Top Social Icons

Menu Right

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Η κατηγορια που επιλεξατε...

19 Σεπ 2011


Του Δημήτρη Καζάκη
Οικονομολόγου – Αναλυτή

Ύστερα από την εγκατάστα­ση του πρώτου επίσημου Γκαουλάιτερ μετά τη ναζι­στική περίοδο, του κ. Χορστ Ράιχενμπαχ, ολοκληρώνεται και τυπι­κά η νέα κατοχή της χώρας. Για ορια­κή στιγμή έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας κα­τά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη 13/9 με τον πρόεδρο της Alpha Bank Γιάννη Κωστόπουλο. Τη συνάντηση αυ­τή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ένα είδος Δαμασκηνού της νέας εποχής, διάνθισε με μια περίεργη και σιβυλλι­κή δήλωση ότι «πρέπει να περάσουμε πρώτα στην απέναντι όχθη και έπειτα να τα βρούμε». Τι να εννοούσε άραγε; Ποια είναι η απέναντι όχθη; Ποιοι θα τα βρουν έπειτα;

Από την πλευρά του, ο κ. Κωστόπουλος είπε - σύμφωνα με τα δημο­σιεύματα - ότι στη συγχώνευση της τράπεζάς του με την Eurobank πραγ­ματοποιήθηκε, επιτέλους, η πρώτη....
μεγάλη ξένη επένδυση στον τόπο μας και εξέφρασε την ελπίδα ότι, παρά τη δύσκολη συγκυρία, η επένδυση θα ολοκληρωθεί γρήγορα. Πρόκειται βέ­βαια για ανοησίες με πατέντα, καθότι η «επένδυση» του εμίρη από το Κατάρ είναι ένα δάνειο με τη μορφή μετατρέ­ψιμου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Όσα περίπου δαπανά ο κ. Κωστόπουλος για τις ετήσιες βεγγέρες της τράπεζάς του.

Εν τω μεταξύ σε ύψος ρεκόρ (98%) έχει φτάσει η πιθανότητα πτώχευσης της χώρας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Αν η κλίμακα των πιθανοτή­των μπορούσε να μετρήσει άνω του 100%, είναι σίγουρο ότι η Ελλάδα θα το είχε ξεπεράσει. Ποτέ άλλοτε χώρες υπό χρεοκοπία, συμπεριλαμβανομέ­νης και της Αργεντινής το 2001, δεν σημείωσαν τέτοια ρεκόρ πιθανότητας πτώχευσης. Σύμφωνα με τον Πίτερ Τιρ, ιδρυτή ενός από τα μεγαλύτερα hedge fund, του TF Market Advisors στη Νέα Υόρκη, «όλοι ποντάρουν σε μια πτώχευση (της Ελλάδας) στο πολύ άμε­σο μέλλον και νομίζω ότι θα είναι ένα σκληρό γεγονός» (Bloomberg, 13/9).

Το ευρωπαϊκό παγόβουνο

Πόσο σύντομα βλέπουν οι συντελε­στές της αγοράς αυτήν την πτώχευση; Κανείς δεν απαντά καθαρά. Όμως το γεγονός ότι για να ασφαλίσει κανείς τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που κατέχει σήμερα με αγορά CDS απαιτούνται 5,8 εκατ. δολ. άμεση καταβολή και 100 χι­λιάδες δολ. ετήσιο κόστος για κάθε 10 εκατ. ομολόγων ελληνικού δημόσιου χρέους, μιλάει από μόνο του. Πρόκει­ται για ύψος ρεκόρ όλων των εποχών για κρατικά ομόλογα από την εποχή που επινοήθηκαν τα CDS.

Όπως είναι φυσικό, τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων εκτινάχτηκαν στα ύψη με το δεκαετές ομόλογο να ξεπερνά για πρώτη φορά το 25%, ενώ το διετές ομόλογο ξεπέρασε τις 662 μονάδες βάσης με επιτόκιο δευτερο­γενούς αγοράς στο 76,17%! Πράγμα που σημαίνει ότι οι κάτοχοι ελληνικών ομολόγων διετούς διάρκειας έχουν χάσει στη δευτερογενή αγορά πά­νω από το 60% της ονομαστικής αξί­ας τους. Με άλλα λόγια, αν οι κάτοχοι ομολόγων διετούς διάρκειας πουλού­σαν τα ομόλογά τους στη δευτερογε­νή αγορά, θα έπαιρναν λιγότερο από το 40% της αρχικής αξίας που είχαν πληρώσει.

Η κατάσταση της Ελλάδας είναι μό­νο η κορυφή του παγόβουνου. Ολό­κληρο το οικοδόμημα της ευρωζώνης έχει γεμίσει τέτοιες ρηγματώσεις, που κανείς πια δεν είναι βέβαιος για το μέλλον του.

Ύψος ρεκόρ έπιασε ο δείκτης που μετρά το κόστος προστασίας από πτώ­χευση για 15 ευρωπαϊκά κράτη. Το ίδιο και ο δείκτης επικινδυνότητας για άμε­ση κατάρρευση των μεγάλων ευρωπα­ϊκών τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης Markit iTraxx SovX Δυτικής Ευρώπης για CDS κρατικών ομολόγων έφτασε στις 354 μονάδες βάσης, που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών. Ο δείκτης Markit iTraxx Financial , που συνδέεται με το ομολογιακό χρέος 25 τραπεζών και ασφαλειών, έφτασε αισίως στις 316 μονάδες βάσης, ενώ σύμφωνα με την JP Morgan Chase ο δείκτης επικινδυνότητας για το χρέος μειωμένης εξασφάλισης έχει εκτινα­χθεί στις 557 μονάδες βάσης.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι η πιθανό­τητα να δεχτούν ισχυρά πλήγματα τα υπόλοιπα κράτη της ευρωζώνης, αλλά και οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, από μια άμεση πτώχευση της Ελλάδας έχει αυξηθεί σημαντικά. «Ο αντίκτυ­πος μετάδοσης μιας πτώχευσης θα είναι σοβαρός, επειδή επόμενοι στη γραμμή του πυρός θα είναι η Ιταλία, η Ισπανία και θα συμπεριληφθεί το σύνολο του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα επίσης», δήλωσε ο Σούκι Μαν, υπεύθυνος στρατηγικής της Societe Generale S.A. στο Λονδίνο. «Αυτό το τρίο είναι ήδη κάτω από έντονη πίεση, που θα γίνει ακόμη χειρότερη».

Τα CDS για την Πορτογαλία, την Ιτα­λία και τη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με την εταιρεία CMA που καταρτίζει τις τιμές τους. Για την Πορτογαλία έχουν φτάσει στις 1.224 μονάδες βάσης, για την Ιταλία στις 510 και για τη Γαλλία πάνω από τις 196. Να θυμίσουμε εδώ ότι οι μονάδες βάσης των ελληνικών CDS που υποτίθεται ότι εξανάγκασαν την κυβέρνηση το 2010 να απευθυνθεί στον «μηχανισμό στή­ριξης» ήταν λίγο πάνω από τις 400. Σή­μερα βρίσκονται αρκετά πάνω από τις 3.000 μονάδες βάσης, σε ύψος ρεκόρ όλων των εποχών!

Τριγμοί στο σύστημα

Η ανησυχία όλων επικεντρώνεται στο τραπεζικό σύστημα της ευρωζώ­νης και στη δυνατότητά του να αντέ­ξει μια άμεση πτώχευση της Ελλάδας. Οι αγορές εκτιμούν πως όχι, και οι επενδυτές τρέχουν να ξεφορτωθούν τις μετοχές εκείνων των τραπεζών που θεωρούν ότι θα δεχτούν τα πιο καίρια πλήγματα. Έτσι τα CDS για τις μεγαλύτερες γαλλικές τράπεζες, BNP Paribas S.A., Societe Generale S.A. και Credit Agricole S.A., εκτοξεύθη­καν σε ύψη ρεκόρ όλων των εποχών στη βάση εκτιμήσεων ότι η Moody’s Investors Service θα υποβαθμίσει τον βαθμό πιστοληπτικής τους ικανό­τητας έως το τέλος αυτής της εβδο­μάδας λόγω κυρίως της έκθεσής τους στο ελληνικό δημόσιο χρέος και της εμπλοκής τους με το ελληνικό τρα­πεζικό σύστημα. Έτσι τα CDS της Societe Generale S.A. έφτασαν πά­νω από τις 448 μονάδες βάσης, της Credit Agricole S.A. πάνω από τις 331 μονάδες βάσης και της BNP Paribas S.A. τις 321 μονάδες βάσης, σύμφω­να με την CMA.

Οι επενδυτές αποτιμούν τις ευρω­παϊκές τράπεζες σε επίπεδα που δεν έχουμε δει από την περίοδο της πι­στωτικής κρίσης που ακολούθησε την κατάρρευση της Lehman Brothers Holdings In c. το φθινόπωρο του 2008. Ο δείκτης Bloomberg δείχνει ότι οι μετοχές 46 τραπεζών διαπραγματεύ­ονται στο 56% της λογιστικής αξίας τους. Δηλαδή στη χαμηλότερη τιμή που κινήθηκαν μετά τον πάτο που έπι­ασε τον Μάρτιο του 2009, λόγω του κραχ. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως οι επενδυτές εκτιμούν ότι το καθα­ρό ενεργητικό των τραπεζών κυρίως της ευρωζώνης αξίζει πολύ λιγότε­ρο από τη λογιστική του αποτίμηση. Οι εκτιμήσεις αυτές αντανακλούν τις επιπτώσεις μιας πιθανής χρεοκοπίας για ορισμένες τράπεζες, σύμφωνα με τον επικεφαλής των αναλυτών στην Barclays Capital, τον Τζέρεμι Σίγκι.

Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες της ευρωζώνης βρίσκονται στην εντατική ήδη και χρειάζονται για να επιβιώσουν ενέσεις ρευστότητας άνω των 2 τρισ. ευρώ. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρή­ματα; Αυτό εναπόκειται στους πολιτι­κούς. «Οι πολιτικοί πρέπει να βρουν τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το ανα­πόφευκτο: μια ελληνική πτώχευση και μια επανακεφαλαιοποίηση ορισμένων τραπεζών», δήλωσε ο Πίτερ Θορν της Helvea Ltd με έδρα το Λονδίνο. «Θα πρέπει να κάνουν τις τράπεζες να φαίνονται οικονομικά σταθερές και ασφαλείς, έτσι ώστε οι άνθρωποι να είναι έτοιμοι να καταθέσουν τα χρήματά τους σ’ αυτές για περισσότερες από 24 ώρες». Μια από τα ίδια. Οι πο­λιτικοί πρέπει να βρούνε κι άλλα λε­φτά για τις τράπεζες που καταρρέουν. Πρέπει να εξασφαλίσουν τα συμφέ­ροντα των τραπεζών και να τις κάνουν ελκυστικές στους επενδυτές. Και ποι­ος θα πληρώσει για όλα αυτά; Το γνω­στό υποζύγιο.

Γενίκευση πανικού

Μόνο που αυτή τη φορά το γνωστό υποζύγιο έχει στερέψει. Τι θα συμβεί; Κανείς δεν γνωρίζει. Γι’ αυτό και όλοι οι μεγάλοι επενδυτές τρέχουν στα καταφύγιά τους και οι χρηματιστικές αγορές βρίσκονται σε πτώση.

Ο πανικός αυτός των αγορών έφερε και τον πανικό των ηγετών της ευρω­ζώνης. Οι απανωτές δηλώσεις και πι­έσεις να τηρηθούν οι δεσμεύσεις, να παρθούν νέα εισπρακτικά μέτρα, να επιταχυνθεί η εκποίηση της χώρας, ενώ ξέρουν ότι με όλα αυτά θα επιδει­νωθεί η όλη κατάσταση της οικονομίας, σημαίνει μόνο ένα πράγμα: ετοι­μάζονται να αντιμετωπίσουν μια άμε­ση πτώχευση της Ελλάδας. Αρκεί αυτή η πτώχευση να είναι «ελεγχόμενη».

Η τακτική αυτή απηχεί μια απελπι­σμένη προσπάθεια της τρόικας και της ευρωζώνης να αποσείσει από πάνω της τις ευθύνες για το ενδεχόμενο μι­ας άμεσης πτώχευσης της Ελλάδας και να το μεταθέσει στους κακούς Έλλη­νες που δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους για να έχουν επιτυχία τα προ­γράμματα που αυτοί επέβαλαν. Με αυτόν τον τρόπο σκοπεύουν επίσης να δικαιολογήσουν την απευθείας ανά­ληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τους ίδιους αφού πρώτα συμβεί το μοιραίο.

