Top Social Icons

Menu Right

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Η κατηγορια που επιλεξατε...

29 Οκτ 2011

 • Η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να εγκαταλείψει το ευρώ εντός της 10ετίας
Η συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους μόνο εξαγοράζει χρόνο, καθώς η Ελλάδα θα υποχρεωθεί τελικά να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη εντός της ερχόμενης 10ετίας.

Τα ανωτέρω δηλώνει ο γνωστός καθηγητής του Πανεπιστημίου του Harvard, Kenneth Rogoff. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος έχει διατελέσει και επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ.

"Σε μένα η διαδικασία μοιάζει η ίδια, όταν οι Ευρωπαίοι προσπαθούσαν να κερδίσουν χρόνο, εξαγοράζοντας μερικούς μήνες... Τώρα πάνε να εξαγοράσουν χρόνια", δήλωσε ο Rogoff μιλώντας σε συνέδριο της Νέας Υόρκης.

"Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι το ευρώ δεν αποδίδει, δεν δουλεύει", συνέχισε για να προσθέσει στη συνέχεια "δεν υπάρχει σταθερή ισορροπία εντός της ζώνης του ευρώ".

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απλά ζήτημα χρόνου μέχρι οι αμφιβολίες των αγορών να κάνουν ξανά την εμφάνισή τους.

Κατά τον Rogoff, θα υπάρξουν κι άλλες χρεοκοπίες εντός του ευρώ, πέραν της Ελλάδας...


Το περιστατικό είναι αληθινό και δείχνει πως µπορεί µέσα σε ελάχιστη ώρα να «πετάξει» η περιουσία µιας ολόκληρης χώρας.

Ξαφνικά στις 3.30 το πρωί της Πέµπτης οι Ολλανδοί εξέφρασαν την άρνησή τους στην παροχή 30 δισ. ευρώ εγγυήσεων για τις ελληνικές τράπεζες προκειμένου αυτές να συνεχίσουν να δικαιολογούν τη ρευστότητα που αντλούν από την ΕΚΤ, παρά το γεγονός ότι τα ελληνικά οµόλογα που έχουν καταθέσει ως ενέχυρο στην ΕΚΤ θα έχουν υποβαθµιστεί σε καθεστώς χρεοκοπίας.

Η σύνοδος σταµάτησε και σε µια γωνία συζήτησαν το θέµα η κυρία Ανγκελα Μέρκελ, ο κ. Νικολά Σαρκοζί, ο κ. Γ. Παπανδρέου και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας κ. Μαρκ Ρούτε.

Ο κ. Ρούτε διαφωνούσε, παρά τις πιέσεις των υπολοίπων, αλλά σε κάποιο σηµείο υπαναχώρησε και ζήτησε να δεσµευτεί για το ταµείο του Προσωρινού Μηχανισµού η ελληνική δηµόσια περιουσία.

Ο κ. Παπανδρέου σκέφτηκε µια απάντηση: «Συµφωνώ να επενδύσετε στον Ηλιο και στον άνεµο» είπε. Και επήλθε συµφωνία.

Συγκεκριµένα, ενσωματώθηκε στο κείµενο των συµπερασµάτων ότι τα έσοδα από το «πρόγραμμα Ήλιος» και από άλλες ιδιωτικοποιήσεις της δηµόσιας περιουσίας µέχρι του ποσού των 15 δισ. ευρώ θα καταλήξουν στο ταµείο του Προσωρινού Μηχανισµού.

Αυτό σηµαίνει ότι, όπως φαίνεται από το κείµενο της συµφωνίας, οι δανειστές κατάσχεσαν την ελληνική δηµόσια περιουσία µέχρι του ποσού των 15 δισ. ευρώ – και µε δεδοµένες τις σηµερινές αποτιµήσεις, αυτή είναι η αξία των «φιλέτων» που µπορούν να πωληθούν.

Φυσικά έχουµε συνηθίσει τόσο πολύ τις µειωτικές εξελίξεις και τον εξευτελισµό για την Ελλάδα που κάνουµε τώρα σαν να µην τρέχει τίποτα.


Το σχέδιο του ΔΝΤ για τον έλεγχο της ελληνικής πολιτικής και οικο­νομικής ζωής ήταν εξαρχής ένα. Άρχισε όμως να κυκλοφορεί τις τελευ­ταίες δύο εβδομάδες με περισσότερες λεπτομέρειες. Η απόρρητη έκθεση πε­ριέγραφε πώς θα αναπτυχθεί το και­νούργιο κατεστημένο, το οποίο βεβαί­ως θα ελέγχεται από τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από τη μεθοδευ­μένη κατάρρευση της χώρας μας.

Η έκθεση αναφέρει ότι από τη μετα­πολίτευση δημιουργήθηκε μια αλυσίδα συμφερόντων μεταξύ των τραπεζών, των πολιτικών και των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται (και) στα μέ­σα ενημέρωσης, κυρίως εκδότες.

Περιγράφει πώς ο κάθε «κλάδος» εξυπηρετούσε τον άλλο και πώς και οι τρεις είναι άρρηκτα δεμένοι μεταξύ τους και επιβιώνουν χάρη στη «βοή­θεια» που παρέχει ο ένας στον άλλο.

Το ΔΝΤ λοιπόν και οι εμπνευστές της έκθεσης αναφέρουν ότι, για να μπο­ρέσει η νέα κατάσταση να αναλάβει πλήρη δράση και να απλώσει τον ιστό της, πρέπει να σπάσει η αλυσίδα. Και για να σπάσει, πρέπει πρώτα να καταρ­ρεύσει ένας από τους τρεις τομείς που περιγράψαμε πιο πάνω. Κάποιος θα πί­στευε ότι ο τομέας που συστήνεται για κατάρρευση θα ήταν ο πολιτικός, όμως οι δανειστές στοχοποιούν την «πηγή» του χρήματος, δηλαδή τις ελληνικές τράπεζες.

Αλλαγή συστήματος

Όπως ισχυρίζονται οι εμπνευστές της έκθεσης, η μετοχική σύνθεση των τραπεζών πρέπει να αλλάξει τα επό­μενα χρόνια, ώστε να αλλάξουν και τα άτομα που θα είναι επικεφαλής και θα λαμβάνουν τις αποφάσεις για νέα δά­νεια και επενδύσεις.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να απειληθεί η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, αφού, όπως αναφέρε­ται, οι μέχρι τώρα προσπάθειες για συγχωνεύσεις και εξαγο­ρές και οι πιέσεις προς τους τραπεζίτες τον τελευταίο χρόνο δεν απέδωσαν τα ανα­μενόμενα. Κοινώς, οι Έλληνες τραπεζίτες εμφανίστηκαν ξεροκέφαλοι και επέμε­ναν στο status quo.

Όμως ένα κούρεμα της τάξης του 50%-60% σίγουρα θα έστελνε την πλειονότητα των τρα­πεζών στην ανακεφαλαιοποίηση. Οι περισσότερες δεν θα μπο­ρούν να την πραγματοποιήσουν μέσα από τους μετόχους τους. Θα στραφούν προς το κράτος για εγγυήσεις. Το ελλη­νικό κράτος είναι πτωχευμένο και έτσι το τρίτο στάδιο είναι η ένταξή τους στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη­τας. Φαινομενικά, πρόκειται για κρατικοποίησή τους, όμως, εάν διαβάσει κά­ποιος τα ψιλά γράμματα των όρων λει­τουργίας του ΤΧΣ, θα διαπιστώσει ότι ο έλεγχος θα ασκείται από την τρόικα και τους δανειστές μας.

Με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει δρα­στικά και η μετοχική σύνθεση των ελληνικών τραπεζών και από εκεί και πέ­ρα ανοίγει ο δρόμος αλλαγής του πολιτικού και εκδοτικού σκηνικού.

Μάλιστα, όπως πληροφορείται το «Π», για το πώς τα μέσα ενημέρωσης - τα οποία είναι σχεδόν όλα υπερχρε­ωμένα - μπορούν να καταρρεύσουν σαν τραπουλόχαρτα μόλις τους κοπεί η πίστωση, αναφέρεται η περίπτωση του Alter. Πετυχημένη - κατ’ αυτούς - συ­νταγή για ένα κανάλι που, όπως λένε, επηρέαζε πολύ το ελληνικό κοινό.

Έτσι, κατά το ΔΝΤ, θα τερματιστεί η πελατειακή σχέση μεταξύ πολιτικών και εκδοτών και θα μπει μια νέα τάξη μέσων ενημέρωσης που θα κάνουν «αποστειρωτική» ενημέρωση και κυ­ρίως δεν θα κάνουν αντιπολίτευση στο κατεστημένο πίσω από τους δανει­στές.

Βεβαίως, σε δεύτερη ανάγνωση, αυ­τό που θέλουν να κάνουν τα ξένα συμφέροντα, είναι να μεταφέρουν το «μονοπώλιο» των πιέσεων και των απειλών σε αυτούς. Θέλουν δηλα­δή να κάνουν παιχνίδι με πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης αυτοί και να κινούν τα νήματα ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες.

Φανταζόμαστε ότι τα νέα εκδοτι­κά τζάκια που θα αναδυθούν, δεν θα έχουν πρόβλημα πίστωσης, εάν παί­ζουν το παιχνίδι των έξω…

Πηγή


Πάνω στὴν ἀναμπουμπούλα, στὴν σύγχυση καὶ στὰ ἀπανωτὰ χτυπήματα, ὀλίγοι συμπολίτες μας ἀναρωτιοῦνται μόλις μαθαίνουν τὸ ἀναγκαῖο τῆς ὑπογραφῆς ἑνὸς ἀπὸ τοὺς κλώνους τοῦ κ. Ράιχενμπαχ γιὰ κάθε οἰκονομικὴ ἀπόφαση: «Μήπως, ἔτσι ποὺ τὰ κάναμε, νά’ναι καλύτερα νὰ ἀποφασίζουν γι’ αὐτὰ οἱ Εὐρωπαῖοι (σ.σ.: διάβαζε: Γερμανοί); Ἔστω, μόνο γιὰ τὰ οἰκονομικά. Ξέρουν καλύτερα…»

Δὲν τὸ πολυπιστεύουν, ἀλλὰ στὴν ἀπελπισία τους τὸ λένε. Δὲν ἀναφερόμαστε σὲ «ναιναίκους». Αὐτοὶ εἶναι ἄλλη ἱστορία. Ἀναφερόμαστε σὲ εἰλικρινεῖς, πατριῶτες συμπολίτες μας, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἔχουν «ζαβλακωθεῖ» ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις καὶ ἐκφράζουν ἀτυχῶς ὅσες σκέψεις περνοῦν ἀπὸ ἕνα μυαλὸ συγχυσμένο καὶ σὲ διαρκῆ ἄμυνα. Δὲν προλαβαίνουν νὰ ἀντιληφθοῦν τὶς προεκτάσεις τῶν λόγων τους.

Πρῶτον, δὲν τὰ κάναΜΕ, ὅπως καὶ δὲν τὰ φάγαΜΕ ὅλοι μαζί. Καὶ δὲν θὰ πληρώσουμε ἁμαρτίες ἄλλων. Ἂς μὴν τὸ ξεχνᾶμε αὐτό! Ὅσοι μᾶς σύρανε στὸ βοῦρκο, προσπαθοῦν τώρα νὰ μᾶς δασκαλέψουν γιὰ τὸ ποιά εἶναι ἡ «ὐπεύθυνη στάση» ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ μᾶς σώσουν ἀπὸ τὸ χάος ποὺ δημιούργησαν. Ὄχι κύριοι τοῦ διακομματικοῦ ἂν καὶ πασοκικοῦ Καθεστῶτος τῆς Μεταπολίτευσης. Εἶστε ὑπὸ ἀπόσυρση, ἡ ὁποία ἔχει ἤδη ἀναβληθεῖ ἀδικαιολόγητα.

Δεύτερον, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι Πρῶτον, δὲν νοεῖται νὰ ἐκφράζει κανεὶς τέτοιες ἀπόψεις πέριξ καὶ ἀνήμερα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. Λογοδοτοῦμε σὲ κόκκαλα. Λογοδοτοῦμε σὲ κάτι ποὺ μᾶς ὑπερβαίνει κατὰ πολύ, σὲ μιὰ περιπέτεια καὶ μιὰ πορεία τοὐλαχιστον τρισχιλιετῆ- σὲ μιὰ πορεία ὅπου ὑπῆρξαν πάμπολλοι Ἥρωες, πάμπολλοι Ἅγιοι, ἀλλὰ καὶ πάμπολλοι Ἐφιάλτες. Οὔτε κατὰ λάθος δὲν νοεῖται νὰ ἀφήσουμε νὰ μᾶς σύρουν οἱ τελευταῖοι στὸν τρόπο τους.

