπεράσει τα επιτρεπτά γι' αυτούς όρια, στην προσπάθειά τους να σώσουν το ευρώ και τα συστατικά του μέρη, που δεν είναι άλλα από τα ίδια τα κυρίαρχα κράτη της ΕΕ.

Μετά από τις γαλλικές εκλογές, και αργότερα, τις γερμανικές εκλογές, πιστεύουμε ότι θα διαπιστώσετε και εσείς ότι θα υπάρξει, μεταξύ άλλων, μια αγαστή συνεργασία για την σταδιακή κατάργηση του ευρώ. Η ΠΠΜΑ (πράξη πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης), που υιοθέτησε η ΕΚΤ, θα επιτρέψει να υπάρξει η προσχεδιασμένη μεταβατική φάση.

Η κατάσταση στην Ελλάδα έχει καταντήσει ένα παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, και εάν οι γνωστοί της ελίτ και ο πρωθυπουργός που διόρισαν εκεί πιστεύουν ότι θα κερδίσουν το παιχνίδι, κάνουν λάθος. Το έχουν χαμένο εδώ και δυόμιση χρόνια, χάρη στην ανικανότητα του ΠΑΣΟΚ. Μόλις μια νέα κυβέρνηση πάρει τη θέση τους, θα ανατραπούν τα πάντα, η Ελλάδα θα κηρύξει χρεοκοπία και θα τραβήξει τον δικό της δρόμο, τον δρόμο που κανονικά έπρεπε να ακολουθήσει η Ελλάδα δυόμιση χρόνια πριν, προτού την ξεπουλήσει το ΠΑΣΟΚ. Οι ελληνικές τράπεζες προτιμούν μια εθελοντική ανταλλαγή χρέους, αλλά τελικά θα πάρουν μόνο ό,τι τους παίρνει να πάρουν. Στο τέλος θα κάνουν μήνυση, αλλά πάλι δεν θα πάρουν τίποτα. Γίνεται να βγει ξύγκι από τη μύγα; Είναι και τα χρεωστούμενα μέσω CDS, και στην περίπτωση αυτή μιλάμε για δισεκατομμύρια. Πιστεύετε πραγματικά ότι οι ασφαλιστές των CDS διέθεταν τα απαραίτητα μετρητά όταν υπέγραφαν τα συμβόλαια και έδιναν υποσχέσεις ότι θα πληρώσουν; Όλα είναι μια απάτη. Ασφάλεια δεν υπάρχει ούτε τώρα, ούτε υπήρξε ποτέ.

Και ενώ η Ελλάδα βαδίζει ακάθεκτη προς την "χωματερή", οι Ευρωπαίοι παγκοσμιοποιητές πασχίζουν να στήσουν ένα νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM), και σχεδιάζουν να τον ψηφίσουν επίσημα στις 30 Ιανουαρίου στην Πόλη του Μεξικού. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕSM θα αρχίσει να λειτουργεί τον ερχόμενο Ιούλιο, οπότε και θα διαθέτει ένα θησαυροφυλάκιο με 650 δισ. δολάρια, το οποίο δεν αποκλείεται να αυξηθεί. Τώρα, από πού θα προκύψουν όλα αυτά τα κεφάλαια, αυτό θα το δούμε εν καιρώ. Αλλά περιμένετε να δείτε τι θα γίνει όταν οι ψηφοφόροι σε κάθε χώρα τους ανακαλύψουν ότι έχουν ξεπουλήσει και πάλι, και ότι η εθνική κυριαρχία τους έχει χαθεί, και μαζί της η ανεξαρτησία και η ελευθερία τους. Οι τράπεζες δεν διευκρινίζουν τίποτε, έτσι ώστε το κοινό να έχει ουσιαστικά μεσάνυχτα για το θέμα αυτό. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούν οι της ελίτ, πάντα με άκρα μυστικότητα, αφού οι πολίτες, κατά τη γνώμη τους, δεν έχουν ανάγκη να γνωρίζουν.

Λόγω της ΠΠΜΑ ("Πράξης πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης"), την οποία εισηγήθηκε η ΕΚΤ, πολλοί επενδυτές έχουν αρχίσει να αγοράζουν και πάλι ευρωπαϊκό τραπεζικό χρέος.

Οι υποβαθμίσεις πολλών χωρών και τραπεζών κόστισαν πρόσφατα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), την υποβάθμισή του από τους οίκους αξιολόγησης. Έπεσε από ΑΑΑ σε ΑΑ +. Αυτή είναι η οδός προς την εφαρμογή του Μηχανισμού Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί και από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, και όχι μόνο από τα 17 μέλη της Ευρωζώνης, αφού αυτό προέβλεπε η σχετική τροπολογία της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αλλά από την περασμένη εβδομάδα, η Γερμανία αρνείται να αυξήσει το μέγεθος του EFSF.

Παράλληλα, ο ισολογισμός της ΕΚΤ έχει αυξηθεί σε 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή είναι μεγαλύτερος από εκείνον της Federal Reserve. Πρόκειται για ρεκόρ, και τα άμεσα ορατά αποτελέσματα είναι η άσκηση πίεσης στο ευρώ, τα χαμηλά επιτόκια και η πολύ υψηλή ρευστότητα. Η συσταθείσα ασφάλεια δεν είναι παρά "financial garbage" (οικονομικά σκουπίδια), και αυτό σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για το ευρώ να διατηρήσει μόνιμα τις καλές επιδόσεις του.

Τέλος, ας αναφέρουμε επίσης ότι η Φινλανδία έχει δηλώσει ότι η προτεινόμενη νέα συνθήκη είναι περιττή και επιζήμια. Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της, η Φινλανδία δεν θα πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη. Η δε πλειοψηφία του φινλανδικού Κοινοβουλίου συμμερίζεται την ίδια άποψη.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Σαρκοζί έχουν προστεθεί 800 δισ. δολάρια στο εθνικό χρέος της Γαλλίας.

Αν γίνουμε μάρτυρες μιας ελληνικής χρεοκοπίας, και αν ακολουθήσουν και άλλες, θα εγκαταλείψει άραγε η Γερμανία το ευρώ; Θα είναι ακριβώς η τέλεια ευκαιρία, για να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.  • Καλούνται οι τρεις αρχηγοί να συνυπογράψουν 10σέλιδο κείμενο!
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Παπαδήμος παρέδωσε στα κόμματα που στηρίζουν την συγκυβέρνηση κείμενο 10 σελίδων, με όλα αυτά που απαιτεί η τρόϊκα και επί του οποίου θα ζητήσει την πλήρη στήριξη και υπογραφή των πολιτικών αρχηγών.

Βέβαια το έγγραφο αυτό δεν έχει το δικαίωμα να το πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός για να κρίνει, αλλά μόνο οι τρεις κουμανταδόροι πολιτικοί αρχηγοί. Τι το περάσατε εδώ. Εδώ έχουμε δημοκρατία που ξεχειλίζει, όχι παίξε γέλασε!!!

Την στήριξη αυτή θα την ζητήσει ο δοτός πρωθυπουργός μάλλον το Σάββατο, όπου θα καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς… σε σύσκεψη υπό την προεδρία του.

Επειδή δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ας συνειδητοποιήσουμε το ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι τρεις άρχοντες που θα δεσμεύσουν την Ελλάδα για πάντα:

1) Ο απερχόμενος από την πολιτική και μάλλον και από την Ελλάδα, ακόμα τυπικά αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κ. Παπανδρέου, ο απόλυτα υπεύθυνος για την σημερινή μας κατάντια.

