Top Social Icons

Menu Right

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Η κατηγορια που επιλεξατε...

9 Μαρ 2011

 • Τελικά, λεφτά υπάρχουν, αλλά μάλλον ο νόμος έχει πάει… διακοπές
Ένα σκάνδαλο ακόμη «τρέχει», αυτή τη φορά στον χώρο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που… εκσυγχρονίζεται. Κι αυτή τη φορά, το σύστημα δείχνει να είναι αρκετά σάπιο, αφού τελικά «Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει», αλλά όπως πάντα ο λαός πληρώνει...
Συγκεκριμένα, στέλεχος επιχείρησης δημοσίου φορέα, διορισμένος από τον υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι ταυτόχρονα και μέλος του Δ.Σ. εταιρείας που «κυνηγάει» την ανάθεση έργου ύψους 2.686.320 €.

Το ιστορικό
Στις 17/03/2010 διεξήχθη ο διαγωνισμός της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Β-ΦΑΣΗ» (με Αρ. Πρωτ. 26091/29-12-2009).
Το έργο αφορά την ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής, τα οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής διαχείρισης εκτελέσεων συνταγών φαρμακείων συμβεβλημένων με τους ΦΚΑ καθώς και τους ασφαλισμένους των ΦΚΑ, με γνώμονα την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συμβεβλημένων συνεργατών των ΦΚΑ (ιατρών, φαρμακείων).

Στο διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορές τα κάτωθι σχήματα εταιρειών:
 • INTRACOM A.E
 • SINGULAR LOGIC INTERGRATOR A.E.
 • Q & R A.E. – IMS A.E.
 • UNISYSTEMS A.E. (αποκλείσθηκαν λόγω λάθος υπολογισμού ΦΠΑ στην εγγυητική)
 • IONIS DEVELOPMENT A.E.
 • ΟΤΕ A.E. (αποκλείσθηκαν λόγω λάθος υπολογισμού ΦΠΑ στην εγγυητική)
 • ALTEC ABEE
 • GLOBO Α.Ε. – PANSYSTEMS Α.Ε.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 324 απόφαση του Δ.Σ. της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. που λήφθηκε στη συνεδρίαση με αρ. 40/18.6.2010 απορρίφθηκαν οι προσφορές των εταιρειών ΟΤΕ A.E. και UNISYSTEMS A.E.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 424 απόφαση του Δ.Σ. της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. που λήφθηκε στη συνεδρίαση του με αρ. 54/28.2.2010 απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας INTRACOM A.E.
Δεν θα σχολιάσουμε το περίεργο του πράγματος, αφού αποκλείσθηκαν από τον εν λόγω διαγωνισμό εταιρείες όπως ο ΟΤΕ και η INTRACOM… Το αφήνουμε στην… φαντασία του καθενός, ενώ τονίζουμε πως ο ΟΤΕ έκανε λάθος υπολογισμό στο ΦΠΑ της προσφοράς του!!!

Το «ζουμί» της υπόθεσης
Το Παιγνίδι παίζεται ώστε να πάρει το Έργο η Q&R (QNR) που όπως προκύπτει, ο Νομικός Σύμβουλολς της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, κ. Γεώργιος Σταθάκος, είναι και συνιδιοκτήτης και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας πληροφορικής QNR. Για την ιστορία, ο Σταθάκος ήταν τοποθετημένος στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ επί Νέας Δημοκρατίας και η σημερινή κυβέρνηση του ανανέωσε την σύμβαση προσφάτως, προκειμένου να καθαρίσει το έργο.
Μόλις όμως πήρε διαστάσεις η σχέση του με την εταιρία Q&R -η οποία συμμετέχει στον διαγωνισμό ως διεκδικητής του έργου- υπέβαλε ετεροχρονισμένα την παραίτηση του από μέλος του Δ.Σ. της Q&R (QNR) την 28/2/2011. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως ήταν άμεσος συνεργάτης της H.ΔΙ.Κ.Α. από το 2009...
Δεν ξέρω αν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο «βαρύ» είναι αυτό.
Είχε βγει άλλωστε και ένα αρθράκι που πέρασε στα πολύ «ψιλά».

"Νέο σκάνδαλο στην Η.ΔΙ.Κ.Α
Ο Νομικός σύμβουλος της εταιρείας που προσλήφθηκε επί Κοντού (πρώην πρόεδρος) είναι και συνιδιοκτήτης και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας πληροφορικής QNR, (βλέπε ιστοσελίδα της), η οποία και έχει αναλάβει εκατοντάδες έργα στο Δημόσιο.
Ο νέος πρόεδρος τα έχει βρει με τον κο Σταθάκο μετά από εντολή της κα Δρέττα (Γεν. Γραμ. του Υπουργείου).
Και που γνωρίζει ο Σταθάκος την Δρέττα;
Μα από το ΥΓΕΙΑ στο οποίο ήταν επίσης νομικός σύμβουλος.
Άραγε θα ερευνήσει όλες αυτές τις συμπτώσεις ο εισαγγελέας;"


Ποιά είναι η ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ;
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), πρώην Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.), είναι φορέας παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής.
Έχει κοινωφελή χαρακτήρα, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ).
Σκοπός της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο είναι η πληροφορική εξυπηρέτηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς άλλους φορείς του Δημοσίου.
Η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. διοικείται από επταμελές Δ.Σ. που διορίζεται με τριετή θητεία από τον αρμόδιο Υπουργό, έχει έδρα την Αθήνα και δεν έχει Υποκαταστήματα εκτός Αθηνών. Δεδομένου ότι εξυπηρετεί φορείς με πανελλήνια άρθρωση, έμμεσα η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. εξυπηρετεί και την περιφέρεια (ασφαλισμένοι, αγρότες, συνταξιούχοι).

Το Δ.Σ. της Q&R
Νέα μέλη στο Δ.Σ. της Q&R εξέλεξε η γενική συνέλευση της εισηγμένης. Τα μέλη του νέου Δ.Σ. είναι τα κάτωθι: Παναγιώτης Πασχαλάκης, Θεόδωρος Καραγιάννης, Νικόλαος Πασχαλάκης, Αθανάσιος Πουλιάδης, Λάμπρος Καρατάσιος, Γεώργιος Σταθάκος, Ιωάννης Σώλος. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όρισε τους κ.κ. Γεώργιο Σταθάκο και Ιωάννη Σώλο ως μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.

H απόφαση ανανέωσης σύμβασης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με το Σταθάκο για τρεις μήνες ακόμα
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε δαπάνη 7.500,00€ για την ανανέωση 3 μηνών ακόμη της σύμβασης έργου με
το Δικηγόρο Αθηνών κ. Γ. Σταθάκο (Αρ. Μητρώου Δ.Σ.Α 17416/93), μέσω της οποίας
εξασφαλίζεται Νομική κάλυψη για την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για την περίοδο 1/2/2011 ~ 30/4/2011
έναντι καθαρής μηνιαίας αμοιβής 2.000,00€ και μέχρι όπου στελεχωθεί το προβλεπόμενο
στο Νέο Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Γραφείο Νομικής Υποστήριξης. Στις
υποχρεώσεις του Δικηγόρου συμπεριλαμβάνονται νομικές εντολές πάσης φύσεως
συμπεριλαμβανομένων παραστάσεων σε δικαστήρια, γνωμοδοτήσεις, επεξεργασία και
υποβολή προτάσεων, παράσταση σε Συμβούλια και Επιτροπές κλπ και γενικότερα οι μέχρι
σήμερα ισχύοντες όροι. Το καταβλητέο είναι 2.575,00€ με Φ.Π.Α.
dd/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2011
ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Είναι πολλά τα λεφτά...
Εδώ μπορείτε να δείτε την σχετική διακήρυξη της οποίας ο προϋπολογισμός είναι 1.680.000 € με δικαίωμα προαίρεσης (πονηρή επέκταση) 504.000 €. Να τονίσουμε πως σε όλες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Δηλαδή το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.184.000 € συν ΦΠΑ 23%, και με γενικό σύνολο 2.686.320 € .
Αν σκεφθούμε πως ο τζίρος της εταιρίας Q&R για το 2010 ήταν 3.500.000 €, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ο οιοσδήποτε πως το συγκεκριμένο έργο κρύβει πολύ «λίπος»…

Κωνσταντίνος
Προπαγάνδα: Η ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει στις αγορές (εννοεί να ξαναδανειστεί από τις αγορές

Απάντηση: Προσφιλής δήλωση του πρωθυπουργού και όλοι του υπουργικού συμβουλίου. Και παρά τις καλές τους προσπάθειες θα τους έλεγες (και πάλι) αποτυχημένους. Η Ελλάδα δεν θα βγει στις αγορές όπως προβλέπει το μνημόνιο το 2012 κι όποιος έχει όρεξη δέχομαι και στοιχήματα (καλυμμένα με CDS)

Αλλά δεν ξεκίνησα ολόκληρη ερώτηση για να χτυπήσω τον πεσμένο ρουφιάνο (βλ. 3η ερμηνεία). Το ότι ο ΓΑΠ είναι ρουφιάνος των τραπεζιτών νομίζω το έχετε ψυχανεμιστεί, αλλά θα το εξηγήσουμε και παρακάτω. Θα μου πουν οι Πασόκοι, βρε εδώ είναι ο ομπάμιας, ο ΓΑΠ γιατί να μείνει πίσω? Και θα έχετε δίκιο αγαπητοί μου. Αν μη τι άλλο βρισκόμαστε στην κόψη της μόδας οι πρωθυπουργοί να ωφελούν όσο πιο ξεδιάντροπα μπορούν τις τράπεζες.

Την ερώτηση την ξεκίνησα για να αναρωτηθώ ποιο είναι ακριβώς το κέρδος της επιστροφής στις αγορές. Κανείς δεν θα αμφισβητήσει πως είναι καλό να μπορείς να δανειστείς. Ξέρεις τώρα. Παντρεύεται η κόρη σου, σου λείπουν κάτι μίζες για τα υποβρύχια, θέλεις να δώσεις κανένα ψιλό σε καμιά τράπεζα και δεν σου περισσεύουν, γενικά η δυνατότητα δανεισμού είναι καλό πράγμα.

Παρολαυτά δεν είναι καθόλου αναγκαία για ένα κράτος. Ένα κράτος που διαθέτει πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί για τα επόμενα 300 χρόνια να συνεχίσει να πορεύεται χωρίς να ξαναμιλήσει στους δανειστές του. Προς τι λοιπόν η μεγάλη σφαγή και ο μεγάλος πανικός να ξαναδανειστούμε;

Το κολπάκι του δανεισμού των κρατών είναι μια εξαιρετικά παλιά και επικερδής επιχείρηση. Στα παλιά χρόνια τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Τα κράτη δανείζονταν μόνο για να κάνουν πόλεμο. Άλλωστε δεν είχαν να πληρώνουν συντάξεις κι άλλες ειδεχθείς υποχρεώσεις που έχουν τα κατάπτυστα σημερινά κράτη. Όταν λοιπόν οι βασιλείς και οι αριστοκράτες αποφάσιζαν να πάνε σε πόλεμο, χρειάζονταν δανεικά. Αυτά τα έβρισκαν από διάφορους πλούσιους που -μάντεψτε- ήταν πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι με αυτούς που έπαιρναν την απόφαση για πόλεμο (άντε να ήταν συγγενείς). Όταν με το καλό τελείωνε ο πόλεμος, το κράτος αύξανε την (έμμεση) φορολογία προκειμένου να αποπληρώσει το χρέος του μαζί με τους τόκους στους περιχαρείς ομολογιούχους. Σας θυμίζει μήπως τίποτα αυτό από τον σημερινό μας κόσμο? Αν ναι, καλά κάνει και σας θυμίζει.

Με τον καιρό βέβαια χάλασε λίγο η μαγιά και οι ομολογιούχοι άρχιζαν να είναι όλο και περισσότερο commoners δηλαδή κοινοί ποταποί θνητοί (με πολλά λεφτά) κι όχι γαλαζοαίματοι. Έτσι το μαγαζί χάλασε λίγο. Αυτούς τους κοινούς θνητούς θα τους ονομάσουμε αργότερα αστική τάξη. Αλλά γενικά οι πολλοί πλούσιοι κοινοί θνητοί πάντα έβρισκαν τρόπο να εισέλθουν στην αριστοκρατία.

Όλο αυτό το ωραίο σχηματάκι υπάρχει μέχρι σήμερα και ονομάζεται Regressive Taxation. Πρακτικά παίρνεις χρήματα από τους πολλούς και τα δίνεις στους λίγους. Στις αρχές του 20ου αιώνα με την εισαγωγή της άμεσης προοδευτικής φορολογίας (progressive taxation) και των υψηλών φόρων στην υπεραξία και το άεργο κέρδος των ομολογιούχων, το σχηματάκι χάλασε λίγο. Αλλά λίγο. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως το παιχνιδάκι συνεχίζει να λειτουργεί πολύ καλά. Και ο ΓΑΠ είναι ο ρουφιάνος της υπόθεσης.

Γιαυτό και τον βλέπετε να καίγεται να επιστρέψουμε στις αγορές σαν να μην υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Γι’ αυτό όταν ο γερμανός υπουργός οικονομικών σόιμπλε εξηγεί πως πρέπει να πληρώσουν και οι ομολογιούχοι τα σπασμένα, ο ΓΑΠ εξεγείρεται γινόμενος βασιλικότερος του τραπεζίτη τρισέ (ο οποίος υπόσχεται τις 7 πληγές του φαραώ σε όποιον τολμήσει να πειράξει τις τράπεζές του). Γιαυτό και το καινούργιο σχέδιο της κυβέρνησης είναι να μας ξαναδανείσουν οι εταίροι μας, προκειμένου -λέει- να αγοράσουμε τα παλιά μας ομόλογα από την δευτερογενή αγορά (το γιατί αυτό είναι ηλίθιο και ποιον συμφέρει θα το εξηγήσουμε σε επόμενη εντολή)…

Αλλά μέχρι τότε μπορεί κάποιος να μου απαντήσει για ποιο λόγο ο υπέρτατος στόχος του ελληνικού κράτους είναι να ξαναδανειστεί από τις αγορές όταν αντιμετωπίζει 3 ντουζίνες άλλα πιο σοβαρά προβλήματα;

ΠηγήΜπορεί, αλήθεια, κανείς να συναντήσει την έννοια της «θείας δίκης» στην πολιτική; Αν η αφήγηση της ιστορίας ξεκινήσει από την παραδοχή ότι η πολιτική διαπνέει την κοινωνία ως ζωντανό κύτταρο που εμφανίζεται σε κάθε πτυχή της, η απάντηση θα είναι αναπόφευκτα θετική, αν όχι υπερθεματίζουσα. Μόνο που, πόσες φορές έχουμε δει να «πληρώνει τον λογαριασμό» στην πολιτική, εκείνος που πραγματικά ευθύνεται για τη λοξοδρόμηση από την ορθή πορεία προς το μέλλον; Προφανώς… σχεδόν ποτέ.