Κάποιοι τὰ κάνανε σὰν τὰ μοῦτρα τους. Ἡ Ἱστορία θὰ ἀποφανθεῖ γι’ αὐτούς, καὶ θὰ ἐγγραφοῦν μὲ τοὺς κατάλληλους χαρακτηρισμοὺς στὴν συλλογικὴ μνήμη τοῦ Γένους. Δὲν νοεῖται ὅμως νὰ διακηρύττει τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος, παγιδευμένο ἀπ’ αὐτούς, «δείρετέ μας γιατὶ ἤμασταν κακὰ παιδιά, πάρτε καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία ἅμα λάχει». Σ’ αὐτὴν τὴν περιπέτεια δὲν ἀποφασίζουμε μόνον ἐμεῖς ποιά πορεία θὰ ἐπιλέξει τὸ Γένος. Συναποφασίζουμε μὲ τοὺς τεθνεῶτες καὶ μὲ τοὺς ἀγέννητους- ἔχουμ’ Ὁλομέλεια, πῶς τὸ λένε! Καὶ λογοδοτοῦμε γιὰ τὸ ἂν τὴν ἐκφράζουμε σωστὰ ἢ τὴν προδίδουμε αὐτὴν τὴν Ὁλομέλεια.

Ἀνθεῖ καὶ φέρει κι ἄλλο. Θὰ τὸ δεῖτε. Θὰ τὸ δοῦμε. Ἐδῶ θά’μαστε.

Τὸ ’40 οἱ ταλαιπωρημένοι Ἕλληνες, γενιὰ-γέννημα τῆς Ἑλλάδας τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς, ΔΙΔΑΞΑΝ τὴν οἰκουμένη πὼς ὑπάρχουν ἀξίες ποὺ ἔχουν ἀξία. Πὼς ἀξίζει νὰ ζήσεις γι’ αὐτὲς τὶς ἀξίες. Πὼς ἀξίζει νὰ πεθάνεις γι’ αὐτὲς τὶς ἀξίες.

Ἂς εἶναι αὐτὸ τὸ μέτρο μὲ τὸ ὁποῖο κρίνουμε τοὺς λόγους καὶ τὶς πράξεις μας.

Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης


Επιτέλους, κινδυνεύει και κάτι δικό τους!

"Απόπειρα υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών (δόκτορ Μόσιαλος) από "φασίζουσες μειοψηφίες που σπέρνουν τη διχόνοια" (μπατσοΠαπουτσής).

Σ΄ αυτές τις δηλώσεις συμπυκνώνεται η κυβερνητική άποψη για τα χτεσινά "έκτροπα" σε πολλές πόλεις.

"Πρόβα τζενεράλε για τα χειρότερα", "ανατροπή του πολιτικού συστήματος-επιδίωξη Χάους" η δήλωση Καρατζαφύρερ.

Σαμαράς: "μόνο οι εχθροί μας θα μας ήθελαν σήμερα διχασμένους".

Δημοσιοκάφρος Τσίμας από το κανάλι της Διαπλοκής: "οδηγούμαστε σε άβυσσο", "προσβολή στη Δημοκρατία και την εθνική μνήμη".

Πρασινοβλάξ Καψής από το ίδιο κωλοκάναλο: "κατάλυση δημοκρατικών θεσμών", "εικόνα ακυβερνησίας", "η πολιτική ηγεσία επέτρεψε να γίνουν τα επεισόδια".

Οπως διαπιστώνει και ο πλέον... τυφλός από τα παραπάνω, υπάρχει πλήρης ταύτιση "εκτιμήσεων" Πασοκ – ΝΔ – Λάος - παπαγάλων.

ΟΛΟΙ συγκλίνουν στο συμπέρασμα... η Δημοκρατία κινδυνεύει!!

"Κινδυνεύει" στη Θεσ/νίκη, την Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα, Σύρο, Στυλίδα, Κοζάνη, Φλώρινα, Τρίπολη, Πύργο, Τρίκαλα, Ξάνθη, Καλαμάτα, Βόλο, Πτολεμαϊδα, Βέροια, Κέρκυρα, κλπ.

"Κινδυνεύει" από Πολίτες, Άνεργους, Απολυμένους, Πεινασμένους, Δαρμένους, Εργάτες, Υπάλληλους, Συνταξιούχους κλπ.

Πράγματι... Κινδυνεύει η... δημοκρατία ΤΟΥΣ!!

Επιτέλους!! Κινδυνεύει και κάτι... δικό ΤΟΥΣ!!

Κινδυνεύει το πολιτικό ΤΟΥΣ Σύστημα!!

Ο Δικομματισμός. Η Ατιμωρησία. Η Διαπλοκή. Η Ανοχή.

Οι καναλάρχες και οι παπαγάλοι ΤΟΥΣ.

Οι εργολάβοι ΤΟΥΣ.

Οι Συνεταίροι ΤΟΥΣ.

Κινδυνεύει η κυβέρνηση των Γουρουνιών...

Η "δημοκρατία" των Αμνών... των Ναρκωμένων...

Οι Πρόεδροι ΤΟΥΣ.

Η Δημοκρατία με "δέλτα" κεφαλαίο και χωρίς εισαγωγικά...

ΔΕΝ κινδυνεύει από το Λαό...

Ο Λαός είναι η Πηγή της Δημοκρατίας...

Η Μοναδική, Ασφαλής και Διαχρονική Εγγύηση της Δημοκρατίας...

Η Δημοκρατία κινδυνεύει μόνον από τους κατ’ επάγγελμα και συμφέρον (προσωπικό-κομματικό) πολιτικούς...

Από τους Όψιμους Πατριώτες...

Τους Ξενόδουλους κυβερνήτες...

 • Το όχι του 2011
"Η έξοδος της πατρίδας μας από την κρίση δεν είναι μόνο ζήτημα αριθμών, αλλά υπόθεση βαθιά πολιτική, βαθύτερα πολιτισμική".

Αυτή είναι η κατακλείδα της δήλωσης Παπούλια, μετά τα γεγονότα που ματαίωσαν τη στρατιωτική παρέλαση στη Σαλονίκη.

Επί πλέον στη δήλωση του ο Παπούλιας "θυμάται" το Σύνταγμα, κάποιες πλειοψηφίες, αναρωτιέται αν "αγωνιστές είναι όσοι προσβάλλουν", αν "δημοκράτες είναι όσοι αντιμετωπίζουν το δημόσιο χώρο ως ιδιοκτησία τους", αν "δίκιο έχει όποιος φωνάζει περισσότερο".

Είναι από τις ελάχιστες φορές που μιά δήλωση του Παπούλια δεν έχει... δάκρυα.

Είναι η πρώτη δήλωση που γίνεται για να υπερασπίσει τον εαυτό του, που από ιστορική σύμπτωση και μόνο, ταυτίστηκε με το Θεσμό του Προέδρου της "Δημοκρατίας" μας.

"Ανεύθυνος" άρχων μπορεί να είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας...

Δεν είναι,όμως, και Αθώος, πια...

"Εγγυητής" του Συντάγματος μπορεί να είναι...

ΌΧΙ...ενός δικομματικού κουρελόχαρτου,πια...

"Εκφραστής" του Λαού μπορεί να είναι...

ΟΧΙ...μιάς παράνομης κυβέρνησης, πια...

"Πρώτος Πολίτης" της Χώρας μπορεί να είναι...

ΟΧΙ...Πρώτος σοσιαλτρεχάμενος, πια...

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει τιμήσει ΟΛΟΥΣ τους μέχρι σήμερα Προέδρους. Καλώς-κακώς δεν ενδιαφέρει.

Χθες... σε όποια μεγάλη πόλη και να πήγαινε ο Παπούλιας, την ίδια αντιμετώπιση θα είχε, από... Πολίτες Αγανακτισμένους... Απολυμένους... Άνεργους.

Ανθρώπους που άρχισαν να Πεινούν...
Ελληνες που Ντρέπονται... που Φοβούνται... που Κλαίνε.

Πασόκους, νεοδημοκράτες, αριστερούς... άσχετο!!

Γι΄αυτό κύριε Παπούλια η δήλωση σου που μιλάει για "δίκιο", "πλειοψηφίες" (με υπονοούμενα), "ιδιοκτησίες" κ.λ.π., είναι εκτός τόπου και χρόνου...

Ερχεται σε ευθεία Αντίθεση με τη Βάρβαρη Πραγματικότητα που βιώνει ο Λαός μας...

Το χθεσινό ΟΧΙ, στη Θεσ/νίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είχε σαν αποδέκτη την κυβέρνηση και ΟΛΟΥΣ όσους παριστάνουν τους θεσμικά ή πολιτικά... ΑΘΩΟΥΣ!!

Ανάμεσα τους βρίσκεσαι κι Εσύ!!...


Αν και οι λεπτομέρειες για τη διαγραφή μέρους του ελληνικού χρέους δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί, θεωρείται δεδομένο ότι από το «κούρεμα» δεν θα εξαιρεθεί μόνο το δάνειο της τρόικας, αλλά και τα ελληνικά ομόλογα ονομαστικής αξίας 62 δισ. που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει αγοράσει στη δευτερογενή αγορά σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Την εξαίρεση αυτή προέβλεπε και η απόφαση της 21ης Ιουλίου 2011. Εξαίρεση σημαίνει πως όταν τα ελληνικά ομόλογα λήξουν, η ΕΚΤ θα εισπράξει την ονομαστική αξία τους, αποκομίζοντας κέρδος της τάξεως του 30-45%!

Η ΕΚΤ εξαιρέθηκε από το «κούρεμα» με το επιχείρημα ότι δεν είναι ιδιωτικός τομέας. Πρόκειται για προσχηματικό και διάτρητο επιχείρημα. Η ΕΚΤ είναι θεσμός της Ευρωζώνης με αποστολή να εξασφαλίζει τη σταθερότητα του ευρώ. Δεν είναι κερδοσκόπος των αγορών. Εάν αγόρασε ελληνικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά στο πλαίσιο του ρόλου της, τότε πρέπει να εξαιρεθεί από το κούρεμα. Πρέπει, όμως, και στη λήξη κάθε ομολόγου να εισπράξει από την Ελλάδα όσα ακριβώς πλήρωσε για να το αγοράσει. Αυτό ισοδυναμεί με πρόσθετη διαγραφή χρέους ύψους περίπου 20 δισ. Επίσης, για λόγους πολιτικής και ηθικής τάξεως, η ΕΚΤ δεν πρέπει να εισπράττει ολόκληρο το κουπόνι (ετήσιος τόκος), αλλά μόνο τον τόκο που αντιστοιχεί στην πραγματική τιμή αγοράς κι όχι στην ονομαστική αξία του κάθε ομολόγου. Εάν, αντιθέτως, η ΕΚΤ αγόρασε τα ελληνικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά με σκοπό το κέρδος, τότε πρέπει να υποστεί το κούρεμα του 50% που θα υποστεί κάθε κερδοσκόπος.

Αυτοί είναι οι κανόνες και η ηθική της αγοράς, για τα οποία κατά τα άλλα κόπτονται ο κ. Τρισέ και οι όμοιοί του.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ το ευρωπαϊκό ιερατείο εξαιρεί την ΕΚΤ από το «κούρεμα» με το επιχείρημα ότι δεν είναι ιδιωτικός τομέας, αρνήθηκε να εξαιρέσει από το «κούρεμα» τα ασφαλιστικά Ταμεία με τον ισχυρισμό ότι είναι αποταμιεύσεις ιδιωτών κι όχι κρατικός τομέας! Ας σημειωθεί ότι τα ασφαλιστικά Ταμεία εντάσσονται στη Γενική Κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, το ευρωπαϊκό ιερατείο χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Ανεξαρτήτως προσχημάτων και νομικών ακροβατισμών, είναι έξω από κάθε πολιτική λογική και ηθική αντίληψη η ΕΚΤ να κερδοσκοπεί σε βάρος μιας χώρας-μέλους, η οποία κατά γενική ομολογία δοκιμάζεται με τον πιο σκληρό τρόπο. Ο ισχυρισμός ότι η αγορά ελληνικών ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά δεν αφορά την Ελλάδα είναι υποκριτική υπεκφυγή. Εάν η ΕΚΤ δεν τα είχε αγοράσει, αυτά τα ελληνικά ομόλογα θα βρίσκονταν σε χέρια ιδιωτών επενδυτών και θα «κουρεύονταν» κατά 50%. Το αποτέλεσμα θα ήταν μια πρόσθετη διαγραφή ελληνικού χρέους ύψους 31 δισ. και μια αντίστοιχη μείωση του ετήσιου κονδυλίου για πληρωμή τόκων.

Με τις τελευταίες του δηλώσεις ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου το μόνο που καταφέρνει είναι να προκαλέσει γέλια και οργή.