Σε άρθρο του στην «Die Welt » του Βερολίνου τη Δευτέρα (11/9) ο Φίλιπ Ρέσλερ, αντικαγκελάριος της γερμα­νικής κυβέρνησης και εμπνευστής των μεγαλεπήβολων επενδυτικών σχεδί­ων του κ. Χρυσοχοΐδη για την Ελλάδα, δεν αποκλείει μια ελεγχόμενη πτώ­χευση της Ελλάδας, προκειμένου να σωθεί το ευρώ. «Προκειμένου να στα­θεροποιήσουμε το ευρώ δεν επιτρέ­πεται να υπάρχουν πλέον απαγορευ­τικές σκέψεις. Και σε αυτές ανήκει εν ανάγκη μια ελεγχόμενη πτώχευση της Ελλάδας, εφόσον έχουμε στη διάθε­σή μας τα κατάλληλα εργαλεία». Και ο Ρέσλερ συνεχίζει: «Σε χώρες όπως η Ελλάδα σημειώνονται μέχρι σήμερα μόνο επαρκείς προσπάθειες σταθερο­ποίησης. Αυτό υπονομεύει την εμπι­στοσύνη των ανθρώπων και των αγο­ρών στο κοινό νόμισμα». Και κατέληγε γράφοντας ότι μια τέτοια πτώχευση θα σήμαινε «την αποκατάσταση της ικανότητας του πληγέντος κράτους να λειτουργήσει, ίσως με ένα προσωρινό περιορισμό των κυριαρχικών δικαιω­μάτων του».

Αποικιακή κηδεμονία

Καταλάβατε τώρα τι σημαίνει «ελεγχόμενη» πτώχευση. Σημαίνει σε απλά ελληνικά μια πτώχευση όπου το κράτος, προκειμένου να λειτουργήσει ξανά, θα τεθεί υπό αποικιακή κηδε­μονία, δηλαδή θα τεθεί υπό «προσω­ρινό» περιορισμό των κυριαρχικών δι­καιωμάτων του.

Τι σημαίνει αυτό; Θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας οι δανει­στές και η τρόικα για να μας σώσουν ακόμη μια φορά. Μήπως αυτό εννο­ούσε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατί­ας όταν έλεγε «να περάσουμε πρώτα στην απέναντι όχθη και έπειτα να τα βρούμε»; Με άλλα λόγια ας υποστού­με πρώτα την ελεγχόμενη πτώχευση και έπειτα τα βρίσκουμε υπό καθε­στώς ύπατης αρμοστείας.

Τα σχόλια του κ. Ρέσλερ έρχονται ως απάντηση στο δημοσίευμα του «Der Spiegel» (9/9), όπου υπήρχε η είδηση ότι ο υπουργός Οικονομι­κών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έχει δώσει εντολή να γίνουν προετοιμασίες για μια άμεση ελληνική χρεοκοπία. Σύμ­φωνα με το γερμανικό περιοδικό, η γερμανική κυβέρνηση ετοιμάζεται για δύο σενάρια σε περίπτωση άμε­σης πτώχευσης της Ελλάδας: η Ελλά­δα να παραμείνει στη ζώνη του ευ­ρώ ή να φύγει και να επανέλθει στη δραχμή «υπό ειδικό καθεστώς».

Είναι αναπόφευκτη - θέλουν να προλάβουν ντόμινο

Η καγκελάριος Μέρκελ μίλησε σχετικά στο ραδιοφωνικό δί­κτυο του Βερολίνου RBB (13/9) διαβεβαιώνοντας ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να αποτραπεί μια ανεξέλεγκτη πτώχευση της Ελλάδας: «Εργαζόμαστε με όλα τα μέσα για να μην συμβεί αυ­τό. Θα πρέπει να αποφύγουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις στο πεδίο του ευρώ. Και για τον λόγο αυτόν είναι η συνέπεια και η εμπιστοσύνη των αγορών σημαντικές. Για αυτό θα πρέπει η Ελ­λάδα να ανταποκριθεί στους όρους που συμφώνησε από κοινού με την τρόικα. Ήταν δυσάρεστο το γεγονός της αποχώρησης της τρόικας, η οποία θα επιστρέψει πάλι στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα. Και αυτό που ακούω από την Ελλάδα είναι ότι η ελ­ληνική κυβέρνηση έχει λάβει τα μηνύματα των καιρών και κάνει τα πράγματα που προβλέπονται στην ημερήσια διάταξη».

«Η πρώτη προτεραιότητα είναι να αποφευχθεί μια ανεξέλε­γκτη πτώχευση, γιατί αυτό δεν θα χτυπήσει μόνο την Ελλάδα, αλλά συνιστά μεγάλο κίνδυνο για όλους, ή τουλάχιστον για μια σειρά άλλες χώρες», είπε η Μέρκελ. «Έχω κάνει τη θέση μου πολύ σαφή: ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να κρατηθεί η ζώνη του ευρώ ενωμένη πολιτικά, γιατί πολύ γρήγορα θα αντι­μετωπίσουμε το φαινόμενο του ντόμινο». Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «δεν αποκλείει εντελώς μια ελεγχόμενη πτώχευση» της Ελ­λάδας. Αυτό όμως πρέπει να συμβεί, πάντα κατά την κ. Μέρκελ, όταν θα στηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης (ΕΜΣ) που επιτρέπει την ομαλή πτώχευση και προβλέπεται να λειτουργήσει από το 2013. Γι’ αυτό και θεωρεί ότι «δεν αναμένει την πτώ­χευση της Ελλάδας τώρα».

Η χώρα στη διάθεσή τους

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι για τους Γερμανούς και την ευρωζώνη η πτώχευση της Ελλάδας είναι αναπόφευκτη. Απλά προτι­μούν να είναι ελεγχόμενη και εντός του ΕΜΣ, που θα λειτουργή­σει από το 2013. Άλλο όμως τι προτιμούν και άλλο τι μπορεί να γίνει. Αν δεν μπορέσουν να αποφύγουν έως τότε την πτώχευση της χώρας, τότε θέλουν να γίνει «ελεγχόμενα». Δηλαδή να τε­θεί ολόκληρη η χώρα στη διάθεση των δανειστών της. Κι αυτό συμβαίνει με τα μέτρα που παίρνονται.

Συνταγή καταστροφής υπό τον έλεγχο των πιστωτών

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μια «ελεγ­χόμενη» πτώχευση μπορεί να είναι πιο ευνοϊκή για τους δανειστές μιας χώρας, δεν είναι όμως ποτέ για τον πληθυσμό της. Σε «ελεγχόμενη» πτώχευση βρίσκονται μια σειρά χώρες της Λα­τινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας από τη δεκαετία του 1980 έως σήμερα. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και η γειτονική μας Βουλγαρία από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 που πτώχευσε επίσημα μέχρι σήμερα. Δείτε την κατάστασή της και θα αντιληφθείτε για τι μιλάνε.

Μπροστά σε μια τέτοια επιλογή, ακόμη και η ανεξέλεγκτη μονομερής πτώχευση μοιάζει καλύτερη διέξοδος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μάριο Μπλεγέρ, που διατέλεσε διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αργεντινής στον από­ηχο της μεγαλύτερης χρεοκοπίας παγκόσμια των δυο τελευταίων δεκαετιών, είπε ότι η Ελ­λάδα θα πρέπει να σταματήσει τις πληρωμές για το χρέος της, ώστε να σταματήσει την επιδείνωση της οικονομίας που απειλεί και την Ευ­ρωπαϊκή Ένωση.

«Πλήρης παύση πληρωμών»

«Αυτό το χρέος είναι ανεξόφλητο», είπε ο Μπλεγέρ, ο οποίος ήταν επίσης σύμβουλος του διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας Μέρβιν Κινγκ την περίοδο 2003 - 2008, σε συνέντευξή του στο Μπουένος Άιρες (14/9). «Η Ελλάδα θα πρέπει να πτωχεύσει και μάλιστα να πτωχεύσει ολοκληρωτικά. Μια μικρή πτώχευση είναι χει­ρότερη από μια μεγάλη πτώχευση και πολύ χει­ρότερη από καμία πτώχευση».

Αυτό που εννοεί ο Μπλεγέρ όταν μιλά για πτώχευση είναι η πλήρης παύση πληρωμών προς τους δανειστές. Πιστεύει δηλαδή ότι δεν αρκεί μόνο μια μερική παύση πληρωμών για μέρος του χρέους, αλλά μια πλήρης παύση πληρωμών για το σύνολο του ελληνικού χρέ­ους. Δεν υπάρχει άλλη λύση. «Είναι εντελώς γελοίο αυτό που συμβαίνει», είπε ο Μπλεγέρ. «Ας υποθέσουμε ότι αυτές οι χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία) κάνουν ό,τι είναι στο πρόγραμμα, με βάση το οποίο κάνουν όλες αυ­τές τις προσαρμογές και τις ιδιωτικοποιήσεις, στο τέλος του 2012 το χρέος προς το ΑΕΠ θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το τρέχον έτος». Και χαρακτήρισε τις προσπάθειες της ευρωζώνης να οδηγήσουν την Ελλάδα και τις άλλες υπό χρεοκοπία χώρες σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση μια «σίγουρη συνταγή καταστροφής». Τα υπό­λοιπα είναι υπόθεση των λαών. Οι μόνοι επίδο­ξοι σωτήρες που μπορούν να υπάρξουν είναι όσοι ετοιμάζονται στους διαδρόμους της «οι­κονομικής διακυβέρνησης» της ευρωζώνης.


Η ένθερμη υποστήριξη της Αγγέλα Μέρκελ στο ενιαίο νόμισμα, κατά την πρόσφατη ομιλία της στο γερμανικό Κοινοβούλιο, χαροποίησε πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες. Οι τοποθετήσεις της Γερμανίδας καγκελάριου αποτελούν εγγύηση ότι η Ευρώπη έχει την πολιτική βούληση να μην επιτρέψει στην κρίση χρέους της ευρωπαϊκής περιφέρειας να υπονομεύσει το ενιαίο νόμισμα. Όσο θα επενδύεται πολιτικό κεφάλαιο στο ευρώ, η νομισματική ένωση θα καταφέρνει να επιβιώνει. Ωστόσο η επαναφορά των συζητήσεων για το ελληνικό χρεοστάσιο από την περασμένη βδομάδα εγείρει ανησυχίες. Σε περίπτωση που φτάσουμε ως το ελληνικό χρεοστάσιο δεν πρέπει να αποκλείεται η διάρρηξη της Ευρωζώνης.

Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές αρχές, σήμερα υπό εφαρμογή είναι το σχέδιο Α που προβλέπει την εφαρμογή της συμφωνίας της 21ης Ιουλίου. Με βάση αυτή τη συμφωνία, η Ελλάδα λαμβάνει ένα δεύτερο πρόγραμμα δανεισμού ύψους 109 δις ευρώ το οποίο της δίνει τη δυνατότητα για τα επόμενα χρόνια που δεν θα μπορεί να επιστρέψει στις κεφαλαιαγορές να δανείζεται από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με χαμηλά επιτόκια. Ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει να προχωρήσει σε διαγραφές επί της αξίας των ελληνικών τίτλων του έως το 20% προκειμένου να ελαφρώσει το χρηματοδοτικό βάρος της Αθήνας. Και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – το προσωρινό ευρωπαϊκό ταμείο διάσωσης – αποκτά περαιτέρω ευελιξία προκειμένου να περιορίσει τη μόλυνση από τα ομόλογα ενός κράτους μέλους της Ευρωζώνης στα άλλα.

Το 2013 το σημερινό μηχανισμό θα διαδεχτεί ο μόνιμος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας που αφενός προβλέπει την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη, αφετέρου περιλαμβάνει τη συγκρότηση ενός Ταμείου το οποίο θα διασφαλίσει ότι οι χώρες με προβλήματα χρηματοδότησης θα έχουν ταχεία πρόσβαση σε δανεισμό υπό τον όρο ότι θα εφαρμόζουν προγράμματα προσαρμογής. Αυτό είναι λοιπόν το σχέδιο Α. Αλλά όπως δείχνουν μέρα με τη μέρα οι εξελίξεις πιέσεων και αντιπιέσεων στο ελληνικό δράμα όλα μπορεί να συμβούν.

Κάθε κρίση έχει απρόβλεπτα. Τι θα γίνει με την Ελλάδα αν η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση τελικά ανασταλεί και η Ελλάδα κηρύξει στάση πληρωμών προς τους πιστωτές της – κράτη τράπεζες και νοικοκυριά;

Από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει πρωτογενές έλλειμμα, έπεται ότι δεν συγκεντρώνει αρκετά φορολογικά έσοδα προκειμένου να μπορεί να χρηματοδοτεί τις δημόσιες υπηρεσίες της, άρα δεν θα μπορεί να πληρώνει τους λογαριασμούς του δημοσίου. Μετά από το ελληνικό χρεοστάσιο, ενδέχεται να μην πληρωθούν οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα ή να κοπούν ορισμένα κοινωνικά επιδόματα. Στην περίπτωση αυτή το σοκ του χρεοστασίου, σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας, θα γονατίσουν την οικονομία.

Την ίδια στιγμή που το ελληνικό κράτος θα ξεμένει από ρευστό, οι ελληνικές τράπεζες θα βρεθούν στο χείλος της κατάρρευσης επειδή θα πρέπει να διαγράψουν τους τίτλους του ελληνικού δημοσίου που κατέχουν. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα δέχεται πλέον αυτά τα χρεοκοπημένα ομόλογα ως εγγύηση προκειμένου να παράσχει χρηματοδότηση στις ελληνικές τράπεζες, οι τίτλοι αυτοί θα χάσουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της αξίας τους.