2) Ο αμελητέας πολιτικής οντότητας, σε ένα συρρικνούμενο ακροδεξιό κόμμα, πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Καρατζαφέρης και

3) Ο φέρελπις μελλοντικός πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας κ. Σαμαράς, ο οποίος και θα είναι στο τέλος ο μοναδικός υπεύθυνος για τα νέα δεινά που μας ετοιμάζουν.

Αυτοί λοιπόν οι τρεις άρχοντες, μαζί με τον δοτό από τους ίδιους κ. Παπαδήμο, θα δέσουν την Ελλάδα χειροπόδαρα. Για… το καλό μας φυσικά..

Αυτοί ξέρουν, εμείς δεν ξέρουμε…


Σε ένα πολύ ενδιαφέρον της η Ελβετική “La Liberte” αναφέρεται στις δραστηριότητες της ΜΚΟ που ανήκει στον Αντρίκο Παπανδρέου, ενώ είναι αλήθεια ότι πολλές από τις αναφορές προκαλούν αίσθηση.

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο είναι το ακόλουθο:

“Πάρτε ένα ινστιτούτο, υπό ελληνική σημαία και που ισχυρίζεται ότι εργάζεται για την «Ενεργειακή Ασφάλεια και την Περιβαλλοντική Προστασία». Εγκαταστήστε το στις προστατευμένες όχθες της λίμνης, της γαλάζιας Λεμάν. Διορίστε επικεφαλής έναν άνθρωπο, τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον αδελφό του Έλληνα (τότε) Πρωθυπουργού. Προσθέστε μια υποψία υπεξαίρεσης και μια ιδέα υποτιθέμενης σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των δύο αδελφών. Η σαλάτα είναι έτοιμη: Το σωματείο “I4cense”, που έχει έδρα στη Μόρζ, ταράζει τις τελευταίες εβδομάδες το πολιτικό κόσμο της Ελλάδας και τον κυβερνοχώρο.

Ένα μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Παναγιώτης Καμμένος (σ.σ. ο οποίος βρισκόταν ακόμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. και δεν είχε ανεξαρτητοποιηθεί), ήταν ο πρώτος που σάλπισε την επίθεση: «Το ίδρυμα έχει λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ, την Ελληνική Δημοκρατία αλλά επίσης και της Siemens....
(σ.σ.: η γερμανική εταιρεία είναι επίσης στην καρδιά ενός ευρέως σκανδάλου διαφθοράς των δημοσίων υπαλλήλων)». Και να αναρωτιέσαι πού πήγαν τα χρήματα.

Δομή αδιαφανής
Σύμφωνα με το Εμπορικό Μητρώο του Βώντ, το Ινστιτούτο έχει ως στόχο την «προώθηση και την ενθάρρυνση της ιδέας ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος είναι δύο αμοιβαίες και συμπληρωματικές έννοιες». Ευγενείς προθέσεις. Αλλά τι είναι αυτό πραγματικά; Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να πάτε στη Μορζ. Στον αριθμό 1A της οδού Αμπελουργών, το γραφείο της δικηγορικής εταιρείας “H&B Law” χρησιμεύει ως έδρα της “I4cense”.

Ο δικηγόρος κ. Μαρκ Χασλέρ συνεργάτης του γραφείου επιβεβαιώνει ότι, κατά το ελβετικό δίκαιο, το Ινστιτούτο για την ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα σωματείο. «Τα πάντα διοικούνται από το Λονδίνο ή την Αθήνα», λέει, και δεν είναι παρά ένα γραμματοκιβώτιο. Υπήρχαν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των αδελφών Παπανδρέου; Πιο ανησυχητικό, μόνο δύο άνθρωποι εμφανίζονται στο Δ.Σ. της αδιαφανούς δομής: Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου – αδελφός του Έλληνα (τότε) Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου – και η σύζυγός του κ. Μαριάνθη Αλεξίου.

Ένα ζευγάρι που ποτέ δεν έχει επισκεφθεί την έδρα του σωματείου, στην Ελβετία, σύμφωνα με τον δικηγόρο. Όσο για το όνομα τομέα (www.i4cense.org), στεγάζεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Σύμφωνα με τον κατάλογο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, αρκετές εκδηλώσεις έχουν συσταθεί από την ίδρυσή της το 2008. Για τη διοργάνωση του Φόρουμ των επενδυτών που εργάζονται στην πράσινη ανάπτυξη της Μεσογείου το 2010, η εκδήλωση παρουσιάστηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (BEI) και υπό την αιγίδα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Υπήρχε κάτι ώστε να προκαλέσει κάποια σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των αδελφών Παπανδρέου;

Το I4cense είναι μια “δεξαμενή σκέψης” γνωστή στην Ελλάδα και μερικοί από τους εμπειρογνώμονές μας έχουν προσκληθεί να μιλήσουν σε συνέδρια τους», βεβαιώνει η κ. Σαμπίνα Παρίς, αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας Τύπου της BEI. Η οποία διευκρινίζει ότι δεν γνωρίζει την ακριβή νομική φύση αυτής της δομής. Είπε ακόμη ότι εκπλήσσεται μαθαίνοντας για την ύπαρξη της έδρας του σωματείου στην Ελβετία, καθώς και τις κατηγορίες για υπεξαίρεση χρημάτων.

Ένας ειλικρινής ακαδημαϊκός
«Η BEI δεν έχει συμβάλει οικονομικά στην οργάνωση του φόρουμ το 2010» επιμένει η κ. Παρίς. «Η μόνη σχέση μεταξύ της τράπεζας και των εκπροσώπων του “I4cense” ήταν η συμμετοχή σε συναντήσεις όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ήταν παρόντες κατά τη δημιουργία του φόρουμ». Με άλλα λόγια, το “I4cense” δεν έχει χρησιμοποιήσει διαφημιστικό γραφείο για τη διοργάνωση.

Είναι η εταιρεία “C&C International”, η οποία ήταν υπεύθυνος για την τροφοδοσία. Στο γραφείο για τον Συντονισμό των γεγονότων της ΒΕΙ, οι κατηγορίες που εκτοξεύονται εναντίον του σωματείου εκπλήσσουν: «Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένα φημισμένος ακαδημαϊκός τίμιος και σοβαρός.” Τη γνώμη συμμερίζονται ο κ. Αχιλλέας Παπαρσένος, επικεφαλής του ελληνικού Γραφείου Τύπου στη Γενεύη, «ο κ. Παπανδρέου είναι ένας σεβαστός περιβαλλοντικός οικονομολόγος».

Ο κ. Αχιλλέας Παπαρσένος πιστοποιεί τη σοβαρότητα της “I4cense:”. Οι δεσμοί μεταξύ της ένωσης και της Ελλάδας δεν είναι κάτι καινούργιο. Και στην ιστοσελίδα τους βρίσκεται μια λίστα του Επιστημονικού Συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει ανθρώπους όπως ο κ. Τζέφρυ Ζακς (Jeffrey Sachs) του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Μεταξύ των χορηγών περιλαμβάνεται η «Financial Times». Ο κ. Παπαρσένος, επιβεβαιώνει ότι το σωματείο δεν έχει λάβει ούτε μια δεκάρα από την ελληνική κυβέρνηση. Επιμένει επίσης να υπενθυμίσει ότι το τελευταίο σκοπεύει να αποδείξει την διαφάνεια. Έκανε την καταπολέμηση της διαφθοράς, γάγγραινα της εθνικής οικονομίας και παράγοντα της κρίσης, την κινητήρια δύναμη της.