Τολμά αυτός που έχει καταπατήσει όλες τις υποσχέσεις του, αυτός που έχει επιβάλει τις προσωπικές του θέσεις σε έναν ολόκληρο λαό, να μιλά για αυταρχισμό των πολιτών που διέκοψαν παρελάσεις! Αν είναι δυνατόν!!!

Αλλά εκτός από θρασύς, είναι και ψεύτης κι αυτό επειδή καμία παρέλαση δεν διακόπηκε. Ακόμη και αυτή στην Θεσσαλονίκη, συνεχίστηκε με την απουσία του Κάρολου Παπούλια, ο οποίος αποχώρησε μετά από εντολή του πρωθυπουργού, δηλαδή του ίδιου ανθρώπου που τολμά να κατηγορεί τους Έλληνες πολίτες ως καταπατητές ενός εθνικού επετειακού θεσμού.

Λίγη ντροπή δεν βλάπτει. Ακόμη και τώρα, στα έσχατα της τραγικής διακυβέρνησής του, ο Γιώργος Παπανδρέου οφείλει να δείξει τον προσήκοντα σεβασμό προς τους πολίτες. Αρκετά συκοφάντησε και διέσυρε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό.

Και μία συμβουλή προς τον καταρρέοντα πρωθυπουργεύοντα: Επειδή θα έρθει η στιγμή που θα αποζητάτε το έλεος των πολιτών, μην τους οργίζετε περισσότερο. Η προστασία σας από την Ελληνική Αστυνομία και την θεσμική σας προσωρινή θέση, κάποια στιγμή θα πάψει να υφίσταται και θα μείνετε στο έλεος των νόμων και του Συντάγματος που με περίσσιο θράσος κατά συρροή καταπατήσατε και κουρελιάσατε.

Ο μόνος που αποπειράθηκε να διαιρέσει τον Ελληνικό λαό, είναι η κομματοκρατία που επιβάλλατε εσείς, οι «προύχοντες» της ανύπαρκτης μεταπολίτευσης.

Σταματήστε να εκτίθεστε, λοιπόν και επιδείξτε τον πρέποντα σεβασμό στην αλήθεια. Αφού δεν σέβεστε τον εαυτό σας, σεβαστείτε τους Έλληνες πολίτες των οποίων το πολιτικό ένστικτο και πάλι τολμάτε να καθυβρίζετε.

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Ελλάδας
Πολύ λαμπερή η σημερινή ημέρα. Μια ωραία λιακάδα είχε σκεπάσει ολόκληρη τη χώρα. Ούτε ένα συννεφάκι, από Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Κι η χαρά μεγάλη. Μέρες είχαμε να δούμε τόσο ωραίο ουρανό. Το αεράκι ελαφρύ, λίγο τσουχτερό, αλλά κανείς δεν φαινόταν να νοιάζεται γι αυτό. Ούτε οι μαθητές, αυτοί τι να φοβηθούν, το αίμα στα νιάτα βράζει, ούτε και οι γονείς και οι διάφοροι παρευρισκόμενοι. Με τις ζητωκραυγές και τις έντονες χειρονομίες, το κρυαδάκι ξεπερνιόταν εύκολα.

Μόνο αυτοί που στέκονταν μπαστακωμένοι για ώρες στις εξέδρες, θα έπρεπε να κρύωναν αρκετά. Ήταν ωραία η μέρα και ξεγελάστηκαν φαίνεται οι οργανωτές. Απρόσεκτοι και αρπακολλητζήδες όπως πάντα. Αν τους έβαζαν μια σόμπα στα κρυφά, σε μια γωνίτσα έστω, να μην φαίνεται πολύ και γίνονταν ρεζίλι, οι επίσημοι του ΝΑΙ, που τιμούσαν με την παρουσία τους το ΟΧΙ, θα έμεναν ίσως παραπάνω, και δεν θα αναγκάζονταν να φύγουν άρον άρον ψάχνοντας για καταφύγιο να ζεσταθούν.

Κι έτσι προς στιγμήν, κάποιοι νόμισαν ότι η παρέλαση θα τελείωνε. Αφού δεν υπήρχαν πια οι επίσημοι να την τιμήσουν. Κι ό ίδιος ο Πρόεδρος αναγκάστηκε κι αυτός να φύγει νωρίς. Γέρος άνθρωπος, πού ν’ αντέξει τόση παγωνιά. Και οι εξέδρες έμειναν κενές, σαν να ‘θελαν να τιμωρήσουν το πλήθος που στο εξής θα έμενε ορφανεμένο, χωρίς τους επισήμους του. Μα δεν κράτησε για πολύ.

Ένα πλήθος από χαρούμενα και ξαναμμένα πρόσωπα, πήδηξε τα κάγκελα που του έφραζαν το δρόμο προς τους επισήμους, κι έτρεξε πάραυτα και χωρίς δισταγμό να γεμίσει το κενό. Σκούπισε μάνι-μάνι τις καρέκλες από τη σκόνη και τις βρωμιές που είχαν αφήσει οι προηγούμενοι, και πήρε όμορφα και τακτικά τις θέσεις τους. Περίεργο, πώς έγινε και χώρεσαν τόσες πολλές χιλιάδες κάτω από μια μόνο τέντα!

Η μπάντα του δήμου, ίσιαξε τα καπέλα της, έλυσε τις μαύρες κορδέλες, έκανε στροφή, πήγε στην πρωινή της θέση και με τα όργανα να παιανίζουν στο διαπασών, έδωσε το σύνθημα:

Η παρέλαση του ΟΧΙ ήταν έτοιμη να ξαναρχίσει, μπροστά από τους επισήμους του ΟΧΙ, αυτή τη φορά.


 • Η αναντιστοιχία μεταξύ βουλής και εκλογικού σώματος έχει φτάσει πλέον σε επίπεδα πλήρους αποξένωσης

Το πολιτικό σύστημα ξηλώνεται, το μεταπολιτευτικό μοντέλο της Ελλάδας γκρεμίζεται, οι σταθερές της χώρας, καλές και κακές, διαλύονται.

Τόσο η οικονομική υποδούλωση της χώρας όσο και τα επεισόδια με τις παρελάσεις είναι όψεις του ίδιου νομίσματος. Την επόμενη ημέρα της συμφωνίας των Βρυξελλών η Ελλάδα δεν είναι όπως πριν και δε θα ξαναγίνει ποτέ. Για κάποιους αυτό είναι καλό, για την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων όμως και την Ελλάδα είναι καταστροφικό.

Αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα, απαιτείται μια βαλβίδα αποσυμπίεσης από την πραγματικά πολύ πιεσμένη κατάσταση.

Η χώρα μοιάζει με ένα καζάνι έτοιμο να εκραγεί, με ένα μπαλόνι που έχει φουσκώσει τόσο πολύ που θα σκάσει με πάταγο παρασύροντας ότι βρει μπροστά του.

Ο κόσμος στα όρια της εξαθλίωσης και ταυτόχρονα της νευρικής κρίσης.

Το πολιτικό σύστημα στα όρια της απαξίωσης αλλά και της διάλυσης.

Το τραγικό είναι ότι η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει ότι οδηγεί τη χώρα σε επικίνδυνες ατραπούς. Αντί να βρει τις βαλβίδες αποσυμπίεσης, φουσκώνει ακόμη περισσότερο το μπαλόνι.

Αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή μόνον οι εκλογές μπορούν να αποσυμπιέσουν την κατάσταση, αλλιώς έρχονται τα χειρότερα. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, ας δώσει ο ελληνικός λαός τη λύση προτού να είναι αργά.

Αυτό δεν είναι μια απλή διαπίστωση, είναι μια αγωνιώδης έκκληση εκατομμυρίων πολιτών προς την κυβέρνηση να σταθεί έστω μια φορά στο ύψος των περιστάσεων. Να πάει σε εκλογές και τα πάντα να κριθούν από τον υπέρτατο κριτή.

Αυτήν την ώρα της καταστροφής όλοι οι Έλληνες πρέπει να βρουν τη δύναμη να ξανασηκώσουν τη χώρα, να τη βγάλουν από τη λάσπη, να την στήσουν μπροστά στον ήλιο (όχι στον πράσινο ήλιο, εννοείται…).

Να αποκρούσουν κάθε είδους γκαουλάιτερ, συνεργάτες, κουκουλοφόρους της πολιτικής, υποτακτικούς της εξουσίας και όσους καιροφυλακτούν να τινάξουν την δημοκρατία μας στον αέρα προς ίδιον όφελος. Υπό αυτές της συνθήκες κοινωνικού αναβρασμού δεν χρειάζεται και πολύ για να το πετύχουν. Η χθεσινή ημέρα το έδειξε αυτό.

Οι εκλογές θα λειτουργήσουν σα βαλβίδα ασφαλείας, θα αποσυμπιέσουν όσο χρειάζεται τον κόσμο έτσι ώστε να μην εκραγεί το καζάνι της κόλασης όπου μας έχουν πετάξει

Εκλογές ΤΩΡΑ.
Πριν είναι πια αργά.

ΥΓ

Ο Οδυσσέας Ελύτης είναι περισσότερο επίκαιρος από ποτέ:

Ήρθαν/ ντυμένοι «φίλοι»

Αμέτρητες φορές οι εχθροί μου

το παμπάλαιο χώμα πατώντας.

Και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους.

Έφεραν/ το Σοφό, τον Οικιστή και τον Γεωμέτρη

Βίβλους γραμμάτων και αριθμών

την πάσα Υποταγή και δύναμη

το παμπάλαιο φως εξουσιάζοντας.

Και το φως δεν έδεσε ποτέ με τη σκέψη τους.

Ούτε μέλισσα καν δε γελάστηκε το χρυσό ν’ αρχινήσει παιχνίδι

ούτε ζέφυρος καν, τις λευκές να φουσκώσει ποδιές.

Έστησαν και θεμέλιωσαν

στις κορφές, στις κοιλάδες, στα πόρτα

πύργους κραταιούς κι επαύλεις

ξύλα κι άλλα πλεούμενα

τους Νόμους, τους θεσπίζοντας τα καλά και συμφέροντα

στο παμπάλαιο μέτρο εφαρμόζοντας.

Και το μέτρο δεν έδεσε ποτέ με τη σκέψη τους.

Ούτε καν ένα χνάρι Θεού στην ψυχή τους σημάδι δεν άφησε

Ούτε καν ένα βλέμμα ξωθιάς τη μιλιά δεν είπε να πάρει.

Έφτασαν/ ντυμένοι «φίλοι»

αμέτρητες φορές οι εχθροί μου

τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας.

Και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε

παρά μόνο σίδερο και φωτιά.

Στ’ ανοιχτά που καρτέραγαν δάχτυλα

μόνον όπλα και σίδερο και φωτιά.

Μόνον όπλα και σίδερο και φωτιά.”

Πηγή

 • Του Gabor Steingart*
Οταν σ’ έχουν προσκαλέσει στον τόπο τους οι φίλοι σου, θα ήθελες φεύγοντας να μπορέσεις να πεις ότι «ήταν πολύ όμορφα» και πως εντυπωσιάστηκες απ’ όσα είδες.
Δυστυχώς, για τα είκοσι μέλη της ερευνητικής ομάδας της Handlesblatt που επισκέφτηκαν την Ελλάδα προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες γύρω από το επίκεντρο της κρίσης, στάθηκε αδύνατο να κοιτάξουν πίσω κατά τρόπο ευχάριστο.
Αναμφίβολα, τις τελευταίες μέρες συναντήσαμε γενναίους Ελληνες, που αντιμάχονται την κρίση – μια κρίση που είναι πιο δυνατή απ’ αυτούς.

Παρά ταύτα, η κυρίαρχη αίσθηση ήταν διαφορετική: Είχαμε έρθει σε μια εξουθενωμένη χώρα, μια χώρα που κουβαλάει στις πλάτες ένα διπλό βάρος – εκείνο του τεράστιου χρέους για το οποίο ευθύνεται η ίδια και εκείνο μιας πολιτικής διάσωσης από πλευράς της Ευρώπης, που κάνει τα πράγματα χειρότερα.
Τα αποτελέσματα που έχουν πετύχει οι «σωτήρες» της Ελλάδας είναι αποκαρδιωτικά: Η παραγωγή μειώνεται, η ανεργία διογκώνεται και οι νέοι ονειρεύονται μια ζωή στο εξωτερικό. Ενα τέτοιο βουνό χρέους δεν μπορεί να πέσει όταν η οικονομική ισχύς συρρικνώνεται. Εν ολίγοις, κανείς δεν κάνει μυς όταν πεθαίνει της πείνας.