Οι συνθήκες ωστόσο που βιώνουμε σήμερα, ως μια χώρα η οποία φλερτάρει με ανησυχητική επιμονή με την οικονομική χρεοκοπία, και… βρίσκεται ήδη εκεί, στην «απαγορευμένη λέξη», ηθικά και αξιακά, διαμορφώνουν ένα ενδιαφέρον παράθυρο ευκαιρίας: Να πληρώσουν εκείνοι που ευθύνονται…

Μετά τις εκλογές του 2009, το «σύστημα ΠΑΣΟΚ», που εκκινεί από την πολιτική, εκτείνεται στο σύνολο των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας, κάνει μια στάση στον χώρο της Εκκλησίας και την «Αριστερά του Κυρίου», και καταλήγει-κορυφώνει στους αγανακτισμένους επαγγελματίες του συνδικαλισμού, επιχείρησε να μας παρουσιάσει την προσφυγή της Ελλάδας στο Μνημόνιο προκειμένου να αποφύγουμε τη χρεοκοπία, ως αποτέλεσμα των 5 ½ ετών διακυβέρνησης του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία και τον Καραμανλή.

Λες και ξαφνικά, στις 7 Μαρτίου του 2004, σταμάτησε ο χρόνος. Η Ελλάδα που διαμορφώθηκε μετά τη Μεταπολίτευση… πήγε στον παράδεισο, και η αρίθμηση της εθνικής διαδρομής ξεκίνησε από το μηδέν. Ο χρόνος… ξανασταμάτησε (και άρχισε από εκεί που έμεινε το 2004) το βράδυ των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009, τότε που το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στην εξουσία, αν πιστέψουμε ότι… την άφησε ποτέ. Αίφνης, η ζωή μας… ξαναβρήκε το χαμόγελό της (έστω και με το μειδίαμα για το «λεφτά υπάρχουν»), και η Ελλάδα βρήκε τους «κακούς Δεξιούς», που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια και μας οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού.

Ούτε κουβέντα για την πολιτική (και όχι μόνο) κερδοσκοπία με τις δηλώσεις περί «Τιτανικού» και «διεφθαρμένης χώρας». Το «σύστημα» σφύριζε αδιάφορα για τα «όχι» που μοίραζε η χώρα, δηλαδή η Κυβέρνησή της, σε όσους προσφέρθηκαν να επενδύσουν στην Ελλάδα, προκειμένου να συρρεύσει στη χώρα το απαιτούμενο ρευστό για να μην φτάσουμε στο χείλος του γκρεμού.

Προφανώς… έπρεπε να φτάσουμε εκεί. Έπρεπε να μπούμε στον μηχανισμό στήριξης της τρόικας (δηλαδή, κυρίως του ΔΝΤ), έπρεπε να ανοίξουμε την πόρτα της ευρωζώνης στους εντολοδόχους του δολαρίου, έπρεπε να βρεθούμε στη… γωνίτσα μας, ώστε να είμαστε δεκτικοί σε κάθε εθνική υποχώρηση.

Και για όλα αυτά, έπρεπε να πειστεί η κοινωνία ότι έφταιγαν οι προηγούμενοι. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία. Αίφνης, τα 5 ½ χρόνια, μπήκαν στην ίδια ζυγαριά με τα οκτώ πρώτα χρόνια της Αλλαγής (και του «Τσοβόλα δώστα όλα») και τα άλλα τόσα του «εκσυγχρονισμού», με τις απευθείας αναθέσεις των μεγάλων δημοσίων έργων, την αναδιανομή πλούτου στο Χρηματιστήριο, τη δημιουργική λογιστική που μας έκανε να πιστεύουμε ότι είμαστε κροίσοι.

Ενδιαφέρουσα η αριθμητική του «συστήματος», δεν νομίζετε; 5 ½ χρόνια από τη μια (άντε να προσθέσουμε και τα 3 ½ της κυβέρνησης Μητσοτάκη), 16 χρόνια ΠΑΣΟΚ από την άλλη. Και για να μην παρεξηγούμαστε: Η εθνική αρίθμηση ξεκινάει το 1981, τότε που άρχισαν να εισρέουν στην Ελλάδα τα πρώτα «πακέτα» από την Ευρώπη. Μια Ευρώπη που είχε αρνηθεί λυσσωδώς το ΠΑΣΟΚ.

Το Μνημόνιο λοιπόν, αποτελεί την ετεροχρονισμένη «θεία δίκη» για το «σύστημα ΠΑΣΟΚ». Το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε την Ελλάδα της περιορισμένης ευθύνης, στην οποία ζούμε σήμερα όλοι, και μια δική του Κυβέρνηση θα πληρώσει τον λογαριασμό. Με τόκο, που θα έλεγε και ο γιος του ιδρυτή του. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν φταίμε… εμείς οι υπόλοιποι. Και πάνω απ’ όλα, δεν φταίει η Ελλάδα.

Απίστευτο δημοσίευμα στην εφημερίδα της Μελβούρνης "The Australian" στις 28 του Φλεβάρη, που πέρασε στα... ψιλά όπως λέγονται οι "μικρές" στήλες στη δημοσιογραφική γλώσσα, αναστάτωσε μια μερίδα της παροικίας μας ή όσους τέλος πάντων ασχολούνται περισσότερο με τα της θρησκείας!

Το δημοσίευμα μιλαει για κάποιον νεαρό, γύρω στα 32, ο οποίος προετοιμάζεται απο την... μυστική λέσχη Bilderberg ως ο... επόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ!

Εγώ ΠΑΛΙ συνελήφθην "αδιάβαστος", το πληροφορήθηκα μετά απο συζήτηση που είχα με κάποιον πατέρα του Ιερού Ναού του Αγ. Ιωάννου Χρισοστόμου που βρίσκεται στην συνοικία Oakleigh της Μελβούρνης. πάνω στα φλέγοντα ελληνικά θέματα και μάλιστα μου πρότεινε να διαβάσω το δημοσίευμα και μου έδωσε το συγκεκριμένο φύλλο της εφημερίδας, όπου έμεινα με το στόμα... ανοιχτό!

Σας το μεταφράζω και σας το μεταφέρω ΑΥΤΟΥΣΙΟ!

Η Bilderberg ετοιμάζει τον νέο Αμερικανό Πρόεδρο!

"Μετά την αποκάλυψη της λέσχης των Ιλλουμινάτι στο Συδνευ, κάτι άλλο μας προξένησε το ενδιαφέρον απο την άλλη άκρη του Ειρηνικού, το οποίο αν τελικώς αληθεύει, τότε θα πρέπει να αναρρωτιώμαστε όλοι μας αν πραγματικά ο Αμερικανικός Λαός ψηφίζει τους προέδρους του ή αν αυτοί οι πρόεδροι "μαγειρεύονται" και σερβίρονται στο λαό, χωρίς αυτός ουσιαστικά να μετέχει στην όλη διαδικασία της εκλογής του!

Η λέσχη Bilderberg, είναι γνωστή σχεδόν στους περισσότερους Αυστραλούς για την μυστικότητα των συνεδριάσεών της και το μυστήριο που καλύπτει τα περισσότερα θέματα που αφορούν την ατζέντα της. Για όσους απο μας δεν την ξέρουν, πρόκειται για ένα πολύ κλειστό club, στο οποίο συμμετέχουν οι πιο πλούσιοι και δυνατοί άνθρωποι του πλάνήτη, τραπεζίτες (κυρίως), στελέχη βιομηχανιών όπλων, διακεκριμένοι επιστήμονες, βασιλείς (όπως η Βεατρίκη της Ολλανδίας), ιδιοκτήτες ΜΜΕ κλπ και που συγκεντρώνονται κάθε φορά σε διαφορετικό μέρος του πλανήτη, και μέσα στις τρείς μέρες που διαρκεί η κάθε συνεδρίαση, τα θέματα που συζητώνται είναι επτασφράγιστο μυστικό για όλους τους κατοίκους της Γής! Ελάχιστα πράγματα έχουν διαρρεύσει κι αυτά σχεδόν μετά απο έρευνες του αμερικανού ακτιβιστή και ντοκυμαντερίστα-σκηνοθέτη κ.Alex Jones, ο οποίος μάλιστα είχε γυρίσει και σχετικό ντοκυμαντέρ για τη λέσχη αυτή πρίν 2 χρόνια, εκτός απο τις ραδιοφωνικές εκπομπές του που είχε κάνει σχετικά με αυτό το θέμα.

Σύμφωνα λοιπόν με μία εγκυρότατη πηγή, η οποία ήταν καλεσμένη σε πρόσφατη συνεδρίαση της λέσχης, ένας νεαρός, μόλις 31 έτους, οικονομολόγος και νομικός σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προετοιμάζεται ως ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τον Μπαράκ Ομπάμα! Το μόνο που μας αποκάλυψε (προς το παρόν) η πηγή αυτή είναι το μικρό του όνομα, το οποίο είναι David και οτι το επίθετό του είναι εβραιογερμανικής καταγωγής, γόνος οικογένειας που δραπέτευσε κατα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο απο τη Γαλλία και μέσω του Μαρόκου ταξίδεψε για τις ΗΠΑ. Σε ερώτησή μας γιατί η λέσχη αυτή επέλξε εναν πολύ νεαρό άνθρωπο για να αναλάβει αυτόν τον ομολογουμένως πολύ δύσκολο ρόλο, η πηγή μας είπε οτι ανάμεσα σε πολλούς υποψηφίους, αυτός συγκέντρωσε σχεδόν στο 100% τα κριτήρια τα οποία είχε θέσει η λέσχη για τον επόμενο εκλεκτό της ως Πλανητάρχη!

Είναι νεαρής ηλικίας, πράγμα που σημαίνει οτι θα έχει έρισμα στη νεολαία όχι μόνο της Αμερικής αλλά και του κόσμου όλου, πολύ γοητευτικός και χαρισματικός, ιδεολόγος και φιλειρηνιστής, μιλάει άπταιστα 8 γλώσσες και θεωρείται ένας απο τους εξυπνότερους ανθρώπους με υψηλότατο δείκτη νοημοσύνης!

Ιδεολογικώς ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, του οποίου είναι μέλος απο τα φοιτητικά του χρόνια στο Harvard και για κάποιο χρονικό διάστημα υπήρξε και συνεργάτης του Randal Stevens, οργανωτή των περισσότερων προεκλογικών συγκεντρώσεων του σημερινού Προέδρου. Μέχρι σήμερα δεν είχε κανένα πολιτικό αξίωμα, πράγμα που σημαίνει οτι είναι εντελώς άφθαρτο πρόσωπο και σε συνδιασμό με την - σχεδόν - ασκητική ζωή που έκανε ως φοιτητής (δεν έχει στο μητρώο του ούτε κλήση για παράνομη σταθμευση!), θεωρείται απο τους ισχυρούς της λέσχης ως ο άνθρωπος που μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο στην ευημερία, μέσα στην παγκοσμιοποιημένη πλέον ανθρώπινη κοινότητα!" Αν δεν το πιάσατε το... υποννούμενο αδέλφια, να σας το κάνω λιανά εγώ! Το δημοσίευμα αυτό, μιλάει ΣΑΦΩΣ για το πρόσωπο που τόσο η Αποκάλυψη, όσο και ο Προφήτης Δανιήλ ονομάζουν "Θηρίο"! Και ο απόστολος Παύλος ονομάζει ευθαρσώς ...Αντίχριστο!!!

Εχετε μείνει με το στόμα ανοιχτό ε;

Δε λέω φυσικά το πώς οι γέροντες του Αγίου Ορους (Παίσιος, Αρσένιος, Ιωσήφ κλπ) είχαν ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ τόσο την ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ όσο και την επερχόμενη ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και ελάχιστοι είχαν δώσει βάση στα λόγια τους και ακόμη πιο ελάχιστοι ΠΙΣΤΕΨΑΝ σ' αυτά. Εχουν γραφτεί κατα καιρούς πολλά γι αυτό το επερχόμενο συμβάν στα διάφορα blogs, οπότε, εγώ περισσεύω. Αλλά να που τώρα μάλλον ήλθε η ώρα να αντικρίσουμε την αλήθεια κατάματα. Δεν είμαι ούτε στο ΕΛΑΧΙΣΤΟ θρησκόληπτος, αντιθέτως μάλιστα. Είμαι θεωρητικός επιστήμων και σαν τέτοιος δυστυχώς, είμαι "καταραμένος" στο να διυλίζω τον κώνωπα και να καταπίνω την κάμηλον. Τουτέστιν, να στηρίζομαι ΜΟΝΟ στα γραπτά ντοκουμέντα και αποδείξεις που επαληθεύουν του λόγου το αληθές.

Ομως, τούτα τα γεγονότα που ζούμε ρε παιδιά, δεν είναι πολύ παρατραβηγμένο να τα θεωρήσουμε συμπτώσεις; Ερωτώ! Είναι σαν να βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας κάποιο φάντασμα ή κάποιον εξωγήινο σαν αυτούς που βλέπυμε στα έργα του Σπήλμπεργκ ή της σειράς X-Files και που θα πρέπει, για να το δεχτούμε ως γεγονός αυτό που βλέπουμε, να τον ψηλαφίσουμε, να τον ρωτήσουμε πώς τον λένε, να μας πεί την ιστορία της ζωής του, να παίξει μαζί μας μπιρίμπα ή ό,τι άλλο παιχνίδι τέλος πάντων, να βγάλουμε φωτό μαζί του και άλλα τέτοια χαριτωμένα. Θέλω να πώ δηλαδή, οτι επειδή η μεταφυσική και τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα γύρω απο αυτή, στη σημερινή εποχή θεωρούνται καταστάσεις για άτομα κάτω του μετρίου IQ, αυτό έχει σαν συνέπεια η τεχνολογική και θαυμαστή εποχή μας να τα απορρίπτει εν τη γενέση τους. Και όποιος τολμήσει να αναφερθεί σε κάποιο απο αυτά, να θεωρείται εκ προοιμίου άτομο μη σοβαρό και αξιόπιστο.

Και τώρα; Τι γίνεται αδέλφια μου; Μήπως θα πρέπει όλοι μας να τρυπώσουμε σ' ένα θουλάμι τόσο βαθιά που να μη μας βρίσκουν ούτε οι ακτίνες του ήλιου και να πλακωθούμε όλοι μας στη μελέτη των θρησκευτικών θεωριών και οραμάτων του Ιωάννη, γνωστές ως Αποκάλυψη; Μήπως θα πρέπει να επισκευτούμε τα κοντινότερα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και να προμηθευτούμε ό,τι έχουν σε Ιωάννη Χρυσόστομο, Προφήτη Δανιήλ, Απόστολο Παύλο και απο τους νεώτερους ό,τι κυκλοφορεί σε γέροντα Παίσιο, γέροντα Ιωσήφ, Κοσμά Αιτωλό και να σταυροκοπιόμαστε νυχθημερόν;

Λέω μήπως!