Η Διεθνής Διαφάνεια σημείωσε το περασμένο Μάρτιο ότι οι υποθέσεις διαφθοράς πέρασαν από 13,4% το 2009 σε 10,4% το 2010.

Αποσιωπημένη υπόθεση
Ακόμα, η νέα αυτή υπόθεση δεν εκπλήσσει τους Έλληνες. Ακόμη και αν αποσιωπηθεί από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση. «Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στα χέρια των ομάδων που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για να ανησυχήσουν την κυβέρνηση», σημείωσε ένας δημοσιογράφος. «Μόνο τα μικρά ραδιόφωνα και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί μιλάνε γι’ αυτό». Εν τω μεταξύ, ένας διδακτορικός φοιτητής έκανε την παρατήρηση ότι «όλοι οι πολιτικοί και Έλληνες επιχειρηματίες έχουν τα χρήματά τους στην Ελβετία».

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ακόμη σε πολλά εκκρεμή ζητήματα. Ένας δημοσιογράφος από την ΕΡΤ σημειώνει ότι ο (τότε) πρωθυπουργός, μέλος του ΠΑΣΟΚ (Σοσιαλιστικό Κόμμα), θα πρέπει να εξηγήσει σε αυτό το πλαίσιο: «Τι ποσά το I4cense έλαβε από το Ελληνικό κράτος; Πώς είναι δυνατόν να επιδοτεί μια μη-Ελληνική και με έδρα την Ελβετία ΜΚΟ;»

"badmoney", μοντάζ "Γρέκι"Επειδή οι ημέρες που διανύουμε είναι πονηρές, κι επειδή κάποιοι θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν νεφελώματα σχετικά με πιθανές (ή πραγματικές) παράνομες παρακολουθήσεις πολιτών ή πολιτικών, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε οτιδήποτε "κυκλοφορεί" σχετικά με συσκευές παρακολούθησης. Κι αυτό επειδή το συγκεκριμένο "έργο" (της παραπλάνησης και της συσκότισης πληροφοριών σχετικά με πραγματικά περιστατικά) αναμένεται να παιχτεί λίαν συντόμως, εμείς επιφυλασσόμαστε σε οτιδήποτε θα δημοσιεύεται και θα έχει σχέση με παρακολουθήσεις.

Για να γίνουμε σαφέστεροι, κι επειδή το συγκεκριμένο θέμα (των παρακολουθήσεων) αποτελεί πηγή πλουτισμού για διάφορους, αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξουν σειρά διαρροών σχετικών με πολιτικά πρόσωπα, ίσως μάλιστα και για ισχυρά πρόσωπα που σήμερα "χτυπάνε" τον Γιώργο Παπανδρέου.

Εμείς, ρωτάμε ευθέως:
Επιτρέπεται η εισαγωγή και πώληση συσκευών παρακολούθησης;
Πόσοι και ποιοί δύναται να έχουν τέτοιες συσκευές στη διάθεσή τους;
Σε περίπτωση σύλληψης, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράνομη διακίνηση απαγορευμένου προϊόντος ή για κατασκοπεία;
Ποιοί παρέχουν εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη γι αυτές τις συσκευές;
Έχει υπάρξει έρευνα σε εταιρείες του εξωτερικού που ασχολούνται με την κατασκευή ή εμπορία συσκευών παρακολούθησης;
Ήταν γνωστή στην ΕΥΠ η συγκεκριμένη δραστηριότητα (εμπορίας συσκευών παρακολούθησης); Αν ναι, από πότε ήταν γνωστή; Αν όχι, γιατί;

Διαβάστε την παράξενη είδηση που ακολουθεί:
Δύο άτομα που διατηρούσαν καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών στο κέντρο της Αθήνας, μέσα από τα οποία πουλούσαν συσκευές καταγραφής και παρακολούθησης τηλεφωνικών συνομιλιών, συνελήφθησαν από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με την αυτόφωρη διαδικασία, για εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Οι συσκευές ενεργοποιούνταν με κινητό τηλέφωνο και οι συλληφθέντες τις διαφήμιζαν σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.
Πρόκειται για έναν 57χρονο ιδιοκτήτη και έναν 33χρονο προσωρινά υπεύθυνο ομοειδούς καταστήματος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες, που περιλαμβάνουν και τα αδικήματα της παραβίασης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας και της πρόκλησης για εκτέλεση κακουργήματος.
Η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε ύστερα από καταγγελίες για ιστοσελίδες, οι οποίες διαθέτουν στους χρήστες του διαδικτύου ηλεκτρονικές συσκευές, με δυνατότητες παραβίασης της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι «κοριοί» είχαν τη δυνατότητα, όταν συνδέονταν στο δίκτυο τηλεφωνίας, να παρακάμπτουν την ασφάλεια του δικτύου, να δίνουν δυνατότητα πρόσβασης στις συνομιλίες και να τις καταγράφουν, καθώς επίσης και να υποκλέπτουν προφορικές συνομιλίες.
Κλιμάκιο αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού πραγματοποίησε χθες έρευνα στα δύο καταστήματα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 78 συσκευές παρακολούθησης ήχου και τηλεφωνικών συνομιλιών, 14 συσκευές παρακολούθησης χώρου με κάρτα SIM κινητής τηλεφωνίας, δύο πομποί τηλεφώνου χωρίς μικρόφωνο και τέσσερις συσκευές καταγραφής συνομιλιών κινητού τηλεφώνου.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του ενός καταστήματος.
Τέλος, μετά από όλα αυτά, μένουμε να απορούμε...: Τελικά πόσες συσκευές παρακολούθησης κυκλοφορούν στην Ελλάδα;

  • Μετατρέπει σε φρούριο 2 οικοδομικά τετράγωνα της γειτονιάς του ο Χρήστος Παπουτσής, προκειμένου να αισθάνεται ασφαλής... Με τους υπόλοιπους Έλληνες τί γίνεται; Πόσο κοστίζει η ασφάλεια του κυρίου Παπουτσή στον Έλληνα φορολογούμενο; Από ποιούς φοβάται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη (ή του σπιτιού του) και γιατί;
Την ώρα που η εγκληματικότητα αυξάνεται, η δε εισβολή των επικίνδυνων ή εξαθλιωμένων λαθρομεταναστών στη χώρα επιδεινώνει το φαινόμενο, καθιστώντας ανεξέλεγκτη την δράση των κακοποιών στοιχείων, ο αρμόδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δείχνει να ενδιαφέρεται μόνο για την δική του προστασία.

Αδιαφορώντας να διασφαλίσει τουλάχιστον ένα μίνιμουμ ασφάλειας για τους συμπολίτες του στον Χολαργό όπου διαμένει εδώ και χρόνια, πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο έλεος κακοποιών, μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο Δήμαρχος που έπεσε θύμα τρομοκρατικής ενέργειας, ο κ. Παπουτσής οχυρώνει ως φρούριο το σπίτι του, σε απόσταση δύο οικοδομικών τετραγώνων! Από ‘κει και πέρα …γαία πυρί μειχθήτω .

Σε καθημερινή βάση 20 με 25 άτομα στην προσωπική του ασφάλεια, διασφαλίζουν τις μετακινήσεις από και προς το στο σπίτι του. Μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι όταν οι «αγανακτισμένοι» έκαναν συχνές επισκέψεις προς την οικία του κ. Παπουτσή προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα στυγνά σε βάρος του λαού μέτρα, στην υπηρεσία του Παπουτσή βρίσκονταν έως και 100 άτομα!!! Ούτε ο Καντάφι δεν είχε τόσους να τον φυλάνε!