Αν ήμουν από την Ελλάδα, θα είχα αρχικά καταθέσει μήνυση για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού εις βάρος των «σωτήρων» μου και στη συνέχεια θα πήγαινα στο Σύνταγμα, προκειμένου να διαμαρτυρηθώ ενάντια σε μια πολιτική για την αντιμετώπιση της κρίσης, που το μόνο που κάνει είναι να επιδεινώνει την κρίση.
Η δίνη περιστρέφεται ολοένα και πιο γρήγορα, τραβώντας τη χώρα προς τα κάτω.
Η συμφωνία για το «κούρεμα» του χρέους ναι μεν θα επιβραδύνει την αποσύνθεση της Ελλάδας, αλλά δεν θα την αποτρέψει.

Κατ’ αρχάς, το «κούρεμα» ήρθε με καθυστέρηση ενός έτους. Αν μια τέτοια απόφαση είχε ληφθεί πέρυσι, το σημερινό χρέος της Ελλάδας θα κυμαινόταν κάτω του 100% της οικονομικής ισχύος της χώρας.
Οπως έχουν τα πράγματα πλέον, ωστόσο, η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές δανεισμού στο ορατό, τουλάχιστον, μέλλον.
Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι το 1/3 των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου ελέγχεται από τους ίδιους τους Ελληνες – τα 74 δισ. ανήκουν στις τράπεζες και άρα στους αποταμιευτές τους και τα 26 δισ. στα ασφαλιστικά ταμεία και άρα στους δικαιούχους τους.
Εν μια νυκτί, οι Ελληνες έγιναν κατά πολύ φτωχότεροι.
Κατανοώ, λοιπόν, γιατί ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, ο άνθρωπος πίσω από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, λέει πως «αρχικά αρρωστήσαμε με τύφο και τώρα έρχονται να μας δώσουν μια ένεση καρκίνου».

Η θεραπεία που επεβλήθη στην Ελλάδα θυμίζει εκείνη που δοκίμασε το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Τζέφρεϊ Σακς και τα Παιδιά από το Σικάγο στη Ρωσία: Βεβιασμένη απορρύθμιση, βιαστικές ιδιωτικοποιήσεις και περικοπές κοινωνικών παροχών. Ετσι δημιουργήθηκε ο καπιταλισμός της Αγριας Δύσης σε μια χώρα που μέχρι σήμερα παραμένει διαιρεμένη μεταξύ δισεκατομμυριούχων και φτωχών.
Ο Σακς, ο οποίος έγινε γνωστός ως ο «Δρ Σοκ», ζήτησε αργότερα συγγνώμη από τον ρωσικό λαό.

Τον ρόλο του «Δρ Σοκ» έχουν σήμερα αναλάβει οι πολυάριθμοι σωτήρες της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι και στο Βερολίνο.
Αν εμείς είχαμε συμπεριφερθεί στα αδέλφια στην πρώην ανατολική Γερμανία όπως οι Ευρωπαίοι συμπεριφέρονται στους Ελληνες σήμερα, θα οδηγούσαν ακόμα Trabant και θα εξακολουθούσαν να περιμένουν τις μπανάνες.
Οσα κάναμε σωστά για τους πολίτες της πρώην Ανατολικής Γερμανίας -από τη διαγραφή των χρεών των επιχειρήσεών τους μέχρι τις μισθολογικές αυξήσεις-, κάνουμε σήμερα λάθος στην περίπτωση της Ελλάδας.

Τα διαβολικά αποτελέσματα του προγράμματος της Ευρώπης για τη διάλυση του Νότου είναι πλέον ορατά στο αστικό τοπίο της Αθήνας.
Οι τοξικομανείς πληθαίνουν, όπως και οι ιερόδουλες, τα εμπορικά καταστήματα κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο και οι εξαγριωμένοι πολίτες πολλαπλασιάζονται.

Ακόμα πιο επικίνδυνα, όμως, είναι όσα δεν φαίνονται. Αν ήμουν από την Ελλάδα θα ανησυχούσα.
Θα είχα τον νου μου στη στρατιωτική μηχανή που διοικούσε τη χώρα έως το 1974 και η οποία δεν αποκλείεται να αναζητεί την ευκαιρία για να εκδικηθεί.
Το ξέρουμε και απ’ άλλες χώρες: ο Δρ Σοκ είναι εχθρός της δημοκρατίας.

* Ο κ. Gabor Steingart είναι αρχισυντάκτης της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handlesblatt.


Το κούρεμα θεωρείται δεδομένο. Ας πούμε ότι θα είναι γύρω στο 50%. Όπως έχει δείξει αναλυτικά ο Δελαστίκ, ένα κούρεμα σ’ αυτό το ποσοστό, δεν σημαίνει ότι θα γλιτώσουμε 170 δις χρέος, αλλά μόνο 25 δις. Σιγά τα λάχανα δηλαδή, για να γίνεται τόση φασαρία, και τόσα σούρτα φέρτα τόσων σπουδαίων ανθρώπων.

Τη χάρη αυτή, όμως των 25 ψωρο-δις, θα πρέπει να την αντισταθμίσουμε:

Α) με το μπαστάκωμα μιας μόνιμης και αλλόγλωσσης επιτροπείας η οποία και θα κυβερνά, στην ουσία, και όχι στα χαρτιά.

Στα χαρτιά θα έχουμε το σκηνικό ποτέμκιν της κοινοβουλευτικής, κατ’ ονομασίαν δημοκρατίας, λίγο πολύ όπως γίνεται και σήμερα, στη μ.Τ. (μετά Τρόικα) εποχή. Η διαφορά θα είναι βέβαια ότι θα έχουμε να πληρώνουμε μια διπλή κυβέρνηση, μια των τροϊκανών και μια των ημεδαπών, με διπλούς μισθούς, διπλά αυτοκίνητα, διπλά σπίτια, διπλό υπηρετικό προσωπικό, διπλούς συμβούλους και πάει λέγοντας. Και επειδή οι Τροϊκανοί θα δουλεύουν και εκτός έδρας, θα πρέπει να παίρνουν και διπλό μισθό. Άρα η Τροϊκανή επιτροπεία θα μας στοιχίζει όσο τρεις κυβερνήσεις. Αν τα αθροίσεις όλα αυτά, η κουρά αρχίζει να γίνεται όλο και πιο ασύμφορη.

Φυσικά, μια επιτροπεία παραπέμπει στο πήδημα της εθνικής κυριαρχίας. Αυτά είναι, όμως, ψιλά γράμματα και δεν νομίζω να σκοτίζεται κανείς, για κάτι που ανήκει στο χώρο των ιδεών, αξιών και άλλων αηδιών. Ε! και τι έγινε δηλαδή; Ποια η διαφορά;. Αντί για Γιωργάκη, θα έχουμε τον Horst. Μια ρεαλιστική προσέγγιση, στην οποία έχουμε την τελευταία τριακονταετία εκπαιδευτεί, δεν θα έβρισκε κάτι το επιλήψιμο σε αυτό. Ο Γιωργάκης ήταν έτοιμος να δώσει τα κλειδιά στον Σαμαρά, και πριν απ’ αυτόν στον Παπαδήμο. Και τώρα θα μας πειράξει ο Horst; Τι Λουκάς, τι Αντώνης, τι Horst. Ξεμείναμε από λογική; Για όνομα! Για όσους δε, βρίσκουν αντιαισθητική την ιδέα της επιτροπείας, αυτή μπορεί εύκολα να μετονομαστεί σε τεχνική βοήθεια, σε φιλική συνδρομή, σε φιλική επίσκεψη κλπ. Δεν είναι δα και τόσο δύσκολο να βρεθούν οι λέξεις που θα την εξωραΐσουν. Αν οι πρόγονοί μας είχαν ανακαλύψει την τέχνη που λέγεται cosmetic engineering, δεν θα χρειαζόταν να κάναμε τον πόλεμο με τους Γερμανούς και να περνάγαμε σαν λαός αυτή την τόσο μεγάλη ταλαιπωρία. Τι ήθελαν τότε οι άνθρωποι; Να περάσουν λίγο από Ελλάδα και να ξαποστάσουν. Θα τους φιλοξενούσαμε για λίγο, θα τους κερνάγαμε γλυκό σταφύλι, και όλα θα ήταν μέλι γάλα.

Πολλοί βέβαια, που δεν παρεκκλίνουν καθόλου από τον δρόμο της λογικής, πιστεύουν ακράδαντα, ότι το προτεκτοράτο είναι μια πολύ καλή λύση, γιατί τα ελληνικά προβλήματα θα τα διαχειρίζονται οι «ξένοι», οι οποίοι κατά τεκμήριο είναι παντογνώστες, αλάθητοι και αδιάφθοροι. Δηλ, θα διοικούν με γνώμονα αξιοκρατικές τεχνικές management. Τα συμπεράσματα αυτά, βέβαια, είναι εντελώς ορθά για όσους νομίζουν ότι το πρόβλημα της όποιας Ελλάδας είναι η έλλειψη αξιοκρατίας και της καλής οργάνωσης. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν θα ήταν καλύτερα να διοικείτο το κράτος από ένα καλό expert system, παρά από ανθρώπους, όσο έξυπνοι και έντιμοι να ήσαν; Τι σημαίνει κυβερνώ ένα κράτος δηλαδή; Μήπως είναι θέμα συμβολαίου; Μήπως είναι θέμα εμπιστοσύνης; Μήπως είναι το αντικείμενου αυτού του πολυδιάστατου και α-περίγραπτου πράγματος που λέγεται πολιτική; Τρίχες!

Β) Το δεύτερο αντιστάθμισμα του κουρέματος είναι το κλείσιμο της στρόφιγγας προς το εσωτερικό. Όσα χρήματα δοθούν θα είναι απ’ ευθείας προς τις τράπεζες για να ανταπεξέλθουν το σοκ του κουρέματος. Χοντρικά, η συμφωνία προβλέπει, οι ευρωπαίοι να αναλάβουν το χρέος και εμείς τα ελλείμματα. Γι αυτό και λυσσάει και ο σκύλος, ο μαύρος, ο αράπης. Αυτό θα σημαίνει ανακατανομή του εσωτερικού ταμείου και των εσωτερικών συσχετισμών. Έστω, ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Αλλά προς τι; Σύμφωνα με τα καλύτερα προγνωστικά, στις αγορές θα βγούμε μετά το 2020, δηλαδή σε δέκα χρόνια!

Δηλαδή τι θα έχουμε καταφέρει;

Απλά, να έχουμε πληρώσει το ψαλίδισμα της φράντζας, τόσο, όσο θα πληρώναμε στο καλύτερο κομμωτήριο της χώρας για λούσιμο, κούρεμα, ανταύγειες, βάψιμο και χτένισμα, όλα μαζί.

Και τι όνομα έχει αυτό το κομμωτήριο;

Στάση πληρωμών! Αυτό κι αν είναι όνομα! Κι όπως έχει δειχτεί από το ίδιο του ΔΝΤ, ο δρόμος για τις αγορές μετά από μια στάση πληρωμών, είναι κατά πολύ συντομότερος...


Το δημόσιο χρέος αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό όπλο στα χέρια του παγκόσμιου κορπορατικού συστήματος, αφού όπως διαπιστώνουμε με τον πλέον γλαφυρό τρόπο στην Ελλάδα, μπορεί να καταφέρει αυτό που δεν πέτυχαν πολλοί πόλεμοι κατά το παρελθόν.

Με την «επισημοποίηση» του καθεστώτος εποπτείας στη χώρα μας -όχι ότι δεν υπήρχε από την υπογραφή του μνημονίου της άνοιξης του 2010- συνειδητοποιούμε ότι, με έμμεσο τρόπο έχουμε ηττηθεί σε έναν άτυπο «πόλεμο», τον...
οποίον δεν ειχαμε καταλάβει καν!

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικά περιβάλλον δεν χρειάζονται όπλα, βομβαρδιστικά, άρματα μάχης και στρατεύματα για την κατάκτηση ενός κράτους. Χρειάζεται απλά λίγη... υπομονή. Υπομονή, μέχρι τη στιγμή που η οικονομία θα εκτροχιαστεί από τις «φούσκες» και τον άκρατο καταναλωτισμό, αφού νομοτελειακά, η παραγωγή χρήματος σημαίνει αυτομάτως τη δημιουργία χρέους.

Στην ελληνική περίπτωση, (ρητορικά) ερωτήματα προκαλούνται, διότι ενώ έπαιρνε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για χρόνια η χώρα μας, οι ευρωπαϊκές αρχές (έκαναν πως) δεν έβλεπαν ότι τα χρήματα δεν πήγαιναν προς τον σκοπό για τον οποίον εκταμιεύονταν. Σήμερα, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τον λόγο. Η «Ομάδα Κρούσης», τα κλιμάκια της τρόικας που έρχονται να ελέγξουν ακόμα και τα κρυμμένα κιτάπια των ελληνικών υπουργείων, μας δείχνουν με περίτρανο τρόπο ότι δυστυχώς, χάσαμε, χωρίς καν να πολεμήσουμε, βυθιζόμενοι σε έναν παράδεισο καταναλωτισμού, ανεμελιάς και έλλειψης προγραμματισμού και σύνεσης.