Διότι εγώ προσωπικά, πάμπολλες φορές βρήκα την ευκαιρία και μελέτησα τα γραφόμενα των ως άνω Μεγάλων της θρησκείας μας (δε λέω "εκκλησίας μας" γιατί τούτοι οι μεγιστάνες του πνεύματος δεν έχουν ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ μ' αυτά τα μιαρά σκουλήκια, τους παπαδοάρχοντες και δεσποτάδες, που αποτελούν - δυστυχέστατα - την ΚΕΦΑΛΗ του Χριστιανισμού) και μαγεύτηκα απο τη δύναμη των λόγων και των κειμένων τους. Αλλά ώς εκεί. Ημουν κι εγώ ένας απο τη συντριπτική πλειοψηφία των θεωρητικών που θαυμάζοντας όλα αυτά τα κέιμενα, υποστήριζαν οτι όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον πνευματισμό, οτι είναι αναγωγή στην αιώνια πάλη μεταξύ Καλού και Κακού και οτι τέλος πάντων, είναι έννοιες που αφορούν τον καθένα μας και κατά πόσον αυτός ο καθένας μας έχει την όρεξη ή τη διάθεση να πιστέψει και να τα ενστερνιστεί. Τίποτε λιγότερο ή περισσότερο.

Νά που τώρα, αυτά που κάποτε απλώς τα θεωρούσαμε ως τέτοια, έρχονται σήμερα να πάρουν σάρκα και οστα, να γίνουν η φρικτή καθημερινή μας πραγματικότητα.

Κι ας δεχτώ οτι το πιο πάνω δημοσίευμα του "Australian" οτι είναι φτιαχτό, παραπληροφόρηση, ηλιθιότητες βλαμμένων των ΜΜΕ (που μάλλον δεν είναι).
Τότε πώς εξηγείτε εσείς (γιατί εγώ δεν μπορώ, επιστημονικώς τουλάχιστον) οτι τα "προφητικά" λόγια των γερόντων επαληθεύονται σήμερα;

Και διευκρινίζω.

Τί υποστηρίζουν οι λατρευτοί μας γέροντες; Μας δίνουν μια σειρά απο ΓΕΓΟΝΟΤΑ που θα οδηγήσουν ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στον Αρχοντα του Σκότους κι αυτά είναι:

1) Οταν οι Εβραίοι επιστρέψουν στη Σιών, Εγένετο. Οι Εβραίοι ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ στην Παλαιστίνη μετά απο σχεδόν 2.000 χρόνια περιπλάνησης (προς μεγάλη... χαρά των νύν κατοικούντων εκεί Αράβων) εν έτι 1948, τρία δηλαδή μόλις χρόνακια απο τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου! Οι Βρεττανοί που μέχρι τότε ήταν η Παλαιστίνη ήταν προτεκτοράτο τους (καί αυτό; έλεος ρε αγγλοσάξωνες!), τους παραχωρούν ανεξαρτησία με πρώτο πρωθυπουργό τους τον αλήστου μνήμης Σιωνιστή Δαβίδ Μπεν Γκουριόν. Δε λέω βέβαια τις... υποψίες μου περι... φτιαχτού ολοκαυτώματος κλπ γιατί θα με περάσουν για... ρατσιστή οι προοδευτικάνοι.

2) Μεγάλη άνοδος της γνώσης και του βιοτικού επιπέδου και ραγδαία ανάπτυξη τουρισμού. Εγένετο. Μετά το 1960, το βιοτικό επίπεδο του Δυτικού (κυρίως) κόσμου, ανέβηκε ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ, οι μετακινήσεις του κόσμου γινόταν κατα κόρον με αεροπλάνα που εκμηδένιζαν τις αποστάσεις και ο τουρισμός έγινε ένα απο τα κύρια προιόντα του ΑΕΠ των χωρών του κόσμου.
("Και σύ Δανιήλ, έγκλισον τους λόγους τούτους εώς τας ημέρας όπου οι άνθρωποι θέλουν περιτρέχει και η γνώσις θέλει πληθυνθή", Παλαιά Διαθήκη, Δανιήλ, στ. 345-347 μιλώντας για τα γεγονότα της έλευσης του Θηρίου)

3) Πείνα, θανατηφόρες αρρώστιες, συνεχείς πόλεμοι, παγκόσμια αναταραχή. Ουδέν αληθέστερον τούτου. Απο τις αρχές του 20ού Αιώνα, ο κόσμος δεν κάνει τίποτε άλλο απ το να πολεμάει. Δύο φονικότατοι Παγκόσμιοι πόλεμοι, πόλεμος της Κορέας, πόλεμος στο Βιετνάμ, Αραβοισραηλινός Πόλεμος, Πόλεμος στην Καμπότζη, Τουρκική εισβολή στη Κύπρο, εισβολή Σοβιετικών στο Αφγανιστάν, πόλεμος Ιρακ-Ιράν, εισβολή Ιράκ στο Κουβέιτ, Α' Πόλεμος του Κόλπου, Εμφύλιος πόλεμος Γιουγκοσλαβίας, εισβολή των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στη Σερβία, εισβολή των Αμερικανών στο Αφγανιστάν, Β' Πόλεμος του Κόλπου, πόλεμος κατά της ..."τρομοκρατίας".Εξαρση του καρκίνου, εξαπλωση AIDS, εξάπλωση ιού Εμπολα, Γρίππη των Χοίρων, Νόσος των τρελλών Αγελάδων μερικές απο τις πλέον διάσημες αρρώστειες. Η πείνα θερίζει τα 3/5 του παγκόσμιου πληθισμού, τουτέστιν τις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Σημειωτέον οτι ο λεγόμενος αναπτυσσόμενος κόσμος, εις τα παλαιά και παμπάλαια έτη, ήταν ο πλέον μια χαρά ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΟΣ!

4) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Ηρθαμε και στο ζητούμενο. Τι εννοούσε τότε ο "ποιητής"; Κι όταν λέμε τότε, εννοούμε πρίν 50 χρόνια πάνω - κάτω;

Μας το εξηγούν οι παππούδες με το νι και με το σίγμα! Επαναλαμβάνω ΤΟΤΕ!
Δηλαδή ΠΡΙΝ 50 πάνω κάτω χρονάκια, όταν εμείς ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΜΕ ΚΑΝ!

Διαβάστε τί έλεγε ο γεροντας Αρσένιος, νουνός και μέντορας του θρυλικού Παίσιου:
"Οι ισχυροί του χρήματος, που προσκυνάνε τον Μαμωνά, θα προσπαθήσουν να κάμουν πραξικόπημα και να υποδουλώσουν όλον τον κόσμο! Τότες θα έρθει ο Αντίχριστος και θα πάρει την εξουσία του κόσμου για 3 μιση χρόνια. Και θα σημαδέψει όλους με το χάραγμα του ονόματος του στο δεξί χέρι για στο μέτωπο και κανείς δε θα πουλά μήτε θα αγοράζει τίποτα. Και θα τα φτιάξει έτσι ο τρισκατάρτος, που να πάνε όλοι οι άνθρωποι με τη θέλησή τους να σκλαβωθούν. Αλλά όποιος όμως τελικά δεν ακολουθήσει, θα θανατώνεται".


Διαβάσατε; ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ!

Ας αρνηθεί κάποιος σήμερα, οτι το ΔΝΤ και η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, δεν υποδουλώνουν αυτή τη στιγμή τον ΠΛΑΝΗΤΗ ΟΛΟΝ με καθαρά ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, συμπεριλαμβανομένης και της πατρίδας μας. Και το θέμα είναι οτι όλο αυτό το νταβαντούρι ξεκίνησε σχεδόν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε που τα κράτη ήσαν εξαντλημένα απ τις κακουχίες του πολέμου και δεν είχαν μία, που λένε.

Ας αρνηθεί κάποιος οτι σήμερα το Bar Code, που πολλοί ονομάζουν ως χάραγμα του Αντιχρίστου δεν κυριαρχεί παντού! Στα τρόφιμα (στην αρχή) πριν απο 30 χρόνια και μετά σιγά-σιγά στις πιστωτικές κάρτες, μετά στις έξυπνες κάρτες, μετά σε ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, στις Ταυτότητες και στα διπλώματα οδήγησης, στα Διαβατήρια, στην Κάρτα του Πολίτη (παρεπιμπτόντως, οι Αυστραλοί είπαν ΟΧΙ σ' αυτή την κάρτα και καθάρισαν με τη μία) και σε λίγο στο ηλεκτρονικό μικροτσίπ, το περίφημο VeriChip, που θα εμφυτεύεται στο ΔΕΞΙ μας χέρι ('ακουσον-άκουσον!) και όταν ρωτήθηκε κάποιος επιστήμονας της εταιρείας Applied Digital, της οποίας είναι και εφεύρημα, γιατί και καλά στο δεξί χέρι και όχι στο αριστερό, αυτός απάντησε με ΑΦΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ, οτι στο αριστερό υπάρχει μεγαλύτερη κυκλοφορία του αίματος και πίεση, λόγω του ότι αυτό το χέρι βρίσκεται πιο κοντά στη καρδια και κατα συνέπεια, το VeriChip αποσυντονίζεται και ...χαλάει! Ακου να δείς φίλε μου! Ακόμη και το ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ήταν τελικά ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ, δεν έγινε δηλαδή ΤΥΧΑΙΑ, και όχι ...συμβολισμός!

Σημειώνω δε οτι το εν λόγω ...αμαρτωλό τσιπ ήδη εμφυτεύεται στην Αμερική κυρίως σε ζώα, ηλικιωμένους ανθρώπους που πάσχουν απο ανία, σε μικρά παιδιά με τη συγκατάθεση των γονιών τους για να ξέρουν αυτοί ανα πάσα στιγμη πού βρίσκονται αυτά, σε καρδιοπαθείς με βηματοδότες κλπ κλπ. Και σε λίγο καιρό, επειδή θα καταργηθούν οι πάσης φύσεως κάρτες, ταυτότητες και διαβατήρια, επειδή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ να αποφευχθεί η αντιγραφή τους (όλα τα δοκίμασαν, κανένα δε τους έκατσε, οι χάκερ είναι πάντα ένα βήμα απο πίσω τους) και κατα συνέπεια, ΟΛΟΙ πλέον πρέπει θα έχουν το veriChip υποχρεωτικώς, αν θέλουν να ζούν ανάμεσα στους υπόλοιπους ανθρώπους και να αναγνωρίζονται απο το Κράτος. Αλλοιώς θα πρέπει να πάρουν τα ...βουνα! (Τα βουνά, τα βουνά!!!)Αν αυτά λοιπόν, ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΩΣ Η ΑΠΟΛΥΤΗ, Η ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, τότε όλοι μας χρειαζόμαστε Ψυχίατρο για να διαπιστώσει αν τα ...φρένα μας είναι σωα ή όχι!

Κι έτσι, επαληθεύονται τα λόγια των παππούδων μας. Μέχρι κεραίας.

ΔΝΤ λοιπόν, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ και... Goldman Sachs, σε συνεργασία με την λέσχη Bilderberg και τους πουλημένους σε αυτήν ηγέτες των κρατών (Παπανδρέου για την Ελλάδα π.χ.), ενθρονίζουν τον Υιό της Απωλείας, όπως τον αποκαλούν οι παππούδες μας, για να γίνει ο Αρχηγός της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Να γιατί λοιπόν προετοίμαζαν τόσα χρόνια, τη δική μας γενιά και τις νεώτερες κυρίως, με ΑΥΤΟΝ τον τρόπο ζωής, τού άκρατου Ηδονισμού και Σεξισμού, της Χλιδής, της ...φιρμάτης ένδυσης και του lifestyling, του μηδενισμού σε όλα.

Για να μπορέσουμε να ΥΠΟΔΟΥΛΩΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ! Κι αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ! Εδώ έχουμε ήδη ...αυτοφακελωθεί ΟΛΟΙ μέσω του FaceBook, που σημειωτέον είναι... εφεύρημα του του νεαρού Εβραίου Ζούγκερμπεργκ (δεν είδατε ακόμη το Social Network του Ντείβιντ Φίντσερ; Κακώς και με τον κηδεμόνα σας!) και με την υποστήριξη της NSA και της ΜΟΣΑΝΤ γιγαντώθηκε μέσα σε τρία μόλις χρόνια. Και καλά εμείς, οι σαραντάρηδες τέλος πάντων, που ...βαριόμαστε (και δε το θεωρούμε κι απαραίτητο βρε αδερφε) να ασχοληθούμε με αυτό, τα παιδιά μας όμως, είναι ΟΛΑ ΦΑΚΕΛΩΜΕΝΑ μέσα εκεί!

Η κόρη μου για παράδειγμα, είναι τόσο addictive (εθισμένη) σ' αυτό, που - προσέξτε - με το που έρχεται απ το σχολείο, θα πάει κατ' ευθείαν στον υπολογιστή για να μπεί μεσα στο λογ/σμό της και να δεί...τί διάολο βλέπει, ένας Θεός ξέρει! Μόλις δε βγάλει κάποιες φωτογραφίες, αμέσως τις ανεβάζει εκεί για να μάθουν και οι... άλλοι τί έκανε σήμερα! Και η κόρη μου έιναι απλώς ένα δείγμα του πώς ακριβώς συμπεριφέρεται ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ η σημερινή γενιά! Και το χειρότερο σας το είπα;

Δε σας το είπα! Το χειρότερο αδέλφια μου έιναι οτι εδώ στην Αυστραλία - στην Ελλάδα δε ξέρω ακόμη, εσείς πείτε μου - αν πάς κάπου να πιάσεις δουλειά, σε ρωτάνε "Facebook έχετε;" Κι αλλοίμονό σου αν πείς ψέμματα, οτι δεν έχεις δηλαδή. Ελέγχεσαι αν έχεις ή δεν έχεις! Κι αν έχεις, ο εργοδότης σου - μάλιστα! - έχει το δικαίωμα να τσεκάρει καθημερινώς ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σου μέσα εκεί!!!! Πώς είπατε; Ακουσα κανέναν να φωνάξει Κατάργηση των...φακέλλων; Ολα λοιπόν με τη θέλησή μας! Σκλαβιά, φακέλλωμα, υποτέλεια, θάνατος.

Εκτός εάν...

Εκτός εάν θυμηθούμε οτι ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, πλάσματα του ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ και ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ!

 • Το Fractional Reserve Banking αποτελεί το μεγάλο μυστικό που μας κρύβουν οι τραπεζίτες
Σχεδόν όλες οι οικονομίες του πλανήτη λειτουργούν σύμφωνα με το διεθνές σύστημα του "fractional reserve banking" (κλασματικό αποθεματικό τραπεζικό σύστημα). Όλα όσα κάνεις από την ώρα που σηκώνεσαι από το κρεβάτι μέχρι την ώρα που πας πάλι να κοιμηθείς είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένα με το "fractional reserve banking".