Ζήτησε και την προστασία του Δημάρχου Χολαργού - Παπάγου!

Το θράσος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ήταν τέτοιο, ώστε παρά το ότι ο Δήμαρχος Χολαργού-Παπάγου έπεσε θύμα τρομοκρατικής ενέργειας, ο κ. Παπουτσής αδιαφορώντας παντελώς για το γεγονός, έφτασε στο σημείο να ζητήσει για τον εαυτό του την προστασία του Δημάρχου!!! Παρακρουστικό αλλά απόλυτα …Παπουτσικό!

Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Δημάρχου Χολαργού Παπάγου πυρπολήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση «Πυρήνες της φωτιάς» (ανέλαβαν την ευθύνη), αλλά λίγες ημέρες μετά ο κ. Παπουτσής λες και δεν άκουσε τίποτε για το σοβαρό αυτό γεγονός, από βήματος της βουλής ζητούσε την προστασία από τον Δήμαρχο!!!

Με αφορμή την προγραμματιζόμενη, υπό την καθοδήγηση του δημοφιλούς σκηνοθέτη Κολλάτου, πορεία διαμαρτυρομένων προς το σπίτι του κ. Παπουτσή, ο Υπουργός εμφανίστηκε (αρχές Ιουλίου) στην Βουλή και ισχυριζόμενος ότι κάποιοι απειλούν τη γυναίκα και το παιδί του, είπε::
«Ο κ. Κολλάτος, που είναι προέκταση της πλατείας Συντάγματος, όπως ο ίδιος λέει, έχει προγραμματίσει με μια κατάπτυστη ανακοίνωση, να έρθει στο σπίτι μου, και κανείς δεν αντιδρά.Δεν υπάρχει καμία πολιτική δύναμη, ή ο δήμαρχος να καταδικάσει αυτά τα γεγονότα για το σπίτι μου».
Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, ανταπαντώντας στον κ. Παπουτσή, δήλωνε μεταξύ των άλλων:
"Ομολογουμένως, ουδέποτε είχαμε σκεφθεί ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε ανάγκη από τη στήριξη του Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού και των τοπικών αρχών, για τα γεγονότα που εξελίσσονται ειρηνικά αυτές τις μέρες στην πόλη μας και για τις απειλές που ο ίδιος και η οικογένειά του δέχονται. Και δεν είχαμε σκεφθεί να του εκφράσουμε τη στήριξή μας, γιατί είναι γνωστό σε όλους ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη (όπως και όλοι οι Υπουργοί) στηρίζεται από όλο τον κρατικό μηχανισμό και από όλα τα υπό τον έλεγχό του Σώματα Ασφαλείας».
Έτοιμος να απομακρύνει μέχρι και την λαϊκή αγορά από την γειτονιά του!!! Ο Χρήστος Παπουτσής, θέλοντας να οχυρώσει περισσότερο το σπίτι του, είχε ζητήσει από τον Δήμο Χολαργού, να απομακρύνει τους κάδους σκουπιδιών σε απόσταση 100-200 μέτρων από το σπίτι του, φοβούμενος μην τυχόν τρομοκράτες πετάξουν βόμβα ή εμπρηστικό μηχανισμό σε κάποιον από τους κάδους. Τελικά το αίτημά του δεν ικανοποιήθηκε, προφανώς υπό τις διαμαρτυρίες των γειτόνων, οι οποίοι θα έπρεπε να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να πετούν τα σκουπίδια τους!

Σύμφωνα όμως με τελευταίες πληροφορίες ο κ. Παπουτσής βρίσκεται πίσω από την επικείμενη μεταφορά της λαϊκής αγοράς!!! Επειδή αυτή βρίσκεται στην οδό Φανερωμένης δίπλα από το σπίτι του κ. Παπουτσή, μετακομίζει σε μακρινό σημείο, κοντά στου Παπάγου!! Ο Δήμαρχος Χολαργού-Παπάγου αρνείται ότι υπήρξε παρέμβαση του κ. Παπουτσή, πάντως οι δικές μας πληροφορίες αλλά και μαρτυρίες γειτόνων του υπουργού, λένε ότι οι οχλήσεις της πλευράς Παπουτσή ήταν συνεχείς για την μεταφορά της λαϊκής αγοράς. Μία λαϊκή αγορά η οποία παραδοσιακά βρισκόταν στη συγκεκριμένη οδό, αλλάζει σημείο, υποχρεώνοντας έτσι τους κατοίκους να διανύουν μεγάλη απόσταση για να κάνουν τις αγορές τους!

Ο Κλεισθένης γράφει...

Η σημερινή σύγχυση και το πολιτικό αλαλούμ συνθέτουν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.
Τα τελευταία «ελπιδοφόρα» νέα είναι χαρακτηριστικά.
Η Carrefour χρωστάει τόσα πολλά σε τόσους πολλούς που έχει χαθεί ο λογαριασμός.

Η απελευθέρωση της ενέργειας έβαλε στο παιγνίδι δύο «αξιολογότατες» εταιρίες που έστελναν τις εισπράξεις σε off-shore αντί της ΔΕΗ.

Οι αιτήσεις για ενοικίαση δημόσιων αγροτεμαχίων με συμβολικό ενοίκιο στο νομό Γρεβενών κατά 90% έγιναν από Αθηναίους, ο ντόπιος πληθυσμός ουσιαστικά δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον.

Η ανάπτυξη σε όλο της το μεγαλείο. Η πλήρης «επιτυχία» του νεοφιλελευθερισμού.

Το ΠΑΣΟΚ πέμπτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και ο ΓΑΠ στην Κόστα Ρίκα βάζει θεμέλια για επανεκλογή του στην σοσιαλιστική διεθνή που παρεμπιπτόντως είχε μέλη τους αξέχαστους Μπεν Αλι, Μουμπάραγκ και Καντάφι.

Ο Χρυσοχοΐδης δεν διάβασε το μνημόνιο, η Λούκα του ’ριξε μια ματιά και όλοι ομαδικά ούρλιαζαν υπέρ της αναγκαιότητας του μνημονίου για την σωτηρία της πατρίδας και το ψήφισαν. Ο Λοβέρδος επαναφέρει τον αυριανισμό απειλώντας με «μακελειό», μιμούμενος τον Κουλούρη του 89 που είχε απειλήσει με «Μπουκάρισμα», μην αδικήσω και τον Καρχιμάκη που πριν λίγο καιρό απειλούσε κι’ αυτός.

Υπάρχει και το πρόβλημα των διορισμένων. Τα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ διορισμένα απ’ το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλουν και οι οικονομικοί εισαγγελείς στέλνουν δικογραφίες στην βουλή.

Η ΝΔ κολλημένη στο 30%. Οι κόκκινες γραμμές διαδέχονται η μια μετά την άλλη, όλο και ψηλότερα, αναγκάζοντας τον Αντώνη σε άλματα επί κοντώ για να τις υπερπηδήσει κάνοντας και μια πιρουέτα κάθε φορά.

Η ιδεοληψία της ότι η Ελλάδα ανήκει στην δύση και τα νεοφιλελεύθερα βαρίδια της την έχουν καθηλώσει. Εδώ αξίζει τον κόπο για μια αναφορά στον θεωρητικό της Τουρκίας Νταβούτογλου. «Η Τουρκία ανήκει σε συμμαχίες προτάσσοντας τα Τουρκικά συμφέροντα έναντι των συμφερόντων των συμμαχιών που ανήκει».