Το συμπέρασμα είναι ότι το υπέρογκο χρέος και η απειλή χρεοκοπίας δημιουργούν την ανάγκη εξωτερικών εξαρτήσεων, που όπως είναι απόλυτα ξεκάθαρο, εξυπηρετούν συγκεκριμένα κορπορατικά συμφέροντα, χωρίς απαραίτητα κρατική προέλευση, αλλά με ξεκάθαρο στόχο: Την επέκταση των συμφερόντων τους όπου είναι δυνατόν, με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, άρα με πιθανότητα μεγιστοποίησης κέρδους.

Είναι προφανές ότι ένας πολυεθνικός κολοσσός δεν θα πάει να επενδύσει σε μία χώρα με υψηλό εργατικό κόστος και με υψηλό βιοτικό επίπεδο γενικότερα, αλλά θα προτιμήσει μία περισσότερο υποβαθμισμένη χώρα.

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, λαβωμένη από το «χτύπημα» της υπερχρέωσης, ψυχορραγεί. Λαμβάνει εξωτερική φροντίδα για να μην εκπνεύσει, η οποία όμως, δεν είναι ανιδιοτελής. Αντίθετα, θα ζητηθούν πολλά ανταλλάγματα. Ας προσέχαμε να μη δίναμε δικαιώματα και ιδιαίτερα, οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης, που (σε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό) έχουν ιστορική ευθύνη, όπως και η υπάρχουσα που, η οποία μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μια νέα, σκοτεινή εποχή.

Βαγγέλης Βιτζηλαίος
από newpost

Η Τουρκία φαίνεται αποφασισμένη να αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή και έχει πλέον απροκάλυπτα θέσει στο στόχαστρο τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ Αλ Άσαντ και το καθεστώς του, επιδιώκοντας εμφανώς τη ανατροπή τους. Η τουρκική πρόκληση πλέον εκτείνεται τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο και έχει λάβει τη μορφή φιλοξενίας και υποστήριξης αντικαθεστωτικών οργανώσεων που έχουν ιδρυθεί στη Τουρκία, από πρώην στελέχη του συριακού καθεστώτος που αυτομόλησαν.

Το «πολιτικό σκέλος» της πρόκλησης αφορά το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο το οποίο ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ενώ το στρατιωτικό αφορά στον Ελεύθερο Συριακό Στρατό, ο οποίος δημιουργήθηκε από στελέχη των συριακών Ενόπλων Δυνάμεων που αυτομόλησαν στην Τουρκία, ο οποίος φέρεται να λαμβάνει οδηγίες απευθείας από το τουρκικό Γενικό Επιτελείο!

Τα στελέχη του «στρατού» που αριθμεί 60-70 στελέχη στην Τουρκία αναμένοντας προθήκες από άλλα μέλη των συριακών ενόπλων δυνάμεων που θα αποφασίσουν να αυτομολήσουν, ζουν σε στρατόπεδο προσφύγω το οποίο φυλάσσεται από τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις Οι ίδιοι όμως κάνουν λόγο για «22 τάγματα» εντός του συριακού εδάφους τα οποία λαμβάνουν οδηγίες απευθείας από «το αρχηγείο» στην Τουρκία. Το «αρχηγείο» καυχάται ότι ελέγχει τους 15.000 αξιωματικούς των συριακών ενόπλων δυνάμεων από ένα σύνολο 220.000 στρατιωτών που αριθμούν. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες πηγές, ο «στρατός» έχει αναλάβει κάποιες επιχειρήσεις δολιοφθοράς εντός του συριακού εδάφους! Το να περάσουν τα σύνορα με την Τουρκία τα μέλη των συριακών Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι εύκολο, ενώ για την επιβίωσή τους εντός της Συρίας, βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση προσπαθώντας να κρυφτούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους σε αγροτικές περιοχές. Επικεφαλής είναι ο συνταγματάρχης Ριάντ Αλ Άσααντ, περίπου 50 ετών. Σε συνέντευξη μάλιστα που έδωσε ο επικεφαλής σε τουρκικό έδαφος, εμφανίστηκε προστατευόμενος από 10 Τούρκους αξιωματικούς βαρέως εξοπλισμένους, ενώ ένας ανάμεσα στη φρουρά του ήταν ελεύθερος σκοπευτής.

Όλα δείχνουν όμως ότι η κυριότερη χρησιμότητά του είναι να υφίσταται ως μήνυμα στους Σύρους αξιωματικούς ότι «ανοίξαμε και σας περιμέναμε», να δώσει την αίσθηση της ασφάλειας και της εναλλακτικής λύσης. Ειδικά μετά την εκτέλεση του Καντάφι πολλοί σκέφτονται ότι παρόμοιο τέλος θα μπορούσε να έχει και ο Σύρος δικτάτορας, το οποίο, θεωρητικά, δίνει κίνητρο στους στρατιωτικούς των συριακών ενόπλων δυνάμεων να αποφύγουν την απόλυτη σύνδεση με τις πράξεις του καθεστώτος, υπό τον φόβο «περιπετειών» σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος.

Όλες οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τις συνθήκες που προέκυψαν στη Λιβύη και οδήγησαν στα γνωστά αποτελέσματα. Η πολιτική οργάνωση θυμίζει… σκανδαλιστικά το Εθνικό μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης, ενώ τα στρατεύματα των επαναστατών δεν είχαν εξ αρχής πολλά στελέχη στις τάξεις τους. Το ερώτημα που τίθεται κατά πόσον αποτελεί αμιγώς μια πρωτοβουλία της Άγκυρας ή τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία, καθώς αυτό θα ήταν καθοριστική παράμετρος εκτίμησης των γενικότερων εξελίξεων που θα καταγραφούν στην ευρύτερη περιοχή…

Πηγή


 • Αποκαλεί «φασίστες» τους πολίτες που ξεσηκώνονται εναντίον της
«Ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση» συνιστά η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που οι αντιδράσεις των αξιωματούχων της προδίδουν πανικό και εκνευρισμό ταυτόχρονα.

Ούτε λίγο ούτε πολύ η κυβέρνηση αποδοκιμάζει αυτούς που την αποδοκίμαζαν, καταλογίζοντας τους... φασίζουσα συμπεριφορά!

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ηλίας Μόσιαλος ζήτησε ψυχραιμία και κάλεσε τον πολιτικό κόσμο να τοποθετηθεί. Ο κ. Μόσιαλος σε παρέμβασή του στον τηλεοπτικό σταθμό Mega συνένστησε "ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση από όλους" και ζήτησε από το πολιτικό σύστημα να τοποθετηθεί σύσσωμο απέναντι "στα θλιβερά αυτά φαινόμενα".

Λίγη ώρα αργότερα ο υπουργός Επικρατείας διένειμε την ακόλουθη δήλωση:
"Χιλιάδες παιδιά και οι οικογένειές τους σε όλη τη χώρα τίμησαν με υπερηφάνεια τους αγώνες του έθνους. Κάποιοι άλλοι, λίγοι, επέλεξαν με διχαστικές συμπεριφορές να προσβάλλουν τις εκδηλώσεις τιμής στους αγώνες για την ελευθερία της Πατρίδας, ακόμη και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτοί οι λίγοι, όσοι τους καλύπτουν αλλά και όσοι παρακινούν με μισόλογα και φτηνές δικαιολογίες τέτοιου είδους συμπεριφορές, θα πρέπει να ντρέπονται. Είναι έκθετοι στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Άλλο η διαμαρτυρία και άλλο η προσβολή στους Εθνικούς αγώνες και η προσπάθεια υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών. Οι Έλληνες πολίτες θα διαφυλάξουμε τη δημοκρατική νομιμότητα, το σεβασμό στη διαφορετική έκφραση και την ομαλή πορεία της χώρας".

Για "ασχήμιες" κάνει λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, σχολιάζοντας την έκρηξη της λαϊκής κατακραυγής που εκδηλώθηκε στην πατρίδα του τη Θεσσαλονίκη ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας.

Έκανε μάλιστα λόγο για ευθύνες "κομματικών και συνδικαλιστικών ηγεσιών" που "αμαύρωσαν μια κορυφαία εκδήλωση τιμής προς την ιστορία του τόπου και προσέβαλαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας". Ο κ. Βενιζέλος αισθάνεται βέβαιος ότι οι χιλιάδες των διαδηλωτών " δεν εκφράζουν -γιατί ούτε το μπορούν, ούτε το θέλουν- το πραγματικό φρόνημα και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού". Προφανώς το εκφράζει ο ίδιος...

"Το αυγό του φιδιού επωάζεται στα χέρια όσων καλλιεργούν και καλύπτουν τα έκτροπα" και όχι στα χέρια αυτών που οδηγούν την κοινωνία στην εξαθλίωση, υποστηρίζει ο υπουργός (κατ' ευφημισμόν) Προστασίας του Πολίτη και Χρήστος Παπουτσής:
«Την ημέρα μνήμης και σεβασμού των ηρώων που έπεσαν για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, ορισμένοι, ελάχιστοι, με μειωμένη κοινωνική και πολιτική υπευθυνότητα, επέλεξαν να οργανώσουν τη δράση και τις πράξεις τους επιχειρώντας την ταπείνωση των θεσμών, του Έθνους και του λαού. Φασίζουσες μειοψηφίες επέλεξαν τη σημερινή μέρα του ΟΧΙ στο φασισμό, να επιβάλλουν με τη βία την παρουσία τους. Επέλεξαν να σπείρουν το διχασμό σε μια εποχή που χρειάζεται όσο ποτέ η ενότητα του λαού. Επέλεξαν να προσβάλλουν τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κορυφαίο θεσμό του πολιτεύματος. Τον Κάρολο Παπούλια, μία προσωπικότητα, που σε ολόκληρη τη ζωή του ταυτίστηκε πάντοτε με τους αγώνες του λαού για ελευθερία, δημοκρατία, εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Και, κάποιοι εξ αυτών τελικά, εξέφρασαν την απογοήτευσή τους γιατί απεφεύχθη η γενικευμένη σύγκρουση και το αιματοκύλισμα από την ψύχραιμη στάση των αστυνομικών δυνάμεων. Όσοι καλλιεργούν και καλύπτουν πολιτικά αυτά τα φαινόμενα, έχουν βαρύτατες ευθύνες. Το αυγό του φιδιού επωάζεται στα χέρια τους»,
αναφέρει στη δήλωσή του ο πολιτικός προϊσταμένος των δυνάμεων βίας και καταστολής.

Από το χορό των κυβερνητικών αντιδράσεων δεν θα μπορούσε να λείπει και ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος:
"Τα όσα συνέβησαν σήμερα την 28η Οκτωβρίου ημέρα που τιμάμε το μεγαλειώδη αγώνα και τις θυσίες του ελληνικού λαού ενάντια στο φασισμό με αποκορύφωμα τα επεισόδια σε βάρος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και τη ματαίωση της στρατιωτικής παρέλασης δεν είναι μόνο απαράδεκτα αλλά κάτι πολύ χειρότερο. Είναι πράξεις που ποδοπατούν την ιστορία μας αποπνέουν φασιστική νοοτροπία και στρέφονται κατά της ίδιας της Δημοκρατίας και της χώρας μας".



H κοροϊδία έχει μερικά όρια. Και εξηγούμαστε. Το 2009 το ελληνικό χρέος ήταν 120% και δεν ήταν βιώσιμο. Έτσι ήθελαν. Το ίδιο είδαν και μερικοί ξύπνιοι διαχειριστές που γνώρισαν τις πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης Παπανδρέου.

Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε, αν δεν βάζετε το κεφάλι στην άμμο.

Οι «τιμωροί» ομολόγων και κάποιες εγχώριες οικογένειες κερδοσκόπησαν, εκ του ασφαλούς, πάνω στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών.

Λέμε εκ του ασφαλούς, διότι έβγαιναν διάφοροι πολιτικοί ( να μην λέμε ονόματα ) και έλεγαν χρεοκοπούμε, δεν έχουμε συντάξεις, Τιτανικός κλπ.

Τι ακολούθησε μετά;

Καταστράφηκε η πραγματική μεσαία τάξη – όσοι δουλεύουν – και δεν πειράχθηκαν επί δυο χρόνια οι προνομιούχοι. Μετά από δυο χρόνια και 9 διασώσεις τι μας είπαν τα ξημερώματα;

Το 2020, το χρέος θα είναι πάλι 120% και θα είναι βιώσιμο διότι θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα αφού ξεπουλήσουμε περιουσιακά στοιχεία σε ότι τιμές μας πουν !! – (όπως το 10% κ. Παπακωνσταντίνου)!!!