Η έστω και προσωρινή παύση των συστημάτων πληρωμών και των αυτόματων μηχανημάτων μετρητών θα πολλαπλασιάσει τα προβλήματα. Για να επιστρέψει στη φυσιολογική οικονομική ζωή η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της και να εξισορροπεί τους λογαριασμούς του ελληνικού δημοσίου σε καθημερινή βάση. Αν υπάρξουν πιστωτές διατεθειμένοι να δανείσουν ξανά χρήματα στην Αθήνα, οι δυσάρεστες συνέπειες θα τελειώσουν εδώ. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να βρεις νέους πιστωτές μετά από ένα χρεοστάσιο.

Η μοναδική εναλλακτική λύση της χώρας θα είναι επομένως η αποκατάσταση της δυνατότητάς της να δημιουργήσει η ίδια χρήμα προκειμένου να πληρώσει τους λογαριασμούς της – και αυτό απαιτεί έξοδο από το ευρώ προκειμένου η κεντρική τράπεζα να μπορεί να τυπώσει χρήμα.

Οι συνέπειες του χρεοστασίου, ωστόσο, δεν θα περιοριστούν μόνο στην Ελλάδα, καθώς οι επενδυτές θα αρχίσουν να αναρωτιούνται ποια χώρα θα είναι η επόμενη. Σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τις ζημιές, οι άνθρωποι θα παίρνουν τα ευρώ τους από τις αγορές που θεωρούνται ότι ενέχουν κίνδυνο και θα τα μεταφέρουν σε αυτές που θεωρούνται ασφαλείς. Τα ποσά αυτά μπορεί να είναι τεράστια και οι ροές θα περιορίσουν την αξία των ομολόγων των κρατών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η μείωση των τιμών των ομολόγων θα οδηγήσει σε περαιτέρω υπονόμευση και πολλών ευρωπαϊκών τραπεζών και της εμπιστοσύνης στις οικονομίες της Ευρωζώνης.

Έτσι η Ευρώπη θα οδηγηθεί σε περαιτέρω ύφεση που θα επιτείνει τη μόλυνση. Η ΕΚΤ έχει βεβαίως όλη την απαιτούμενη ‘ισχύ πυρός’ προκειμένου να χρηματοδοτεί τις ευρωπαϊκές τράπεζες για όσο θα είναι φερέγγυες, όμως οι οικονομικές επιπτώσεις της μόλυνσης θα είναι τόσο μεγάλες που κάποιες χώρες θα υποχρεωθούν να δανείζονται με όλο και πιο παραλόγους όρους. Και τότε οι περισσότερες χώρες θα αποφασίσουν να κηρύξουν χρεοστάσιο.

Αν μια χώρα εγκαταλείψει το ευρώ, θα υπάρξουν φόβοι ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες, κι αυτό θα δημιουργήσει ισχυρούς συναλλαγματικούς κινδύνους σε όλη την Ευρωζώνη – τα ευρώ, ας πούμε, θα φεύγουν από την Τοσκάνη για το Μόναχο, από φόβο μήπως η Ιταλία εγκαταλείψει την Ευρωζώνη. Ακόμα και έτσι η ΕΚΤ μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός φρένου αγοράζοντας απεριόριστα ποσά ομολόγων των κρατών που βρίσκονται υπό πίεση – αλλά να που αυτό απαιτεί τη συμφωνία όλων των κρατών μελών της Ευρωζώνης.

Κι από τη στιγμή που μια τέτοια ομοφωνία απουσιάζει – τουλάχιστον αυτό έχουμε δει μέχρι σήμερα – συνεπάγεται ότι κι άλλες χώρες θα βρεθούν χωρίς επιλογές, παρεκτός να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ελλάδας και να βγουν από το κοινό νόμισμα. Αυτό σημαίνει διάρρηξη της Ευρωζώνης.

Κανένα από αυτά τα γεγονότα δεν είναι αναπόφευκτο. Αλλά έτσι λειτουργεί ο φαύλος κύκλος ανατροφοδότησης της κρίσης μέσα στο ευρωσύστημα και όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν το μέγεθος των κινδύνων. Αν χρεοκοπήσει η Αθήνα, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να διαρραγεί οριστικά και το ευρώ και η Ευρώπη.

Την ουσιαστική στάση πληρωμών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία, ομολογεί η κυβέρνηση με εγκύκλιο που εξέδωσαν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Η εγκύκλιος καλεί τις διοικήσεις να ξεπουλήσουν ότι έχουν προκειμένου να πληρώσουν τις οφειλές τους. Τους ζητά δηλαδή να πουλήσουν άμεσα ομόλογα, μετοχές ή ακίνητα και να βγάλουν τις καταθέσεις τους και μ’ αυτά να πληρώσουν χρέη, εφάπαξ, συντάξεις, προμήθειες κ.λπ.

Ομολογεί στην ουσία το κράτος ότι δεν μπορεί να δώσει άλλα λεφτά σε ταμεία και νοσοκομεία και καλό είναι να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Τους ζητά να καταγράψουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους και τις οφειλές που δεν έχουν πληρώσει καθώς και να προχωρήσουν σε περικοπές δαπανών αλλάζοντας ακόμη και τους φετινούς προϋπολογισμούς τους.

Το έλασσον ερώτημα που δημιουργείται είναι σε τι τιμές καλούνται να πουλήσουν τα ταμεία τα ομόλογα και τις μετοχές που διαθέτουν ή τα ακίνητά τους; Με την αγορά να είναι διαλυμένη, πόσα χρήματα θα εισπράξουν και για πόσο θα τα βγάλουν πέρα; Είναι π.χ. δυνατόν για το ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων να ξεπουλήσει ότι έχει και να πληρώσει μ’ αυτά το εφάπαξ χιλιάδων εργαζόμενων που φεύγουν; Μόνο την περασμένη εβδομάδα αποχώρησαν από το δημόσιο τομέα 8,5 χιλιάδες εργαζόμενοι και συνολικά πάνω από 50.000 θα έχουν φύγει όλο το 2011. Οτι μετοχές ή ακίνητα και να πουλήσουν δεν εξοφλούν με τίποτε τα χρέη τους.

Ομοίως και τα νοσοκομεία που χρωστάνε σε προμηθευτές, φαρμακοβιομηχανίες κ.λπ.

Από την άλλη, θα πρέπει να διευκρινιστεί τι θα γίνει με ταμεία και νοσοκομεία που δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία; Θα μείνουν χωρίς βοήθεια και θα καταρρεύσουν;

Και στο μείζον ερώτημα, πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων, ποιό πράσινο τρωτικό πρέπει να απαντήσει; Μήπως πρέπει να θυμηθούμε τον κύριο Σημίτη (γιατί έχει εξαφανιστεί; μήπως δεν βρίσκεται καν στην Ελλάδα;) και το Χρηματιστήριο, στο οποίο οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και οι ΔΕΚΟ εξαναγκαζόντουσαν να παίζουν τα χρήματα - ιδρώτα των πολιτών, προκειμένου να δημιουργηθούν εντυπώσεις; Και τί έγιναν εκείνα τα χρήματα; Σε ποιές τσέπες κατέληξαν και με ευθύνη τίνος; Ή μήπως δεν πρέπει να θυμόμαστε πως υπήρξε έκθεση σε κίνδυνο (που σήμερα χτυπάει την πόρτα των ασφαλιστικών ταμείων και τα απειλεί με κλείσιμο και φυσικά εκατομμύρια αγωγές ασφαλισμένων) με πολιτικές εντολές και εκτελεστές κομματικούς εγκάθετους του ΠΑΣΟΚ; Μήπως ο πρώτος που πρέπει να καθήσει στο σκαμνί και να αντιμετωπίσει την Δικαιοσύνη, είναι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης;

Κωνσταντίνος


Τρεις μήνες άντεξα. Έτσι η αναστολή λειτουργίας των ΜΜΕ αναστέλλεται.

Για να έχω και εγώ το μερίδιο της ευθύνης για την ολοκλήρωση της καταστροφής της χώρας.

Ως κλασικός προβοκάτορας βοηθάω και εγώ τον Μπένι να βρει τις δικαιολογίες για να επιβάλλει νέα μέτρα πάνω στα νέα μέτρα. Βέβαια την χρεοκοπία δεν την γλυτώνουμε, όσο και αν κάθε τρεις μέρες η κυβέρνηση βάζει νέους φόρους και χαράτσια για να σώσει την χώρα.

Η καημένη η χώρα. Από το πολύ σώσιμο έχει παραλύσει.

Αλλά καλά να πάθουμε. Αφού είμαστε ανθέλληνες. Καθόλου πατριώτες. Μας βάζουν ένα φόρο και αντί να τον πληρώσουμε μες στην τρελή χαρά μιας και συμβάλλουμε στην σωτηρία των...
ευρωπαϊκών τραπεζών καθόμαστε και κοιτάζουμε την άδεια τσέπη μας και γκρινιάζουμε.

Ο νέος φόρος λοιπόν θα είναι ο φόρος κατσούφη. Θα ακολουθήσουν οι φόροι: σπασμένων νεύρων, μουντζώματος, γιαουρτώματος (με προσαύξηση κατά 50% καθώς αυτός που το ρίχνει έχει αποδεδειγμένα χρήματα για την αγορά του), ηλιθιότητας, βλαμμένου ψηφοφόρου κλπ.

Ο Μπένι είναι η ελπίδα της χώρας. Καθώς έχει όπως όλοι λένε «ευφράδεια». Στο εξής οι Έλληνες θα τρώνε λέξεις και θα πληρώνουν τους λογαριασμούς τους με βενιζελικές προτάσεις.

Τρεις υπουργοί ζήτησαν να πάμε σε εκλογές διαφωνώντας με τα νέα μέτρα που θα μας πάρει ο Μπένι και λέγοντας ότι αν κάνουν και αυτό το βήμα η κυβέρνηση δεν θα έχει την κοινωνική νομιμοποίηση. Ενώ για την σφαγή που έχει γίνει μέχρι τώρα όλη η κοινωνία είναι μαζί τους.

Άμα είσαι σοσιαλιστής δεν μπορείς να το κρύψεις. Τα μέτρα που παίρνεις είναι φιλολαϊκά. Όπως το χαράτσι για τα ακίνητα. Δίκαιο. Μπορεί να πληρώνουν και οι άνεργοι, αλλά πόσοι είναι αυτοί; Ελάχιστοι. Άσε που στις νεαρές ηλικίες είναι μεγάλο το ποσοστό ανεργίας. Σε απόλυτους αριθμούς δεν ξέρουμε αλλά τι σημασία έχει... Οι νέοι λοιπόν δεν έχουν ακίνητα στο όνομα τους. Άρα δεν θα πληρώσουν.


Άσε που σαν νέοι μπορούν να δουλέψουν περισσότερο. Και μην ακούω αηδίες του στυλ «που να βρουν δουλειά» Μόνο οι τεμπέληδες δεν βρίσκουν δουλειά. Δεν ζούμε στο σοσιαλιστικό παράδεισο;

Αλλά μην απογοητεύεστε, η ελπίδα δεν πέθανε ακόμη. Έχει όνομα. Αντώνης Σφουγγαράκης. Ο οποίος δεν θα πάρει τίποτα πίσω από ότι εφαρμόζει το ΠΑΣΟΚ αλλά θα κάνει επαναδιαπραγμάτευση.

Σαν αυτή που έκανε και ο πληθωρικός Μπένι.

Τώρα αν η τρόικα δεν υποκύψει τι να κάνει και αυτός. Να αφήσει την χώρα να χρεοκοπήσει; Θα βάλει νερό στο κρασί του και το αγγούρι στους πολίτες.

Πάντως με τις πρόωρες εκλογές έχει πολύ πλάκα. Τις ζητάει αυτός που δεν τις θέλει και τις αρνείται αυτός που τις θέλει.

Όταν είχε ανακοινωθεί ότι το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ δεν θα έκανε την εξίσωση φόρου στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης είχα γράψει ότι αυτό θα γίνει τον Οκτώβριο. Έπεσα έξω. Θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Συγγνώμη για την κινδυνολογία μου.

Ο Αντώνης δεν θα μειώσει το σπάταλο κράτος και τις δαπάνες. Θα τις σκοτώσει. Με το μαχαίρι των πολιτικών. Αυτό βρε που μπαίνει στο κόκαλο.