Εμείς;

Το ΛΑΟΣ τραβά από την μύτη τους άλλους δυο συνεταίρους του στην κυβέρνηση κινδυνεύοντας ταυτόχρονα να υποστεί συντριβή στις επερχόμενες εκλογές. Ο «πατριωτισμός» του εξανεμίστηκε, θέλει να σώσει την πατρίδα δίνοντάς την βορά στους τοκογλύφους με μειωμένη έως ανύπαρκτη κυριαρχία. Τόσο πατριωτισμό….

Ο Τσίπρας κάνει εκκλήσεις για ένωση της πολυκερματισμένης αριστεράς δλδ στον Κουβέλη που πριν λίγο καιρό αποσπάστηκε απ’ το άρμα του ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΚΕ που η μόνη ιδεολογική τους σχέση είναι ότι αυτοχαρακτηρίζονται αριστερά. Προσπαθεί να μας πείσει ότι αν ενωθούν (με ήδη ανεβασμένα ποσοστά) θα αποτελέσουν κυβερνητική διέξοδο. Το αφήνω ασχολίαστο.

Η μόνη «πολιτική» πράξη των οικολόγων-πράσινων είναι η γκρίνια για την ελλειπή τους επιχορήγηση απ’ τα ταμεία του κράτους.

Ο καταλληλότερος και ευρύτατης αποδοχής Παπαδήμος έπεσε στα τάρταρα, 90% περίπου δηλώνουν απογοητευμένοι.

Η διαπραγμάτευση του PSI γίνεται απ’ τη Μέρκελ και το ΔΝΤ και η Ελλάδα είναι απλός παρατηρητής των όσων συζητιούνται στην ΕΕ για την «σωτηρία» της.
Η πικρή αλήθεια είναι ότι η χώρα είναι ήδη χρεοκοπημένη, όλα όσα γίνονται αποσκοπούν στην υποθήκευση των περιουσιακών της στοιχείων πριν την επίσημη αναγγελία της χρεοκοπίας.

Ο μεγαλύτερος απών φυσικά είναι ο λαός δεν του επιτρέπεται ούτε να ψηφίσει, οι εκλογές πάνε από αναβολή σε αναβολή. Ο Αντώνης είναι συνέχεια με μια κιμωλία και ένα σφουγγάρι γράφοντας και σβήνοντας την ημερομηνία των εκλογών και οι κυβερνητικοί του συνεταίροι ονειρεύονται ολοκλήρωση της τετραετίας.

Κολλημένοι όλοι στους καναπέδες γίνονται δέκτες μιας πρωτοφανούς υπερπληροφόρησης-παραπληροφόρησης που τους επιτείνει την σύγχυση και τους εγκλωβίζει στην αδιαφορία και την αδράνεια. Ο καθημερινός βομβαρδισμός για νέα μέτρα, νέα χαράτσια, νέους φόρους κτλ έχει παραλύσει την κοινωνία κάνοντάς την άβουλη και απαθή.

Όντως «είμαστε μία ωραία ατμόσφαιρα».

Επειδή με τις περικοπές στην υγεία δεν είναι ούτε να αρρωστήσει κανείς, τουλάχιστον να έχουμε υγεία και υπομονή.


Σε άρθρο του στην Nezavisimaya Gazeta ο νυν πρωθυπουργός και υποψήφιος Πρόεδρος της Ρωσίας επισημαίνει τον κίνδυνο από τον εθνικισμό των μειονοτήτων, σε μία περίοδο που η Δύση ανατρέπει μία σειρά από καθεστώτα χρησιμοποιώντας μειονότητες, εθνικές ή θρησκευτικές, στην Αφρική και την Μέση Ανατολή.

«Όταν κατέρρευσε η χώρα (η ΕΣΣΔ), βρεθήκαμε στο χείλος, ακόμη και πέρα από αυτό, ενός εμφυλίου», λέει ο Πούτιν. «Με τεράστια προσπάθεια και θυσίες αντιμετωπίσαμε αυτές τις φωτιές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έσβησαν», προειδοποιεί, στο δεύτερο από μία σειρά κειμένων στην εφημερίδα, προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του ενόψει των προεδρικών εκλογών στις 4 Μαρτίου.

«Ο ρωσικός λαός και πολιτισμός είναι η κόλλα που συγκρατεί το μοναδικό οικοδόμημα αυτού του πολιτισμού», υποστήριξε ο Πούτιν, «κλείνοντας το μάτι» στους Ρωσικής καταγωγής ψηφοφόρους, κυρίως ορθόδοξους, που βλέπουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της χώρας να αλλάζουν. Η αύξηση της μετανάστευσης από τις μουσουλμανικές περιοχές της Κοινοπολιτείας, σε συνδυασμό με τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων στις κοινότητες αυτές, προκαλούν φόβο στους πολίτες.

«Εάν μία πολυεθνική κοινωνία προσβληθεί από τον εθνικισμό των μειονοτήτων, χάνει την δύναμη και την αντοχή της ... Πρέπει να καταλάβουμε πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι συνέπειες από την προσπάθεια να αναζωπυρωθεί η έχθρα και το μίσος μεταξύ εθνοτήτων», τόνισε.

Προκειμένου οι μειονότητες να ζουν υπό τη σκέπη της ρωσικής κουλτούρας, οι εσωτερικοί μετανάστες θα δίνουν εξετάσεις στη ρωσική γλώσσα και Ιστορία, θα ευνοούνται συγκεκριμένες επαγγελματικές και επιστημονικές ειδικότητες, ενώ οι φοιτητές θα είναι υποχρεωμένοι να μελετήσουν περίπου 100 έργα Ρώσων κλασικών συγγραφέων.


Αύριο Παρασκευή, 27 του μηνός, το ΙΘΤΠ παρουσιάζει το νέο βιβλίο του καθηγητή Κώστα Μελά "Oι σύγχρονες κρίσεις του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος (1974-2008)".

Η εκδήλωση θα γίνει στις 8 μ.μ. στην Καπναποθήκη "π" στην οδό Καπνεργατών 9.

Την παρουσίαση θα την κάνει ο ίδιος ο συγγραφέας.Σήμερα, Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, στις 6:30 μμ. ο καθηγητής Κώστας Μελάς θα παρουσιάσει το νέο βιβλίο τού Nicholas Shaxson "OFFSHORE ΤΑ νησιά των Θησαυρών", στο βιβλιοπωλείο του κ. Ευγένιου Τζελέπη, 28ης Οκτωβρίου 42, κοντά στην πλατεία της Ξάνθης.

Επίσης, στην ιστοσελίδα www.kostasmelas.gr υπάρχουν πάνω από 160 εργασίες και άρθρα του Κώστα ΜΕΛΑ από το 2005 μέχρι και σήμερα, γι αυτά τα θέματα.

Επίσης, εργασίες του κ. Μελά υπάρχουν εδώ.  • Έχει βουίξει ο κόσμος όλος ότι έχουν ποντάρει στην χρεοκοπία της Ελλάδας με τα αδέρφια του!
Αν έκλεινε κάποιος σε ένα πακέτο πέντε- δέκα μελωδίες που να θυμίζουν Ελλάδα, μία απ’ αυτές θα ήταν τα ζεϊμπέκικα του Μητροπάνου. Αν ήθελε κάποιος να εξηγήσει τι εννοούμε όταν λέμε απλός, γνήσιος και καθαρός λαϊκός τραγουδιστής θα μίλαγε για τον Μητροπάνο. Ο μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής δεν χρειάζεται συστάσεις σε κανένα κοινό. Ούτε σε εκείνους που ακούνε έντεχνα, ούτε στους άλλους που απορρίπτουν τα λαϊκά, ούτε στους ροκάδες, ούτε στους εναλλακτικούς.