Δηλαδή 9 χρόνια μετά θα είναι βιώσιμο το χρέος που δεν ήταν το 2009. Και γιατί να καταστραφούμε μετά επί δυό χρόνια;

Αυτό στα ελληνικά ονομάζεται αλλιώς. Προδοσία!!!

Ο Ευάγγελος Λεμπέσης από το 1940 είχε γράψει για την «σημασία των Βλακών εν τω συγχρόνω βίω». Εκεί εξηγεί για τους βλάκες- απατεώνες –καλή ώρα– σαν κι αυτούς που προσπαθούν να μας σερβίρουν το μαύρο- άσπρο.

Μας βλέπουν σε όλη… την Ευρώπη και γελάνε με το πώς κοροϊδεύουν ένα ολόκληρο λαό.

Του Δημήτρη Παφίλα από το Πρώτο Θέμα, μοντάζ Γρέκι



 • “Θα το παλέψω. Δεν θα φύγω από εδώ αν δεν υπάρχει συνολική λύση. Με μερική λύση δεν φεύγω».

Αυτά είπε ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου πριν μπει χθες στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής, ενώ ο κόσμος απέξω είχε αποκλείσει το ξενοδοχείο απαιτώντας το δίκαιό του.

Οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες παρουσιάζουν σήμερα την δήλωση αυτή ως «στίγμα της αποφασιστικότητάς του να φτάσει μέχρι τέλους για την εξεύρεση συνολικής λύσης στην αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους».

Στην παραγματικότητα ο κ. Παπανδρέου παζαρεύει το προσωπικό του … μέλλον αφού όλοι ξέρουμε ότι εκτός από τον ίδιο και τους κηπουρούς του όλοι οι υπόλοιποι θέλουν εκλογές. Και ιδίως ο κ. Βενιζέλος.

Είθισται, αλλώστε, τα θαύματα να κρατάνε τρείς μέρες. Στην Ελλάδα του σημερινού ΠΑΣΟΚ, δεν κρατάνε ούτε μία. Και πριν ξημερώσει η δεύτερη μέρα μετά την αήθη συμφωνία που επέβαλε στη χώρα μας η Γερμανία, οι αρχικοί (χλιαροί είναι η αλήθεια) πανηγυρισμοί φθίνουν:

- Οι πολίτες σε όλη τη χώρα έδειξαν πού έχουν γραμμένη την προθυμία της κυβέρνησης. Και ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπάθησαν να καπελώσουν και να αξιοποιήσουν για πάρτη της κυβέρνησης τα γεγονότα στην Θεσσαλονίκη, δεν μπόρεσαν να μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε στην υπόλοιπη χώρα. Εκτός και αν οι ‘’φίλοι εφέδρων καταδρομέων’’ οργανώθηκαν εν μία νυκτί πανελλαδικά και βρίσκονται προ των πυλών της κατάληψης των χειμερινών ανακτόρων.

- Η πρώτη δημοσκόπηση δείχνει αυτό που υποψιαζόμασταν όλοι, αυτό που βλέπουμε γύρω μας, ότι η συμφωνία δεν ικανοποίησε σχεδόν κανέναν και ότι δεν περνάει ούτε με δημοψήφισμα. Έδειξε επίσης και την εκλογική επιρροή που απολαμβάνει το κυβερνών κόμμα, παρά το γεγονός οτι και όλοι υποψιαζονται πως τα κυβερνητικά ποσοστά βρίσκονται πολύ χαμηλότερα κι απο αυτά που παρουσιάζει η …φιλοκυβερνητική εταιρεία στο ΒΗΜΑ.

- Σύσσωμες οι εφημερίδες, καθεστωτικές και μη, κατακεραυνώνουν την κυβέρνηση και τους άθλους της, στα κυριακάτικα φύλλα.

- Η Fitch δηλώνει αυτό που και εμείς επισημάναμε ως κίνδυνο αμέσως μετά τις ανακοινώσεις της συνόδου, ότι δηλαδή ποσοστό κουρέματος 50% θα εκληφθεί ως κανονική χρεοκοπία, ανεξαρτήτως αν βασίζεται σε κίνητρα (δ)εθελοντισμού. Μην τους ακούτε αυτούς, αυτοί είναι οι κακοί τοκογλύφοι που κερδοσκοπούν εναντίον μας και θέλουν να ρίξουν την εθνοσωτήρια και λαοπρόβλητη κυβέρνηση, αμαυρώνοντας τη διαπραγματευτική δεινότητα του πρωθυπουργού και αμφισβητώντας τις θυσίες του λαού

- Διάσημοι οικονομολόγοι ανά την υφήλιο προειδοποιούν ότι ένα κούρεμα μικρότερο του 70 – 80% δε λύνει το πρόβλημα της βιωσιμότητας του χρέους, ενώ άλλοι μιλάνε ανοικτά για πιθανή έξοδο της χώρας από το ευρώ, ως μόνη λύση πλέον. Αυτοί είναι ζηλιάρηδες και φθονεροί, γιατί δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια χρυσοφόρα θέση συμβούλου παρά τω πρωθυπουργώ.

Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί το κυρίως μενού, δηλαδή οι τεχνικοί όροι που συνοδεύουν τη συμφωνία και που πληροφορίες από τη Γερμανία λένε ότι θα είναι από δυσβάσταχτοι έως αποικιοκρατικοί. Αν δηλαδή η κυβέρνηση αδυνατεί να διαχειριστεί το καρότο, το υποτίθεται θετικό σημείο της συμφωνίας, τι πρόκειται να γίνει όταν θα σκάνε το ένα μετά το άλλο τα μαστίγια;

Και καθώς όλα αυτά παρελαύνουν γύρω τους, ο χοντρός και ο λιγνός εκτοξεύουν τη μία σαχλαμάρα μετά την άλλη, παίζοντας με τη νοημοσύνη και τα νεύρα μας.

Αποτελεί ύψιστη ωριμότητα στην πολιτική, αλλά και στη ζωή, να ξέρεις πότε πρέπει να φύγεις. Αλλά η ωριμότητα, ουδέποτε δυστυχώς υπήρξε ιδιότητα του κυβερνώντος κόμματος.

Κακοφωνίξ

Mια εξαιρετικά δυσάρεστη και απρόσμενη εξέλιξη είχαμε πριν μερικές ώρες, εξέλιξη που αν «τριτώσει» μπορεί να έχει κρίσιμα αρνητικές παρενέργειες ακόμα και αε αυτή την θνησιγενή απόφαση του «κουρέματος» κατά 50% του ελληνικού χρέους της Συνόδου Κορυφής: Ο τρίτος μεγαλύτερος οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings μας βγάζει σε καθεστώς κανονικής χρεοκοπίας (!) λόγω του 50%, δεν δέχεται τον εθελοντικό χαρακτήρα δηλαδή, του «κουρέματος» και πέρα από αυτό η όλη πρόβλεψή της για την Ελλάδα είναι «μαύρη».

Για την ακρίβεια πιο «μαύρη» δεν γίνεται: Εκτιμά ότι μετά την ανταλλαγή ομολόγων το χρέος θα διαμορφωθεί στο 142% του ΑΕΠ το 2013, ενώ για να μειωθεί στο 120% έως το 2020 εκτιμά ότι το ποσοστό συμμετοχής των ιδιωτών θα πρέπει να ανέλθει στο 85% για ομόλογα αξίας 205 δισ. ευρώ.

Άρα βγάζει … offside την τρόϊκα και ειδικά την Γερμανία, η οποία υποστηρίζει ότι μόνο με το 50% του χρέους θα φτάσουμε το 2020 στο έλλειμμα του 120%.

Η Fitch Ratings, αναφέρει επίσης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει υψηλό χρέος μετά το «κούρεμα» 50%, ενώ περαιτέρω προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν οι προοπτικές ασθενούς ανάπτυξης και η βούληση της χώρας να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις, επισημαίνει.

Ένας από τους κυριότερους λόγους γιατί η απομείωση 50% δεν θα οδηγήσει σε αντίστοιχη μείωση του συνολικού ελληνικού δημοσίου χρέους είναι το γεγονός, όπως αναφέρει η Fitch, ότι οι επίσημοι δανειστές (τα κράτη της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ) διακρατούν το 30% του κρατικού χρέους και δεν αναμένεται να συμμετάσχουν στη συμφωνία.

Οσο για το ότι το σχεδιαζόμενο «κούρεμα» κατά 50% στο ελληνικό κρατικό χρέος συνιστά χρεοκοπία αυτό σημαίνει ότι εφόσον γίνει αποδεκτή «η ονομαστική μείωση κατά 50% στην προτεινόμενη ανταλλαγή ομολόγων θα θεωρηθεί από τον οίκο ως γεγονός χρεοκοπίας (default event)», σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει, τονίζεται!

Εδώ πλέον ανακύπτουν και άλλα ζητήματα: Αν ακολουθήσουν και οι άλλοι δύο της παρέας των μεγάλων οίκων αξιολόγησης (αναμένεται κατά σειρά η Moody’s και τελευταία η S&P) και πουν και αυτοί ότι πρόκειται για χρεοκοπία, αυτομάτως η ΕΚΤ βάσει του καταστατικού της θα πρέπει να σταματήσει να εγγυάται την αξία των ελληνικών ομολόγων!

Και βέβαια, είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει η απόφαση των τριών και την απόφαση της ISDA για το αν θα συνιστά πιστωτικό γεγονός η ανταλλαγή ομολόγων, μια αξιολόγηση η οποία βέβαια δεν συνδέεται άμεσα με τις αξιολογήσεις των οίκων.

Επιπλέον αρνητική εκτίμηση για τα οφέλη της απομείωσης είναι για τη Fitch οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της κυβέρνησης καθώς ο κρατικός χρηματοπιστωτικός και μη – χρηματοπιστωτικός τομέας, ο οποίος έχει έκθεση 84 δισ. ευρώ στα ομόλογα, θα επωμιστεί σημαντικές ζημιές από την απομείωση του 50%.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Fitch, σχολιάζοντας τη συμφωνία για απομείωση 21% στο χρέος που κατέχουν ιδιώτες, είχε πει ότι θα έβαζε την Ελλάδα σε καθεστώς «περιορισμένης χρεοκοπίας» (restricted default). Στην ίδια απόφαση κατέληξαν και οι άλλοι δύο οίκοι. Τα προβλήματα που δημιούργησαν στις συναλλαγές των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ήταν τεράστια, αφού πρακτικά έβγαλαν τις ελληνικές τράπεζες από την διεθνή τραπεζική αγορά.

Το πιο εντυπωσιακό είναι η σιωπή του υπουργείου Οικονομικών, της κυβέρνησης γενικότερα, αλλά και των μεγάλων ΜΜΕ που δεν έχουν καν μεταδώσει την είδηση, αρκούμενοι να διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για τους πολίτες που «αμαύρωσαν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου». Γι αυτούς που αμαυρώνουν τις ζωές των Ελλήνων καθημερινά, δεν λένε τίποτα…

Πηγή

 • Του Χρήστου Γιανναρά
Mε το ανθρώπινο υλικό που διαθέτουν τα δύο κόμματα εξουσίας, η συντελεσμένη καταστροφή της χώρας είναι αδύνατο να μην εξελιχθεί σε ιστορική τραγωδία. Kαι εντελώς αδύνατο να στοιχειοθετηθεί προοπτική ανάκαμψης. Δεκαεφτά μήνες τώρα περιφρονείται βάναυσα η στοιχειώδης λογική: Δεν είναι δυνατό οι αυτουργοί της καταστροφής να διαχειρίζονται τη σωτηρία μας από τις εφιαλτικές συνέπειες των εγκλημάτων τους.

Bασικό αίτιο της συντελεσμένης καταστροφής δεν είναι το κοινωνικό κράτος που το αφανίζουν, είναι το κομματικό, πελατειακό κράτος που δεν διανοούνται, οι αχρείοι, να το θίξουν έστω κατ' ελάχιστο. Eίναι σκέτη παράνοια να περιμένουμε από τους φαύλους να πατάξουν τη φαυλότητα, από τους αποδεδειγμένα σπιθαμιαίους και ιδιοτελείς να συνεγείρουν την κοινωνία σε τιτάνιο άθλημα δημιουργικού μόχθου και αυταπάρνησης.