Με δυο λόγια, στην Ελλάδα έχουμε το εξής σκηνικό. Μια κυβέρνηση που έπαιρνε μέτρα κάθε δύο μήνες και τώρα κάθε δύο μέρες (το ενδιάμεσο στάδιο του κάθε δυο βδομάδες το πήδηξαν – προφανώς τους έμεινε η συνήθεια από άλλα πηδήματα) για να μην χρεοκοπήσει η ήδη χρεοκοπημένη χώρα, οι πολίτες (εξαιρούνται τα διαχρονικά λαμόγια) πλέον δεν έχουν ούτε ευρώ, ούτε ελπίδα, η αξιωματική αντιπολίτευση θα τιμήσει τις υπογραφές του Γιωργάκη και για καμιά εβδομάδα, αν γίνει κυβέρνηση, θα το παίζει Μπένι με διαπραγματεύσεις και η τρόικα να βιάζεται να ξεπουλήσουμε τα πάντα μπας και την προλάβει η επίσημη πτώχευση…

Μαύρο και άραχνο σκηνικό;

Μπα, είναι επειδή δεν έχουμε δει την επόμενη εβδομάδα.

Όπως ίσως γνωρίζουν κάποιοι αναγνώστες εδώ και καιρό είμαι άνεργος. Όμως πλέον δεν ψάχνω για δουλειά. Ο λόγος απλός. Και να δουλεύω, τον όποιο μισθό μου θα μου τον αρπάζει ο Μπένι.

Ο Αντωνάκης ο σφουγγαράκης θα κάνει εκλογές μέχρι να τον κάνουμε πρωθυπουργό. Δίκιο έχει. Την αλάθητη συνταγή δεν την μοιράζεσαι με άλλους. Εκτός και αν είναι σχέδιο ώστε όταν κηρύξουμε στάση πληρωμών να βρίσκεται υπηρεσιακή κυβέρνηση στην εξουσία. Οπότε θα ευθύνεται αυτή…

Ο Αντώνης είπε ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. Ακριβώς αυτό που έλεγε προεκλογικά και ο Γιωργάκης. Και πιο παλιά ο Κωστάκης ο κουρασμένος. Και ακόμα πιο παλιά ο Σημιτάκος ο κινέζος. Μας έπεισε λοιπόν. Είπαμε, στην Ελλάδα είσαι ότι δηλώσεις. Αλλά και λίγη φαντασία δεν βλάπτει….

Για το μυστικό σχέδιο του Γιωργάκη θα τα πούμε σε επόμενη ανάρτηση…

Καλώς σας ξαναβρήκα.


Εδώ και καιρό, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εκφράζουν φόβους ότι θα υπάρξουν κοινωνικές αναταραχές στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά η Wall Street Journal έρχεται να σημειώσει πως τα νέα μέτρα που πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση μετά τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχτηκε από τους Ευρωπαίους εταίρους της ενδέχεται να οδηγήσουν τη χώρα σε νέες αναταραχές και εκλογές.

Σε κεντρικό άρθρο στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας επισημαίνεται ότι υπάρχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι που φοβούνται ότι θα ακολουθήσει κάτι τέτοιο. Ο συντάκτης αναφέρεται στην έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη και τη ματαίωση του προγραμματισμένου ταξιδιού του πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ παραθέτει και δηλώσεις του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αντώνη Σαμαρά.

“Επικρατεί κλίμα πανικού στο κόμμα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Αμφιβάλω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε θέση να θεσπίσει τέτοια μέτρα και ο πρωθυπουργός μπορεί να αναγκαστεί να προκηρύξει πρόωρες εκλογές”, σημειώνει βετεράνος πολιτικός του ΠΑΣΟΚ.

Μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα τονίζει ότι ανάμεσα στα μέτρα που θα ανακοινωθούν σήμερα είναι οι μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Πηγή


Η κυβέρνηση Παπανδρέου κινείται εδώ και καιρό στην εξωτερική της πολιτική με βάση ένα νέο δόγμα. Η προσέγγιση με το Ισραήλ, την οποία χειρίσθηκε ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου με έμπιστους ενδιάμεσους απεσταλμένους, όπως ο κ. Αλεξ Ρόντος, θεωρείται ότι έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα. Η εκτίμηση του πρωθυπουργού, όπως και του υπουργού Αμυνας Πάνου Μπεγλίτη, είναι πως το ρήγμα Τουρκίας – Ισραήλ έχει μόνιμα και στρατηγικά χαρακτηριστικά.

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης υπάρχουν βεβαίως φωνές, που υποστηρίζουν ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε κάθε χειρισμό και ότι πρέπει να χαραχθούν «κόκκινες γραμμές» έναντι των απαιτήσεων του Τελ Αβίβ, οι οποίες ενίοτε συμπεριλαμβάνουν «προχωρημένες» ιδέες, όπως η μεταστάθμευση ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών σε ελληνικές βάσεις εφ’ όσον εκδηλωθεί κάποια παράτολμη στρατιωτική ενέργεια στην περιοχή του Καστελλόριζου ή γύρω από τη γεώτρηση στο «οικόπεδο 12» της κυπριακής ΑΟΖ, που αναμένεται να αρχίσει τη Δευτέρα.

Η άποψη πάντως που επικρατεί στην Αθήνα είναι ότι η Ουάσιγκτον θα στηρίξει τον άξονα Ελλάδας – Ισραήλ και δεν θα επιτρέψει η κρίση να κλιμακωθεί. Ο Λευκός Οίκος επιμένει άλλωστε σε κάθε μήνυμα, διπλωματικό ή μέσω ειδικών καναλιών, προς την Τουρκία ότι πρέπει να χειρισθεί το όλο ζήτημα με «διπλωματικό, και πάντως όχι στρατιωτικό τρόπο». Η κυβέρνηση νιώθει επίσης ασφαλής με τον αραβικό κόσμο, καθώς το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν εκφράσει οι χώρες του Κόλπου, οι οποίες σε αυτή τη φάση έχουν στενές σχέσεις με το Τελ Αβίβ. Η Αγκυρα πάλι έχει διαμηνύσει στην Αθήνα ότι ενοχλείται σφόδρα από τη στρατηγική προσέγγισή της με το Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Παπανδρέου είχε αρχικώς χαράξει τη γραμμή να μην καταστεί διμερής η κρίση γύρω από την κυπριακή γεώτρηση. Ομως, οι Τούρκοι με την εξαγγελία ερευνών σε περιοχή, η οποία συμπεριλαμβάνει μια μικρή λωρίδα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα νοτίως του Καστελλόριζου, έκαναν ακριβώς αυτό. Στη σύσκεψη της περασμένης Τετάρτης υπό τον πρωθυπουργό αποφασίστηκε να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι και να αποφευχθεί η στρατιωτική κλιμάκωση με την αποστολή πολεμικών σκαφών, για να αποφευχθεί η επανάληψη του επεισοδίου των Ιμίων. Το ερώτημα που απασχολεί τώρα την Αθήνα είναι, πρώτον, αν θα προχωρήσουν οι έρευνες στην επίμαχη αυτή λωρίδα και, δεύτερον, πότε θα συμβεί αυτό, αφού η διάρκειά τους είναι έως τις 15 Νοεμβρίου.

Σε πρώτη φάση, πάντως, προκρίνεται η μέθοδος της αποστολής σκαφών του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή και σχετική εισήγηση έκανε στην σύσκεψη ο αρμόδιος υπουργός κ. Χρ. Παπουτσής. Αυτό όμως που δεν μπορούν να προβλέψουν οι Ελληνες αξιωματούχοι είναι «ώς πού θα το τραβήξει ο κ. Ερντογάν», αν δηλαδή θα περιορισθεί σε αποστολή σκαφών στην περιοχή, σε προκλητική παρενόχληση με μανούβρες πλοίων ή αν θα κλιμακώσει τις ενέργειες του με χρήση στρατιωτικής δύναμης. Κάτι τέτοιο θα έθετε σε δοκιμασία, κατά τρόπο πρακτικό και δύσκολο, το δόγμα της στρατηγικής συνεργασίας με το Ισραήλ και προφανώς την Κύπρο.

Πηγή  • Αν μη τι άλλο, πρέπει να αναγνωρίσουμε στην Τουρκία πως ξέρει να προκαλεί θόρυβο και να τραβάει τα βλέμματα, προσποιούμενη (συνήθως) το... θύμα
Με μία και πλέον ώρα καθυστέρηση άρχισε απόψε την ομιλία του σε πανεπιστήμιο του Βερολίνου ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Αμπντουλάχ Γκιουλ, καθώς υπήρξε απειλή για τοποθέσηση βόμβας.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας αναγκάστηκε να καθυστερήσει την ομιλία του στο πανεπιστήμιο Humboldt, στο Βερολίνο, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει γύρω στις 7 ώρα Ελλάδος, καθώς υπήρξε μια "απειλή για βόμβα" την οποία η γερμανική αστυνομία έκρινε ως "αξιόπιστη".

Την ώρα που αναφέρθηκε η απειλή για βόμβα στο χώρο του πανεπιστημίου, στην πλησιέστερη δίοδο προς αυτό διαδήλωναν περίπου 50 ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κούρδων.

Η αστυνομία του Βερολίνου, αφού ερεύνησε το χώρο, επέτρεψε λίγα λεπτά πριν από τις 8.30 ώρα Ελλάδας, την ανεμπόδιστη προσέλευση των πολιτών στο χώρο του εν λόγω πανεπιστημίου.
  • Το δρόμο προς την διαγραφή του χρέους δείχνει το BBC
Αρθρο του Γκάβιν Χιούιτ που καλύπτει ευρωπαϊκά θέματα για το βρετανικό δίκτυο περιγράφει με ψυχρό τρόπο την κατάσταση στην Ελλάδα, τα διλήμματα του αντιμετωπίζουν οι πολίτες της και το ουσιαστικό αδιέξοδο των επόμενων ετών, ανεξαρτήτως των εξελίξεων.

Η Ευρώπη εξάντλησε τα αποθέματα συμπάθειας προς την Ελλάδα, καθώς είναι η χώρα που απειλεί την περαιτέρω ενοποίηση της ΕΕ, αλλά και το ίδιο το κοινό νόμισμα, γράφει ο Χιούιτ, στο άρθρο του με τίτλο "Λυπηθείτε τους Ελληνες".

Οι ηγέτες της ΕΕ έχασαν την υπομονή τους και άρχισαν τις απειλές με καθαρό μήνυμα: είτε υλοποιείτε τις δεσμεύσεις για περιορισμό του ελλείμματος, είτε μπλοκάρεται η επόμενη (6η) δόση. Κάπως έτσι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο προέκυψε το νέο έκτακτο τέλος στα ακίνητα. Αρχικά, αυτό έγινε θετικά δεκτό στις Βρυξέλλες. Μετά, ήρθαν οι αμφιβολίες.

Ο συντάκτης αναφέρει δύο Ελληνες γνωστούς του, μία τηλεοπτική παραγωγό με σπίτι 100 τ.μ., αλλά και έναν τεχνικό διαδικτύου με σύζυγο νοσοκόμο και τρία παιδιά. Και στις δύο περιπτώσεις το τέλος που θα πληρώσουν πλησιάζει τα 700 ευρώ, αλλά ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, αυτό φαίνεται δυσβάσταχτο. Ο τεχνικός εργάζεται στο δημόσιο, όπως και η σύζυγός του, κατά συνέπεια ήδη έχουν δει τις αποδοχές τους να μειώνονται κατά 20% και περιμένουν νέα μείωση, που μπορεί να φτάσει το 30%. Σε όλα αυτά προσθέτει κανείς και 1.000 ευρώ για το φόρο αλληλεγγύης στους ανέργους και γίνεται σαφές ότι ελάχιστες οικογένειες, σε οποιαδήποτε χώρα, μπορούν να αντέξουν τόσο μεγάλη μείωση εισοδήματος, τονίζει ο Χιούιτ. Το χειρότερο όμως, είναι ότι όλα αυτά δεν φαίνεται να αποδίδουν.

Το έκτακτο τέλος ακίνητης περιουσίας ανακοινώθηκε ότι θα εισπραχθεί μέσω της ΔΕΗ, αλλά η ΓΕΝΟΠ ανακοίνωσαν άμεσα ότι αρνούνται να συλλέξουν ένα τέτοιο φόρο. Η απειλή του κράτους ότι θα "χρεώσει" το συνδικάτο με το πιθανό έλλειμμα των εισπράξεων δεν έπεισε κανέναν. Επίσης, δεν θα πρέπει να περνάει απαρατήρητο το γεγονός ότι περίπου 15% των πελατών της ΔΕΗ ήδη είναι πίσω στις πληρωμές των λογαριασμών τους, ποσοστό που σίγουρα θα αυξηθεί με την επιβολή του τέλους.

Και άλλα πλήγματα στην καθημερινότητα του πολίτη έχουν τραυματίσει καίρια την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ο Χιούιτ αναφέρει άλλη μία περίπτωση τρίτεκνης οικογένειας, με τη γυναίκα να εργάζεται στο Δημόσιο, η οποία είδε το εισόδημά της να περιορίζεται δραστικά. Σαν να μην έφτανε αυτό, η κόρη που πήγε το Σεπτέμβριο στο σχολεία δεν βρήκε να την περιμένουν τα βιβλία της χρονιάς. "Σε ένα διάστημα λίγων ωρών ήταν η τρίτη οικογένεια που μου είπε ότι εξέταζαν την μετανάστευση στον Καναδά ή την Αυστραλία. Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τους καλύτερους και εξυπνότερους πολίτες της", σημειώνει ο αρθρογράφος.