Τον Μητροπάνο τον ξέρουν όλοι. Ξέρουν τα τραγούδια του, αναγνωρίζουν την φωνή του.
Άνθρωπος ανοιχτός για όποιον τον γνωρίσει πρώτη φορά, φιλόξενος και ευγενικός. Με εκείνη τη βαθιά και βαριά φωνή εξηγεί με πάθος τις απόψεις του για όλα τα θέματα. Γιατί ενδιαφέρεται για όλα και, κυρίως, για όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Είναι κι αυτός θυμωμένος, επικριτικός με τους πολιτικούς, με τις υποσχέσεις, με τις χαμένες ελπίδες. Σου δίνει την εντύπωση ότι θέλει να μιλήσει μόνο γι’ αυτά. Ολοκληρώνοντας μια τέτοια κουβέντα φεύγεις με την πεποίθηση ότι αν η οργή του ήταν μελωδία θα ήταν ένα βαρύ βαρύ ζεϊμπέκικο.

Είστε θυμωμένος με αυτό που ζούμε σαν Έλληνες;

Χρόνια είμαι, δεν είμαι τώρα. Απλώς τώρα μαζεύτηκαν πολλά.

Τι σκέφτεστε;

Ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά αυτό που με εξοργίζει αφάνταστα είναι ότι παίζουν με τη νοημοσύνη μου. Είναι όλοι τους θρασείς. Τις προάλλες άκουγα τον Παπανδρέου που έλεγε πως όταν μας είπε «λεφτά υπάρχουν» δεν εννοούσε αυτό που εννοούσαμε εμείς. Το θέμα είναι ότι καταλάβαμε αργά τι εννοούσε. Τα είχε κανονίσει όλα από πριν με το ΔΝΤ. Ο λαός, όμως, με αυτό το «λεφτά υπάρχουν» τον τίμησε, του έδωσε 160 βουλευτές. Μπορούσε να κάνει ένα νόμο στη Βουλή, να τον περάσει και να πάρει τα λεφτά από αυτούς που έχουν, αυτό που προσπαθεί σήμερα να μας πείσει ότι τέλοσπάντων εννοούσε και να τελείωνε το πράγμα. Απλά δεν είχε διάθεση. Η μόνη διάθεση που είχε ήταν να τα πάρει από το ΔΝΤ και μετά δεν τον ενδιέφερε τι θα γίνει. Γιατί και τότε που τέθηκε θέμα πτώχευσης ας το συζητάγαμε. Εξάλλου και τώρα θα πτωχεύσουμε. Η διαφορά είναι ότι τώρα θα μας ζητήσουν να υποθηκεύσουμε την Ακρόπολη, τα νησιά, τους φυσικούς πόρους μας. Όλα, τα πάντα. Τώρα η πτώχευση θα είναι και αρπαγή.

Μόνο η κυβέρνηση των τελευταίων δύο ετών ευθύνεται για την κατάσταση;

Όχι βέβαια. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ευθύνεται γιατί, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε χιλιάδες πράγματα και παραλείψεις, πήγε να κάνει και ένα καλό. Πήγε να ανοίξει τη συνεργασία με τη Ρωσία στο θέμα των πετρελαίων. Ο Γιωργάκης άνοιξε την πόρτα στην Αμερική, με το ΔΝΤ, να μπει μέσα και αν μη τι άλλο ξέρουμε ότι, όπου έβαλε το χεράκι του το ΔΝΤ, οι χώρες καταστράφηκαν. Όπου το έδιωξαν είδαν άσπρη μέρα. Να ‘ναι καλά το παλικάρι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, άντε αύριο μεθαύριο να κάνει κι άλλα καλύτερα. Και τον έχουν ακόμα και συζητάνε. Έπρεπε να τον πετάξουν κλωτσηδόν έξω…Έλεος!

Ο ίδιος μιλώντας στα μέλη του κόμματος του είπε ότι η κυβέρνηση έζησε τα πάντα μέσα σ’ αυτά τα δύο χρόνια.

Φυσικά ο πολίτης δεν τον αφορά, δεν ενδιαφέρεται. Παίρνει και αυτό το θλιμμένο ύφος. Ποιον κοροϊδεύει; Αλλά τα βάζω και με εκείνους που είναι δίπλα του. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ο Βενιζέλος να μην τον είχε καταλάβει. Ο Βενιζέλος έχει μυαλό να πουλήσει όλη την Ελλάδα και να του περισσέψει κι άλλο. Δεν είναι δυνατόν να μην κατάλαβε με ποιον έχει να κάνει. Και τόσοι άλλοι εκεί μέσα. Δεν ξέρουν ότι δεν υπάρχει Γιωργάκης; Ότι είναι από πίσω τα αδέλφια του; Εδώ έχει βουίξει ο κόσμος όλος ότι έχουν ποντάρει στην χρεοκοπία της Ελλάδας.

Που θα τον κατατάξει, πιστεύετε, η Ιστορία;

Νομίζω δεν θα τον αναφέρει καν. Κάτι τέτοιους δεν πρέπει καν να τους αναφέρεις. Να αναφέρει η Ιστορία τι; Ότι πούλησε τη χώρα του;

ΚΚΕ είμαι, αλλά δεν έχει προτάσεις

Η Αριστερά γιατί δεν βγάζει ηγέτες;

Γιατί περιμένει να μεγαλώσουν…

Είναι ανέφικτα αυτά που πρεσβεύει;

Συγνώμη, για ποια Αριστερά μιλάμε; Ποια είναι η Αριστερά; Είναι το ΚΚΕ που έχει έναν δρόμο δικό του, είναι ο Τσίπρας που τον πήραν, τον έβαλαν κι επειδή έπιασε 18% αρχίσανε και του τραβάγανε το χαλί οι ίδιοι που τον βγάλανε; ΚΚΕ είμαι εγώ, δεν έχω καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά αυτά βλέπω. Τώρα έχουν γίνει δέκα κόμματα. Πώς να μαζευτούν όλοι αυτοί; Πότε μαζεύτηκαν; Μαζεύονται τη μια μέρα και την άλλη είναι σκορποχώρι. Το ΚΚΕ σου λέει «είμαι εδώ κι έχω αυτή τη στάση». Με γεια του με χαρά του, τι να κάνουμε;

Πως τοποθετούνται στο σήμερα και στην Ελλάδα οι βασικές αρχές του κομμουνισμού;

Δεν πιστεύω όπως τις τοποθετεί σήμερα το ΚΚΕ, αλλά να σας πω κάτι; Είμαι 64 ετών. Δεν έχω επιλογές. Δεν βλέπω κάτι άλλο που να πηγαίνει, κάτι να γίνεται. Έχεις ένα ΚΚΕ στον κόσμο του. Δηλαδή, ποια καλύτερη εποχή θα έπρεπε να περιμένει το ΚΚΕ για να έχει 20% για πλάκα; Όλοι δουλεύουν για το ΚΚΕ και το κόμμα φοβάται μην πάει πάνω από 8% γιατί θα υπάρχει πρόβλημα. Πάνω από 8% πρέπει να έχεις ιδέες, προτάσεις…δε θα μείνεις στο «η πλουτοκρατία και η πλουτοκρατία». Έλεος, ήμουν με κοντά παντελονάκια και κοντεύω να δω τα ραδίκια ανάποδα. Αυτή είναι η πλουτοκρατία. Εσύ τι κάνεις;

Σας ζήτησαν ποτέ να πολιτευτείτε;

Δεν υπήρχε περίπτωση. Το είχα ξεκάθαρο από την αρχή. Καταρχήν δεν μπορώ να λέω ψέματα. Και δεν θα με πείσει εμένα κανένας ότι η Αριστερά δε μας έχει πει ψέματα

Ο κόσμος αντιδρά, διαμαρτύρεται. Το καλοκαίρι είχαμε μια μαζική διαμαρτυρία αλλά τώρα μοιάζει να έχει απλωθεί μια απογοήτευση, μια εξάντληση…

Εγώ έχω πει ότι θα δούμε αίμα. Άσχημο μεν, αλλά έτσι θα γίνει. Δεν γίνεται. Και να βγαίνουν να λένε ότι πήραν άλλα 60 εκ. τα κόμματα ενώ κόβουν το ρεύμα στους ανθρώπους, κόβουν τη σύνταξη στα 300 ευρώ. Κάποιος θα τρελαθεί, κάποιου το παιδί δε θα έχει να φάει, δεν ξέρεις πώς θα του γυρίσει το μυαλό.