Παρ' όλο αυτά όχι μόνο ο μέσος πολίτης αλλά ακόμα και αρκετοί απόφοιτοι οικονομικών πανεπιστημίων δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το πως πραγματικά λειτουργεί αυτό το σύστημα. Γιατί εάν είχαν ιδέα θα είχαν επαναστατήσει!!!!!! Και όσοι έχουν ιδέα και δεν επαναστατούν είναι είτε γιατί τους συμφέρει είτε γιατί το αποδέχονται σαν μέρος της δημοκρατίας, καθώς κατάφερε, μετά από αγώνες αιώνων από τους τραπεζίτες, να είναι πλήρως νόμιμο.

Εάν ρωτήσεις έναν οικονομολόγο να σου εξηγήσει τι σημαίνει "fractional reserve banking", θα σε βομβαρδίσει με 5 κάρα μακροοικονομικές ορολογίες και άλλα 10 κάρα μαθηματικές εξισώσεις και στο τέλος θα νιώσεις βλάκας και θα πιστέψεις ότι το "fractional reserve banking" είναι η ενδέκατη εντολή. Σε ορολογία της καθομιλούμενης και με πιο απλά μαθηματικά "fractional reserve banking" σημαίνει ότι από κάθε περίπου 1.000 δολάρια αποθεματικών κεφαλαίων μιας τράπεζας, το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα δημιουργεί περίπου 100.000 δολάρια ζεστό χρήμα.

Δηλαδή κάθε φορά που παίρνεις δάνειο από την τράπεζα στην ουσία η τράπεζα δημιουργεί από κοπανιστό αέρα ζεστό χρήμα το οποίο καλείσαι μετά να το αποπληρώσεις με τοκογλυφικό επιτόκιο. Εάν πιστεύεις ότι η τράπεζα σου δανείζει τα χρήματα που έχει από τις καταθέσεις των άλλων, τότε είσαι πιο βαθιά νυχτωμένος από αυτόν που «νύχτωσε χωρίς φεγγάρι»... Άλλο τόσο νυχτωμένος είσαι εάν νομίζεις ότι οι κυβερνήσεις δημιουργούν το χρήμα που έχεις στον λογαριασμό σου...

Η διεθνής μαφία των πλούσιων τραπεζιτών, όχι μόνο διαφθείρει το πολιτικό σύστημα για να στηρίξει με νόμους το άρρωστο "fractional reserve banking", το οποίο εξυπηρετεί μόνο αυτούς, αλλά επί πλέον καταφέρνει να το κρατάει μακριά και από την ενημέρωση, καθώς τόσο από τα σχολεία όσο και από τον τύπο, την τηλεόραση και το σινεμά δεν έμαθες ποτέ από που έρχονται τα χαρτονομίσματα που κρατάς στα χέρια σου κάθε μέρα.

Δεν έμαθες ποτέ για την μεγαλύτερη κομπίνα την ιστορία της ανθρωπότητας, η οποία είναι ενορχηστρωμένη από την πλούσια ολιγαρχία που διαφθείρει τους πολιτικούς ή τους σκοτώνει εάν τύχει να είναι τίμιοι και δεν διαφθείρονται. Η πραγματική δημοκρατία δεν έρχεται με πορείες, πέτρες, μολότοφ και φασαρίες. Με βία σκοτώνονται μόνο αθώοι άνθρωποι. Όμως όλοι οι Γολιάθ έχουν την αχίλλεια πτέρνα τους. Η παγκοσμιοποίηση της τραπεζικής ολιγαρχίας έχει μια αχίλλειο πτέρνα που λέγεται «bank run» (τρέχω στην τράπεζα να πάρω τα λεφτά μου). Μπορείτε αναίμακτα, νόμιμα και συνταγματικά να τους κερδίσετε παίρνοντας απλά τα λεφτά σας από τις τράπεζες.

Χρειάζονται μόνο 500 άνθρωποι, οι οποίοι θα κάνουν ουρές απέξω από 10 διαφορετικές και ισχυρές τράπεζες σε πολυσύχναστη περιοχή στο κέντρο της Αθήνας, για να δημιουργήσουν το απαραίτητο κλίμα που θα βάλει μπρος τον μηχανισμό του self-fulfilling prophecy (η προφητεία που βγαίνει αληθινή επειδή προφητεύτηκε).

Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται ενορχήστρωση όχι μόνο από τίμιους ανθρώπους αλλά και από ανθρώπους με ελεύθερο μυαλό, οι οποίοι δεν έχουν φαει την προπαγάνδα της ολιγαρχίας που λέει ότι θα είναι ολική καταστροφή εάν γίνει αποσταθεροποίηση του νομισματικού και τραπεζικού συστήματος.
Εάν γίνει αυτό απλώς εμείς θα ελευθερωθούμε και αυτοί θα χάσουν τις αμύθητες περιούσιες τους.

Γιατί θα ελευθερωθούμε εάν το χρήμα θα δημιουργείται από τις κυβερνήσεις άτοκα και όχι από τύπους σαν τον Rockefeller, Rothschild, Morgan, Stanley και τους άλλους έντοκα. Γιατί το έλλειμμα της μικρής ελλαδίτσας έριξε τον Dow Jones;;;; Επειδή είμαστε στο κέντρο των προβολέων της παγκόσμιας δημοσιότητας.

Τώρα που όλοι κοιτάνε την Ελλάδα είναι ευκαιρία για την οικονομική επανάσταση του φτωχού και του μέσου έλληνα, καθώς θα τους κερδίσετε με τα ίδια τους τα όπλα εάν κάνετε ανάληψη τα εικονικά λεφτά του "fractional reserve banking" από τις τράπεζες. Θα τους κερδίσετε γιατί δεν τα έχουν σε χαρτονομίσματα να στα δώσουν!!! Και κανείς έλληνας δεν θα χάσει τα λεφτά του, καθώς είμαστε μόνο το 2% της οικονομίας της Ευρώπης και η ΕΚΤ θα στηρίξει τις καταθέσεις, για τον ίδιο λόγο που στηρίζει τώρα την πτώχευση μας. Για να την γλιτώσουν και αυτοί. Απλούστατα τώρα που μας κοιτάει όλος ο πλανήτης, εάν γίνει ένα μαζικό bank run στην Ελλάδα, θα δημιουργηθεί μια παγκόσμια αναστάτωση η οποία θα δώσει την ευκαιρία στους έντιμους πολιτικούς, (ναι υπάρχουν και αυτοί!) να βγουν μπροστά και να καταδείξουν τον λόγο που υποφέρουν οι λαοί στον πλανήτη.

Το ξέρουν καλά οι τραπεζίτες ότι δεν πρέπει να γίνει γενικευμένο bank run ακόμα και σε μικρές οικονομίες, όπως είναι η ελληνική. Ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν στήσει ένα ντόμινο που είναι τόσο ισχυρό όσο και ο πιο αδύναμος κρίκος μιας αλυσίδας. Αλλά είναι τόσο καλά οργανωμένοι οι τραπεζίτες που ακόμα και οι έντιμοι άνθρωποι έχουν φαει την προπαγάνδα για κατάρρευση του κοινωνικού ιστού εάν καταρρεύσουν οι τράπεζες.

Οι επιστολές της 17 Νοέμβρη γινόντουσαν πρωτοσέλιδο. Η δική μου θα καταλήξει στα σκουπίδια. Εάν την είχα αφήσει πάνω στο πτώμα ενός από τους εκατοντάδες διεφθαρμένους έλληνες πολιτικούς, θα είχε γίνει και η δική μου πρωτοσέλιδο. Στα media το αίμα και η βία πουλάει αλλά εγώ, εκτός του ότι αντιπαθώ την βία πιο πολύ από τις τράπεζες, ξέρω πολύ καλά ότι η βία εξυπηρετεί μόνο την πλουτοκρατική τραπεζική ολιγαρχία.

Τώρα που μας κοιτάει όλος ο πλανήτης θα πάρει στο ΠΑΜΕ και στους άλλους φορείς της κοινοβουλευτικής αριστεράς, που υποτίθεται ότι είναι προστάτες των συμφερόντων των εργατών και υπέρμαχοι της δίκαιης κατανομής του πλούτου, μια μόνο βδομάδα να νικήσουν τις τράπεζες, καθώς πολύ εύκολα μπορούν να οργανώσουν ένα γενικό bank run σε όλες τις τράπεζες. Αλλά αντί για αυτό κάνουν και θα κάνουν απεργίες και πορείες ώστε, άθελα τους, να δίνουν κάλυμμα είτε στα ανεγκέφαλα αναρχικοειδή των Εξαρχείων είτε στα ορθόδοξα χριστιανικά φασιστοειδή να πετάνε μολότοφ και να στέλνουν αθώους ανθρώπους στον τάφο και τους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη εκεί που είναι τόσα χρόνια στο περιθώριο...

Τον ληστρικό μηχανισμό του "fractional reserve banking" δεν τον αντιλαμβάνονται ακόμα και άνθρωποι που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο ποσό μάλλον ο μέσος καθημερινός άνθρωπος. Αλλά είμαι σίγουρος ότι μορφωμένοι και έντιμοι άνθρωποι, που έχουν είτε κάποια ηγετική θέση είτε απολαμβάνουν ευρεία αποδοχή στην ελληνική κοινωνία, θα προσπαθήσουν να τον καταλάβουν. Γιατί αν τον ξέρουν ήδη και δεν έχουν δημιουργήσει ακόμα ένα μαζικό bank run, τότε είτε είναι αφελείς και έχουν φαει στην μάπα την προπαγάνδα περί διάλυσης του κοινωνικού ιστού είτε προστατεύουν την αληθινή τους ταυτότητα, η οποία είναι: είμαι αριστερός για τα πλήθη και δεξιός για την τσέπη μου.

Ο Λαζόπουλος, ο οποίος αποτελεί την μοναδική αντιπολιτευτική φωνή στην Ελλάδα, (και με αφήνει πλήρως αδιάφορο ακόμα και 10 εκατομμύρια να έπαιρνε για κάθε επεισόδιο), σε μια εκπομπή του στην τηλεόραση την προηγούμενη βδομάδα διάβασε μια μακροσκελή επιστολή του κυρίου Θεοδωράκη, ο οποίος δεν έπεσε στην εύκολη παγίδα, ότι δηλαδή φταινε μόνο οι διεφθαρμένοι έλληνες πολιτικοί, αλλά έδειξε την κυρία αιτία του ολέθρου, η οποία είναι στην άλλη μεριά του ατλαντικού.

Είμαι πολύ μικρός, τόσο σε ηλικία όσο και σε προσωπικότητα, αλλά θα κάνω την υπερβολή να εξηγήσω λίγο τι εννοούσε ο κύριος Θεοδωράκης. Σίγουρα δεν εννοούσε τους κοινούς αμερικανούς πολίτες. Επίσης δεν εννοούσε τον Obama και τους υπόλοιπους στο κογκρέσο των ΗΠΑ. Ο κύριος Θεοδωράκης γνωρίζει πολύ καλά ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αμερικανών πολιτικών είναι μαριονέτες των οποίων τα νήματα κινεί η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, δηλαδή η Federal Reserve ή αλλιώς Fed. Τώρα θα αναρωτηθείς! Μα καλά η Fed είναι η κρατική τράπεζα των αμερικανών. Ουπς!! Εδώ είναι η κομπίνα που κατάφεραν οι διαφόρων εθνικοτήτων ιδιώτες τραπεζίτες να περάσουν το 1913 από το κογκρέσο των ΗΠΑ. Ονόμασαν την ιδιωτική κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ Federal για να νομίσουν τα αμερικανάκια ότι είναι κρατική... Αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο τα αμερικανάκια που το νομίζουν αυτό...

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Woodrow Wilson, ο οποίος και υπέγραψε το Federal Reserve Act του 1913, ήταν ένας ανάμεσα σε αυτούς που το μετάνιωσαν αργότερα. Η πηγή όλων των προβλημάτων όλων των λαών, συμπεριλαμβανομένου και του αμερικανικού, είναι οι τράπεζες όλου του πλανήτη με πρώτη την ιδιωτική Federal Reserve, η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα της διεθνούς τραπεζικής κλίκας και όχι μόνο των αμερικάνων. Απλά οι αμερικάνοι έχουν πολύ καλό στρατό και γι αυτό η διεθνής τραπεζική μαφία έστησε το κεντρικό μαγαζί στην Αμερική.

Εάν τύχει κανένας τύπος σαν τον Saddam Hussein που δεν χρηματίζεται και δεν μπορεί η CIA να τον σκοτώσει γιατί τον φυλάνε καλά, κινεί ο ιδιωτικός Federal Reserve τα νήματα και η μαριονέτα που άκουει στο όνομα μπαμπάς-γιος Bush ή Clinton ή Obama στέλνει τον στρατό και καθαρίζει τον Saddam μαζί με μωρά, έγκυες γυναίκες, μικρούς και μεγάλους που οι τραπεζίτες ονομάζουν collateral damage.

Και μετά ο Fed μέσω των πολυεθνικών αμερικάνικων και μη επιχειρήσεων «αναστηλώνει και εκδημοκρατίζει» το Iraq, δηλαδή λεηλατεί τους φυσικούς του πόρους. Ποιος, για το όνομα του όποιου θεού και να υπάρχει, μπορεί να πιστέψει ότι ο βλακο-μπους κυβερνούσε την Αμερική και άρα τον κόσμο... έλεος!!!

Πρέπει όλοι να καταλάβετε ότι το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα του "fractional reserve banking" είναι ένα παγκόσμιο μαγαζί με κεντρικά γραφεία στην Αμερική. Είτε ελληνικές είτε αφρικανικές είναι οι τράπεζες, μόνο τα συμφέροντα της ιδιωτικής Federal Reserve εξυπηρετούν και άρα τα δικά τους. Και το κάνουν αυτό εις βάρος όλων των λαών συμπεριλαμβανομένου και του αμερικανικού γιατί το "fractional reserve banking" μπορεί να επιβιώσει μόνο εάν δημιουργούνται χρέη παντού.

Έχουν δώσει αγώνες αμερικανοί πολιτικοί, ακόμα και πρόεδροι των ΗΠΑ όπως ο Andrew Jackson 1829-1837, για να απαγκιστρώσουν το έθνος τους από όλες τις ιδιωτικές κεντρικές τράπεζες που ανά τους αιώνες προσπαθούσαν να στήσουν (και τελικά έστησαν) στην Αμερική οι άπληστοι τραπεζίτες διαφόρων εθνικοτήτων.