Σε δεκαεφτά ολόκληρους μήνες, από τους διακόσιους τριάντα εννέα βουλευτές κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν βρέθηκαν ούτε δέκα να λογαριάσουν την κοινωνία και την πατρίδα πριν από το κόμμα, πριν από την αρρωστημένη εξουσιολαγνεία τους. Aς ήταν έστω δέκα με ασυμβίβαστη ανιδιοτέλεια, στοιχειώδη νοημοσύνη και πατριωτισμό. Tόσον πατριωτισμό που να μην αντέχει την ντροπή, τη διεθνή διαπόμπευση του ελληνικού ονόματος κάθε μέρα. Kαι τόση νοημοσύνη που να αντιλαμβάνεται τι αντιπροσωπεύει το άδειο βλέμμα του πρωθυπουργού, γιατί τον κατέδωσε ο Στρος-Kαν σαν εντεταλμένο να οδηγήσει την Eλλάδα στο ΔNT, γιατί τόση η μικρόνοια και ευτέλεια των κειμένων που τον βάζουν να εκφωνεί. Aς υπήρχαν έστω δέκα βουλευτές που να καταλαβαίνουν τη σπαραχτική μετριότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη μικρομπακαλική του ατολμία να βάλει νυστέρι στο σάπιο κόμμα του.

Aρκούσαν δέκα βουλευτές για να πετύχουν το καίριο: Nα εξαναγκάσουν τις ηγεσίες τους σε απόσυρση από την πολιτική σκηνή. Nα συμφωνήσουν τα δύο κόμματα για τον σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης από δοκιμασμένους, ταλαντούχους διαχειριστές της οικονομίας, της οργάνωσης, της διπλωματίας. Mε περιορισμένους στόχους: Nα διαχειριστεί ευφυώς τη χρεοκοπία.

- Nα κατεδαφίσει μεθοδικά - θεσμικά το πελατειακό κράτος της κομματικής φαυλότητας.

- Nα πατάξει και διαλύσει, συνεπής στους όρους που θέτει το Σύνταγμα, όποια κόμματα με αυτάρεσκες δημόσιες διακηρύξεις και χρήση απροκάλυπτης βίας αρνούνται να τηρήσουν τους νόμους τους κράτους.

- Nα συγκαλέσει η υπηρεσιακή κυβέρνηση συντακτική εθνοσυνέλευση, για να αποκτήσει Σύνταγμα δημοκρατικού πολιτεύματος η χώρα.

Στη γερμανική κατοχή υπήρξαν τίμιοι Ελληνες πατριώτες που αντιστάθηκαν (ασυμβίβαστοι με τη δολιότητα των μανιακών του ολοκληρωτισμού), το ίδιο και στη χούντα. Διακινδύνευσαν, βασανίστηκαν, θυσιάστηκαν.

Σήμερα η Eλλάδα ατιμάζεται, εξανδραποδίζεται, καταδικάζεται να μείνει στο περιθώριο για δεκαετίες. Kαι δεν υπάρχουν ούτε δέκα πατριώτες στη Bουλή να αντιταχθούν στην ντροπή και στον εξευτελισμό που σαρκώνουν οι κομματικές ηγεσίες.

Δυο διευκρινίσεις: Γιατί όλη η ευθύνη αποκλειστικά και μόνο στους βουλευτές, γιατί απαλλάσσουμε τους πολίτες από το χρέος να υπερασπίσουν τα μέγιστα και τα τίμια του ατομικού και συλλογικού βίου; Διότι, απλούστατα, δεν υπάρχουν τρόποι και πρακτικές να αντιδράσει ο πολίτης σήμερα.

- Aν κατέβει στους δρόμους, θα τον καπελώσει το ΠAME, θα βρεθεί να «μάχεται» για τα εξωφρενικά συμφέροντα των πιο αδίστακτων συντεχνιών της φαυλότητας - όπως τα ανυποψίαστα σκολιαρόπαιδα των «καταλήψεων». Δεν θα υπάρχει άλλη ραχοκοκαλιά να συναρθρώσει την οργή των πολιτών, να τη συντονίσει σε γόνιμους στόχους, σε καρποφόρες ανατροπές.

- Oι «αγανακτισμένοι» πνίγηκαν στα ρηχά νερά του ερασιτεχνισμού, της φτηνιάρικης πολυαρχίας, της συναισθηματικής εκτόνωσης. Kάτι ανάλογο και η «Σπίθα» του Mίκη.

- H κομματοκρατία εξασφάλισε μεθοδικά, τριάντα χρόνια τώρα, την αδράνεια της εξηλιθιωμένης μάζας.

- Σήμερα ακόμα, ενώ η χώρα ρημάζει, η πασοκική (συνεπέστατα σοσιαλιστική) EPT πληρώνει 24 εκατομμύρια ευρώ για δικαιώματα μετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων!

H δεύτερη διευκρίνιση:

- Ποιος εγγυάται ότι τα πρόσωπα στα οποία θα συμφωνήσουν τα δύο κόμματα εξουσίας, προκειμένου να σχηματιστεί «κυβέρνηση προσωπικοτήτων», δεν θα είναι οι γνωστοί μαϊντανοί παρακεντέδες κάθε εξουσίας;

- Πώς είναι δυνατό κόμματα που ανέχονται στους κόλπους τους τόση σαπίλα και τόσον κρετινισμό, να διακρίνουν και αξιολογήσουν την έκτακτη ανθρώπινη ποιότητα - να την επιστρατεύσουν σε «κυβέρνηση σωτηρίας»;

- Ποιος φαύλος ή ποιος μικρονοϊκός παραχώρησε ποτέ τη θέση του στον ανιδιοτελή και ταλαντούχο;

Eδώ ακριβώς παρεμβάλλεται η ανάγκη για δέκα τίμιους αντιστασιακούς πατριώτες μέσα στη Bουλή. Που δεν θα διστάσουν να ελέγξουν με την ψήφο τους την ποιότητα όσων ανθρώπων προταθούν για την κυβέρνηση σωτηρίας. Aυτή τη φορά να μπει ο πήχυς, πραγματικά, πολύ ψηλά. Για αδυσώπητο έλεγχο. Eίναι θέμα, σχεδόν, ζωής ή θανάτου για τον ελλαδικό Eλληνισμό.

Σε τέτοιες ώρες το κύρος ανθρώπων και θεσμών μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από τις συμβατικές εξουσιαστικές προνομίες.

- Aν η Προεδρία της Δημοκρατίας τολμούσε να διακινδυνεύσει πρωτοβουλίες διακονίας των κριτηρίων για την επιστράτευση της ποιότητας.

- Aν οι Eνοπλες Δυνάμεις δεν είχαν απεμπολήσει τις συνταγματικές κοινωνικές τους ευθύνες και δεν είχαν δραματικά υπαλληλοποιηθεί.

- Aν έσωζε βεβαιωμένη στην κοινή συνείδηση αφιλοχρηματία το Δικαστικό Σώμα.

- Aν η Eκκλησία δεν ήταν ηθικολογική φιοριτούρα του δημόσιου βίου. Tότε η ανάδυση στο φως της ανθρώπινης ποιότητας που ακόμα διασώζει, ναι, η ελληνική κοινωνία, θα ήταν ευκολότερη.

Tώρα μοναδική μας ελπίδα είναι να βρεθούν δέκα πατριώτες Eλληνες μέσα στη Bουλή, αποφασισμένοι για όλα. Tην καταστροφή την αντέξαμε αρκετές φορές: το '97, το '22, το '46 - 49.

Tην ντροπή δεν αντέχουμε, τον εξευτελισμό. Γι' αυτό και δεν υπάρχει συχώρεση για τα σπιθαμιαία, ιδιοτελή ανθρωπάρια που κυβερνάνε την Eλλάδα σήμερα.

Όσο κι αν τα γεγονότα, όπως τα κατέγραψαν τα ΜΜ”Ε”, δείχνουν το αντίθετο, κάποιες μικρές λεπτομέρειες μάς δείχνουν ότι η κυβέρνηση επεδίωξε και ΠΕΤΥΧΕ τη ματαίωση των παρελάσεων και ίσως όχι μόνο για φέτος, αλλά για πάντα!

1. Πρώτη η Διαμαντοπούλου συνέδεσε τις παρελάσεις με τις καταλήψεις των σχολείων, εκδίδοντας διαταγή να μη συμμετέχουν σε αυτές όσα σχολεία είχαν καταλήψεις πέραν των 4 ημερών, δήθεν διότι θα έχαναν μαθήματα, για να κάνουν πρόβες. Ήταν προσεκτική στο να μην πει ότι η ίδια η συμμετοχή στην παρέλαση συνιστά “απώλεια μαθημάτων”, διότι, ως γνωστόν, η παρέλαση δεν είναι extra curriculum εκδήλωση, είναι ΜΕΣΑ στο σχολικό πρόγραμμα, γι’αυτό και παίρνονται παρουσίες και η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική. Θα μπορούσε, αν κοπτόταν για τις ώρες των μαθημάτων, να “διατάξει” να γίνονται οι πρόβες αυστηρά και μόνο στις ώρες της γυμναστικής.

2. Πιο “άτσαλος” ο Μαχαιρίδης, περιφερειάρχης Αιγαίου, έβγαλε διαταγή να μη γίνουν οι παρελάσεις στη Σύρο, όπου θυμόμαστε ότι οι μαθητές πέρυσι είχαν αποστρέψει το πρόσωπο από τους “επίσημους”.

3. Ήταν σε όλους-άρα και στην Αστυνομία-γνωστό ότι σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζονταν εκδηλώσεις που θα πρόσθεταν το στοιχείο του πένθους στη “γιορτή του ΟΧΙ”: οι εκπαιδευτικοί είχαν προαναγγείλει μαύρα περιβραχιόνια, οι μαθητές μαύρα σημαιάκια ή αποστροφή του κεφαλιού. Όλα αυτά προετοιμάζονταν υπότην προϋπόθεση ότι θα ΓΙΝΟΥΝ και δεν θα ΜΑΤΑΙΩΘΟΥΝ οι παρελάσεις!

4. Για να προστατευτεί ο πρωθυπουργός, άδειασαν τον Άγιο Διονύσιο από κόσμο. Ουσιαστικά, ματαίωσαν και στην περίπτωση αυτή τη συμμετοχή του κόσμου.

5. Αντίθετα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφέθηκε σκοπίμως απροστάτευτος, και έτσι, όπως τουλάχιστον ειπώθηκε, ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΟΝΤΩΝ, χωρίς σχέδιο, να χρησιμοποιηθεί η φρουρά του Μπεγλίτη για να φυγαδευτεί!

6. Με τη ματαίωση των παρελάσεων η κυβέρνηση ανάγκασε την αξιωματική αντιπολίτευση να συμπορευτεί μαζί της, καταγγέλλοντας τη ματαίωση που όμως, όπως εξήγησα, δεν επιδιώχτηκε από τους οργανωμένους διαδηλωτές, αλλά ΔΙΑΤΑΧΘΗΚΕ από την κυβέρνηση!

Πιστεύετε ότι είναι απίθανο του χρόνου να μεθοδευτεί η κατάργηση των παρελάσεων ή ο “εγκλεισμός” τους στην αυλή του σχολείου;

The Τelegraph
29/10/2011
Απόδοση: Ας Μιλήσουμε Επιτέλους 

Σε κοινό διάγγελμά τους από το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την επέτειο του "Όχι", οι υπ. Εξωτερικών HΠΑ και Ελλάδας, Xίλαρι Κλίντον και Σταύρος Λαμπρινίδης, μίλησαν για την σημασία της επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων της Ευρώπης και ευχαρίστησαν τους Έλληνες για τις θυσίες που κάνουν για αυτό τον σκοπό.

Αναφερόμενη στο θέμα, η κ. Κλίντον τόνισε: "Αν και οι αλλαγές και θυσίες αυτές είναι αναμφίβολα επώδυνες, είναι αναγκαίες".

Σύμφωνα με κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών, οι χώρες-μέλη της ΕΕ συναίνεσαν σε μια διεξοδική δέσμη μέτρων που αποσκοπούν στην επίλυση της κρίσης χρέους των κρατών της Ευρωζώνης.

Ο κ. Λαμπρινίδης τόνισε ότι η συμφωνία μεταξύ ΕΕ και τραπεζών ιδιωτικών συμφερόντων και ασφαλιστικών εταιριών, στόχος της οποίας είναι η μείωση του χρέους της Ελλάδας και η προσπάθεια ελέγχου της ανεξέλεγκτης αύξησης της διετούς κρίσης στην Ευρωζώνη, αποτελεί σημαντικό βήμα στην σωστή κατεύθυνση.

Παράλληλα η Ευρώπη μας δείχνει ότι διαθέτει όχι μόνο την ικανότητα, αλλά και τη θέληση να στηρίξει και εμάς και το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λαμπρινίδης.

Μετά από συνομιλίες που διήρκεσαν πάνω από 8 ώρες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, το ΔΝΤ και οι τραπεζίτες έκλεισαν συμφωνία που περιέχει λύση στο πρόβλημα του τεράστιου χρέους της Ελλάδας. Η συμφωνία αυτή προβλέπει μείωση του χρέους κατά 100 δισ. ευρώ, ενώ οι τραπεζίτες συμφώνησαν να δεχθούν απώλειες 50%.