Υπουργοί δεν τολμάνε να ρθουν στο μαγαζί

Τι σας λέει ο κόσμος που έρχεται στο μαγαζί; Ή είναι άλλος κόσμος αυτός;

Ο κόσμος που έρχεται στο μαγαζί έρχεται για να διασκεδάσει, να φύγει από τα προβλήματα.

Έχετε εικόνα και άποψη για την κατάσταση που ζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σήμερα, αλλά τις ημέρες που εμφανίζεστε στο μαγαζί βλέπετε ότι υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα. Αυτών που πάνε στα μπουζούκια, πληρώνουν, πετάνε λουλούδια

Αυτοί που λένε ότι τα μπουζούκια είναι γεμάτα δεν πάνε στα μπουζούκια. Παλιά συνέβαινε αυτό. Τώρα όχι. Σε λίγο θα κλείσουν. Όλα θα κλείσουν, δεν θα υπάρχει τίποτα. Όταν τελειώσουν και με τις τελευταίες διαπραγματεύσεις θα γίνει κανονικά η κηδεία της Ελλάδας. Θα μας τα πάρουν όλα. Τα παιδιά θα φύγουν για έξω και… «τέλος μείνανε βουβοί και γεμάτοι οι καφενέδες από γέρους και χαφιέδες που μιλάν για προκοπή». Αυτοί θα είμαστε.

Πιστεύετε ότι έχουμε ευθύνες κι εμείς, οι πολίτες;

Τεράστια. Όταν τόσα χρόνια ψηφίζουμε τα δύο αυτά κόμματα με 80% και δεν υπάρχει τίποτα άλλο; Εμείς μάθαμε στο ρουσφέτι.

Είμαστε και τεμπέληδες, όπως λένε οι ξένοι;

Αυτοί λένε αυτό που τους συμφέρει. Δουλεύουν πιο πολύ από εμάς οι άλλοι; Οι Έλληνες είναι αυτό, είναι εκείνο, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο… Δεν κατάλαβα. Έχουν κάνει πολλά πράγματα οι Έλληνες και τους χρωστάνε πάρα πολλά όλοι. Αν οι ξένοι είχαν ανακαλύψει π.χ. το Πυθαγόρειο θεώρημα θα ζητούσαν χρήματα για οτιδήποτε ανακαλυπτόταν και στηριζόταν σε τέτοια μεγάλα θεωρήματα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Τώρα τι έγινε; Η Γερμανία, κάνοντας δύο πολέμους, σακάτεψε όλο τον κόσμο και επειδή δεν κατάφερε να κάνει αυτό που ήθελε μέσω του πολέμου πάει τώρα να το κάνει μέσω οικονομικού πολέμου. Τώρα η Γερμανία κάνει τοκογλυφία. Η ίδια αυτή χώρα θα την πληρώσει πολύ άσχημα αυτή την ιστορία. Γιατί πάνω της θα γυρίσει. Ελπίζω να έχουν βάλει μέχρι τότε λίγο μυαλό και όλα τα κράτη να την αγνοήσουν και να την σβήσουν από το χάρτη.

Στο μαγαζί έχουν έρθει υπουργοί να σας ακούσουν;

Φέτος; Τολμάνε; Όπου πηγαίνουν ακούν τα σχολιανά τους. Τόσα ψέματα πια. Αν υπήρχε Dικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι πολλοί απ’ αυτούς στη φυλακή. Αυτοί μέχρι και νόμο έχουν βγάλει να μην πηγαίνουν φυλακή.

Αν απαξιώσουμε τους πολιτικούς θα κερδίσουμε κάτι;

Όχι. Πολιτική πάντα θα ασκείται κι έτσι πρέπει να είναι. Δεν καταλαβαίνω απλώς τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Κλέβουν, λένε ψέματα γιατί δεν τους λέει κανένας τίποτα. Λέει ο Γιωργάκης όσα λέει και πάει και ψηφίζει το αντίθετο. Δεν ήταν υφαρπαγή της ψήφου του ελληνικού λαού όταν βγήκε και είπε «λεφτά υπάρχουν κι εγώ θα τα μαζέψω»; Τι έκανε; Έφερε το ΔΝΤ μέσα. Δεν έπρεπε να τον πιάσουν;

Στις επόμενες εκλογές θα αλλάξει το σκηνικό;

Όχι. Δυστυχώς τα δύο κόμματα θα δούμε πάλι.

Να μιλήσουμε για το τραγούδι. Ετοιμάζετε καινούργια δουλειά;

Όχι. Εγώ δεν είμαι από τους τραγουδιστές που κάνω συχνά δισκογραφία. Θα βγει μόνο μια δουλειά στη μνήμη του Μάριου Τόκα και θα έχω συμμετοχή.

Το ζεϊμπέκικο είναι αντρικός χορός

Αν σας ζητούσα να ξεχωρίστε κάποια από τις συνεργασίες σας με τους συνθέτες που έχετε δουλέψει θα το κάνατε;

Όλα αυτά που έχω κάνει τα 45 χρόνια που είμαι στο τραγούδι επιλογές μου ήταν και τις αγαπάω όλες. Καλύτερες δουλειές σε όλα αυτά τα χρόνια ήταν με τον Δήμο Μούτση ο «Άγιος Φεβρουάριος», που έκανα στην αρχή της καριέρας μου, και μετά με τον Θάνο τον Μικρούτσικο «Στου αιώνα την παράγκα».

Πολύ δυνατά τραγούδια…

Δεν είναι μόνο αυτό… Ας πούμε «Στου αιώνα την παράγκα» ένα τραγούδι έθαψε όλα τα άλλα. Η«Ρόζα» καπέλωσε όλο τον δίσκο. Όμως, εκεί υπήρχαν καταπληκτικά τραγούδια.

Πως γίνεται ένα τραγούδι επιτυχία;

Αν υπάρχει άνθρωπος που το ξέρει αυτό θα ήταν ο top star όλου του κόσμου.

Μετά από 45 χρόνια στο τραγούδι και μάλιστα τόσο ψηλά, ένα στοιχείο της επιτυχίας ενός τραγουδιού θα μπορούσε να είναι ότι το τραγουδάει ο Δημήτρης Μητροπάνος.

Όχι… όχι. Ένα τραγούδι δεν έχει σημασία αν το είπα εγώ ή κάποιος άλλος. Πολλές φορές ακούω τραγούδια που έγιναν επιτυχία, τα είχαν φέρει σε μένα κι εγώ τα απέρριψα… Συμβαίνουν αυτά.