Ο Mayer Amschel Rothschild δεν ήταν αμερικανός. Γερμανο-εβραίος ήταν... όπως και τα 5 παιδιά του που μοίρασε πριν από διακόσα χρόνια σε όλη την Ευρώπη για να κάνουν τράπεζες και να κατακτήσουν όλο τον κόσμο... Πόσες Rothschild οικογένειες λες να υπάρχουν σκορπισμένες σε όλη τη γη στα διακόσα χρόνια που πέρασαν;;; Όσες και να είναι, αυτές και μερικές άλλες κάνουν κουμάντο τις τύχες όλων των λαών μέσω του τραπεζικού συστήματος. Σου φαίνεται παράξενο ότι μερικές οικογένειες μπορούν να κουμαντάρουν όλο τον κόσμο; Εδώ στο Greece δύο οικογένειες κυβερνούν την Ελλάδα για 35 χρόνια και ακόμα δεν ήρθε το τέλος... Ο Καραμανλής έχει δίδυμα και ο Γιωργάκης τον Ανδρέα και την Μαργαρίτα... Τα παιδιά σου σε λίγα χρόνια από τώρα θα φωνάζουν: «εμπρός Αντρέα για μια Ελλάδα νέα»...
Δες την αλήθεια: θες μόνο 2 τσοπανόσκυλα για να φυλάξεις 500 πρόβατα! Στον πλανήτη γη υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια πρόβατα και 100 χιλιάδες τσοπανόσκυλα...
Και εγώ πρόβατο είμαι αλλά τουλάχιστον το ξέρω...
«Βank run» όλα τα πρόβατα μαζί μπας και φύγουν τα τσοπανόσκυλα.

Πρώτα τραυμάτισαν τον βουλευτή Κωστή Χατζηδάκη. Μετά, επιτέθηκαν με χυδαίες εκφράσεις στον πρωθυπουργό. Στη συνέχεια, είχε σειρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Προχτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στην κατοικία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, με ντουντούκες και καραμούζες. Περιορίζομαι στα πιο κραυγαλέα παραδείγματα. Υπάρχουν και άλλα, λιγότερο κραυγαλέα. Αυτές οι «εκρήξεις αγανακτισμένων πολιτών» δε σηκώνουν καμιά ανάλυση. Αντιμετωπίζονται μόνο με τη ρήση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω».

Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, οι πολιτικοί που κυβέρνησαν τη χώρα μετά τη μεταπολίτευση δεν υφάρπαζαν την εξουσία, όπως η χούντα το ‘67. Και όπως ξέρουμε όλοι, επίσης, δεν υπήρξαν στα χρόνια της μεταπολίτευσης εκλογές βίας και νοθείας, όπως εκείνες ...
του 1961. Συνεπώς, εμείς τους εκλέξαμε, με την ελεύθερη βούληση και την ψήφο μας. Η σημερινή κυβέρνηση εκλέχτηκε τον Οκτώβριο του 2009 με μεγάλη πλειοψηφία. Και η προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ στήριξε εν μέρει την επανεκλογή της, το 2007, στα τρία χιλιάρικα που είχε μοιράσει στα θύματα των πυρκαγιών της Μεσσηνίας. Όσο για τον Κώστα Σημίτη, ακόμα θυμάμαι πώς κουνούσαμε επιδεικτικά τα «ευρώπουλα», όταν η κυβέρνησή του μας είχε βάλει στην Ευρωζώνη.

Στα δημοκρατικά πολιτεύματα, η κάθε χώρα έχει τις κυβερνήσεις που τις αξίζουν. Επειδή, λοιπόν, έχουμε ένα μέρος της ευθύνης, όχι επειδή «τα φάγαμε όλοι μαζί», αλλά επειδή ψηφίζαμε όλοι μαζί, καλό θα είναι να κάνουμε μια απλή υπόθεση.

Αν αύριο το πρωί το καράβι βουλιάξει, ποιος από μας θα έχει την πολυτέλεια να πει: «Ακούστε να δείτε, να βουλιάξουν αυτοί που τα έφαγαν τόσα χρόνια. Εγώ δεν τα έφαγα και αρνούμαι να βουλιάξω.» Προφανώς, κανείς. Θα βουλιάξουμε όλοι αδιακρίτως. Αυτή είναι η πικρή, σκληρή και άδικη αλήθεια.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι μια μειοψηφία που φωνασκεί και προπηλακίζει, με ή χωρίς τηλεβόα. Στο κάτω-κάτω, αυτό που βλέπουμε είναι μια κακή παράσταση, κακά σκηνοθετημένη. Το πρόβλημα είναι μια πλειοψηφία, που δε μιλάει, παρά το βαρύ τίμημα που έχει καταβάλει, το «κούρεμα», που έχει υποστεί και την αβεβαιότητα, που την ταλανίζει.

Αυτή η πλειοψηφία, η οποία δεν τυγχάνει ακροάσεως από πουθενά, βλέπει την κυβέρνηση να σπαράσσεται από εσωτερικές έριδες, και τον ένα ή άλλο υπουργό να βγαίνει κάθε τόσο δημόσια και να διαφωνεί με τους συναδέλφους του. Βλέπει μια κυβέρνηση αποσυντονισμένη, χωρίς καθαρή γραμμή, και έναν πρωθυπουργό που φαίνεται να πιστεύει ότι η σωτηρία της Ελλάδας παίζεται εκτός συνόρων, στις επαφές του με τους πρωθυπουργούς και την ηγεσία αυτής της ανεκδιήγητης ΕΕ, ενώ το έργο της κυβέρνησης έχει δευτερεύουσα σημασία, εξ ου και την έχει αφήσει στα χέρια κάποιων συμβούλων, ή ανύπαρκτων συντονιστών.

Η πολιτική τάξη της Ελλάδας τρέμει εδώ και χρόνια μπροστά στις φωνές, τις διαμαρτυρίες και τις απειλές κάποιων οργανωμένων ομάδων, γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι αυτές έχουν πολιτικό κόστος, ενώ η σιωπηρά πλειοψηφία είναι μια ανέξοδη αγέλη. Το πώς, όμως, σκέφτεται αυτή η σιωπηρά πλειοψηφία για την πολιτική τάξη που την κυβερνάει, το είδαμε πρόσφατα, όταν οι συγγενείς των δυο νέων αστυνομικών, που βρήκαν τραγικό θάνατο από τις σφαίρες των ληστών, απαγόρευσαν στην πολιτική τάξη να παραστεί στην κηδεία τους.

Κάποτε θα πρέπει να το χωνέψουμε ότι η μεταπολίτευση έχει πεθάνει. Το ζήτημα είναι, αν θα τη θάψουμε με μια αξιοπρεπή κηδεία και θα πούμε ότι η ζωή συνεχίζεται, έστω και με διαφορετικούς όρους, ή αν θα την περιφέρουμε σαν άταφο πτώμα. Το κακό είναι ότι η πολιτική τάξη πιστεύει ότι το καράβι θα βουλιάξει, αλλά εκείνη θα συνεχίσει να κυνηγάει βουλευτικές έδρες, υπουργικές καρέκλες και να κάνει δηλώσεις. Οι συντεχνίες και τα οργανωμένα συμφέροντα πιστεύουν ότι το καράβι θα βουλιάξει, αλλά αυτοί θα διατηρήσουν τα προνόμια τους. Γι’ αυτό αρνούνται να τη θάψουν και αφήνουν όλους εμάς να μας πνίγει η μπόχα, η οποία θα εντείνεται, μάλιστα, όσο θα προχωράει η αποσύνθεση του πτώματος.

Αν βουλιάξει, η Ελλάδα δε θα βουλιάξει με ντουντούκες, φανφάρες και μεγαλεία Τιτανικού. Θα βουλιάξει σαν σκυλοπνίχτης.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε για «λύση πακέτο» σε ότι αφορά στην οικονομική κρίση και τις συνέπειές της (έλλειψη ρευστότητας, υπερβολικός δανεισμός, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, επιτόκια θανάτου κλπ). Μια λύση όχι μόνο για την Ελλάδα, ούτε μόνον για την Ιρλανδία, αλλά ίδια τακτική και όρους για όλους.

Θεωρητικά, η λύση πακέτο είναι στη σωστή κατεύθυνση, μια και τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι σαφώς μεγαλύτερα και δυσκολότερα από τη Ιρλανδίας ή και της Πορτογαλίας.

Ωστόσο, αυτό στο οποίο δεν αναφέρθηκε ο ΓΑΠ είναι το ποιός είναι ο στόχος… ποιό και πού είναι το τέρμα στο οποίο πρέπει να φτάσουμε, είτε με λύση πακέτο είτε χωρίς…

Θυμίζει πολύ τις εκπομπές ραδιοφώνου και τηλεόρασης, κάθε Κυριακή βράδυ και Δευτέρα… τηλεδικεία και σχολιασμοί δικαίων και αδίκων, σχετικών και ασχέτων, παντογνωστών και «κολλημένων» φανατικών, ανθρώπων που με παρωπίδες κοιτούν μόνο μέρος της πραγματικότητας που ανοίγεται μπροστά τους και όχι όλη την αλήθεια.

Έτσι και ο ΓΑΠ. Κολλημένος στα λάθη της κυβέρνησής του εδώ και ενάμισι χρόνο, αρνούμενος να δεχθεί ότι οι επιλογές του οδηγούν στην καταστροφή, προτιμά να κατηγορεί τους άλλους, να γυρνά γύρω από τον εαυτό του, να μιλά για την τακτική της ομάδας και τις ευθύνες των προκατόχων του και του διαιτητή (άντε και κάποιων παικτών του) και ποτέ για την αφλογιστία, την έλλειψη ταχύτητας, την ανετοιμότητα και τις ανούσιες ατομικές ενέργειες ορισμένων, μεταξύ αυτών και του ιδίου.

Διότι, όπως κάποιοι παίκτες απροκάλυπτα ομολογούν ότι δεν «παίζουν» στη συγκεκριμένη θέση και δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα, έτσι και σε κάποια υπουργεία και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες πολλοί είναι αυτοί που λόγω ιδεολογικών παρωπίδων (μεταξύ αυτών ευκρινώς διακρίνεται και ο ΓΑΠ) δεν ξέρουν να «παίξουν» τη θέση, δεν μπορούν να αποδώσουν ή και δε θέλουν…

Το θέμα λοιπόν δεν είναι να ζητάμε λύση πακέτο, αλλά να ξέρουμε : 1. Σε ποιο τέρμα θέλουμε να σκοράρουμε (για να αποφύγουμε και άλλα αυτογκόλ); 2. Να έχουμε προγραμματίσει πόσα γκολ πρέπει να βάλουμε, και κυρίως 3. Πόσες και ποιες νίκες θέλουμε να κάνουμε;

Πολύ φοβούμαι ότι τίποτα από τα πιο πάνω δεν έχει γίνει ως τώρα και όλα αυτά πρέπει να προηγηθούν απαραιτήτως, προτού ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε το σύστημα και το ποιοι θα μπουν στην ενδεκάδα.

Και τα λέω αυτά, γιατί γι άλλη μια φορά όλοι ασχολούνται με ανασχηματισμούς, με πρόωρες, με παρεμβάσεις στους Γερμανούς, με συνέδρια σοσιαλιστικής διεθνούς ή Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος, με συνεντεύξεις τροϊκανών και ξένων τραπεζιτών, με «αποδοτικότητες» υπουργών κλπ, αλλά ουδείς με το προκείμενο: πού πάμε, γιατί πάμε εκεί, ξέρουμε τι είναι το εκεί, το διαλέξαμε ή μας πάνε έτσι κι αλλιώς;

Σε ποιάν Ευρώπη βρισκόμαστε, συνυπάρχουμε, συναποφασίζουμε (που λέει ο λόγος δηλαδή γιατί το Μνημόνιο που υπέγραψε ο ΓΑΠ μας στερεί και αυτό το δικαίωμα); Ποιάν Ευρώπη προσδοκούμε;

Σε ποιά θέση της Ευρώπης αυτής θέλουμε να στέκει η πατρίδα μας;

Θέλουμε ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης υπό τη σκέπη των ισχυρών (ή μάλλον ας το ομολογήσουμε, της μίας και ισχυρής καγκελαρίας), ή Ευρώπη ισότιμων εθνών, πολιτισμών, εθίμων και γλωσσών, με δικαιώματα και υποχρεώσεις πολιτών και αυτεξούσιων κρατών;

Η πιο συνήθεις απαντήσεις μετά από μια ήττα είναι: «ο αντίπαλος πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού και δυστυχώς δεν καταφέραμε να απαντήσουμε αποτελεσματικά», ή «ελέγξαμε το ρυθμό του παιχνιδιού, αλλά χάσαμε την ουσία». Σε κάθε περίπτωση η υπεκφυγή είναι προφανής. Και από ότι φαίνεται ο ΓΑΠ μας οδηγεί νομοτελειακά σε μια τραγική, ολοκληρωτική ήττα, μια ήττα που δε θα μας οδηγήσει στη Β ούτε καν στη Γ εθνική, αλλά στην οριστική αναστολή λειτουργίας του «μαγαζιού». Θα μας κλείσει τα βιβλία ο άτιμος…και θα μας τα κλείσει πακέτο…

Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εκπαιδευτικός

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Η φωτοσύνθεση είναι από το "Γρεκί"Τη χρησιμοποίηση νομικών μέσων και την κατάθεση αγωγής κατά του οίκου αξιολόγησης Moody's, με την οποία να εγείρονται απαιτήσεις για την καταβολή αποζημίωσης, προτείνουν με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον υπουργό Οικονομικών οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Ιωάννης Αμοιρίδης, Σπυροπάνος Μαργέλης, Αθανάσιος Γικόνογλου, Δημήτρης Καρύδης, Δημήτριος Λιντζέρης, Ντίνα Γιαννακοπούλου, Ευαγγελία Κουρουπάκη και Παύλος Στασινός.

Όπως σημειώνουν, η υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Moody's συντελείται σε μία στιγμή που η μεταρρυθμιστική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη, με επώδυνες πολιτικές για ευρύτατα στρώματα του ελληνικού λαού, ενώ το πρόγραμμα χρηματοδότησης από τον μηχανισμό στήριξης συνεχίζεται απρόσκοπτα και αδιάλειπτα, ενώ επίσης επίκειται το κρίσιμο ευρωπαϊκό συμβούλιο της 25ης Μαρτίου.

Οι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι η θεμελίωση της ενέργειας του ξένου οίκου είναι ασθενής και δεν στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά, ενώ η χρονική συγκυρία γεννά βάσιμες υπόνοιες, για αποδυνάμωση της διαπραγματευτικής θέσης της Ελλάδας.

Πέραν της νομικής αντιμετώπισης οι υπογράφοντες βουλευτές ερωτούν αν θα τεθεί στο Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων θέμα αυστηρής εποπτείας των εν λόγω οίκων κι αν υπάρχει πρόθεση ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας για δημιουργία ευρωπαϊκού δημοσίου φορέα πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Απορρίπτοντας όλες τις τροπολογίες που στρέφονταν κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε Ψήφισμα σχετικό με την πρόοδο που παρουσιάζει η Τουρκία ενόψει της ένταξης της στην ΕΕ, στο οποίο επισημαίνεται ιδιαίτερα η ολιγωρία που επιδεικνύει η Τουρκία τόσον στην συμμόρφωση της προς τα κριτήρια της Κοπεγχάγης όσον και στην συμμόρφωση της, για τις επιβαλλόμενες σχέσεις καλής γειτονίας με Ελλάδα και Κύπρο.