Τα σημάδια της ύφεσης είναι παντού εμφανή. Παντού ακούς για τριαντάρηδες που επιστρέφουν στο σπίτι των γονιών τους. Το 15% των καταστημάτων της Αθήνας έχει κλείσει. Οταν κλείνουν τα μανάβικα, πολλές φορές άνθρωποι ψάχνουν χτυπημένα οπωρολαχανικά που πετάχτηκαν στα σκουπίδια.

Υπάρχει μία σκυθρωπή δυσαρέσκεια, στην καλύτερη περίπτωση· στην χειρότερη, μία αναβράζουσα οργή. Οι διαδηλώσεις είναι τόσο συχνές που σχεδόν περνούν ασχολίαστες. Ακόμη και οι συλλέκτες φόρων απεργούν και έρχονται νέες κινητοποιήσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στο όριο μετά το οποίο οποιοδήποτε μέτρο λιτότητας θα αποτυγχάνει, καθώς σημαντικές κοινωνικές ομάδες βρίσκονται σε θέση αντίστασης. Πολλοί νιώθουν ταπεινωμένοι, βλέποντας τους ηγέτες τους να παίρνουν διαταγές από τρίτους. Φαίνεται να μην έχουν πλέον λόγο στις αποφάσεις. Αγνωστοι ελεγκτές από οργανισμούς όπως η ΕΕ και το ΔΝΤ αποφασίζουν το μέλλον τους.

Οπως είπε ο ΥΠΟΙΚ Ευάγγ.Βενιζέλος, η διεθνής κοινότητα δεν είναι πεπεισμένη ότι η Ελλάδα ως κοινωνία και Εθνος έχει την θέληση να κάνει ότι απαιτείται για να εξέλθει της κρίσης και να γίνει ανταγωνιστική εντός της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς. Οι ηγέτες της ΕΕ λένε στη χώρα να μειώσει το φετεινό έλλειμμα στο 7% περίπου, αλλιώς η επόμενη δόση δεν θα εκταμιευθεί - την ώρα που η Ελλάδα χρειάζεται 8 δισ. ευρώ στα μέσα Οκτωβρίου, αλλιώς "ξεμένει".

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Βόλφγκαγκ Σόιμπλε διατύπωσε μία ακόμη προειδοποίηση. "Η συμμετοχή σε μία νομισματική ένωση είναι ευκαιρία, αλλά και βαρύ φορτίο. Τα μέτρα σύγκλισης είναι πολύ δύσκολα. Οι Ελληνες πρέπει να αποφασίσουν εάν θέλουν να σηκώσουν αυτό το βάρος. ... Δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες: χωρίς θετική εκτίμηση από την τρόικα, η νέα δόση δεν θα καταβληθεί". Ετσι, ετοιμάζονται νέα μέτρα λιτότητας.

Και πάλι, ο κ.Βενιζέλος παρουσιάζει με δραματικό τρόπο τα διλήμματα: "Η υπερηφάνεια του ελληνικού λαού, αλλά και η ανάγκη προστασίας των μεταπολεμικών επιτευγμάτων της χώρας, όλων αυτών που πέτυχαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες με τον ιδρώτα τους τα 60 τελευταία χρόνια, όχι τα 37 της μεταπολίτευσης, είναι τα κριτήρια που επιβάλουν να κινηθούμε έτσι", σημείωσε.

Κατά συνέπεια, λυπηθείτε τους Ελληνες, λέει κλείνοντας ο Χιούιτ. Ακόμη και αν αποφύγουν τη χρεοκοπία θα αντιμετωπίσουν χρόνια λιτότητας. Πολλοί θα προτιμούσαν μία χρεοκοπία και όλες τις άγνωστες συνέπειές της. Πρόκειται για μία χώρα σε οριακή κατάσταση, όπου πολλοί αμφισβητούν τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση.


Μεταξύ των πολλών που είπε ο Ντομινίκ Στρος-Καν στη συνέντευξή του στη γαλλική τηλεόραση, υπήρξε και μια φράση, η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος του ελληνικού προβλήματος. Αλλά και την ίδια στιγμή, επιβεβαιώνει ότι το… ολίγον έγκυος, μπορεί υπό προϋποθέσεις να αφορά και μια ολόκληρη χώρα.

«Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει», επεσήμανε ο πρώην Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μόνο που δεν εκλαμβάνει τη συγκεκριμένη τραγική διαπίστωση ως «μη αναστρέψιμη» πραγματικότητα. Αντιθέτως, την προσεγγίζει ως εφαλτήριο για τη μαραθώνια και επίμονη προσπάθεια ανάκαμψης και επιστροφής στον… ορθό δρόμο.

Τα περί χρεοκοπίας λοιπόν, έχουν ποικίλες αναγνώσεις. Εξαρτώνται από την οπτική γωνία από την οποία προσεγγίζει κανείς το όλο θέμα. Σε οικονομικό επίπεδο, η Ελλάδα δεν έχει κηρύξει στάση πληρωμών. Και, παρά τα πολλά χρήματα που έχουν ποντάρει οι κερδοσκόποι σε CDS, αλλά και την ασυγχώρητη υστέρηση ηγετικών προσωπικοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν φαίνεται ότι η οικονομική χρεοκοπία θα χτυπήσει με κρότο, και θα γκρεμίσει την πόρτα μας.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει και τίποτα. Η δραματική υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, και η φορολόγηση ακόμη και του δικαιώματος κάθε γενιάς να ονειρεύεται, συνιστούν μια μοιραία κοινωνική χρεοκοπία.

«Στάση πληρωμών» μοιάζει να έχει κηρύξει και η Γενιά της Μεταπολίτευσης, ειδικά σε επίπεδο πολιτικής εκπροσώπησης. Μόνο που αρνείται ακόμη να παραδώσει, και εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την Ελλάδα.

Σε καθεστώς χρεοκοπίας περιήλθε και ο αξιακός κώδικας των Ελλήνων. Που κλείστηκαν ακόμη περισσότερο στον εαυτό τους, και αδιαφορούν για το «εμείς», φροντίζοντας σχεδόν αποκλειστικά ένα ατροφικό πλέον «εγώ».

Αυτή είναι πράγματι μια «χρεοκοπημένη» Ελλάδα. Όπως συνειδητά την κατάντησαν τα «πολλά ΠΑΣΟΚ» που πέρασαν από την εξουσία. Με το σημερινό υβρίδιο του legacy της 3ης του Σεπτέμβρη, να κάνει ό, τι περνάει από το χέρι του, για να καθυστερεί την ανάκαμψη της χώρας. Να μας σπρώχνει ακόμη πιο βαθιά σε εκείνο το βαρέλι, για το οποίο ακόμη δεν έχει βρεθεί πάτος.

Ο συγκεκριμένος ιστορικός λογαριασμός, θα αποδοθεί στο ΠΑΣΟΚ. Θα φροντίσουμε γι’ αυτό όλοι οι Έλληνες. Και μάλιστα με… ΦΠΑ ημερών τρόικας. Για τον… χώρο της εστίασης, βεβαίως. Εκεί άλλωστε δεν έγινε το «μεγάλο φαγοπότι» της Αλλαγής, του Εκσυγχρονισμού και του «λεφτά υπάρχουν»;

Πηγή


Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το δικαίωμα της Κύπρου στις έρευνες για φυσικό αέριο, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος έπειτα από διμερή συνάντηση ΗΠΑ-Τουρκίας στη Νέα Υόρκη.Οι κυπριακές έρευνες "δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουν τις διαπραγματεύσεις (για την επίλυση του Κυπριακού) ούτε να παρέμβουν" σε αυτές, δήλωσε η πηγή αυτή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.Για την Ουάσινγκτον "ο καλύτερος τρόπος να ρυθμιστεί το θέμα της ενέργειας και της οικονομικής ανάπτυξης είναι μέσω μιας συνολικής συμφωνίας που θα ρυθμίζει το Κυπριακό".Η Αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον έθιξε το θέμα αυτό σε συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό της Αχμέτ Νταβούτογλου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Πόντιος Πιλάτος η Κομισιόν για τις απειλές της Τουρκίας!

Πολιτική ίσων αποστάσεων στο θέμα των ερευνών στην ΑΟΖ κρατά η Κομισιόν, καλώντας την Κύπρο -η οποία είναι μέλος της ΕΕ- και την Τουρκία -η οποία επιθυμεί να ενταχθεί- να δείξουν αυτοσυγκράτηση...«Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να υπάρξει θετική έκβαση στην υπόθεση» τόνισε η εκπρόσωπος της υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ Κάθριν Αστον.Η Αγκυρα κλιμακώνει καθημερινά τις προκλήσεις της έναντι της Κύπρου με αφορμή τις έρευνες στο Οικόπεδο 12 -εντός της κυπριακής ΑΟΖ- για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Την Κυριακή ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Μπεσίρ Αταλάι δήλωσε ότι η χώρα του θα παγώσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν η Κύπρος αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ τον Ιούλιο του 2012, όπως είναι προγραμματισμένο.«Κάθε κίνηση που θα περιορίσει που θα περιορίσει την ελεύθερη νασιπλοΐα είναι πλήγμα κατά των κυριαχικών μας δικαιωμάτων» είπε επίσης ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου, απειλώντας επίσης με υπογραφή με την «ΤΔΒΚ» της συμφωνίας για την υφαλοκρηπίδα.


Προφανώς και δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Πλεονάζον προσωπικό, υπάρχει παντού. Υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο και στον στενό δημόσιο τομέα. Αυτό το πλεόνασμα άλλωστε συσσώρευσε μιζέρια, βαρεμάρα και αντιπαραγωγικότητα, στον κοινωνικό ιστό και την οικονομία της αγοράς.

Επομένως, είναι μια καλή ευκαιρία, να επιρρίψουμε το «ανάθεμα» στην… άσχημη τρόικα, και να προχωρήσουμε στις μεγάλες αλλαγές που θα έπρεπε να έχουμε αποφασίσει και υλοποιήσει μόνοι μας.

Μόνο που… Αυτό που δεν είπε ο αντιπρόεδρος επειδή δεν αφορά τον ίδιο, είναι ότι «πλεονάζον προσωπικό» υπάρχει και στην πολιτική ζωή. Ιδίως εκεί. Ένα πολιτικό δυναμικό κατώτερο των περιστάσεων, ελλειμματικό ως προς τις ικανότητες και την δυνατότητα ανάλυσης της πραγματικότητας που καλείται να διαχειριστεί.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αποτελεί εξαίρεση στην παραπάνω εξίσωση. Μια εξαίρεση που… επιβεβαιώνει τον κανόνα. Η κοινοβουλευτική Μεταπολίτευση, υπήρξε ακόμη πιο φτωχή και από την ιδεολογική. Άνευρη και στρεβλωτική. Χωρίς όραμα για τον τόπο, χωρίς καθαρή ματιά για το μέλλον.

Αυτή την «αστοχία υλικού» πληρώνει σήμερα η Ελλάδα. Αν ο πολιτικός κόσμος είχε στοιχειώδη ευθιξία θα έπρεπε να αυτοπροταθεί στην τρόικα, για να συμμετάσχει αυτοβούλως στην… εργασιακή εφεδρεία.

Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων για το μέλλον της Ελλάδας. Και θα δημιουργούσε το κίνητρο σε νέους ανθρώπους, με φρέσκες ιδέες, όχι αυτούς που συνωστίζονται στις κομματικές νεολαίες και παριστάνουν τα στελέχη… αορίστου χρόνου. Μια καλή ιδέα, για την Ελλάδα του μέλλοντός μας.

Πηγή


Η Σχολή του Σικάγου είναι μια οικονομική Πανεπιστημιακή σχολή, ενσωματωμένη στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου των ΗΠΑ. Η σχολή αυτή ιδρύθηκε από τον διεθνούς φήμης καθηγητή οικονομικών και κάτοχο βραβείου Νόμπελ οικονομίας Μίλτον Φρίντμαν, ο οποίος απεβίωσε το 2006 σε ηλικία 94 ετών.

Ο Μίλτον Φρίντμαν ήταν ο μεγάλος γκουρού του ιδεολογικού κινήματος υπέρ του αχαλίνωτου Καπιταλισμού, του Καπιταλισμού της καταστροφής, όπως τον ονόμασαν οι λαοί του πλανήτη.
Ήταν ο δημιουργός οικονομικών μεθόδων του νεοφιλελευθερισμού, και ο άνθρωπος που θαύμαζε η κυρία Θάτσερ, και οι Πρόεδροι Reagan & Μπούς. Ο δημιουργός της «περίφημης» Σχολής του Σικάγου, ήταν και δημιουργός των δεξιών «δεξαμενών σκέψης» (Think Tanks), αυτές που συμβούλευαν και συμβουλεύουν όλους τους Προέδρους των ΗΠΑ, και καταστρέφουν τις ΗΠΑ και την ανθρωπότητα με τις ακραίες επεκτατικές ιμπεριαλιστικές Σιωνιστικές συμβουλές τους.