Ζώντας κοσμοϊστορικές στιγμές που διαδραματίζονται σε οικονομικό επίπεδο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο πλανήτη κι ενώ τέθηκε ευθέως από επίσημα ευρωπαϊκά χείλη θέμα μείωσης της εθνικής μας κυριαρχίας, η κυβέρνηση Παπανδρέου αλλά και οι συναγελαζόμενοι με αυτήν εκδότες – δημοσιογράφοι και άλλοι τραγικοί, τηρούν στάση άκρας σιωπής για την άμεση απειλή μείωσης της εθνικής μας κυριαρχίας (ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, σίγουρα μόνο καλό δεν είναι).

Είναι, άραγε, το οικονομικό θέμα – πρόβλημα το μέγιστο θέμα που αντιμετωπίζει σήμερα η πατρίδα μας; Οι εξελίξεις ανά τον πλανήτη αποδεικνύουν πως στην Ελλάδα εκδηλώθηκε πιο γρήγορα (γιατί άραγε;) από ότι σε άλλες χώρες…

Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Μόνο, που, στην Ελλάδα και μόνο προς την Ελλάδα εκτοξεύθηκε η προειδοποίηση - απειλή περί μείωσης της εθνικής μας κυριαρχίας!!! Και ο βραβευμένος σκεπτόμενος υπο-πρωθυπουργεύων δεν σκέφτηκε καν να ρωτήσει τι εννοούσαν τα θλιβερά ευρω-ανθρωποειδή όταν ξεστόμισαν αυτού του είδους την απειλή για την Ελλάδα. Προτίμησε να σιωπήσει (αλλά και να μιλούσε τι θα έλεγε άραγε πέρα από κάποιο ακόμη ψέμα;) και να συνεχίσει να ζει τον μύθο του σε μία πατρίδα που εκ των πράξεών του αποδεικνύει πως δεν την νοιάζεται…

Μαζί με τον τύποις πρωθυπουργεύοντα έτρεξαν να συνταχθούν όλα τα παπαγαλάκια, που αίφνης αποφάσισαν να τηρήσουν την γνώριμη στάση της ομερτά, δηλαδή την άκρα του τάφου σιωπή…
Η Ελλάδα απειλήθηκε με συρρίκνωση και με απώλεια εθνικής κυριαρχίας της, αλλά κανείς λαλίστατος κομπορημονούντας δεν βρέθηκε να θέσει ένα έστω ερώτημα προς τους «εταίρους» – δανειστές και «διασώστες» μας:
Τι εννοείτε κύριοι με τα λεγόμενά σας;
Πόθεν ισχύει απώλεια εθνικής κυριαρχίας για λόγους οικονομίας;
Μήπως εσείς κύριε Ρομπάι, κύριε Σαρκοζί, κυρία Μέρκελ..., έχετε τακτοποιημένα τα οικονομικά της δικής σας πατρίδας και είστε άνευ χρεών;
Γιατί δεν ξεκινάτε από τους μεγάλους χρεώστες και προτιμάτε να επιτεθείτε σε μία χώρα η οποία επί σειρά δεκαετιών έχει πέσει θύμα ασύδοτων κλεπτών, που άλλοτε φέρουν την μορφή του πολιτικού σωτήρα και άλλοτε φέρουν την μορφή στρατιωτικών δυνάμεων κατοχής;

Ερχόμενοι, όμως, στο ζητούμενο, δηλαδή την απειλή απώλειας εθνικής κυριαρχίας, μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε τι εννοούν λέγοντάς του αυτό οι σαπρόμυαλοι της Ευρώπης και τα σημαίνει η σιωπή των ολίγιστων και ριψάσπιδων των Αθηνών;
Λέτε να κινδυνεύει η Αττική;
Μήπως η Πελοπόννησος, που τόσο φαιδρά χρησιμοποιήθηκε από την κυβερνητική προπαγάνδα ως «αντικείμενο» πώλησης;
Μήπως, αναρωτιέμαι, κινδυνεύει να απωλέσει την εθνική της κυριαρχία η Κρήτη, το προπύργιο και η βασική δεξαμενή ψήφων του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου;
Λέτε, να κινδυνεύει η Θεσσαλία ή μήπως τα Επτάνησα;
Φυσικά όχι!
Ο κίνδυνος απώλειας εθνικής κυριαρχίας, είναι εκείνος ο κίνδυνος περί γεωγραφικής μείωσης της Ελλάδας που ανέφερε η Ψαρούδα Μπενάκη προς τον Κάρολο Παπούλια όταν αυτός πρωτοαναλάμβανε την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας (και που -ω! του θαύματος-, κανείς δεν ρώτησε ποτέ την κυρία Ψαρούδα Μπενάκη, αλλά ούτε και τον Κάρολο Παπούλια, τι σήμαιναν τα λόγια εκείνα…!) και που αφορά την εσχατιά αυτής της μικρής, αλλά ταυτόχρονα και τόσο μεγάλης, χώρας.

Εύκολα μπορούν να προσδιοριστούν τα γεωγραφικά διαμερίσματα που βάλλονται έξωθεν και έχουν εγκαταλειφθεί λόγω ανικανότητας (ή σκοπιμότητας;) της εξωτερικής πολιτικής που γίνεται από ερασιτέχνες μάγους, απολύτως αδαών επί των εθνικών θεμάτων αλλά κυρίως με μηδενικό αυτοσεβασμό περί των εθνικών και του έθνους…
Με θέματα ανοιχτά στην Ήπειρο και την Θεσπρωτία με τους Τσάμηδες...
Με θέματα ανοιχτά στην Δυτική Μακεδονία και δη στην Φλώρινα με τους Σκοπιανούς...
Με θέματα ανοιχτά στην Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τους Τούρκους...
Με τεράστια θέματα ανοιχτά στα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Καστελόριζου…
Με τόσα, λοιπόν, ανοιχτά θέματα, με ανθρώπους που φωνάζουν για τους κινδύνους που επελαύνουν, αλλά κανείς υπεύθυνος εκ του κράτους των Αθηνών δεν ακούει, απορίας άξιο είναι πως κανένας δεν αναρωτήθηκε τι σημαίνει η απειλή των εταίρων μας, αλλά και άλλων ετέρων που προφανώς παρεδόθησαν στις ορέξεις φίλων και εχθρών…

Κάθε μέρα η Αθήνα απομακρύνεται…
Κάθε μέρα που περνά, όλο και μακρύτερα βρίσκεται το Καστελόριζο, όλο και πλησιέστερα βρίσκονται οι Τσάμηδες, όλο και απειλητικότεροι δείχνουν οι Τούρκοι…
Αλλά, το κράτος των Αθηνών, πρωθυπουργοί, υπουργοί και οι λοιποί αυλικοί, κόλακες και γελωτοποιοί, τηρούν άκρα σιωπή.
Είναι άραγε μαθητευόμενοι μάγοι ή επαγγελματίες μεσίτες;
Τι από τα δύο είναι άραγε όλοι εκείνοι που σιωπούν ενώ γνωρίζουν πολύ καλά, ξέρουν, βλέπουν και ακούνε όλα όσα διαδραματίζονται στις ακριτικές περιοχές της χώρας μας;
Πώς μπορεί να χαρακτηρίσει ένας νηφάλιος αυτή την κραυγαλέα «σιωπή των αμνών» που στην πραγματικότητα είναι ύαινες που περιμένουν υπομονετικά και «νομοτελειακά» να απολαύσουν τα απομεινάρια της άνανδρης σιωπής τους;
 • Γιατί κανείς δεν βλέπει τι γίνεται στην Θράκη, που οργώνεται από πράκτορες και βρίσκεται ένα (μικρό) βήμα πριν από την Κοσοβοποίησή της;
 • Γιατί κανείς δεν μας λέει ποιοι, πότε και γιατί επισκέπτονται από αέρος ή θαλάσσης το Καστελόριζο;
 • Γιατί κανείς δεν παίρνει μέτρα καταστολής στην ασυδοσία που έχει επιβληθεί στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, αλλά και στο λιμάνι της Θεσπρωτίας;
 • Γιατί έχει ξεχαστεί ο αλυτρωτισμός των Σκοπίων;
Τι γίνεται, επιτέλους, σε αυτή τη χώρα και η σιωπή έχει πάρει κυρίαρχη θέση απέναντι στις εξελίξεις που μας πλησιάζουν ραγδαία και απειλούν να μας τραυματίσουν πολύ σοβαρά ως έθνος;
Γιατί δεν ακούγεται ένα (έστω ένα) μέτρο υπέρ των εθνικών μας ζητημάτων;
Ποιοι είναι αυτοί που τολμούν να σιωπούν και ουσιαστικά να αποδέχονται μία μικρότερη Ελλάδα;
Ποιόν Έλληνα ρώτησαν και πήραν καταφατική απάντηση να διαχειριστούν την λογική του, την αξιοπρέπειά του, την ιστορία του και κυρίως την ηθική του;
Σε ποιο βιβλίο είναι γραμμένο πως οι άρχοντες μπορούν μέσα από συμφωνίες να εγκαταλείπουν την πατρίδα και τους ανθρώπους της;
Ποιοί φασίστες και υπάνθρωποι τολμούν να δίνουν και να παίρνουν αυτά που ποτέ δεν μπορούν (και με κανέναν τρόπο) να αποκτήσουν;

Αυτή η χώρα, η πατρίδα η δικιά μου και η δικιά σας, δέχτηκε απειλή.
Μία σαφέστατη απειλή που έμεινε αναπάντητη (στην ουσία την "κατάπιαν" αμάσητη) επειδή υπήρξαν άλλες προτεραιότητες, όπως κανό, κολύμβηση, διακοπές…
Και το δυστυχέστερο είναι πως όλα αυτά δεν τα έκαναν μόνο οι ολίγιστοι κακοί λογιστές που μετράνε και πουλάνε τις ζωές μας στα παζάρια των τραπεζών…
Αυτή την αδιάφορη στάση απέναντι στην ευθεία απειλή κρατήσαμε όλοι μας και γίναμε ένα με τους σύγχρονους νενέκους…
 • Επειδή προτιμήσαμε τις διακοπές μας από το να βγούμε στους δρόμους και να φοβίσουμε τους δαίμονες που μας απειλούν...
 • Επειδή προτιμήσαμε να κλείσουμε τους διακόπτες του μυαλού μας για να απολαύσουμε τις χαρές που μας προσφέρει ετούτη η πατρίδα, ξεχνώντας πως το δικό μας χρέος απέναντί της είναι να την κρατάμε ελεύθερη…
 • Επειδή προτιμήσαμε να αναβάλλουμε τους αγώνες, λόγω καύσωνα, ξεχνώντας την φωτιά που μπροστά μας βάζουν κάποιοι στα σπιτικά μας…
 • Επειδή προτιμήσαμε και πάλι τα μικρά προσωπικά μας από τα μεγάλα που απαιτούν οι καιροί…
 • Επειδή προτιμήσαμε να σωπάσουμε και να παρασυρθούμε (για μία ακόμη φορά) από εκείνους που μόνιμα εκμεταλλεύονται εμάς και την πατρίδα μας…
 • Επειδή περιμέναμε το κακό να έρθει στον καθένα μας προσωπικά για να αντιδράσουμε...
Μην βλαστημάτε, λοιπόν, εκείνους που σας ξεπουλούν όσο-όσο…
Πρώτοι εσείς δεν διαμαρτυρηθήκατε όταν σας κρέμασαν στο λαιμό το πωλητήριο εκείνο που σας μετέτρεψε σε δούλους…
Η σιωπή των αμνών ταιριάζει σήμερα απόλυτα με την σιωπή των λύκων και των χαρούμενων σαρκοβόρων που μας έχουν περικυκλώσει…
Άξιοι της μοίρας μας και ανάξιοι των προγόνων και των επιγόνων μας, γινήκαμε βορά στα πλούσια τραπέζια των μεγάλων αφεντικών, της Νέας Τάξης…
Δεν φταίνε αυτοί που μας βάζουνε στο ζύγι της αισχροκέρδειάς τους…
Φταίμε εμείς, που βουβά δεχόμαστε τους τιποτένιους να ορίζουν το μυαλό και την ζωή μας…
Σαν λαός έχουμε γίνει το ζωντανό παράδειγμα πως «δεν φταίει πάντα ο φονιάς, αλλά κάποιες φορές φταίει και ο φονεμένος…».
Έχουμε, άραγε, αναρωτηθεί πόσο απέχουμε από το να μεταμορφωθούμε σε περιφερόμενους νεκροζώντανους;
Αν όχι, ίσως θα έπρεπε να το κάνουμε, ακόμη και τώρα, την ύστατη στιγμή...
Βρισκόμαστε ήδη στο μεταίχμιο, στο οριακό εκείνο σημείο, που ακολουθεί η απόλυτη δυστυχία και η καταστροφή μας...