Στο Ψήφισμα χαρακτηρίζεται “λυπηρό” το γεγονός ότι δεν έχει ανακληθεί ακόμη η απειλή του casus belli που έχει κηρύξει η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδας και τονίζεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο αναμένει από την τουρκική κυβέρνηση να παύσει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας και τις πτήσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά.

Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που έχει υπογραφεί από την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις άλλες υποψήφιες χώρες και αποτελεί τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου, δεν έχει υπογραφεί ακόμη από την τουρκική κυβέρνηση--την οποία καλεί να το πράξει αμέσως.

Με το Ψήφισμα καλείται η τουρκική κυβέρνηση και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να στηρίξουν ενεργά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό ζήτημα και να συμβάλουν, με απτό τρόπο, σε μια συνολική διευθέτηση.

Καλείται, ακόμη, η τουρκική κυβέρνηση να διευκολύνει τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος για τις διαπραγματεύσεις, αρχίζοντας από την άμεση απόσυρση των δυνάμεών της από την Κύπρο.

Παροτρύνονται, μετ’ επιτάσεως, οι δύο κοινότητες στην Κύπρο να εργαστούν εντατικά, όπως ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, για να κεφαλαιοποιήσουν την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη λύση, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προωθώντας ειδικότερα το ψήφισμα 550 (1984), και με τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ προς όφελος των κυπρίων πολιτών, της ΕΕ και της Τουρκίας.

Με το Ψήφισμα που εγκρίθηκε καλείται η Τουρκία να εντείνει τη στήριξή της προς την Επιτροπή Αγνοουμένων στην Κύπρο, ιδιαίτερα διευκολύνοντας την πρόσβασή της σε στρατιωτικές ζώνες και στα αρχεία, καθώς και να αναλάβει κάθε ενδεδειγμένη δράση, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων.

Ζητείται από την Τουρκία και τις τουρκοκυπριακές αρχές να απέχουν από τη δημιουργία νέων οικισμών τούρκων πολιτών στη νήσο, ειδάλλως θα εξακολουθήσει να μεταβάλλεται η δημογραφική ισορροπία και να μειώνεται η πίστη των πολιτών της σε ένα μελλοντικό κοινό κράτος με βάση το κοινό παρελθόν του, ενώ καλείται η Τουρκία να αντιμετωπίσει το ζήτημα της εγκατάστασης τούρκων πολιτών στη νήσο σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης και τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Κριτήρια της Κοπεγχάγης

Σχετικά με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης που πρέπει να εκπληρώσει η Τουρκία προκειμένου να ολοκληρώσει την ενταξιακή της πορεία προς την ΕΕ, στο Ψήφισμα επισημαίνεται ότι:

Η Τουρκία δεν έχει εφαρμόσει ακόμη, για πέμπτη συνεχή χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο πρωτόκολλό της.

Οι συνθήκες της τουρκικής δικαιοσύνης δεν έχουν βελτιωθεί ακόμη επαρκώς, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη.

Υπάρχει επιδείνωση της κατάστασης σ' ό,τι αφορά την ελευθερία του Τύπου, με συχνές τις παρεμβάσεις λογοκρισίας και τις συλλήψεις δημοσιογράφων.

Η κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων εκκρεμεί από το 2005 και παροτρύνεται το τουρκικό κοινοβούλιο να το κυρώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Με βάση τον τουρκικό κώδικα ποινικής δικονομίας, από το Τουρκικό Ανώτατο Δικαστήριο η περίοδος προφυλάκισης παρατείνεται σε 10 έτη, πράγμα που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων.

Αγνοούνται οι εκκλήσεις, που έχει διατυπώσει σε προηγούμενα ψηφίσματά του το Ευρωκοινοβούλιο, για μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, με μείωση του κατώτατου ορίου του 10%, ούτως ώστε να ενισχυθεί με αυτό τον τρόπο ο κομματικός πλουραλισμός και να αντικατοπτρίζεται καλύτερα ο πλουραλιστικός χαρακτήρας της τουρκικής κοινωνίας.

 • «Αιδώς γάρ εν κακοίσιν ουδέν ωφελεί, η γάρ σιωπή τω λαλούντι σύμμαχος (η εντροπή-αβρότητα βέβαια εις τα κακά σε τίποτα δεν ωφελεί, διότι η σιωπή στον λαλούντα-τα κακά-είναι σύμμαχος)
(Σοφοκλής)
Γράφει ο Ευρυπίδης Μπίλλης
Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Μετά την πρόσφατη εις βάρος μας “αδικία” της Moody που μας υποβάθμισε, αξίζει να κάνουμε μίαν ανασκόπηση της τραγικής περιπέτειας που περνά η χώρα μας εδώ και ενάμισι χρόνο από την οποία εξάγεται το συμπέρασμα ότι απαιτείται άμεση αλλαγή του αποτυχόντα τραγικά για τη χώρα.
Υπενθυμίζω:

1. Πολύ πριν τις εκλογές ο ΓΑΠ ήξερε την οικομική κατάσταση της χώρας μας.

2. Πολύ πριν τις εκλογές συναντήθηκε με πολλούς για την οικονομική κατάσταση καθώς και με τον Σοσιαληστή Στρος Καν και μεθόδευσε την προσφυγή της χώρας στο ΔΝΤ.

3. Ενώ γνώριζε την οικονομική κατάσταση της χώρας είπε ψευδώς προεκλογικά το γνωστό “λεφτά υπάρχουν” κτλ, προκειμένου να εξαπατήσει προφανώς τον Ελληνικό λαό για να εκλεγεί.

4. Ενώ γνώριζε ότι με τον υφιστάμενο φορολογικό νόμο του 2009 που αν δεν τον άλλαζε, και πάλιν 7 στους 10 φορολογούμενους δεν θα πλήρωναν φόρο, διατήρησε για το 2010 τον ίδιο νόμο χωρίς τεκμήρια κτλ, με αποτέλεσμα η χώρα να απολέσει τεράστια έσοδα από τα εισοδήματα του 2009 (φορολογικό έτος 2010)

5. Ενώ γνώριζε την κατάσταση της χώρας και έπρεπε να λάβει άμεσα μέτρα στην αρχή του 2010 μεταξύ των οποίων και να δανειστεί άμεσα με το τότε χαμηλό επιτόκιο για να καλύψει τις δανειακές ανάγκες της χώρας για όλο το 2010 δεν το έκανε. Αν το είχε κάνει θα είχε καιρό να οργανώσει τη χώρα χωρίς μνημόνια ώστε να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, χωρίς να διαλύσει την οικονομία.

6. Τους πρώτους μήνες του 2010 δημιούργησε μία κωμική κατάσταση με συζητήσεις ποιοι θα πάρουν αύξηση και πόση ενώ γνώριζε ότι κανένας δεν θα έπαιρνε.

7. Ενώ έλεγε ότι δεν θα κοπούν τα δώρα των μισθωτών και συνταξιούχων, μετά είπε ότι θα διδόντουσαν τα μισά για να κόψει μετά όλα. Πάγωσε επίσης τις αποδοχές τους με ένα πληθωρισμό που τρέχει με 5%.

8. Άρχισε να γυρίζει τον κόσμο λέγοντας ότι κυβερνά μία χώρα απαταιώνων.

9. Μίλησε μέσω του Υπουργού Οικονομικών του του για “πιστόλι στο τραπέζι”, για Τιτανικό κτλ, και συνέχισε επί μήνες να μην παίρνει κανένα μέτρο

10. Ενώ γνώριζε ότι διαχρονική πολιτική του κράτους ήταν να φορολογούνται μόνον οι μισθωτοί και συνταξιούχοι (επί 30ετία το κράτος έκανε τα στραβά μάτια) με συνέπεια να έχει συσσωρευτεί πλούτος σε πολλούς (καταθέσεις κτλ), άρχισε να απειλεί τους πάντες με αποτέλεσμα δεκάδες δις ευρώ να οδεύσουν στο εξωτερικό.

11. Απείλησε καταθέσεις επενδύσεις κτλ με φόρους , με αποτέλεσμα πολλές να οδεύσουν στο εξωτερικό.

12. Καθιέρωσε το πόθεν έσχες για κάθε αγορά σπιτιού κτλ (ενώ έπρεπε να ζητεί βεβαίωση ότι τα κεφάλαια υπήρχαν προ των εκλογών του 2009), με αποτέλεσμα να παγώσει η αγορά.

13. Προσέφυγε στο ΔΝΤ (AMF) με όρους, όπως απεκάλυψε ο Μιχάλης Ιγνατίου, που ζήτησε ο ίδιος να επιβληθούν στον “απατεώνα” Ελληνικό λαό για να τον συμμορφώσει.

14. Υπέγραψε ένα μνημόνιο που μετέτρεψε όλα τα δάνεια της χώρας που δε ήταν ενυπόθηκα σε ενυπόθηκα.

15. Υπέγραψε ένα μνημόνιο που ως στόχο είχε το δάνειο που πήρε των 110 δις ευρώ να δοθεί άμεσα στις αγορές ώστε ουσιαστικά αυτές να “ικανοποιηθούν” , αν λάβουμε υπόψη τους τόκους που επί σειράν ετών πλήρωνε η χώρα.

16. Βραβεύτηκε για τη συμπεριφορά του αυτήν, ως λέγεται, από την Ντόϊτσε Μπανκ ή κάποιο άλλο συναφές ίδρυμα της Γερμανίας.

17. Υπέγραψε όρους στο μνημόνιο που ακόμα και ένας αδαής έβλεπε ότι στόχος των όρων αυτών ήταν να οδηγήσουν τη χώρα σε οικονομική καταστροφή και αδυναμία πληρωμών των χρεών της, ώστε να εκποιηθεί “τζάμπα” σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου αυτού ή κατά τους ατσίδες “να αξιοποιηθεί” όλος ο υπάρχων και μελλοντικός πλούτος της χώρας μας.

18. Έλεγε ανακριβώς εν γνώσει του ότι θα εξοφλούσε το δάνειο των 110 δις ως προέβλεπε το μνημόνιο, ενώ γνώριζε ότι είχαν δημιουργηθεί ανάγκες πληρωμών για κάθε ένα έτος το 2014 και 2015 από 75 δις ευρώ περίπου για το κάθε έτος.

19. Καθιέρωσε φορολογικούς συντελεστές που όχι μόνον δεν προσελκύουν νέες επενδύσεις αλλά διώχνουν και εκτός Ελλάδας τις υπάρχουσες.

20. Όταν δεν μπορούσε πλέον να αποκρυβεί από τον απλό λαό η αλήθεια άρχισε να ζητεί επιμήκυνση της εξόφλησης που “υπερηφανευόταν” ότι θα έκανε σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου και να ζητεί μικρό επιτόκιο σε σχέση με το ληστρικό που είχε υπογράψει με τις χώρες της ΕΕ (πήραν λεφτά από την ΕΚΤ με μικρό επιτόκιο και μα τα έδωσαν με 6% περίπου).

21. Διέλυσε τα πάντα γιατί για αυτόν επιτυχία ήταν μόνον να εφαρμόσει το μνημόνιο που κατέστρεφε την χώρα και τον Ελληνισμό. Έτσι σήμερα τα σχολεία ως λέγεται δεν έχουν πετρέλαιο και ξεπαγώνουν οι μαθητές, τα νοσοκομεία δεν έχουν πολλά βασικά αφού οι προμηθευτές δεν πληρώνονται, οι εργολάβοι έργων δεν πληρώνονται με αποτέλεσμα να νεκρώσουν τα πάντα, οι φαρμακοποιοί δεν πληρώνονται, οι πρεσβείες μας στο εξωτερικό δεν χρηματοδοτούνται κτλ.

22. Αυξησε τρομερά κάθε είδους φόρο, πχ καύσιμα κτλ με δυσμενέστατα αποτελέσματα στην οικονομία και μείωση αντι αύξηση των φορολογιξκών εσόδων, αφού πχ περιόρισαν όλοι στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους με ΙΧ, με επιπτώσεις σε πολλά άλλα (τουρισμός, εστιατόρια κτλ).
23. Ενώ μείωνε τους μισθούς αύξανε κάθε παροχή του κράτους, εισιτήρια λεοφορείων κτλ

24. Με τα όλα τα ανωτέρω και πολλά άλλα δημιούργησε τεράστια ύφεση στη χώρα και τρομερή ανεργία. Συνεπώς δημιούργησε μείωση του ΑΕΠ μείωση των φορολογικών εσόδων, αδυναμία πληρωμών κτλ, σκέτο αδιέξοδο.

25. Αποδέχθηκε τη διαδικασία των επικαιροποιημένων που δεν είναι τίποτε άλλο από μια βήμα βήμα σχεδιασμένη εξαθλίωση του Ελληνικού και καταστροφή τυης χώρας ώστε να εκποιηθεί ο εθνικός της πλούτος μισοτιμής.

26. Κατάργησε κάθε εργασιακή σχέση που προστάτευε τους εργαζόμενους με αποτέλεσμα βαθμιαία οι Έλληνες εργαζόμενοι να αρχίσουν, αν δεν άρχισαν ήδη, να αντικαθίστανται από τους για τον σκοπό αυτόν εισαχθέντες από τους Σημίτηδες, Κωστάκηδες και Γιώργηδες, λαθρομετανάστες.

27. Το χειρότερο υποδούλωσε τη χώρα μετατρέποντας την σε προτεκτοράτο της Global Financial Government που ευαγγελίστηκε μόλις ανέλαβε.

28. Για τα εθνικά τώρα θέματα:

α) Δεν προέβη στην εξάσκηση των δικαιωμάτων της χώρας μας στην ΑΟΖ της με βάση το διεθνές δίκαιο της Θάλασσας

β) Έστειλε μέλος του γνωστού ΕΛΙΑΜΕΠ τον γνωστόν τέως πρέσβη Αποστολίδη να διαπραγματευθεί μυστικά με τους τούρκους για το Αιγαίο.

γ) Δεν απαίτησε (όπως και οι προκάτοχοι του) να αποδεχθεί η τουρκία ως έχει υποχρέωση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας προκειμένου να συνεχιστούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

δ) Δεν απαίτησε την άρση του casus belli ως όρο για να συνεχίσει η τουρκία τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

ε) Επί πολύ καιρό, ακόμα και σήμερα συνεχίζει να ομιλεί για “υφαλοκρηπίδα” και για προσφυγή στη Χάγη και όχι για εξάσκηση των δικαιωμάτων της χώρας με βάση το διεθνές δίκαιο.

στ) Βιάζεται η τουρκία και “εμείς” για συμφωνία πριν την υποχρεωτική αποδοχή από αυτήν στην ΕΕ του διεθνούς δικαίου.