Οτιδήποτε προοδευτικό και Πατριωτικό για τον Μίλτον Φρίντμαν «βρομούσε Σοσιαλισμό και Κομμουνισμό», άσχετα αν στη μετά Φρίντμαν εποχή, ο Σοσιαλισμός έγινε παιχνιδάκι και πιόνι στα χέρια της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Διακυβέρνησης, (βλέπε Ελλάδα του ΠΑΣΟΚ), σε βαθμό τέτοιο που σήμερα μπορούμε να λέμε,

«Τι Καπιταλισμός και Σιωνισμός, και τι Σοσιαλισμός».

Ο λαός λέει, «στο ίδιο καζάνι βράζουν».

Οι οικονομικές θεωρίες της Σχολής του Σικάγου, είναι αυτές όπως ακριβώς σήμερα εφαρμόζονται στην Ελλάδα.

Τα στελέχη της τρόϊκα και τα αφεντικά τους, είναι μαθητές και οπαδοί των θεωριών της Σχολής του Σικάγου.

Κατά τον Μίλτον Φρίντμαν, μόνο οι Ένοπλες Δυνάμεις, και τα σώματα ασφαλείας, πρέπει να είναι κρατικά, όλα τα άλλα δηλαδή παιδεία, υγεία, ΔΕΚΟ, ορυκτός πλούτος, κ.λ.π. πρέπει να είναι στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή το κράτος να μην έχει περιουσία, και όλα τα κέρδη να είναι στα χέρια ιδιωτών της παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Τη δωρεάν παιδεία και υγεία, τη θεωρεί μια άδικη παρέμβαση στην αγορά. Δηλαδή όποιος δεν έχει χρήμα να θεραπευθεί, πρέπει να πεθάνει, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ.

Οι οικονομικές αυτές θεωρίες της Σχολής του Σικάγου, όπως εφαρμόστηκαν σε πολλές χώρες,(Χιλή, Αργεντινή, Βραζιλία) κατέληξαν στην οικονομική καταστροφή των χωρών αυτών, με αποτέλεσμα σήμερα να χαρακτηρίζουμε τις θεωρίες αυτές ως «Καπιταλισμό της καταστροφής».

Να δείτε ότι τα μέτρα αυτά της Σχολής του Σικάγου, θα έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα μας, αφού δεν προβλέπουν ανάπτυξη, είναι μέτρα μόνο εισπρακτικά, είναι μέτρα καταλήστευσης της περιουσίας του Ελληνικού λαού, υπό των διεθνών αρπακτικών.

Γι αυτό τα μέτρα αυτά χαρακτηρίζονται ως «Καπιταλισμός της καταστροφής», αφού τα έσοδα του κράτους, πάνε όλα στην αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων δανείων τραπεζών, της παγκόσμιας διακυβέρνησης, και ο πλούτος του κράτους στα χέρια των αρπακτικών.

Τα μέτρα αυτά της Σχολής του Σικάγου, εφαρμόστηκαν από τις Χούντες της Λατινικής Αμερικής, με αποτέλεσμα οι χώρες αυτές να χρεοκοπήσουν, με μόνο αγαθό αποτέλεσμα για τους λαούς, τη πτώση των Στρατιωτικών Δικτατοριών, που ήταν δημιούργημα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, και της παγκόσμιας Δικτατορίας.

Σήμερα όταν θέλουμε να ειρωνευθούμε τα οικονομικά μέτρα των κυβερνήσεων, λέμε αυτά είναι μέτρα της Σχολής του Σικάγου, και τους πολιτικούς που τα εισηγούνται, μαθητές της Σχολής του Σικάγου.

Ο ιδρυτής της Σχολής του Σικάγου, Μίλτον Φρίντμαν, εξυμνήθηκε ως ο οικονομολόγος που άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή στο δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα, στους μαθητές του οποίου συγκαταλέγονται αρκετοί πρόεδροι των ΗΠΑ, πρωθυπουργοί της Αγγλίας, Ρώσοι Καπιταλιστές, Δικτάτορες σε χώρες του τρίτου κόσμου, υπουργοί οικονομικών, αξιωματούχοι του ΔΝΤ, και οι τραπεζίτες των ΗΠΑ, Allan Greenspan, Ben Bernanke, δηλαδή όλος ο καλός ο κόσμος της Ν.Τ.Π.

Οι οικονομικές θεωρίες του Φρίντμαν συνιστούν το πυρήνα της τακτικής του σημερινού σκληρού καπιταλισμού της καταστροφής.

Θα ερωτήσετε , τότε γιατί τις εφαρμόζουν στους λαούς; Διότι συμφέρουν στο μεγάλο κεφάλαιο της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης.

Ο καθηγητής της Σχολής του Σικάγου Μίλτον Φρίντμαν διδάσκει λέγων, όταν ξεσπάει μια κρίση, είναι ζήτημα καθοριστικής σημασίας η ακαριαία δράση, πριν η σοκαρισμένη κοινωνία διολισθήσει και πάλιν στη προηγούμενη κατάσταση.

Δηλαδή τρέξτε να πιάσουμε στον ύπνο το λαό. Αυτό ακριβώς κάνει η τρόϊκα και η κυβέρνηση σήμερα εδώ.

Ο Φρίντμαν υπήρξε οικονομικός σύμβουλος στη δεκαετία του 1970 του Χιλιανού δικτάτορα Πινοτσέτ.

Ο Φρίντμαν συμβούλεψε το Πινοτσέτ να προχωρήσει σε ένα καταιγιστικό μετασχηματισμό της οικονομίας από Σοσιαλιστική (του μεγάλου πατριώτη προέδρου Αλλιέντε), σε Καπιταλιστική.

Ζήτησε ελεύθερο εμπόριο, ιδιωτικοποιήσεις όλων των ΔΕΚΟ, ιδιωτικοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, άνοιγμα επαγγελμάτων, περιστολή κοινωνικών δαπανών, όχι δωρεάν παιδεία στο λαό, όχι δωρεάν κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, κ.λ.π.

Τελικά οι Χιλιάνοι είδαν ακόμη και τα δημόσια δημοτικά σχολεία τους, να αντικαθίστανται από ιδιωτικά. Ήταν η πιο ακραία και βίαιη καπιταλιστική μεταμόρφωση που επιχειρήθηκε ποτέ, και έγινε γνωστή ως «η επανάσταση της Σχολής του Σικάγου».

Έκαναν τη Χιλή πειραματόζωο, όπως σήμερα την Ελλάδα.

Πολλοί από τους οικονομολόγους του Πινοτσέτ είχαν υπάρξει μαθητές του Φρίντμαν στη Σχολή του Σικάγου.

Εφάρμοζαν το πιο σκληρό και απάνθρωπο καπιταλισμό, του ακραίου και άκρατου νεοφιλελελευθερισμού.

Αποτέλεσμα να καταστραφεί η οικονομία της Χιλής, η χώρα να βυθιστεί στη χρεοκοπία και φτώχεια, και όλος ο χαλκός της Χιλής έκανε φτερά για τις ΗΠΑ, και ο λαός της Χιλής βρέθηκε σε ψυχολογική οικονομική κατάσταση Σόκ και Δέους, με χιλιάδες αυτοκτονίες, όπως σήμερα εδώ. Τα ίδια πάνε να κάνουν και εδώ οι μαθητευόμενοι μάγοι της Σχολής του Σικάγου, αφού όλος ο κρατικός πλούτος της Ελλάδος έχει «πετάξει» στα θησαυροφυλάκια της παγκόσμιας Σιωνιστικής Διακυβέρνησης.

Αμφιβάλλουμε εάν ο χρυσός της Ελλάδος υπάρχει ακόμη στη Τράπεζα της Ελλάδος, ή έκανε φτερά για τις τράπεζες της Παγκοσμιοποίησης.

Για τον ορυκτό πλούτο, μη ρωτάτε… Το δημόσιο ταμείο είναι βαρέλι δίχως πάτο… Τα χρήματα του Ελληνικού λαού πηγαίνουν όλα στις ΜΚΟ, και σαν βοήθεια σε τριτοκοσμικές χώρες… και άλλες σπατάλες.

Τα ίδια έκαναν και στα Αμερικανοποιημένα πλέον Ιράκ και Αφγανιστάν.

Φαίνεται ότι η καταστροφή των δίδυμων πύργων στη Ν.Υ. έδωσε στις ΗΠΑ το πράσινο φώς από τη παγκόσμια διακυβέρνηση, να αρχίσουν να επιβάλλουν με στρατιωτική ισχύ, το δόγμα του Σόκ και Δέους στην οικονομία των αδυνάτων κρατών.

Τα ίδια έκαναν και στην Αργεντινή με τη στρατιωτική Χούντα στη δεκαετία του 1970 όπου επέβαλλαν οικονομικές πολιτικές της Σχολής του Σικάγου. Στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική στη δεκαετία του 1980 ήταν η κρίση χρέους που υποχρέωσε τις χώρες να προβούν σε ιδιωτικοποιήσεις, ή να πεθάνουν, όπως απεκάλυψε ένας πρώην αξιωματούχος του ΔΝΤ. Αυτό ακριβώς κάνουν και τώρα εδώ στην Ελλάδα με το κόλπο της κρίσης χρέους. Αυτοί δημιούργησαν το χρέος.

Η Παγκόσμια Σιωνιστική οικονομική Δικτατορία, προκειμένου να αρπάξει τον Εθνικό πλούτο ενός κράτους, δημιουργεί «κρίση Χρέους» στο προγραμματισμένο για χρεοκοπία και διάλυση κράτος.

Οι τοπικές κυβερνήσεις ευρισκόμενες υπό καθεστώς «κρίσης χρέους», αποδέχονται τις «θεραπείες-Σόκ» όπως αυτές που ζητά σήμερα ή τρό’ι’κα εδώ, και σπεύδει να εφαρμόσει η κυβέρνηση του νεοφιλελεύθερου ΠΑΣΟΚ, με την υπόσχεση ότι αυτές οι θεωρίες-μέτρα-Σόκ, θα μας σώσουν από μεγαλύτερες καταστροφές.

Για τρείς δεκαετίες ο Μίλτον Φρίντμαν και οι μαθητές του, της Σχολής του Σικάγου, είχαν μεθοδικά εκμεταλλευτεί συγκλονιστικά γεγονότα, όπως εκείνα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 σε άλλες χώρες, όπως στη Χιλή του Πινοτσέτ, στην Αργεντινή, στο Ιράκ, Αφγανιστάν, κ.λ.π.

Προσπάθησαν και στη Ρωσία του Γιέλτσιν, αλλά τους βγήκε ο Πούτιν και έτσι σώθηκε η Ρωσία. Επί Γιέλτσιν είχαν βάλλει χέρι στα πετρέλαια και στο Φυσικό Αέριο της Ρωσίας.
Ο καλός πατριώτης κυβερνήτης Πούτιν τους πέταξε έξω.

Αυτό που συνέβη την 11η Σεπτ. 2001 στη Ν.Υ. ήταν μια ιδεολογία που επωάστηκε στα Αμερικανικά πανεπιστήμια και ισχυροποιήθηκε σε ιδρύματα της Ουάσινγκτον. Εν συνεχεία βρήκαν εκτελεστικά όργανα, και το υλοποίησαν, για να βγάλουν την Αμερική σε πολέμους.
Οι οικονομικές θεωρίες της Σχολής του Σικάγου, βασίζονται στο «Πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» για να έχουν πλήρη εφαρμογή.

Η κυβέρνηση Μπούς εκμεταλλεύθηκε αμέσως το φόβο που προκάλεσαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις, όχι μόνο για να κηρύξει πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, αλλά και για να επιτύχει ένα απόλυτα κερδοφόρο εγχείρημα που θα έδινε το φιλί της ζωής στην υπό χρεοκοπία οικονομία των ΗΠΑ. Έτσι εφάρμοσαν το σύμπλεγμα του άκρατου καπιταλισμού της καταστροφής, της Σχολής του Σικάγου.

Πρόκειται στην ουσία για ένα παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο, που διεξάγεται σε όλα τα επίπεδα από ιδιωτικές εταιρείες, (Goldman Sachs) οι οποίες αμείβονται με δημόσιο χρήμα, εφαρμόζουν τα οικονομικά προγράμματα της Σχολής του Σικάγου, και υποδουλώνουν οικονομικά τα αδύνατα κράτη (Ελλάδα), με κυβερνήσεις πιόνια και μαριονέτες.

Δυστυχώς τις ίδιες θεωρίες εφαρμόζουν σήμερα και οι οικονομολόγοι της Ε.Ε. Αυτά τα «ανθρωπάκια» που βλέπετε να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας, μέσα-έξω στο υπουργείο Οικονομικών στη πλατεία συντάγματος, η λεγόμενη «Τρόϊκα», είναι οικονομολόγοι-λογιστές που εφαρμόζουν μεθόδους της Σχολής του Σικάγου, με γραπτές εντολές άνωθεν.