Στις συνεντεύξεις σας είστε αρκετά σεμνός, έχετε πει ότι τις καταστάσεις τις δημιουργούν οι συνθέτες και οι στιχουργοί και όχι ο τραγουδιστής.

Έτσι είναι. Ο τραγουδιστής είναι το πιο εκφραστικό όργανο της ορχήστρας επειδή μιλάει και απευθύνεται στον κόσμο. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει το υλικό. Ό,τι έχει μείνει από τραγούδια, αν το ψάξουμε, είναι τραγούδια που κάτι ήθελε να πει ο δημιουργός. Αυτή είναι η βάση . Εδώ και 15 χρόνια δεν υπάρχουν τραγούδια γιατί οι δημιουργοί είναι αυτοί που σίγησαν. Τραγουδιστές έχουμε και πολύ καλούς. Αλλά δεν έχουμε δημιουργούς. Τα σημερινά παιδιά είναι δυστυχή γιατί ψάχνουν με το τσιγκέλι να βρουν καλά τραγούδια. Εγώ όταν ξεκίνησα τα τραγούδια υπήρχαν στο δρόμο.

Είναι θέμα συναισθήματος; Αυτό που« παράγει» κάθε εποχή;

Πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι οι δύσκολες εποχές φέρνουν άνθηση στις τέχνες, σε όλες τις τέχνες.

Ένας νέος συνθέτης θα νιώθει και λίγο δέος να σας προτείνει τη δουλειά του…

Δεν έχω δώσει τέτοια εντύπωση. Σε πολλούς νέους έχω συμμετάσχει σε δουλειές τους, έχω κάνει πράγματα.

Σας φέρνουν τραγούδια να ακούσετε;

Ναι, και το κακό ξέρετε ποιο είναι; Μου φέρνουν όλο ζεϊμπέκικα. Έχω πει, «εμένα με αφορά να λέω καλά τραγούδια». Δεν είπα ποτέ ότι θέλω μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Τσάμικο, ζεϊμπέκικο, χασάπικο, ροκ…καλό τραγούδι να είναι. Πέρα από εκεί εγώ λαϊκά θα τραγουδήσω.

Έχετε πει τα πιο συγκλονιστικά ζεϊμπέκικα

Κι εμένα μ’ αρέσει, αλλά δεν μπορεί να σου φέρνει κάποιος 15 τραγούδια και τα 13 να είναι ζεϊμπέκικα

Είναι αποκλειστικά αντρικός χορός το ζεϊμπέκικο ή αλλάξατε γνώμη;

Όχι είναι καθαρά αντρικό το ζεϊμπέκικο. Δεν μου έχει τύχει να δω γυναίκα να χορεύει και να πω μπράβο. Κι όχι μόνο όσα χρόνια τραγουδάω. Ζεϊμπέκικο χορεύω από μικρός. Δεν ήμασταν του ξένου ρεπερτορίου εμείς.

Στο μαγαζί σηκώνονται και χορεύουν;

Όπως έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια σηκώνονται όλοι μαζί, σπρώχνονται στην πίστα και νομίζουν ότι χορεύουν. Ο τραγουδιστής δεν έχει να κάτσει, εγώ ανεβαίνω πάνω στην ορχήστρα και κάθομαι.

Ασχολείστε με το τι λέει ο κόσμος για εσάς, τι εικόνα του περνάτε;

Όχι δεν ασχολούμαι με αυτά. Κάνω αυτή τη δουλειά και την αγαπάω. Μου φτάνει. Δεν ήμουν ποτέ ο σταρ. Εγώ τραγουδιστής είμαι.

Ο Ρουβάς είναι στάρ – Ο Στέλιος άγγιζε το τέλειο

Ο Σταμάτης Κραουνάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του σας κατέταξε ανάμεσα στους σταρ της Ελλάδας, αυτούς που ο κόσμος θυμάται με το μικρό τους όνομα, ανάμεσα στην Μελίνα, τον Μάνο, την Αλίκη…

Βεβαίως ο Μάνος, η Αλίκη, η Μελίνα…Αν θέλετε για τα σημερινά δεδομένα ο Ρουβάς είναι σταρ.Αλλά άλλο ο σταρ κι άλλο ο τραγουδιστής. Όπως και στους ηθοποιούς. Δεν θα έλεγες ποτέ τον Κατράκη σταρ. Μεγάλο ηθοποιό.

Εσείς είστε μεγάλος τραγουδιστής

Δεν θα το πω εγώ αυτό. Αυτό που θέλω να μείνει είναι ότι πέρασε κάποιος απ’ αυτή τη δουλειά και την έκανε καλά. Μου φτάνει. Υπάρχουν κάποιοι που λένε «δεν μ’ αρέσει ο Καζαντζίδης».Δέχομαι να μου πει «δεν μ΄αρέσει ο Καζαντζίδης», αλλά μη μου πει «δεν αξίζει ο Καζαντζίδης», γιατί θα του σπάσω το κεφάλι.

Είναι η μεγαλύτερη φωνή που πέρασε από την ελληνική μουσική;

Αγγίζει το τέλειο. Τραγούδησε την ξενιτιά και την προσφυγιά. Από την άλλη πλευρά υπήρχε ο Μπιθικώτσης που είπε την άμμο της θάλασσας. Εγώ έχω δηλώσει μακάρι να είχα τη φωνή του Καζαντζίδη και το ρεπερτόριο του Μπιθικώτση.

Αυτές είναι οι δύο φωνές που σας σημάδεψαν;

Ναι. Όταν ήμουν μικρός και δούλευα με τον Ζαμπέτα μου είχε πει «μην κάνεις το λάθος και προσπαθήσεις να μοιάσεις σε κανέναν γιατί δεν θα είσαι ποτέ τίποτα. Αν μιμηθείς κάποιον θα είσαι πάντα ο δεύτερος».

Τον είχατε γνωρίσει τον Καζαντζίδη;

16 χρονών παιδί. Έτυχε να είναι φίλος ενός θείου μου. Είχα πάει να τον δω στο σπίτι του στην Κνωσού που έμενε με την Μαρινέλλα. Για μένα τότε ήταν μύθος. Είχε πάρει και μια κιθάρα και μου έλεγε «έλα να τραγουδήσεις». Σιγά μην τραγούδαγα εγώ, καθόμουν και τον άκουγα. Ήταν κάτι μαγικό. Δεν έχω ξανανιώσει για άνθρωπο έτσι. Δεν κομπλάρω εύκολα αλλά αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ

Στη σκηνή έχετε σταθερή παρουσία, βαριά περπατησιά χωρίς κινήσεις και πολλά πολλά.

Όχι αυτά δεν τα κάνω. Βγαίνω για να τραγουδήσω. Αυτό είναι. Εγώ δεν μπορώ καταρχήν να πετάω λουλούδια στον έναν να μου μιλάει ο άλλος, να χαιρετάω. Βγαίνω για να τραγουδήσω για όλους. Δεν μπορώ να χαιρετάω τα πρώτα πέντε τραπέζια, να αρχίσω τα χειροφιλήματα. Και οι άλλοι, δηλαδή, τι; Είναι φτυσμένοι; Δεν το κατάλαβα.

Η φωνή είναι δώρο Θεού;

Ναι, αλλά από εκεί και μετά χρειάζεται δούλεμα.

Πιστεύετε στο Θεό;

Όχι. Πιστεύω με έναν δικό μου τρόπο. Δεν πιστεύω στους παπάδες, δεν πιστεύω σ΄αυτά που λένε. Αυτοί διώξανε τον κόσμο από την εκκλησία.