ζ) Συμπεριφέρθηκε με τρόπο προσβλητικό για τη χώρα στο Ερζερούμ αναφέροντας μάλιστα το φοβερό, “αφετηρία μας το 2004” με ότι αυτό σημαίνει: αλισβερίσι Κύπρου με πρόσδοση της στην τουρκία έναντι του Αιγαίου “που μας το δώριζαν” (προσωρινά σημειώνω) το 2004 οι τούρκοι. Αφήνω τα γελοία για “καρντασιές”

η) ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΤΑ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΑ ΠΕΡιΟΔΕΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ , που το φασιστοειδές “διεκδικεί” για την νέα του νεοοθωμανική του ψευτοαυτοκρατορία.

θ) Επέτρεψε μέσω του εκπροσώπου του τον Ανανιακού ΥΠΕΞ Δρούτσα στον φασίστα Νταβούτογλου να ομιλεί για κοινό του σπίτι το Αιγαίο μας με τους τούρκους.

ι) Είπε το τρομερό για Πρωθυπουργό της Ελλάδας (δεν γράφω Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί δεν θα το έλεγε αν αισθανόταν Έλληνας και Έλληνας είναι όποιος αισθάνεται Έλληνας), ότι υπεράνω των εθνικών θεμάτων είναι η διεθνής αλληλεγγύη.

κ) Υπενθυμίζω επίσης τα παλιά, όπως, τη συμφωνία της Μαδρίτης με την “αναγνώριση” στους τούρκους “νόμιμων” και “ζωτικών” δικαιωμάτων στο Αιγαίο, να δώσουμε λίγα στρέμματα γης, για να κοιμόμαστε ήσυχοι, το σχέδιο Ανάν, της συμφωνίας του με τον Ισμαήλ Τζεμ για να ελέγχουν οι Τούρκοι τη συγγραφή των βιβλίων της Ιστορίας μας, την αποδοχή του να μην καταθέσει ο φασίστας Ερτογάν στεφάνι στο Μνημείο του ένδοξου άγνωστου Έλληνα στρατιώτη, ενώ αυτός κατέθεσε στεφάνι στο μαυσωλείο του γενοκτόνου Κεμάλ κτλ Με τα ανωτέρω είναι προφανές ότι ο Βασιλεύς που απεδείχθη τουλάχιστον ¨γυμνός” έβλαψε τον Ελληνισμό, την Ελλάδα και το κόμμα του και προφανώς δεν “πάει” άλλο και για το καλό του Ελληνισμού επείγει να ληφθούν χάριν της χώρας πρωτοβουλίες κυρίως μέσα στο κυβερνών κόμμα.


«Θα τα καταφέρουμε ή θα πτωχεύσουμε;» Είναι το μόνιμο ερώτημα των πολιτών όταν συναντούν κάποιον για τον οποίο θεωρούν πως -λόγω της θέσης του- γνωρίζει την απάντηση. Ουδείς μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα στα ερωτήματα και στις απορίες του ελληνικού λαού. Αν και θα έλεγα πως στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, λίγο πολύ, όλοι έχουν έτοιμη την απάντηση. Χωρίς αμφιβολία ό,τι σκέφτονται οι απλοί άνθρωποι, βρίσκεται στο μυαλό και των μελών της τρόικας...
Το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας που προκάλεσαν θλίψη. Ακούσαμε επίσης φήμες για τις σχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους υπόλοιπους δανειστές μας, που διέψευσε η εκπρόσωπος Κάρολιν Ατκινσον αν και γνώριζε πως έλεγε τη μισή αλήθεια. Τα πράγματα δεν είναι καλά και είναι μία πραγματικότητα που δεν μπορεί να κρύψει κανείς. Με λίγα λόγια, όσοι ανέλαβαν να εφαρμόσουν και να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα Σταθερότητας, απλώς δεν κάνουν τίποτα. Και δεν είναι τυχαίες οι διαρροές από τους δανειστές μας ότι «εργάζονται μόνο διόμισι υπουργοί» -πραγματικά θα ήθελα να μάθω ποιος είναι ο... μισός υπουργός!
Πέρα από τα αστεία, ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ανέλαβε κάποιες υποχρεώσεις και έδωσε πολύ περισσότερες υποσχέσεις για να εξασφαλίσει τα χρήματα που θεωρούσε πως χρειαζόταν η Ελλάδα. Πριν ακόμα βάλει υπογραφή, ο κ. Παπανδρέου έκανε δύο λάθη, που όσο περνά ο καιρός ίσως αποδειχθούν τραγικά:
Πρώτον: Οδήγησε τη χώρα στο Ταμείο ύστερα από έξι μήνες αδικαιολόγητης απραξίας κατά τους οποίους επέλεξε να εξαπολύσει και κατηγορίες εναντίον του λαού, και
Δεύτερον: Υπό την πίεση των δανείων που έπρεπε να πληρωθούν το Μάιο του 2010 έχασε το πλεονέκτημα της διαπραγμάτευσης και δέχθηκε όρους και προϋποθέσεις που θα απέρριπτε υπό άλλες συνθήκες.
Υποτίθεται ότι η Ελλάδα έλαβε το δάνειο των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ για να σωθεί. Και υποτίθεται ότι ο πρωθυπουργός ήταν έτοιμος από καιρό για τη μεγάλη ημέρα της σωτηρίας της χώρας. Θεωρητικά τουλάχιστον ήταν πανέτοιμος για τις θυσίες και γνώριζε ότι απαιτείτο σκληρή εργασία για να γίνουν όσα δεν έγιναν τα πενήντα προηγούμενα χρόνια. Και όμως... Δέκα μήνες μετά την επιβολή του Προγράμματος Σταθερότητας, ακόμα και ο ξένος που επισκέπτεται για μερικές ώρες την Ελλάδα νιώθει πως δεν άλλαξε τίποτα στη συμπεριφορά των κυβερνώντων και γενικά των πολιτικών. Οι μόνοι που υποφέρουν είναι οι πολίτες, οι οποίοι είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται -αρκετοί έμειναν άνεργοι- αλλά πάνω απ' όλα είδαν να χάνεται και η αξιοπρέπειά τους.
Παρακολουθώ με προσοχή τη συμπεριφορά του πρωθυπουργού και των υπουργών του... Διαβάζω τις δηλώσεις των υπολοίπων πολιτικών. Ισως να είμαι εγώ ο περίεργος, αλλά δεν έχω δει την παραμικρή ανησυχία για τα τραγικά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Δεν νιώθω ότι έχουν καταλάβει πως διοικούν μία χώρα που χρεοκόπησε με απόλυτη ευθύνη των πολιτικών της. Δεν βλέπω εγρήγορση, δεν βλέπω αυτή την αγάπη που χρειάζεται η πατρίδα. Και το χειρότερο όλων είναι ότι την ίδια άποψη έχουν πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα στο εξωτερικό.
Στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου οι δανειστές μας εντόπισαν πλήρη έλλειψη συντονισμού της κυβέρνησης. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρέμβει προσωπικά στον πρωθυπουργό ο Ντομινίκ Στρος Καν. Τρεις μήνες μετά η κατάσταση είναι χειρότερη σε όλα τα επίπεδα, ειδικά στον τομέα της διαφθοράς...


 • Γράφει ο Κώστας Καββαθάς
Τους παρακολουθώ στις ειδήσεις να μιλάνε χωρίς να λένε τίποτα.

Ποιος ρε συνεταιράκια δανείστηκε 500 δισεκατομμύρια ευρώ;

Εγώ; Η Μαρία; Ο Τάκης; Ο απλός πολίτης;

Εσείς και οι προηγούμενοι σωτήρες το έκαναν ρε…

Και, όποιος έγραφε ή έλεγε ότι, μία χώρα δεν “αναπτύσεται” ψωνίζοντας “μερσεντέ” και “καγιέ” εσείς και οι πληρωμένοι κονδυνολοφόροι-τσιράκια τον αποκαλούσατε γραφικό, φοβικό, εθνικιστή, καταστροφολόγο και χίλια δυό άλλα…

Σας περιφρονώ βαθύτατα άχρηστοι παλιοντενεκάδες.

Τίποτα δεν είσαστε εκτός από τρόφιμοι του Da Cappo άχρηστοι, ανεπάγγελτοι, λωποδύτες…

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Α. Νταβούτογλου επιβεβαίωσε επισήμως, σε συνέντευξή του πριν από τη σημερινή έλευσή του στην Αθήνα, τα θέματα συζήτησης στις διερευνητικές επαφές, τα οποία όμως η ελληνική κυβέρνηση έχει αρνηθεί πεισματικά να επιβεβαιώσει όλο το προηγούμενο διάστημα:
Αν το Καστελόριζο ανήκει στη Μεσόγειο, η Κρήτη ανήκει στον Ατλαντικό
 • εξαίρεση του Καστελόριζου από τις συνομιλίες για την υφαλοκρηπίδα,
 • διαφοροποίηση των ορίων σε τμήματα του εθνικού εναέριου χώρου,
 • τρόποι στρατιωτικών δραστηριοτήτων στο Αιγαίο και ασφάλειας πτήσεων, καθώς επίσης και
 • συζητήσεις για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου με πολιτική συμφωνία για τους νομικούς όρους που θα τη διέπουν.
Ο κ. Νταβούτογλου σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή» ανέφερε μεταξύ άλλων:
«...Οι διερευνητικές επαφές έχουν ρητό στόχο να εξετάσουν όλα τα θέματα που αφορούν τις διαφωνίες μας στο Αιγαίο. Επομένως είμαστε επικεντρωμένοι στο θέμα του Αιγαίου. Ωστόσο το Καστελόριζο βρίσκεται στη Μεσόγειο. Σε ό,τι αφορά το νησί του Καστελόριζου η Τουρκία έχει βάσιμες νομικές και πολιτικές θέσεις σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο και τη νομολογία των διεθνών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένης και της Χάγης...».

Δι' αυτού του τρόπου επιβεβαιώνεται πληθώρα δημοσιευμάτων που επιμένουν ότι η Αθήνα και η Αγκυρα, με επιμονή της τελευταίας, συζητούν στο θέμα της υφαλοκρηπίδας Ελλάδας-Τουρκίας μόνον το Αιγαίο, χωρίς το Καστελόριζο, αφήνοντας «για αργότερα» τη συζήτηση για το ζωτικό θέμα της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο. Εξυπακούεται ακόμα ότι οι δυο χώρες δεν έχουν αγγίξει καν το θέμα των ορίων των ΑΟΖ Ελλάδας-Τουρκίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών αναγκάστηκε χθες να αντιδράσει _ κίνηση που δεν συνηθίζεται τις παραμονές επίσκεψης υπουργού, όταν μάλιστα γίνεται προσπάθεια να υπερτονιστεί «το καλό πνεύμα συνεργασίας» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι «για την Ελλάδα στόχος των διερευνητικών επαφών είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας σε όλο το εύρος της, από τη Θράκη μέχρι το Καστελόριζο».

Σημειώνεται ότι η «βιαστική» ελληνική ανακοίνωση δεν αναφέρει λέξη για την ΑΟΖ, ενώ αποφεύγει να τοποθετηθεί και στις επόμενες θέσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας

Υπερπτήσεις

Ο κ. Νταβούτογλου υποστήριξε «την ελευθερία των πτήσεων» στο Αιγαίο και προκαλώντας ανοιχτά τους Ελληνες πολίτες απέδωσε «σε εσφαλμένη αντίληψη της ελληνικής κοινής γνώμης (!) την "αντίληψη"» ότι «αν ο διεθνής εναέριος χώρος στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο και αλλού αντιμετωπίζεται ως εθνικός εναέριος χώρος ή εδαφική κυριαρχία αυτό είναι εσφαλμένο από κάθε έννοια και θα δημιουργήσει προβλήματα...».

Διά του τρόπου αυτού ο κ. Νταβούτογλου όχι μόνον απορρίπτει τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο των 10 ν.μ., αλλά αμφισβητεί απροκάλυπτα την κυριαρχία της Ελλάδας σε πλήθος νήσων του Αιγαίου.

Εχει όμως και τη λύση έτοιμη: (η απάντηση) είναι «η πρακτική της διαφοροποίησης των ορίων των εθνικών εναέριων χώρων, η αντίληψη περί της ευθύνης επίβλεψης του FIR και ώς έναν βαθμό ο καθορισμός των θαλάσσιων συνόρων στο Αιγαίο...».

Είναι άγνωστο μέχρι στιγμής γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν απάντησε και σ' αυτό το σημείο στον κ. Νταβούτογλου, αφού δεν νοείται... σαλαμοποίηση της ελληνικής κυριαρχίας, που είναι ενιαία σε ολόκληρο τον χερσαίο και νησιωτικό χώρο, ενώ παράλληλα ο ICAO έχει από το 1950 αναθέσει στην Ελλάδα τον έλεγχο του εναέριου χώρου στο FIR Αθηνών για σκοπούς έρευνας και διάσωσης και ασφάλειας πτήσεων.

Σε ό,τι αφορά το θέμα συνεκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, ο κ. Νταβούτογλου ανάβει το πράσινο φως «με την προϋπόθεση» ότι οι δύο χώρες θα έρθουν σε πολιτική συμφωνία για το νομικό πλαίσιο της συνεκμετάλλευσης.

Την ίδια «πολιτική συμφωνία» για τον καθορισμό του νομικού πλαισίου απαιτεί ο κ. Νταβούτογλου και για «την πραγματοποίηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων και ασφάλειας πτήσεων στο Αιγαίο».
Μπορούμε να μάθουμε κι’ εμείς οι πιο… ευέξαπτοι και λιγότερο «πολιτικώς ορθοί» τι σημαίνει η χρησιμοποιηθείσα ευρέως αυτές τις μέρες έκφραση «αδικαιολόγητη η νέα υποβάθμιση»;

Ότι οι περίφημοι διεθνείς οίκοι «αξιολόγησης» γενικώς δικαιολογούνται να παίζουν τα παιχνίδια τους , καταστρέφοντας όποια χώρα θέλουν και απλώς αυτή τη φορά έγινε μια αδικία;

Ότι νομιμοποιούνται να έχουν στήσει ένα καρτέλ αξιολογήσεων, λειτουργώντας σε ένα εντελώς μονοπωλιακό περιβάλλον;

Ότι δικαιολογημένα βαθμολόγησαν με ΑΑΑ τα τοξικά προϊόντα και την Lehman Brothers και αδικαιολόγητα ρίχνουν την Ελλάδα (και άλλες χώρες) στα σκουπίδια;

Ότι δικαιολογημένα μας υποβαθμίζουν σταθερά από το 2003 – εποχή της «Ισχυρής Ελλάδας» - και μόνο τώρα, που στο κάτω-κάτω έχουμε τα χάλια μας τα μαύρα, είναι αδικαιολόγητοι;

Ότι δικαιολογημένα έχουν πάρει αμπάριζα και υποβαθμίζουν πότε τις τράπεζές μας και πότε (χθες και παρά τα κλαψουρίσματα) τον Δήμο Αθηναίων;

Ότι δικαιολογημένα (πάλι χθες και πάλι παρά τα κλαψουρίσματα), μας την έπεσε και η Standard & Poor’s, υποβαθμίζοντας τον ΟΤΕ; Δηλαδή έναν οργανισμό για τον οποίο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα η Γερμανία (από τα χείλη της οποίας κρεμόμαστε), λόγω Ντόιτσε Τέλεκομ;

Ότι, δηλαδή, οι άνθρωποι γενικά κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά αυτή τη φορά υπερέβαλαν σε αυστηρότητα;

Μα αν είναι έτσι, αν δηλαδή κάνουν καμιά φορά και καμιά στραβοτιμονιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και επομένως, εντελώς αδικαιολόγητα η ΕΕ έχει αποφασίσει τον έλεγχο αυτών των «οίκων» - έστω και με τους μακρόσυρτους ευρωπαϊκούς ρυθμούς.