Στην Ελλάδα δεν χρειάστηκε να κάνουν πόλεμο, όπως στο Ιράκ-Αφγανιστάν, Σουδάν (Νταρφούρ) και αλλού, απλώς εγκατέστησαν στην εξουσία πολιτικούς αχυρανθρώπους, οι οποίοι εκτελούν τις εντολές της Ν.Τ.Π. της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης.
Σήμερα η ομοβροντία εισπρακτικών μέτρων εδώ, έχει σκοπό να προκαλέσει Σόκ και Δέος στο λαό, ώστε να μη αντιδράσει στο ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου στα μεγάλα αφεντικά της Ν.Τ.Π.

Αυτό το όλο εκρηκτικό οικονομικό μείγμα το οποίο εφάρμοσε η Κυβέρνηση Μπούς, επάνω στους άλλους υποχείριους λαούς, μετά την 11η Σεπτ. 2001 είναι μια θεραπεία –Σόκ, και είναι μια πλήρως διαρθρωμένη νέα οικονομία, η οικονομία της «αρπαχτής».

Σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός των Οικονομικών της Ελλάδος, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει στα ταμεία της ρευστό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Ας μας πεί η κυβέρνηση που πάνε όλα αυτά τα λεφτά που εισπράττει από το λαό, συν τα δισεκατομμύρια σε δάνεια.

Μήπως πηγαίνουν στις τράπεζες της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης;
Που πάει ο χρυσός που εξορύσσεται από τα μεταλλεία της Χαλκιδικής;
Που πηγαίνει το ουράνιο;
Γιατί ο Ελληνικός λαός δεν έχει καμία πληροφόρηση για τον ορυκτό του πλούτο;

Αυτές τις οικονομικές θεωρίες της Σχολής του Σικάγου, εφήρμοσε προ του Μπούς, ο πρόεδρος Reagan, και ονομάστηκαν Reaganomics.

Στις περισσότερες χώρες του κόσμου ονομάστηκαν «νεοφιλελευθερισμός», ο οποίος είναι η πιστή εφαρμογή της διδασκαλίας της Σχολής του Σικάγου, μέσα στην παγκοσμιοποίηση.

Οι δεξιές «δεξαμενές σκέψεις» της παγκοσμιοποίησης διατηρούν μακροχρόνιες σχέσεις με το Μίλτον Φρίντμαν και τη Σχολή του Σικάγου αφού είναι «βίοι παράλληλοι».

Σε κάθε χώρα όπου εφαρμόστηκαν οι πολιτικές της Σχολής του Σικάγου, η χώρα αυτή οικονομικώς κατεστράφη,(Λατινική Αμερική).

Στη Ρωσία τους δισεκατομμυριούχους επιχειρηματίες που μετέχουν στη συμμαχία της παγκοσμιοποίησης τους αποκαλούν «ολιγάρχες», στην Κίνα «ηγεμονίσκους», στη Χιλή «πιράνχας», στην Ελλάδα «Καρχαρίες», και στις ΗΠΑ η κυβέρνηση Μπούς τους ονόμασε «Σκαπανείς», τι περιμένατε να τους ονομάσει ο αλήστου μνήμης Μπούς;

Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του συστήματος είναι η μεταβίβαση του δημόσιου πλούτου σε ιδιωτικά χέρια, η εξαφάνιση της μεσαίας τάξης, η ύπαρξη μόνο πολύ πλουσίων και φτωχών, η εκτόξευση του δημόσιου χρέους, το διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στους ζάμπλουτους και στους αναλώσιμους φτωχούς, (GOEIM).

Αυτά γίνονται τώρα στην Ελλάδα, με τη «Σοσιαλιστική» κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Από τη Χιλή μέχρι το Ιράκ, τα βασανιστήρια και οι δολοφονίες υπήρξαν ο σιωπηλός εταίρος όσων αντιδρούσαν στη παγκόσμια ελεύθερη αγορά. Οι συλλήψεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια, δολοφονίες, των πολιτικών αντιπάλων είναι η «λογική του δόγματος του Σόκ». Το «Δόγμα του Σόκ» λειτουργεί ως εξής.

Η αρχική καταστροφή, δηλαδή ένα πραξικόπημα (Χιλή, κλπ.), μια τρομοκρατική επίθεση (Ν.Υ.), κατάρρευση των αγορών, χρεοκοπία (Ελλάδα), πόλεμος,(Ιράκ), μεγάλος σεισμός, τσουνάμι, (Ταϋλάνδη-Ινδονησία), τυφώνες (ΗΠΑ), μια καταστροφή πυρηνικών εργοστασίων (Ιαπωνία), ανεμοστρόβιλοι (ΗΠΑ), κ.λ.π. εξωθεί ολόκληρο το πληθυσμό σε μια κατάσταση συλλογικού κλονισμού Σόκ & Δέους.

Οι βόμβες που πέφτουν από τον ουρανό (Λιβύη), τα τρομοκρατικά χτυπήματα, οι πυρκαϊές δασών, οι θυελλώδεις άνεμοι, χρησιμεύουν για να εξασθενήσουν αντιστάσεις ολόκληρων κοινωνιών, για να επικρατήσει η Ν.Τ.Π. των Κοσμοκρατόρων. Έτσι οι κοινωνίες που βρίσκονται σε κατάσταση Σόκ, παραιτούνται των κυριαρχικών δικαιωμάτων, και έρχεται η παντοκρατορία των Επικυρίαρχων και Εξουσιαστών της Γης.

Οι Ιρακινοί αναμενόταν να είναι τόσο τρομοκρατημένοι από το Σοκ & Δέος που τους προκάλεσαν με την εισβολή, και το «κρέμασμα» του Σαντάμ, ώστε να παραδώσουν τον έλεγχο των πετρελαϊκών κοιτασμάτων, τις εγκαταστάσεις, τις κρατικές εταιρείες, και την εθνική κυριαρχία τους στον εισβολέα τις ΗΠΑ, και να αποδεχτούν την ύπαρξη στρατιωτικών βάσεων και πράσινων ζωνών στη χώρα τους.

Κάτι παρόμοιο γίνεται τώρα στη χώρα μας με οικονομικό πόλεμο. Παραδώσαμε τα πάντα στον οικονομικό κατακτητή, και τώρα δημιουργούμε πράσινες ζώνες για τη πράσινη ενέργεια των Γερμανών.

Η πράσινη ενέργεια δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Ο Τζώρτζ Όργουελ έγραφε, «Θα σας στύψουμε μέχρι να αδειάσετε, και μετά θα σας ξαναγεμίσουμε με τα συμφέροντά μας».

Ακριβώς αυτό εφαρμόζουν τώρα στην Ελλάδα.

Οι υπό κατάληψη και οικονομική εκμετάλλευση χώρες, υφίστανται Σοκ, από πολέμους, χρεοκοπίες, τρομοκρατικές επιθέσεις, πραξικοπήματα, φυσικές καταστροφές, και άλλα δεινά. Στη συνέχεια υφίστανται ένα ακόμα Σόκ, από διεθνείς εταιρείες (SIEMENS, Goldman Sachs) κλπ, και πολιτικούς πιόνια του κατακτητή-σαν τους δικούς μας σήμερα- οι οποίοι εκμεταλλεύονται το φόβο και τον αποπροσανατολισμό που προκάλεσε το πρώτο Σόκ, για να προωθήσουν μια οικονομική θεραπεία-Σόκ. Αυτό ακριβώς γίνεται σήμερα στην Ελλάδα. Τη Σχολή του Σικάγου, οι πολιτικοί-πιόνια της παγκόσμιας διακυβέρνησης-δεν τη βλέπουν μόνο σαν πανεπιστημιακή σχολή, αλλά και ως μια σχολή σκέψης, (Think Tank). Ο στόχος δεν είναι απλώς η διδασκαλία των φοιτητών, αλλά η ισχυροποίηση της οικονομικής σχολής του Σικάγου, σαν πνευματικού δημιουργήματος μιας φατρίας και μαφίας συντηρητικών ακαδημα’ι’κών πολιτικών, των οποίων οι ιδέες αποτελούν ένα επαναστατικό προπύργιο εναντίον της κυρίαρχης πατριωτικής εθνικής σκέψης.

Οι απόφοιτοι της Σχολής του Σικάγου, προορίζονται για υπουργοί και πρωθυπουργοί των υπό έλεγχο χωρών. Οι Χιλιανοί απόφοιτοι της Σχολής του Σικάγου, έγιναν υπουργοί οικονομικών και τραπεζίτες του Πινοτσέτ, μέχρι που οδήγησαν τη Χιλή στην οικονομική καταστροφή.

Τά ίδια και οι απόφοιτοι άλλων κρατών της Λατινικής Αμερικής.

Το τμήμα οικονομικών του Πανεπιστημίου του Σικάγου, ήταν δέσμιο ενός φιλόδοξου χαρισματικού άντρα, Εβρα’ι’κής καταγωγής, που είχε σαν αποστολή να φέρει θεμελιώδεις επαναστατικές αλλαγές στη παγκόσμιο οικονομία. Ο άντρας αυτός ήταν ο Μίλτον Φρίντμαν.

Οι μαθητές του έλεγαν, «το να είσαι μαθητής του Μίλτον ήταν κάτι μαγικό». Σήμερα η παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση φροντίζει μέσω των αχυρανθρώπων της πολιτικών, όσες κερδοφόρες επιχειρήσεις είναι σε κρατικά χέρια, (π.χ. ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ-ΟΣΕ-ΕΛΠΕ), να τις καταστρέψει, ώστε να περιέλθουν στα δικά τους χέρια, δηλαδή σε ιδιωτικό έλεγχο, γιαυτό ακούτε τις κυβερνήσεις –πιόνια των προτεκτοράτων να μιλάνε συνεχώς για αποκρατικοποιήσεις και ιδιωτικοποιήσεις.

Αυτά όλα είναι συστήματα της Σχολής του Σικάγου, με σκοπό όλος ο πλούτος των κρατών να περιέλθει στα χέρια ιδιωτών στελεχών της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης.

Ο Φρίντμαν οραματιζόταν να επιβάλλει μια αποδόμηση στις κοινωνίες, να τις επαναφέρει σε μια κατάσταση γνήσιου καπιταλισμού απαλλαγμένου από κάθε κρατική παρέμβαση, όπως κρατικές ρυθμίσεις, περιορισμούς στο εμπόριο, και περιχαρακωμένα κλειστά συμφέροντα.

Ο Φρίντμαν πίστευε πως όταν η οικονομία μιας χώρας έχει προβλήματα ο μοναδικός τρόπος για να θεραπευθεί είναι η εσκεμμένη πρόκληση οδυνηρών Σόκ. Τις μεθόδους πρόκλησης των δεινών στην υπό εκμετάλλευση χώρα, διδάσκουν στη Σχολή του Σικάγου, και είναι όλα όσα ζήσαμε από τον Οκτώβρη του 2009 που ανέβηκαν στην εξουσία εδώ στην Ελλάδα οι μαθητές της Σχολής του Σικάγου, μέχρι σήμερα, αφού προηγήθηκαν μέτρα Σόκ, με πυρκαϊές δασών, οχλοκρατικές διαδηλώσεις στην Αθήνα με θύματα, και άλλες τρομοκρατικές ενέργειες, για να ωριμάσει και να πέσει το φρούτο Ελλάς.

Οι κανόνες του Φρίντμαν για μια ελεύθερη αγορά, αλλά και οι ευφυείς στρατηγικές του για την επιβολή τους, είχαν σαν αποτέλεσμα, μερικοί άνθρωποι να γίνουν πολύ πλούσιοι, εξασφαλίζοντας κάτι που προσεγγίζει την απόλυτη ασυδοσία γιαυτούς, δηλαδή να αδιαφορούν για τα εθνικά σύνορα, να αποφεύγουν τη φορολόγηση, και να συσσωρεύουν διαρκώς νέα πλούτη. Αυτό ακριβώς κάνουν τα παιδιά της Σχολής του Σικάγου σήμερα εδώ στην Ελλάδα, αδιαφορούν για τα εθνικά μας σύνορα, σε στεριά και θάλασσα, (βλέπε ΑΟΖ), με αποτέλεσμα η χώρα μας να έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι, των Μουσουλμάνων λαθρομεταναστών, και άλλων εχθρών στη στεριά, και των Τούρκων στη θάλασσα, στην Ελληνική Α.Ο.Ζ.

Μαθητές του Μίλτον ήταν και οι σημερινοί μεγαλοτραπεζίτες των ΗΠΑ, Allan Greenspan, Ben Bernanke, Timothy Gaitner, κλπ, οι οποίοι εφήρμοσαν τις οικονομικές θεωρίες της Σχολής του Σικάγου, με αποτέλεσμα τη καταστροφή της οικονομίας των ΗΠΑ, και τελική χρεοκοπία. Το μόνο που σώζει τις ΗΠΑ από τη στάση πληρωμών (χρεοκοπία), είναι η ομοσπονδιακή τράπεζα, η οποία τυπώνει συνεχώς δολάρια για αιμοδότηση και μετάγγιση στην οικονομία, ώστε να δουλεύει η κρατική μηχανή, μέθοδος που δοκιμάστηκε με επιτυχία στην οικονομική κρίση του 1929.

Η Σχολή του Σικάγου εκτός των άλλων, παραδίδει και μαθήματα ανατροπής καθεστώτων, όπως έγινε στη Λατινική Αμερική, Ινδονησία, κ.λ.π. αλλά και μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, αφού πρώτα περάσουν τα υπό εκμετάλλευση κράτη, από τις διαδικασίες του δόγματος του Σόκ και Δέους. (Βλέπε τι έκαναν στην Ελλάδα του Κώστα Καραμανλή, τρομοκρατικές ενέργειες, παρακολουθήσεις τηλεφώνων, απειλές για δολοφονίες του Πρωθυπουργού και της οικογένειάς του, κ.λ.π.) με σκοπό να φέρουν το ΓΑΠ…διά τα (γνωστά) περαιτέρω…

Η Σχολή του Σικάγου δουλεύει για την επικράτηση της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης-Δικτατορίας των λαών της Γης.

Ο Μίλτον Φρίντμαν θεωρείται ο γκουρού της Ν.Τ.Π.

Όταν τελικά έγινε το πραξικόπημα του Πινοτσέτ στη Χιλή, συνοδευόταν από πέντε διαφορετικές μορφές Σόκ, ήταν η συνταγή που θα επαναλαμβανόταν σε γειτονικές χώρες της Λατινικής Αμερικής, και θα εμφανιζόταν τρείς δεκαετίες μετά στο Ιράκ με τα πετρέλαια, και στο Αφγανιστάν με τη παπαρούνα και τα ναρκωτικά.

Οι πέντε διαφορετικές μορφές Σόκ, και η συνταγή του Μίλτον ήταν,

  • Α. Το Σόκ που προκάλεσε το ίδιο το πραξικόπημα στο Λαό, και η δολοφονία του Προέδρου Αλλιέντε.
  • Β. Το Σόκ του λαού που όλος ο ορυκτός πλούτος (Χαλκός) της Χιλής, «πέταξε» για τις ΗΠΑ, και η χρεοκοπία της Χιλής.
  • Γ. Το Σόκ που προκαλούσαν τα βασανιστήρια και οι δολοφονίες πολιτικών κρατουμένων.
  • Δ. Το Σόκ που προκαλούσαν τα ναρκωτικά στο λαό, και
  • Ε. Το Σόκ της κρίσης χρέους, με την ενδεχόμενη χρεοκοπία.

Ασφαλώς κάτι θα έχετε ακούσει σήμερα για κρίση χρέους, για τη νομιμοποίηση των μαλακών ναρκωτικών εδώ στην Ελλάδα, και που πάνε τα πετρέλαια της Ελλάδος, μαζί με τον υπόλοιπο ορυκτό πλούτο.

Αυτές οι πέντε μορφές Σόκ, έπεσαν επάνω στα σώματα και τα πνεύματα των ΛατινοΑμερικάνων, δημιουργώντας ένα τυφώνα ισοπέδωσης, καταστροφής, και υποταγής των λαών στα κελεύσματα της Ν.Τ.Π. της παγκόσμιας Σιωνιστικής οικονομικής διακυβέρνησης.
Στην Ελλάδα σήμερα με τη δικαιολογία ότι σώζουν τη χώρα, εφαρμόζουν τα εισπρακτικά μέτρα της Σχολής του Σικάγου λίγο-λίγο, με τη κάθε δόση δανείων.

Είναι και αυτό ένα Σόκ για τον Ελληνικό Λαό.

Οι θεωρίες του Μίλτον Φρίντμαν του έδωσαν το βραβείο Νόμπελ, στη Χιλή έδωσαν τον Πινοτσέτ, και στους άλλους Ευρωπα’ι’κούς λαούς έδωσαν τη κρίση Χρέους, με ενδεχόμενη χρεοκοπία.

Το πείραμα στη Χιλή των παιδιών της Σχολής του Σικάγου, απεδείχθη ολέθριο, αλλά και όπου αλλού εφαρμόστηκε.

Ο Μίλτον Φρίντμαν συνήθιζε να λέει, «Οι θεωρίες μου δεν μπορούν να υλοποιηθούν ή να επιβληθούν χωρίς δύο στοιχεία, «Τη Στρατιωτική Δικτατορία, ή τη πολιτική τρομοκρατία με κυβερνήσεις της Ν.Τ.Π.»

Τα συμπεράσματα δικά σας…

ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΓΡΥΠΑΙΟΣ
Διεθνολόγος
E-mail: ant.grypaios@gmail.com

Πηγή: Το Βιβλίο «Το Δόγμα του Σόκ»


Την ανάγκη λήψης επιπρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων με στόχο τον περιορισμό του ελλείμματος, υποστήριξε σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνουν στην Αθήνα οι εκδόσεις Economist, ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μπόμπ Τράα. “Θα χρειαστούν επιπρόσθετα μέτρα προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα σε βιώσιμο επίπεδο“, σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: “Δεν πρέπει να υπάρχουν ταμπού για απολύσεις.”

Ακόμη, πρόσθεσε ότι “χωρίς ευρύτερη πολιτική υποστήριξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί ικανοποιητικά το πρόγραμμα» .Σύμφωνα με τον ίδιο, “η Ελλάδα έχει καταφέρει εντυπωσιακή πρόοδο στη μείωση του ελλείμματος, χρειάζεται τώρα έμφαση στις διαρθρωτικές αλλαγές“.

Χωρίς ταμπού, «αβάδιστα» στο χώρο σας, καθώς και σε επιλεγμένες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, καθώς η «εφαρμογή» χρειάζεται γερή αντιστήριξη.

O Βενιζέλος υπερθεμάτισε ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό και στον στενό δημόσιο τομέα, προσωπικό με προσόντα που θα οδηγηθεί σε επιτυχή δρόμο, όχι κατ’ ανάγκη στο δημόσιο !!!

Όμως όταν ο άνθρωπος δεν έχει ταμπού οδηγείται σε υψηλούς βαθμούς ατομικής ελευθερίας: «Εγώ νιώθω απελευθερωμένος» εκμυστηρεύτηκε.

Και πλέον είναι αποφασισμένος να κάνει «ότι του ζητηθεί» προκειμένου να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Αν απόψε του ζητήσουν 300.000 απολύσεις, θα το κάνει. Αν του ζητήσουν 1.300.000 απολύσεις θα πει «δεν έχω τόσους». Θα προσλάβει μέχρι να φθάσει το απαιτητό νούμερο (να βγουν και οι «υποχρεώσεις») και μετά θα τους απολύσει όλους μαζί.

Δεν είναι ο μόνος που έχει απελευθερωθεί από τα δεσμά των ιδεοληψιών του: Ο Χρ. Πρωτόπαπας τόνισε ότι ήρθε η ώρα να ρίξουμε πολύ μεγάλο βάρος στη μείωση του κράτους. Και στη μείωση των δαπανών. Μικρό και ευέλικτο κράτος ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώνει συνέχεια με εισπρακτικά μέτρα. «Πρέπει να καταλάβουν οι υπεύθυνοι οι αρμόδιοι ότι η μείωση των δαπανών είναι ο πρώτος στόχος». «Και μείωση στο δημόσιο τομέα σημαίνει και αποκρατικοποιήσεις σημαίνει κι εργασιακή εφεδρεία», «πρέπει να μικρύνουμε το κράτος».Ας κλείσουν επιτέλους οργανισμοί που δεν χρειάζονται».

Τώρα ότι οι δηλώσεις θα μπορούσαν να είναι του Μάνου δεν απασχολεί κανέναν στο ΠΑΣΟΚ

Αλλά το καλύτερο το φύλαξε για τις εκλογές: «Σήμερα εκλογές σημαίνει το εξής απλό στα ελληνικά: σταματώ τη διαδικασία της 6ης δόσης, δεν πληρώνω δημοσίους υπαλλήλους, δεν πληρώνω νοσοκομεία, δεν πληρώνω Παιδεία, δεν πληρώνω συντάξεις τον Οκτώβριο. Σταματάει η διαδικασία επικύρωσης της απόφασης της 21ης Ιουλίου από τα κοινοβούλια. Οδηγούμαστε εκ των πραγμάτων έξω από το ευρώ. Οδηγούμαστε στη χρεοκοπία. Κι εμείς εδώ θα κάνουμε την μια εκλογή πίσω από την άλλη μπας και πάρει κάποιος αυτοδυναμία. Ε, τότε δεν θα είμαστε μια σοβαρή χώρα.Oι εκλογές θα είναι έγκλημα σε βάρος του ελληνικού λαού».

Τον κομουνιστικό κίνδυνο ξέχασε να μας αναφέρει. Θα καταλυθεί κάθε ελευθερία, στο όνομα της μη χρεοκοπίας. Οι εκλογές δεν χρειάζονται γιατί στο ΠΑΣΟΚ τις θεωρούν ανώφελες, προεξοφλώντας τη μη αυτοδυναμία. Οδηγούμαστε έξω από το ευρώ, έξω από το ΝΑΤΟ, στον έξω από εδώ.

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, χωρίς ταμπού, αυταρχικό.

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ και μας σπρώχνει στο γκρεμό.

Αλήθεια, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε ή να τον δηλώσουμε αγνοούμενο;

Μ.Ο.


Η Πανελλαδική Αντιπροσωπεία της ΠΑΣΚ Δημοσίων Υπαλλήλων, το κορυφαίο συλλογικό όργανο της παράταξης, που αποτελείται από τα εκλεγμένα μέλη της στη Διοίκηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., από τους Προέδρους ή τους εκπροσώπους της παράταξης στις Ομοσπονδίες, ή στα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνεδρίασε στην οδό Ιπποκράτους 22 και συζήτησε διεξοδικά την ολομέτωπη επίθεση της Κυβέρνησης και της Τρόικα κατά των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Δημόσιο που κλιμακώθηκε το τελευταίο διάστημα με τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Ηλία Μόσιαλου και του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδου.

Η ΠΑΣΚ – Δ.Υ. αποφάσισε ομόφωνα ότι καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Θεωρεί ότι αποτελούν τη θλιβερή συνέχεια παλαιότερων δηλώσεων του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θεόδωρου Πάγκαλου, που κεντρικό στόχο έχουν τη μετατόπιση των κυβερνητικών ευθυνών στις πλάτες των εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες της χώρας και αποπνέουν μια ακραία αυταρχική έως και αντιδημοκρατική νοοτροπία.

Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικές του μνημονίου που έχουν σαρώσει δεκάδες χώρες ισοπεδώνοντας τους αντίστοιχους λαούς σε ολόκληρο τον κόσμο τα τελευταία σαράντα χρόνια, πολιτικές που υπηρετούν με πάθος τα συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη - και όχι μόνο – έχουν σαν κεντρικό στόχο τη διάλυση του Δημόσιου Τομέα, την κατάργηση της υποχρέωσης του Κράτους να παρέχει κοινωνικά αγαθά και την τελική εκχώρηση του συγκεκριμένου τομέα στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις των αγορών.

Στην επέλαση της βαρβαρότητας που βιώνει με τον πιο τραγικό τρόπο ο λαός μας, τα συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη αντί να επιλέξουν το ρόλο του υπερασπιστή των δικαιωμάτων του, αποφάσισαν να επενδύσουν στο ρόλο του απολογητή της Τρόικα. Ας μην ξεχνούν όμως ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι αντιπαρατάχθηκαν άοπλοι στις σιδερόφρακτες ορδές του Χίτλερ και ακύρωσαν τις πολιτικές του. Έχουν και νου και κρίση.

Είναι βέβαιο ότι η συρρίκνωση μισθών και συντάξεων, η εργασιακή εφεδρεία και οι απολύσεις, η διάλυση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, η πρωτοφανής φορολογική λαίλαπα κατά των εργαζομένων και των συνταξιούχων, η αμφισβήτηση της μονιμότητας των εργαζομένων στο Δημόσιο, η παραποίηση των αποτελεσμάτων μιας απογραφής που η ίδια η Κυβέρνηση πραγματοποίησε, ενώ είναι βέβαιο ότι ο συνολικό αριθμός τους δεν υπερβαίνει τις 400.000, η σύνδεση των αμοιβών με τη με την απόδοση των εργαζομένων με ευνοιοκρατικά κριτήρια και η μετά από ολόκληρες δεκαετίες αναίρεση της συμμετοχής των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που τους αφορούν, δεν υπηρετούν τον ελληνικό λαό και τα συμφέροντά του.

Υπηρετούν πολιτικές στοχεύσεις που υπακούουν στο δόγμα του ΣΟΚ με στρατηγικό στόχο την πλήρη ανατροπή των ταξικών συσχετισμών της ελληνικής κοινωνίας.

Στις δραματικές συνθήκες που διαμορφώνονται καθημερινά για τον ελληνικό λαό η παράταξή μας είναι αποφασισμένη να βρεθεί στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και θα ανατρέψουμε τα σχέδια των αγορών αλλά και των ντόπιων υποστηρικτών τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚ-ΔΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