Όταν ο κόσμος ολόκληρος έχει ξεσηκωθεί εναντίον αυτών των αξιολογήσεων, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ τους έχει βάλει στο στόχαστρο, όταν οι κύριοι αυτοί έχουν ξετιναχθεί από επιτροπές του Κογκρέσου, όταν Θαπατέρο και Σόκρατες τους έχουν ευθέως επιτεθεί, αδικαιολόγητη είναι η δουλική αντίδραση περί… αδικαιολόγητου!

Όταν ο Γιόχαν Σάνιο, Πρόεδρος της BaFin, της ρυθμιστικής αρχής του γερμανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος έχει πει πως «τρεις μόνο εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης κυριαρχούν στην αγορά κατά 95% και το κάνουν αυτό χωρίς διεθνείς κανονισμούς που να εγγυώνται την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης», τότε αδικαιολόγητοι δεν είναι αυτοί. Αδικαιολόγητος είσαι εσύ που τους βρίσκεις αδικαιολόγητους.

Όχι, κύριοι. Η σωστή απάντηση στην υποβάθμιση, που οδήγησε το spread στον Θεό (936 μονάδες βάσης χθες), που οδήγησε το επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων στο 12,36%, που εκτίναξε τα CDS (ασφάλιστρα κινδύνου) στο επίπεδο-ρεκόρ των 1.050 μονάδων βάσης, που έστειλε στο ναδίρ το Χρηματιστήριο, δεν είναι η φράση-λαπάς «αδικαιολόγητη η νέα υποβάθμιση».

Η σωστή απάντηση είναι «Ποιοι είστε εσείς, κύριοι;». Όταν σου προκαλούν τόσο μεγάλη καταστροφή, την ώρα που ο λαός σου είναι γονατισμένος και εσύ υποτίθεται ότι αγωνιάς για την έκβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δίνεις μάχη (λέμε τώρα) για την συναίνεση, δεν ψελλίζεις τέτοιες κοινοτοπίες – παρασύροντας και την αντιπολίτευση που όφειλε να σε ψέξει γι’ αυτή τη δουλικότητα.

Θυμηθείτε, επιτέλους (για την ακρίβεια διαβάστε και ενημερωθείτε), ότι το 1955 τέτοιες αλλεπάλληλες επιθέσεις από τον οίκο Moody’s δέχθηκε ο Καναδάς, που έκανε επτά χρόνια να βγει από το τούνελ, καθώς δανειζόταν πολύ ακριβά. Ο τότε υπουργός Οικονομικών της χώρας είχε αναφωνήσει, έξω φρενών: «Ποιοι διάολο θαρρούν πως είναι για να μας κρίνουν;».

Ούτε αυτό δεν μπορείτε να πείτε; Γι’ αυτό δεν μπορέσατε να απαντήσετε χθες στον Νταβούτογλου; Γι’ αυτό δεν του είπατε «ποιος διάολο είσαι εσύ που θα μας πεις πού είναι το Καστελόριζο;». Μήπως είναι και αυτός απλώς… αδικαιολόγητος; Ή μήπως είναι δικαιολογημένος, καθώς στον Νταβούτογλου δεν επιφυλάξατε καν την λαπαδοειδή απάντηση που δώσατε στον Moody’s.

Ερώτημα προς όσους κρατούν στα χέρια τους τις τύχες αυτής της χώρας: Ποιοι διάολο είστε επιτέλους;
Στην Ελλάδα δυστυχώς συνηθίζουμε να υπερβάλουμε και ακόμα χειρότερο, έχουμε μπλέξει τις ορολογίες. Για κακή μας τύχη και παρά την πλουσιότητα της γλώσσας μας, πολλές φόρες δεν υπάρχει αντίστοιχη μετάφραση από την αγγλοσαξονική, ειδικά για οικονομικούς όρους.

Για παράδειγμα, επακριβής μετάφραση στο τι σημαίνει speculation δεν υπάρχει. Αποτέλεσμα είναι ότι χρησιμοποιούμε τον λανθασμένο ορό “κερδοσκόπος”. Ο όρος κερδοσκόπος είναι εξ ορισμού λάθος, διότι άπαντες έχουν σκοπό το κέρδος. Δεν υπάρχει στην αγγλοσαξονική ο όρος κερδοσκόπος όπως τον χρησιμοποιούμε εμείς.

Αποτέλεσμα είναι ότι πολλές φορές μπλέκουμε τους όρους και τις έννοιες και δυστυχώς μπερδεύουμε τους εαυτούς μας. Για παράδειγμα, όλοι κάνουν λόγο για μια ελληνική πτώχευση, αλλά λίγοι κατανοούν τι μπορεί να σημαίνει. Όλοι φοβούνται την πτώχευση, αλλά δεν ξέρουν το γιατί και γενικά, όποιον πολιτικό και να ακούσεις, μάλλον θα ακούσεις τα λάθος πράγματα.

Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει επιχειρηματικά, όταν ένα κράτος δηλώνει αδυναμία πληρωμών, δεν έρχεται ο σερίφης να σου κάνει κατάσχεση ή να σε βγάλει από το σπίτι σου, διότι η δικαστική απόφαση λέει ότι το σπίτι σου πλέον ανήκει στην τράπεζα. Δεν γίνονται αυτά σε επίπεδο κρατών.

Όταν ένα κράτος έχει αδυναμία στο να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, τότε απλά τις αθετεί. Είναι τόσο απλό. Δεν υπάρχει κάποιος να έρθει να σου κάνει κατάσχεση κτλ. Το πάνω χέρι το έχει πάντοτε η κρατική οντότητα και όχι ο πιστωτής. Ο πιστωτής δεν έχει άλλη επιλογή από το να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να διαπραγματευτεί στο τι μπορεί να σώσει.

Σας έχω εξηγήσει ότι όλα αυτά που σκαρώνουν με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό διάσωσης (EFSF) δεν έχουν κανένα νόημα. Επίσης σας έχω πει ότι η επιμήκυνση δεν θα μας σώσει. Σας έχω επίσης πει πολλά και διάφορα, αλλά πάνω από όλα έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν βλέπω άλλη λύση εκτός από ένα γενναιόδωρο κούρεμα.

Όσον αφορά το αν έχουμε πτωχεύσει ή όχι, η προσωπική μου άποψη είναι ότι έχουμε πτωχεύσει. Το ότι μας κρατάει ζωντανούς το αόρατο χέρι βοηθείας της τρόικας δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πτωχεύσει. Η στάση πληρωμών στο εσωτερικό και η παντελής αδυναμία να εξυπηρετήσουμε τους πιστωτές μας σημαίνει ότι έχουμε πτωχεύει. Ας μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας… τουλάχιστον για μια φορά.

Και αν δεν το έχετε καταλάβει, αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι ο ορισμός της πτώχευσης! Έχουμε πιάσει πάτο!. Δεν υπάρχει πιο κάτω από εδώ που είμαστε. Άρα για όσους ανησυχούν ότι υπάρχει πιο κάτω, δεν υπάρχει (οικονομικά όχι χρηματιστηριακά - αν και πλησιάζει και ο χρηματιστηριακός πάτος).

When you have nothing, you have nothing to lose. Εμείς πλέον δεν έχουμε τίποτα άλλο να χάσουμε. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούν να μας κάνουν. Τα περί του ότι θα μας πάρουν την Κέρκυρα είναι αστεία.

Άρα μια επίσημη χρεοκοπία δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα περισσότερο από ό,τι έχουμε ήδη πάθει (οι κρατικές δαπάνες πρέπει αν μειωθούν άσχετα από μια πτώχευση ή όχι). Μια επίσημη χρεοκοπία, η καλύτερα, η επισημοποίηση του ότι αδυνατούμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, απλά θα φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τους πιστωτές μας.

Βέβαια όπως έχω εξηγήσει, αυτό είναι καλό να γίνει σε ένα φιλικό περιβάλλον και όχι με τον τσαμπουκά. Διότι αν γίνει με την πολιτική συναίνεση της ΕΕ, τότε και πιο εύκολο θα είναι να γίνει και θα έχουμε λιγότερα νομικά προβλήματα.

Αυτοί που νομίζουν ότι η Ελλάδα θα αφεθεί στην τύχη της κάνουν λάθος. Η ΕΕ έχει πολλά να χάσει από μια οικονομική κατάρρευση της Ελλάδος. Είναι σαν να λέμε ότι οι ΗΠΑ θα αφήσουν την California να καταρρεύσει.

Ειλικρινά (και το ξαναγράψει) δεν έχω ιδέα τι λύση μπορεί να μας προσφέρει η ΕΕ στη σύνοδο κορυφής στις 25 του μηνός. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές να σκεφτώ τι θα μπορούσε να είναι αυτό, το οποίο θα μπορούσαν να μας προσφέρουν για να μας βοηθήσει. Επίσης, πολλές φορές έχω προσπαθήσει να μπω στο μυαλό της ελληνικής κυβέρνησης, για να καταλάβω τι θέλει από την ΕΕ και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω. Χτες ο Γ. Παπανδρέου είπε: "Η μόνη λύση είναι η λύση-πακέτο και ο,τιδήποτε άλλο δεν αποτελεί λύση". Το ερώτημα είναι, τι εστί αυτή η συνολική λύσει, έχει καταλάβει κανείς;;

Όπως έχω ξαναπεί, η λύση για την Ελλάδα δεν είναι η αποπληρωμή. Είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί αυτό το χρέος, πόσο μάλιστα να αποπληρωθεί. Όταν μια χώρα φτάσει στο σημείο που είμαστε εμείς, δυο λύσεις υπάρχουν. Η να κάνει monetize το χρέος η κεντρική τράπεζα, ή να διαγραφεί το χρέος. Δεν υπάρχει ενδιάμεση λύση.

Η μόνη λύση για την Ελλάδα σε αυτό το σημείο που είμαστε είναι η αθέτηση υποσχέσεων προς τους πιστωτές μας. Η αγορά αυτό το ξέρει, η ΕΕ επίσης το ξέρει (αλλά κάνει πως δεν καταλαβαίνει) και η ελληνική κυβέρνηση μάλλον δεν το κατανοεί και μάλλον τα έχει παντελώς χαμένα και δεν ξέρει τι θέλει.

Αδυνατώ να κατανοήσω όλα τα σενάρια καταστροφολογίας που κυκλοφορούν. Θα καταστραφεί η ΕΕ, θα καταστραφεί το ευρώ, θα καταστραφεί ο πλανήτης!! Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνουν. Αν ήταν να καταστραφεί η ΕΕ με ένα ελληνικό default, τι να πουν οι Αμερικανοί που από την εποχή του S&L σκανδάλου της δεκαετίας του ΄80 έχουν πτωχεύσει εκατοντάδες τράπεζες και μερικές εκατοντάδες ακόμα στην τελευταία κρίση. Να μην κάνουμε αναφορά στην Lehman και πολλά άλλα.

Οι διαγραφές δεν είναι το τέλος του κόσμου. Οι διαγραφές είναι η αυτοκάθαρση του συστήματος που απαιτείται για να γίνει μια νέα αρχή.

Το πρόβλημα της Ελλάδος λύνεται μόνο με διαγραφές. Οι επιπτώσεις του να βάλουμε το κεφάλι μας στην άμμο και να προσποιούμαστε ότι αντέχουμε αυτό το χρέος είναι πολύ χειρότερο από την επιλογή της διαγραφής μέρος του χρέους μας. Καμία λύση δεν είναι πανάκια και όλες οι λύσεις θα είναι επίπονες.

Μόνο όμως μέσω μιας διαγραφής μέρος του χρέους μας (κατά προτίμηση 50% ++) θα δώσει καινούργια προοπτική στην Ελλάδα και θα μας δώσει ανάσα. Όλα τα άλλα είναι για να έχουμε να λέμε. Μας το λένε οι αγορές, μας τι λένε αμέτρητοι ειδικοί και μας το λέει και η κοινή λογική.

Εμπρός λοιπόν να πτωχεύσουμε για να σωθούμε.

Είναι σαφές πως η κρίσιμη μάχη για τη στήριξη των χωρών με δημοσιονομικά προβλήματα και τη διασφάλιση της σταθερότητας στην ευρωζώνη βρίσκεται σε εξέλιξη και δίνεται μεταξύ των ισχυρών της Ευρώπης αλλά και των ΗΠΑ, που ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στη Γερμανία προκειμένου να συναινέσει στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων στήριξης.

Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί εν όψει της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. είναι η χθεσινή επίσκεψη-εξπρές στο Βερολίνο του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, ο οποίος προειδοποίησε για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην παγκόσμια οικονομία σε περίπτωση που δεν ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις, όπως η αύξηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η πρόβλεψη μεγαλύτερης ευελιξίας, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει στην αγορά κρατικών ομολόγων, αλλά και η μείωση των επιτοκίων δανεισμού για την Ελλάδα και την Ιρλανδία.

Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι την ίδια ώρα, ο Ελληνας πρωθυπουργός, εκ των πραγμάτων, περιορίζεται απλώς στο να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα, αφού δεν είναι σε θέση να επηρεάσει τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

‘Ομως ο κ.Παπανδρέου επιδιώκει να μεταφέρει επικοινωνιακά το παιχνίδι στο εσωτερικό μέτωπο και ετοιμάζεται να εμφανίσει ως αποτελέσματα μιας ανύπαρκτης σκληρής μάχης, που υποτίθεται ότι δίνουν ο ίδιος και η κυβέρνησή του, την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου -για την οποία υπήρχε ρητή αναφορά στη συνεδρίαση του Γιουρογκρούπ τον περασμένο Νοέμβριο-, αλλά και πιθανή μείωση του επιτοκίου, την οποία πρότεινε προ ημερών και ο Ολι Ρεν.

Το βέβαιο είναι ότι το σοβαρό παιχνίδι παίζεται στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η επικοινωνιακή αξιοποίηση που επιχειρεί ο κ. Παπανδρέου αποσκοπεί μόνο στη δημιουργία εντυπώσεων.